1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Kinh tế - Thương mại >

Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Cộng Hòa

Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Hà Nội

Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Hà Nội

... thơng mại. Chơng 2 : Thực trạng tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng TMCP XNK Việt Nam chi nhánh Nội Chơng 3 : Một số giải pháp và kiến nghị nhằm mở rộng hoạt động tín dụng tài trợ ... Ngân hàng - Tài chínhChơng 2Thực trạng tín dụng tài trợ xnk tại ngân hàng TMCP XNK Việt Nam Chi nhánh Nội 2.1. Khái quát về ngân hàng TMCP XNK Việt Nam Chi nhánh Nội ( Eximbank Nội ... pháp nhằm mở rộng hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng TMCP XNK Việt Nam chi nhánh Nội ". Với hy vọng các giải pháp đa ra trong chuyên đề thực tập sẽ có thể ứng dụng...
 • 67
 • 464
 • 0
Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu - chi nhánh Hà Nội

Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu - chi nhánh Hà Nội

... tài Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu - chi nhánh Nội đã được lựa chọn nhằm mục tiêu nghiên cứu, tìm hiểu hoạt động cho vay tiêu dùng ... và phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng. Nền kinh tế xã hội càng phát triển, nhu cầu về cho vay tiêu dùng càng cao.Lãi suất cho vay tiêu dùng thường cao do quy mô của các khoản vay tiêu dùng ... khoản vay chủ yếu từ thu nhập thường xuyên của khách hàng. 1.2. Hoạt động cho vay tiêu dùng 1.2.1. Khái niệm6Theo loại khách hàng: Cho vay khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp, khách hàng...
 • 76
 • 617
 • 1
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh chợ lớn

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh chợ lớn

... ðỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM - CHI NHÁNH CHỢ LỚN 2.1. SƠ LƯỢC VỀ NHTMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH CHỢ LỚN 2.1.1. Tổng quan về NHTMCP Xuất Nhập ... KIM GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH CHỢ LỚN Chuyên ngành: KINH TẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 60.31.12 ... Giải pháp nâng cao chất lượng nghiệp vụ tín dụng tại ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chi nhánh Chợ Lớn ñể làm luận văn tốt nghiệp. 19 trong ñó mức cho vay ñối với một khách hàng...
 • 81
 • 717
 • 8
433 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

433 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

... cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ của Ngân hàng Thương mại 27 1.3. Quản lý rủi ro đối với hoạt động kinh doanh ngoại tệ của Ngân hàng Thương mại 28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH ... vụ kinh doanh ngoại tệ và phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Eximbank, từ đó đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Eximbank, ... kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu VN. Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu VN. Do thời gian...
 • 109
 • 891
 • 5
Đánh giá hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam – chi nhánh huế giai đoạn 2010 – 2012

Đánh giá hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt namchi nhánh huế giai đoạn 2010 – 2012

... vấn đề Phần II Phần IIINội dung và kết quả nghiên cứu Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứuChương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Huế Chương ... từ hoạt động tín dụng của EXIMBANK chi nhánh Huế giai đoạn 2010 - 2012 Chỉ tiêu ĐVTnăm 2010 năm 2011năm 2012 1.Tổng doanh thuTrđ103327 108530 1067442.Doanh thu hoạt động tín dụng Trđ89962 ... Bảng 1: Tình hình huy động vốn của EXIMBANK chi nhánh Huế giai đoạn 2010 2013Chỉ tiêu ĐVTNăm 2010 Năm 2011Năm 2012 2011 /2010 2012/ 2011+/- % +/- %1. Theo khách hàng - Tổ chức kinh...
 • 64
 • 419
 • 0
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam – chi nhánh quảng ninh

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt namchi nhánh quảng ninh

... Huyền QT1301T 40 CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NINH −−−−−− 2.1. Tổng quan về ngân hàng ... quan đến hiệu quả hoạt động tín dụng như: quan niệm về hiệu quả hoạt động tín dụng, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động tín dụng. Những ... 2.1. Tổng quan về ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chi nhánh Quảng Ninh. 2.1.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Eximbank. Eximbank được thành lập...
 • 97
 • 574
 • 2
giải pháp nâng cao hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh hà nội

giải pháp nâng cao hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh hà nội

... doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Đây là lý do mà em chọn để tài : Giải pháp nâng cao hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Nội Dựa ... nói chung cũng như Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Nội (EIB Nội) nói riêng mặc dù đã chú trọng tới hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu, song vẫn chưa thể ... sát của ngân hàng, muốn xuất hàng ra khỏi kho phải có sự đồng ý của ngân hàng. Ngân hàng tiếp tục cho vay, khách hàng sẽ dùng số tiền ngân hàng tài trợ để mua hàng, chế biến sản xuất hàng hoá,...
 • 78
 • 716
 • 0
Giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh buôn ma thuột

Giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh buôn ma thuột

... Xuất Nhập Khẩu Việt Nam chi nhánh Buôn Ma Thuột. - ðề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam chi nhánh Buôn Ma Thuột. ... cụ quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 26 2.4.4. Nội dung của quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 31 2.5. Năng lực quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại ... ÁNH TUYẾT GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨUVIỆT NAM CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH...
 • 120
 • 596
 • 2
giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thẩm định tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam – chi nhánh bình phú - phòng giao dịch bình chánh (eximbank bình chánh)

giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thẩm định tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt namchi nhánh bình phú - phòng giao dịch bình chánh (eximbank bình chánh)

... VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH PHÚ - PHÒNG GIAO DỊCH BÌNH CHÁNHCHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍNDỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH PHÚ - PHÒNG ... và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thẩm định tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Bình Phú - Phòng Giao dịch Bình Chánh (Eximbank Bình Chánh) ”CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ... Chi nhánh Bình Phú - Phòng Giao dịch Bình Chánh (2010 2012)CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI NGÂNHÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH PHÚ - PHÒNG GIAO DỊCH...
 • 63
 • 532
 • 0
Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Cộng Hòa

Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Cộng Hòa

... trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Cộng Hòa.  Chương 4: Một số giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập ... Eximbank: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Eximbank Cộng Hòa: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chi nhánh Cộng Hòa NHNN: Ngân Hàng Nhà Nước NHTW: Ngân Hàng ... TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH CỘNG HÒA 24 3.1. Kết quả hoạt động của Eximbank – Chi nhánh Cộng Hòa 24 3.1.1. Về huy động...
 • 74
 • 631
 • 0
giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt - chi nhánh đông đô

giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt - chi nhánh đông đô

... lng cho vay ca ngân hàng thì cn xem xét thêm ch tiêu: N xu trong cho vay tiêu dùng x 100% N cho vay tiêu dùng quá hn T l n xu trong cho vay tiêu dùng trên n cho vay tiêu dùng ... trng cho vay và cht lng cho vay tiêu dùng ca Ngân hàng TMCP Bu in Liên Vit - Chi nhánh ông ô. Phm vi nghiên cu: Thc trng cho vay và cht lng cho vay tiêu dùng ca Ngân hàng ... trình cho vay tiêu dùng ti Ngân hàng thng mi c phn Bu in Liên Vit – Chi nhánh ông ô 29 2.2.2. Thc trng cho vay tiêu dùng ti Ngân hàng thng mi c phn Liên Vit - Chi nhánh...
 • 89
 • 528
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn hoạt động tín dụng cho vay tiêu dùng và một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà tp hồ chí minhgiải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải quảng ninhgiải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải quảng ninh doctiểu luận nâng cao chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ về hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt namluận văn mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam techcombankgiải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần nhà hà nộithực trạng hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam phòng giao dịch thanh đathực trạng kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam techcombank phòng giao dịch võ văn ngânthực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tếđịnh hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần nhà hà nội4giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải quảng ninhlê thị ngọc hân giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt namgiải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt namgiải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần á châuchi nhánh hà nộichuyên đề giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phàn á châu chi nhánh hà nộiBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ