1. Trang chủ >
 2. Cao đẳng - Đại học >
 3. Y - Dược >

Chương 1 bản chất của vật chất di truyền (bộ môn di truyền học)

Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất di truyền

Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất di truyền

... Chương 5 Bản chất Hóa học Tái bản của Vật chất Di truyền Trước tiên, chúng ta cần nắm các đặc tính thiết yếu của vật chất di truyền sau đây: (1) Đặc tính thông tin sinh học: chứa đựng ... Sinh học Phân tử. NPhạm Thành n học. Tái bản lầPhan Cự Nhân. 2001. Di truyền học Động vật. NXB Khoa học thuật, Hà Nội. Phan Cự Nhân. 1999. Công nghệ ADN tái tổ hợp. Trong: Di truyền học ... (DNA) ở một số virus là ribonucleic acid (RNA). Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu thành phần hóa học cấu trúc cũng như cơ chế tái bản của vật chất di truyền là các đại phân tử DNA và...
 • 32
 • 639
 • 0
Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pptx

Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pptx

... 147 Chương 5 Bản chất Hóa học Tái bản của Vật chất Di truyền Trước tiên, chúng ta cần nắm các đặc tính thiết yếu của vật chất di truyền sau đây: (1) Đặc tính thông tin sinh học: chứa ... (DNA) ở một số virus là ribonucleic acid (RNA). Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu thành phần hóa học cấu trúc cũng như cơ chế tái bản của vật chất di truyền là các đại phân tử DNA ... Tài liệu Tham khảo . 1997. Sinh học Phân tử. NPhạm Thành n học. Tái bản lầPhan Cự Nhân. 2001. Di truyền học Động vật. NXB Khoa học thuật, Hà Nội. Phan Cự Nhân. 1999. Công nghệ ADN tái...
 • 32
 • 468
 • 0
Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pdf

Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pdf

... 3. Thành phần hóa học cấu trúc của chuỗi xoắn kép DNA 3.1. Thành phần hóa học của DNA Năm 1949, E.Chargaff áp dụng phương pháp sắc ký giấy vào phân tích thành phần hóa học của DNA các loài ... thống di truyền, bộ gene nhân (đã trình bày ở chương 3 4) bộ gene tế bào chất (xem chương 9). Kích thước bộ gene của một số sinh vật thường gặp được giới thiệu ở các bảng 5.3 5.4. ... xen vào DNA của vật chủ ở trạng thái tiền virus (provirus). Vì vậy, provirus được truyền lại cho các tế bào con thông qua sự tái bản của DNA vật chủ, nghĩa là các tế bào con cháu của vật...
 • 32
 • 638
 • 1
Chương 1 bản chất vật lý của đất

Chương 1 bản chất vậtcủa đất

... wwk+=γγεγγ+−∆= 1 )1( ndn 1 −=nndnγγ( 1. 14 )( 1. 15 )( 1. 16 )( 1. 17 )( 1. 18 )( 1. 19 )( 1. 20 )( 1. 21 )( 1. 22 )( 1. 23 )( 1. 24 )( 1. 25 ) CHƯƠNG I: BẢN CHẤT VẬT LÝ CỦA ĐẤT 9 Cấp ... AWWWWWWBddsd−=−−=( 1. 13 ) ( 1. 12 ) CHƯƠNG I: BẢN CHẤT VẬT LÝ CỦA ĐẤT 16 Bảng 1. 5 : Bảng phân loại trạng thái của đất dính theo B Tên và trạng thái của đất Độ đặc B Cát pha: ... )VQw=γ( 1. 1 ) CHƯƠNG I: BẢN CHẤT VẬT LÝ CỦA ĐẤT 8 Chương I BẢN CHẤT VẬT LÝ CỦA ĐẤT I .1 Quá trình hình thành của đất Theo các nhà địa chất thì sự thành tạo đất đá xảy ra cách...
 • 14
 • 726
 • 3
CƠ HỌC ĐẤT - CHƯƠNG 1 BẢN CHẤT VẬT LÝ CỦA MÔI TRƯỜNG ĐÂT pptx

CƠ HỌC ĐẤT - CHƯƠNG 1 BẢN CHẤT VẬTCỦA MÔI TRƯỜNG ĐÂT pptx

...          TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNGKHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH #" MÔN HỌCCƠ HỌC ĐẤTGIÁO VIÊN: ThS. PHẠM SƠN TUØNG     ...
 • 49
 • 849
 • 9
BẢN CHẤT CỦA VẬT CHẤT DI TRUYỀN pot

BẢN CHẤT CỦA VẬT CHẤT DI TRUYỀN pot

... sao cheựp DNAãV. DNA thoỷa maừn caực yeõu cau của vật chất di truyền Chương 5: BẢN CHẤT CỦA VẬT CHẤT DI TRUYỀN201/04/11MaMH: BC vật chất di truyền 3ã F. Miescher sinh hoựa hoùc ngửụứi ... Gen nhiều nhất.401/04/11MaMH: BC vật chất di truyền 1101/04/11MaMH: BC vật chất di truyền 13V. DNA THOÃ MÃN CÁC Y/CẦU CỦA VẬT CHẤT DT1. Chứa & truyền đạt thông tin ở dạng bền vững, ... BC vật chất di truyền 112. Quá trình sao chép DNA01/04/11MaMH: BC vật chất di truyền 10IV. SAO CHÉP DNA. 1. Sao chép theo khuôn – Theo nguyên tắc bán bảo tồn01/04/11MaMH: BC vật chất...
 • 13
 • 751
 • 4
Chương 1 bản chất của vật chất di truyền (bộ môn di truyền học)

Chương 1 bản chất của vật chất di truyền (bộ môn di truyền học)

... (Coincidence) 11 4?u<Fqq=&,F\ ' 1. Xác định vi trí gen 11 52. Bản đồ di truyền của NST và bản đồ di truyền tế bào 11 6?OR,F\OR ... )'(Bài giảng điện tử Môn: Di truyền học (45 tiết)Trương Thị Bích PhượngKhoa Sinh học, Trường đại học Khoa học, Đại học Huế Chương 1 Bản chất của vật chất di truyền Mục tiêu của chương  ...  >K 1. Tái tổ hợp và trao đổi chéo 10 92. Cở sở tế bào học của trao đổi chéo 11 13. Trao đổi chéo ở trong giai đoạn 4 sợi 11 24. Trao đổi chéo nhiều lần 11 45. Nhiễu (Interference)...
 • 60
 • 423
 • 1
Chương 3 cơ sở tế bào học của tính di truyền (bộ môn di truyền học)

Chương 3 cơ sở tế bào học của tính di truyền (bộ môn di truyền học)

... "! :á 3 30 ]! `+ +3! ZUUR! D @33 $$+0!ã!]! 33 )$2 +3! ]$+C!! 39 !ã!1TXXs4 !33 f2 +3$ @$$+0! 3 $@I$ +32 +3! "5$$@$!:$ 3+ @ã!C!TXXT!:$)ạ +3 30 $@ +3) ă 33 !`$âf]++i!A3â!jY ... Chương 3 sở tế bào học của tính di truyền Mục tiêu của chương  ... "="d+-"=F22K)F2?A0MlƯA0M"d"$!ZUUZ!50-+Đ.!AôI.]A;!2K)"]H1ZUUU4!C0/.!AôICL!jRA0MI+;1ZUUR4!D@ +3& amp;H 83! ")FK"P[$FK.]!-F 2$5A1TXXs4!5 (@0/.!AụICL!]".21TXXY4!C0/ !")FK"P[$FK.]!D0 ! ! :$ ! 3+ 3 Ư$@ 5! 3 ã++$) `! 3+ $ C$&@ "! :á 3 30 ]! `+ +3! ...
 • 22
 • 360
 • 3
Chương 11 sự điều hòa biểu hiện kiểu gene (bộ môn di truyền học)

Chương 11 sự điều hòa biểu hiện kiểu gene (bộ môn di truyền học)

... Chương 11 Sự điều hòa biểu hiện của gene Mục tiêu của chương Giới thiệu về các quá trình điều hòa trong cơ thể sinh vật. Sự điều hòa của gen được thực hiện ở các mức khác ... chất. Điều hòa ở operon lac và operon trp là ví dụ về một trong số các cơ chế quan trọng điều hòa hoạt động gene ở mức phiên mã của prokaryote.III. Điều hòa biểu hiện gene ở eukaryote Điều hòa hoạt ... mãB. Trong điều hòa dương tính, sự bám vào của protein hoạt hóa phiên mã, kích thích phiên mã.198- Sự bền vững của mRNACó sự khác nhau đáng kể trong sự điều hòa biểu hiện của các gene ở eukaryote...
 • 19
 • 704
 • 2
Chương 12 đột biến gen, tái tổ hợp và các yếu tố di truyền di động (bộ môn di truyền học)

Chương 12 đột biến gen, tái tổ hợp và các yếu tố di truyền di động (bộ môn di truyền học)

... Chương 12. Đột biến gene, tái tổ hợp các yếu tố di truyền di động Mục tiêu của chương Giới thiệu các kiểu đột biến gen, cơ chế phát sinh hậu quả của chúng. Cơ chế sữa chữa các đột biến ... lệ đột biến, duy trì tính ổn định của vật liệu di truyền. Ngoài đột biến gene, yếu tố di truyền vận động cũng là nhân tố làm tăng tần số đột biến Số tiết: 3Nội dung I. Đột biến gene Đột biến ... paste)232Hình 12. 9. Sự nhân đôi đoạn trình tự DNA ngắn ở điếm xen vào (insertion site)2. Các yếu tố di truyền vận động ở eukaryote Các yếu tố di truyền vận động ở eukaryote chia làm 2 nhóm: nhóm là các...
 • 24
 • 615
 • 2
Chương 1 đại cương về quản lý nguồn nước (bộ môn quản lý nguồn nước)

Chương 1 đại cương về quản lý nguồn nước (bộ môn quản lý nguồn nước)

... Châu Đại dơng (Australia, Fiji, New Zealand) Liên Xô cũ Tổng cộng 9 .12 5 21. 838 6.032 11 3.888 11 . 910 1. 636 11 .9 91 17 6.390 10 . 319 27 .16 1 6.952 13 5.297 15 .079 1. 864 18 .608 216 .13 2 ... Min 1 2 3 4 18 26 48 8 12 2 95 13 2 200 - 1, 4 2 ,1 3,4 17 3 18 40 11 1 10 12 9 17 8 - - - - 17 5 60 19 2 51 397 18 1 546 19 7 22 33 2 3 5 6 7 8 19 4 236 302 323 ... 810 40 24 25 57 210 337 309 372 5 61 522 595 499 66 205 98 13 6 12 1 76 70 11 8 374 16 9 2 91 300 4 16 10 24 9 10 11 12 năm 262 12 3 47 20 16 07 467 638 214 ...
 • 14
 • 390
 • 0
Chương 1 Tổng quan về quản trị tài chính (Bộ môn Bài giảng Quản trị tài chính)

Chương 1 Tổng quan về quản trị tài chính (Bộ môn Bài giảng Quản trị tài chính)

... 1- 1ChChưương 1 ơng 1 Tổng Quan về Quản Trò Tài Chính ToToåå ng Quan veng Quan veààQuaQuaûû n Trò Tan Trò Taøø i Chi ChíínhnhTS. Nguyễn Văn Thuận 1- 2Vai ... một Cổ phần (EPS) 1- 11 MuMuïï c tiêu cuc tiêu cuûû a doanh nghiea doanh nghieää pp 1. 000400600600 14 1. 000500500500 10 1. 0000 1. 000 1. 000 12 Tổng tài sản- Nợ phải ... Trò Tan Trò Taøø i Chi Chíínhnh Mục tiêu của quản trò tài chính Quản trò tài chính là gì ? Tổ chức chức năng QT tài chính 1- 3MuMuïï c tiêu cuc tiêu cuûû a doanh nghiea...
 • 24
 • 327
 • 0
luận văn thạc sĩ Văn hóa vật chất của phù nam ở nam bộ việt nam và mối quan hệ khu vực

luận văn thạc sĩ Văn hóa vật chất của phù nam ở nam bộ việt nam và mối quan hệ khu vực

... khảo,luận văn gồm 2 chương:Chương 1. Khái quát lịch sử văn hóa Phù Nam. Chương 2: Văn hóa vật chất của Phù Nam Nam Bộ Việt Nam mối quan hệ khu vực. 7NỘI DUNGChương 1KHÁI QUÁT LỊCH SỬ VÀ VĂN ... nền văn hóa vật chất của Phù Nam Nam Bộ Việt Nam. Tuy nhiên, những tác phẩm bài viết đó mới chỉ đề cập đến những nộidung khác nhau liên quan đến văn hóa vật chất của vương quốc Phù Nam Nam ... lịch sử văn hóa của vùng đất Nam Bộ Việt Nam trong thời kỳ vương quốc Phù Nam những đóng góp của văn hoá Phù Nam trong nền văn hoá chung của cácdân tộc Việt Nam cũng như của khu vực. -...
 • 99
 • 813
 • 1
bản chất của vật chất di truyền

bản chất của vật chất di truyền

... Bài giảng Môn: Di truyền học (45 tiết)Chương 1 Bản chất của vật chất di truyền Mục tiêu của chươngGiới thiệu bản chất của vật chất di truyền là DNA, thành phần, cấu trúc của phân tử DNA, ... có mối quan hệ giữa DNA và chất di truyền - DNA có trong tế bào của tất cả các vi sinh vật, thực vật, động vật chỉ giới hạn ở trong nhân và là thành phần chủ yếu của nhiễm sắc thể. Đó là một ... gen) của E. coli(Theo Pettijohn và Hecht, 1974)Hình 1.11 Sự tháo xoắn DNA trong tế bào vi khuẩn2. RNAỞ các sinh vật như: thực khuẩn thể, virus của động vật, virus của thực vật thì vật liệu di...
 • 31
 • 484
 • 2
CƠ HỌC ĐẤT - CHƯƠNG 1 BẢN CHẤT VẬT LÝ CỦA ĐẤT ĐÁ

CƠ HỌC ĐẤT - CHƯƠNG 1 BẢN CHẤT VẬTCỦA ĐẤT ĐÁ

... 1 Chapter 1 1 .1 Nguồn góc và quá trình hình thành của đất 1. 2 Thành phần của đất 1. 3 Xác định các chỉ tiêu bản của đất 1. 4 Xác định các chỉ tiêu đánh giá trạng thái của đất 1. 5 Phân lọai đất 1. 6 ... DỰỰNGNGSeptemberSeptember20062006Reference booksReference books2 Học Đất (Châu Ngọc Ẩn)Bài Tập Học Đất (Đỗ Bằng etc.) Học Đất (Whilow) Học Đất (Lê Quí An etc.) Học Đất (Xưtôvich)VietnameseVietnamesePrinciples ... Minh Tâm 1 11 Đất: hạt đất, nước và không khí trong lỗ rỗng Kích cở hạtBảBản Chn Chấất Vt Vậật Lt Lý củý của a ĐấĐấtt 1. 2 Thành phần của đất 1. 2 Thành phần của đất 1. 2 .1 Cấp...
 • 77
 • 470
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nội dung của chương 1 bản chất chức năng và vai trò của tiền tệ 2 các hình thái tiền tệ 3 khối tiền tệ và chế độ tiền tệ 4 cung cầu tiền tệ 5 lạm phátchương 1 bản chất ma kerketingbản chất của vật liệu di truyềnmục 1 bản chất và giá trị chứng minh của các tài liệu 1540 15431 bản chất của việc tiêu thụ sản phẩmkhử trùng nước bằng clo và các hợp chất của nó 1 1 bản chất của việc khử trùng1 bản chất và vai trò của thị trường chứng khoánđịnh nghĩa của v i lênin về vật chất thuộc tính cơ bản nhất của vật chất để phân biệt nó với ý thức là gìbản chất và sự p triển của hệ thống vt container 1 bản chất của chuyên chở containertín dụng 1 bản chất đặc điểm và các hình thức tín dụng a bản chất của tín dụngcâu 1 bản chất chức năng vai trò của bo himphần i 1 bản chất và đặc trưng của hoạt động thẩm định giá trị tài sảnchương 3 bản chất các quá trình chuyển hóabản chất di truyềnbản chất phạm trù cái đẹp trong mỹ học của immanuel kantchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ