1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Tiến sĩ >

nghiên cứu thực trạng và đề xuất sử dụng đất đỏ bazan trồng cà phê xen mắc ca trên địa bàn huyện krông năng, tỉnh đắk lắk tt

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HỢP LÝ HUYỆN HOẰNG HOÁ, TỈNH THANH HOÁ

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HỢP LÝ HUYỆN HOẰNG HOÁ, TỈNH THANH HOÁ

... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ĐÀO NGỌC ĐỨCĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG ĐẤT NÔNGNGHIỆP HỢP LÝ HUYỆN HOẰNG HOÁ, TỈNH THANH HOÁLUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP ... của SởTài nguyên Môi trường Thanh Hóa, UBND các xã thuộc huyện Hoằng Hóa, các phòng: Tài nguyên Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp PTNN, Thống kê thuộc UBND huyện Hoằng Hóa, Khoa Sauđại ... Môi trường, đã tạo điềukiện cho tôi học tập giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực hiện đề tài.đồng nghiệp nơi tôi đang công tác đã tạo mọi điều kiện thuận lợinhất để tôi hoàn thành đề...
 • 70
 • 1,013
 • 5
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HỢP LÝ HUYỆN HOẰNG HOÁ, TỈNH THANH HOÁ

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HỢP LÝ HUYỆN HOẰNG HOÁ, TỈNH THANH HOÁ

... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ĐÀO NGỌC ĐỨCĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HỢP LÝ HUYỆN HOẰNG HOÁ, TỈNH THANH HOÁLUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP ... của Sở Tài nguyên Môi trường Thanh Hóa, UBND các xã thuộc huyện Hoằng Hóa, các phòng: Tài nguyên Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp PTNN, Thống kê thuộc UBND huyện Hoằng Hóa, Khoa Sau ... hoàn thành đề tài này. Tôi xin gửi tới gia đình, bạn bè, những người thân đồng nghiệp nơi tôi đang công tác đã giúp đỡ, động viên tôi trong suốt quá trình học tập thực hiện đề tài.Tự...
 • 157
 • 803
 • 2
Đánh giá thực trạng và đề xuất sử dụng đất nông nghiệp huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang

Đánh giá thực trạng đề xuất sử dụng đất nông nghiệp huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang

... TRẦN PHƯƠNG NAM ðÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ðỀ XUẤT SỬ DỤNG ðẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành : QUẢN LÝ ... nghiệp chính của huyện Sơn Dương. 53 4.3.2 ðánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp chính của huyện Sơn Dương. 58 4.4 ðề xuất hướng sử dụng ñất nông nghiệp huyện Sơn Dương. 69 ... Một số lý luận về sử dụng ñất nông nghiệp 3 2.1.2 Tình hình sử dụng ñất nông nghiệp trên thế giới Việt Nam 7 2.2 ðánh giá hiệu quả tính bền vững trong sử dụng ñất nông nghiệp 9 2.2.1 Sự...
 • 115
 • 1,061
 • 2
Đánh giá thực trạng và đề xuất sử dụng đất nông nghiệp huyện thanh ba, tỉnh phú thọ

Đánh giá thực trạng đề xuất sử dụng đất nông nghiệp huyện thanh ba, tỉnh phú thọ

... ñất nông nghiệp sản xuất nông nghiệp huyện Thanh Ba - ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp huyện Thanh Ba - Một số ñề xuất giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông ... sử dụng ñất nông nghiệp của huyện Thanh Ba 3.2 Nội dung nghiên cứu - ðánh giá ñiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Thanh Ba - Hiện trạng sử dụng ñất huỵên Thanh Ba - Thực trạng sử dụng ... thác, sử dụng bảo vệ tài nguyên ñất môi trường sinh thái [37]. 2.2 Khái niệm phương pháp ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 2.2.1 ðất nông nghiệp quan ñiểm sử dụng ñất nông nghiệp...
 • 114
 • 1,734
 • 14
Tài liệu Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế xã hội xã Trì Quang - huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai pptx

Tài liệu Nghiên cứu thực trạng đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế xã hội xã Trì Quang - huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai pptx

...  -2 012 3.3.3. Đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế - hội Trì Quang  3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu, thông tin  -  ... 2010 -  Trì Quang -   -  Lào Cai.   -  : Trì Quang -   -  Lào Cai. -  ... giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội của   3.3.2. Đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế - hội của  -2 012...
 • 75
 • 653
 • 1
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển rau an toàn, hữu cơ trên địa bàn gia lâm hà nội

Nghiên cứu thực trạng đề xuất một số giải pháp phát triển rau an toàn, hữu cơ trên địa bàn gia lâm hà nội

... ñề xuất một số giải pháp phát triển rau an toàn, hữu trên ñịa bàn Gia Lâm- Nội. ” 1.2. Mục ñích nghiên cứu ðánh giá thực trạng sản xuất, tiềm năng phát triển rau an toàn trên ñịa bàn ... DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI oOo NGUYỄN THỊ NHUNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ðỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN RAU AN TOÀN, HỮU CƠ TRÊN ðỊA BÀN GIA LÂM- HÀ NỘI ... bón, thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng nguồn nước trong sản xuất rau an toàn, rau hữu cơ. d. ðề xuất một số giải pháp nhằm góp phần phát triển sản xuất rau an toàn, hữu trên ñịa bàn huyện 1.4....
 • 122
 • 746
 • 0
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất sử dụng đất đỏ bazan trồng cà phê xen mắc ca trên địa bàn huyện krông năng, tỉnh đắk lắk

Nghiên cứu thực trạng đề xuất sử dụng đất đỏ bazan trồng phê xen mắc ca trên địa bàn huyện krông năng, tỉnh đắk lắk

... vị đất đai trồng phê xen mắc ca trên đất đỏ bazan huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 127 3.19. Sơ đồ phân hạng thích nghi đất đỏ bazan trồng phê xen mắc ca huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk ... sử dụng hợp lý quỹ đất đỏ bazan trồng phê của huyện. Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi thực hiện đề tài: Nghiên cứu thực trạng đề xuất sử dụng đất đỏ bazan trồng phê xen mắc ca ... ca trên địa bàn huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk . 2. Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá thực trạng sản xuất phê tính hiệu quả của việc trồng phê xen mắc ca trên đất đỏ bazan tại huyện Krông...
 • 209
 • 958
 • 3
nghiên cứu thực trạng và đề xuất sử dụng đất đỏ bazan trồng cà phê xen mắc ca trên địa bàn huyện krông năng, tỉnh đắk lắk tt

nghiên cứu thực trạng đề xuất sử dụng đất đỏ bazan trồng phê xen mắc ca trên địa bàn huyện krông năng, tỉnh đắk lắk tt

... thực tế trên, chúng tôi thực hiện đề tài: Nghiên cứu thực trạng đề xuất sử dụng đất đỏ bazan trồng phê xen mắc ca trên địa bàn huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk . 2. Mục tiêu nghiên cứu Đánh ... thức trồng phê xen mắc ca trên đất đỏ bazan tại huyện Krông Năng. - Đánh giá khả năng thích hợp của đất đai với cây mắc ca định hướng sử dụng đất trồng phê xen mắc ca trên đất đỏ bazan ... giá thực trạng sản xuất phê tính hiệu quả của việc trồng phê xen mắc ca trên đất đỏ bazan tại huyện Krông Năng. Đánh giá khả năng thích hợp của đất đai đối với cây mắc ca đề xuất...
 • 27
 • 672
 • 0
nghiên cứu thực trạng và đề xuất sử dụng đất đỏ bazan trồng cà phê xen mắc ca trên địa bàn huyện krông năng, tỉnh đắk lắk.

nghiên cứu thực trạng đề xuất sử dụng đất đỏ bazan trồng phê xen mắc ca trên địa bàn huyện krông năng, tỉnh đắk lắk.

... luận án: Nghiên cứu thực trạng đề xuất sử dụng đất đỏ bazan trồng phê xen mắc ca trên địa bàn huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. 2. Thông tin về nghiên cứu sinh: Họ tên nghiên cứu sinh: ... phê xen mắc ca của huyện Krông Năng đến năm 2020. - Luận án đề xuất định hướng sử dụng đất trồng phê xen mắc ca nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển trồng phê xen mắc ca trên đất đỏ ... đất đỏ bazan tại huyện Krông Năng; (4). Đánh giá khả năng thích hợp của đất đai với cây mắc ca định hướng sử dụng đất trồng phê xen mắc ca trên đất đỏ bazan tại huyện Krông Năng; (5). Đề...
 • 2
 • 309
 • 0
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất sử dụng hợp lý đất đai thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Nghiên cứu thực trạng đề xuất sử dụng hợp lý đất đai thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

... chọn đề tài " ;Nghiên cứu thực trạng đề xuất sử dụng hợp đất đai thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Nội . 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Làm rõ thực trạng sử dụng đất đánh ... đến sử dụng đất đô thị 7 1.1.3 Đô thị hóa sử dụng đất đô thị 8 1.2 Sử dụng hợp đất đô thị trong quá trình đô thị hóa 11 1.2.1 Vấn đề sử dụng đất đô thị 11 1.2.2 Quan điểm về sử dụng hợp ... sử dụng đất huyện Gia Lâm giai đoạn 2011 - 2030 68 3.3 Đề xuất một số giải pháp sử dụng hợp đất đai thị trấn Yên Viên. 73 3.4 Đề xuất định hướng quy hoạch sử dụng đất thị trấn Yên Viên...
 • 96
 • 1,912
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: luận văn tốt nghiệp đánh giá hiệu quả và đề xuất hướng sử đất nông lâm nghiệp hợp lý trên địa bàn huyện krông pak tỉnh dak lakkhoa luận tốt nghiệp đánh giá hiện trạng xả thải và đề xuất các giải pháp bảo vệ nguồn nước mặt sông ba lai trên địa bàn huyện ba tri tỉnh bến tre đến năm 2020nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp góp phần giảm thiểu ảnh hưởng của nhà máy xi măng hoàng mai đến môi trường sống xung quanhnghiên cứu thực trạng và đề xuất phát triển mô hình nông lâm kết hợp tại xã minh tiến huyện hữu lũng tỉnh lạng sơnnghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sảnnghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất nông nghiệp trên địa bàn huyện thanh trì – hà nộinghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp góp phần phát triển kinh tế xã hội các huyện miền núi tỉnh quảng ngãinghiên cứu thực trạng và giải pháp sử dụng quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám chữa bệnhđánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênchƣơng 2 thực trạng quản lí quá trình dạy học tại các trƣờng trung học cơ sở trên địa bàn huyện giao thuỷ tỉnh nam địnhnghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn và phục hồi hệ thực vật ngập mặnnghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng đất lâm nghiệp sau khi giao tại xã hòa bình huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênluận văn nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng đất lâm nghiệp sau khi giao tại xã hòa bình huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên potxnghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý rác thải sinh hoạt quận tân phú thành phố hồ chí minhnghiên cứu hiện trạng và đề xuất biện pháp qunr lý chất thải rắn nylon tại đà nẵngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam