1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Khoa học xã hội >

Con người trong văn xuôi về miền núi của các tác giả trẻ đương đại (Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thúy và Phạm Duy Nghĩa)

Bình luận về tính kế thừa và sự tiến bộ trong quan điểm về vai trò của các yếu tố nguồn lực tác động đến tăng trưởng kinh tế theo các mô hình tăng trưởng đã nghiên cứu

Bình luận về tính kế thừa sự tiến bộ trong quan điểm về vai trò của các yếu tố nguồn lực tác động đến tăng trưởng kinh tế theo các mô hình tăng trưởng đã nghiên cứu

... : Kinh tế phát triển 49BĐề bài: Bình luận về tính kế thừa sự tiến bộ trong quan điểm về vai trò của các yếu tố nguồn lực tác động đến tăng trưởng kinh tế theo các hình tăng trưởng đã nghiên ... toàn bộ các yếu tố nguồn lực tác động đến tăng trưởng kinh tế. Các hình kinh tế sau có sự kế thừa hoàn thiện các yếu tố của hình kinh tế trước. Như Ricacdo Harrod – Domar đều có yếu tố ... chủ yếu tác động đến tăng trưởng kinh tế việc lượng hoá các tác động của chúng. Trong bài viết này, em xin đưara một số bình luận về tính kế thừa sự tiến bộ trong quan điểm về vai trò của...
 • 9
 • 1,125
 • 5
Quan nịêm về nhà thơ của các tác giả thơ việt nam trung đại (qua một số hiện tượng tiêu biểu)

Quan nịêm về nhà thơ của các tác giả thơ việt nam trung đại (qua một số hiện tượng tiêu biểu)

... tác giả thơ Việt Nam trung đại. 3.2. Giới hạn của đề tài : Đề tài khảo sát, tìm hiểu quan niệm về nhà thơ cúa các tác giả thơ Việt Nam trung đại qua một số tác giả tiêu biểu trên các haiphơng diện: ... học Việt Nam trung đại. 4.2. Tìm hiểu và khái quát lý luận về nhà thơ của các tác giả thơ Việt Nam trung đại. 4.3. Tìm hiểu và xác định những đặc điểm cơ bản về hình tợng nhà thơ trong thơ Việt ... ngữ văn*************** Quan niệm về nhà thơ của các tác giả thơ Việt Nam trung đại( qua một số hiện tợng tiêu biểu) khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành: văn học trung đại GV hớng dẫn: TS.Biện...
 • 69
 • 615
 • 0
Quan niệm nghệ thuật về con người trong văn xuôi sau 1975 của nguyễn khắc trường

Quan niệm nghệ thuật về con người trong văn xuôi sau 1975 của nguyễn khắc trường

... giới nghệ thuật cũng như quan niệm nghệ thuật về con người trong tác phẩm của nhà văn. Quan niệm nghệ thuật về con người là một phạm trù rất quan trọng của thi pháp học. Nó hướng ta nhìn về ... tác phẩm văn học, là cơ sở cho người tiếp nhận có những lí giải đúng đắn về sáng tạo nghệ thuật của nhà văn trong sáng tạo văn học. Quan niệm nghệ thuật về con người trong văn xuôi sau 1975 đã ... Mảnh đất lắm người nhiều ma của Nguyễn Khắc Trường, tức là những tác phẩm được sáng tác sau 1975. Khi nghiên cứu quan niệm nghệ thuật về con người trong văn xuôi của Nguyễn Khắc Trường, chúng...
 • 26
 • 1,665
 • 2
KHÓA LUẬN

KHÓA LUẬN " ẨN DỤ TRI NHẬN VỀ CON NGƯỜI TRONG VĂN CHƯƠNG DÂN GIAN NAM BỘ " ppt

... MỤC LỤC DẪN NHẬP Chương 1 TỔNG QUAN VỀ ẨN DỤ TRI NHẬN VÀ VĂN CHƯƠNG DÂN GIAN NAM BỘ 1.1. Khái quát về ẩn dụ tri nhận 1.2 Các loại ẩn dụ tri nhận (Ẩn dụ ý niệm) 1.2.1. Ẩn dụ cấu trúc (Structural ... về nguồn tư liệu khảo sát 1.4. Ý niệm con người trong ẩn dụ tri nhận TIỂU KẾT Chương 2 ẨN DỤ TRI NHẬN VỀ CON NGƯỜI TRONG VĂN XUÔI DÂN GIAN NAM BỘ 2.1. Kết quả khảo sát Anh không bước tiếp, ... xiêu tấm lòng.” [12; 227] - “Gặp anh dưới nước trên trời, Khóa luận ẨN DỤ TRI NHẬN VỀ CON NGƯỜI TRONG VĂN CHƯƠNG DÂN GIAN NAM BỘ SV Nguyễn Thị Kim Thoa - “Nước ròng bỏ bãi, bày gành,...
 • 83
 • 927
 • 5
Thiên nhiên - Thế giới tinh thần của con người trong văn xuôi Hoàng Phủ Ngọc Tường doc

Thiên nhiên - Thế giới tinh thần của con người trong văn xuôi Hoàng Phủ Ngọc Tường doc

... quán trong suốt hành trình sáng tác của ông. HPNT đã quan sát, khám phá, thể hiện nó bằng sự quan tâm đặc Thiên nhiên - Thế giới tinh thần của con người trong văn xuôi Hoàng Phủ Ngọc Tường ... giữa văn hóa và văn học, có thể thấythiên nhiên trong văn xuôi của HPNT đã được xây dựng thành những thế giới tinh thần của con người. Ở đó, cái nhìn về thiên nhiên trong tư duy văn hóa phương ... giá trong sự phấn khích của con người khi phát hiện ý nghĩa to lớn của cái tôi trong cuộc đời thìở HPNT, thiên nhiên lại được cảm nhận bằng sự hòa điệu tuyệt vời của tâm hồn con người trong...
 • 5
 • 401
 • 0
Thiên nhiên - Thế giới tinh thần của con người trong văn xuôi Hoàng Phủ Ngọc Tường pdf

Thiên nhiên - Thế giới tinh thần của con người trong văn xuôi Hoàng Phủ Ngọc Tường pdf

... thoa văn hóa Đông - Tây, trong hài hòa Thiên nhiên - Thế giới tinh thần của con người trong văn xuôi Hoàng Phủ Ngọc Tường Từng bước quan sát, chiêm nghiệm, HPNT đã thấm sâu cái thần ... giải thích lý do vì sao thiên nhiên trong văn xuôi của HPNT giàu tính triết lý và suy nghiệm. Sự hòa điệu của tâm hồn con người với thiên nhiên trong văn xuôi của HPNT vì thế, chính là một dấu ... Song thiên nhiên trong văn xuôi của HPNT là biểu hiện rất riêng của thế giới tâm hồn phức tạp, nhiều biến động của nhà văn trong từng hoàn cảnh cụ thể. Ở tác phẩm của HPNT, thiên nhiên lại...
 • 5
 • 360
 • 0
Con người trong văn xuôi về miền núi của các tác giả trẻ đương đại (Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thúy và Phạm Duy Nghĩa)

Con người trong văn xuôi về miền núi của các tác giả trẻ đương đại (Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thúy Phạm Duy Nghĩa)

... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CAO THỊ HỒNG VÂN CON NGƯỜI TRONG VĂN XUÔI VỀ MIỀN NÚI CỦA CÁC TÁC GIẢ TRẺ ĐƯƠNG ĐẠI (CAO DUY SƠN, ĐỖ BÍCH THUÝ VÀ PHẠM DUY NGHĨA) ... biệt về hình tượng những con người trên vùng rẻo cao trong văn học đương đại. Vì vậy chúng tôi lựa chọn đề tài Con người trong văn xuôi về miền núi của các tác giả trẻ đương đại (Cao Duy Sơn, ... phía Bắc ở các sáng tác của Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thúy Phạm Duy Nghĩa. Từ đó thấy được vị trí của các nhà văn trẻ viết về miền núi trong nền văn học đương đại. 6. Cấu trúc của luận văn Ngoài...
 • 102
 • 628
 • 2
Truyện ngắn về đề tài dân tộc miền núi phía Bắc (Qua các tác phẩm của Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thúy và Nguyễn Huy Thiệt

Truyện ngắn về đề tài dân tộc miền núi phía Bắc (Qua các tác phẩm của Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thúy Nguyễn Huy Thiệt

... 1. Truyện ngắn về đề tài dân tộc miền núi phía Bắc trong truyện ngắn đương đại * Chương 2. Hình tượng cuộc sống con người các dân tộc miền núi phía Bắc qua truyện ngắn của Cao Duy Sơn, Đỗ ... NHÂN VĂN  NGUYỄN MINH TRƯỜNG TRUYỆN NGẮN VỀ ĐỀ TÀI DÂN TỘC MIỀN NÚI PHÍA BẮC (QUA CÁC TÁC PHẨM CỦA CAO DUY SƠN, ĐỖ BÍCH THÚY VÀ NGUYỄN HUY THIỆP) CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN ... trung vào mảng đề tài chủ lực của hai tác giả này là đề tài về khu vực dân tộc miền núi phía Bắc. 11 Tóm lại: Ba nhà văn Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thúy Nguyễn Huy Thiệp bằng những tác phẩm...
 • 86
 • 2,055
 • 0
Sự đổi mới quan niệm về con người trong văn học việt nam mười năm cuối thế kỉ XX

Sự đổi mới quan niệm về con người trong văn học việt nam mười năm cuối thế kỉ XX

... Sự đổi mới quan niệm về con người trong văn học Việt Nam mười năm cuối thế kỉ XX. Nguyễn Phượng Khoa Ngữ Văn Đại học Sư phạm Hà Nội Quan niệm về con người là một phạm trù thuộc về lĩnh ... trọng con người trên ba khía cạnh : một, con người là một chủ thể độc lập. Hai, con người là một sinh thể toàn vẹn và ba, con người là một cá thể có cá tính. Sự đổi mới trong quan niệm về con người ... nó…Từ đó, trong văn học nghệ thuật đã có một nỗ lực lớn trong việc đổi mới quan niệm và đã bộc lộ một sự nhìn nhận lại tương đối toàn diện hơn về con người đặc biệt là con người trong mối quan hệ...
 • 13
 • 520
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: ẩn dụ tri nhận về con người trong văn chương dân gian nam bộquan niệm về con người trong văn học phương đôngquan niệm nghệ thuật về con người trong văn họcquan niệm về con người trong văn học trung quốcquan niệm về con người trong văn học sau 1975quan niệm về con người trong văn học trung đạiquan niệm nghệ thuật về con người trong văn học hiện đạiquan niệm nghệ thuật về con người trong văn học trung đạivấn đề con người và quan niệm nghệ thuật về con người trong văn họcquan niệm con người trong văn họckhái niệm con người trong văn họccon người trong văn học việt nam sau 1975con người trong văn học trung đại việt namtình yêu thương con người trong văn họcvấn đề con người trong văn họcMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ