1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Tiến sĩ >

đặc trưng thể loại truyền thuyết dân gian vùng đồng bằng sông cửu long

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020

... tháng 3 năm 2011 QUY T ĐỊNH Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin truyền thông Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 _________________BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG ... sông Cửu Long; Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Chiến lược Thông tin Truyền thông, QUY T ĐỊNH:Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin truyền thông Vùng kinh tế trọng ... điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau đây:I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN1. Quan điểm phát triển - Phát triển công nghệ thông tin và...
 • 18
 • 673
 • 3
394 Nâng cao khả năng quản lý rủi ro cho nông dân nghèo vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

394 Nâng cao khả năng quản lý rủi ro cho nông dân nghèo vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

... một cuộc sống chủ động và năng động cho người nghèo ở ĐBSCL. Trước thực tế trên, đề tài: Nâng cao khả năng quản rủi ro cho nông dân nghèo vùng đồng bằng sông Cửu Long& quot; được thực hiện ... loại rủi ro Chương 3: Thực trạng về khả năng quản rủi ro của người nghèo và chiến lược hỗ trợ người nghèo của chính phủ Chương 4: Các giải pháp nâng cao khả năng quản rủi ro cho người nghèo ... công cụ quản rủi ro được áp dụng. 1.2 Đánh giá rủi ro Khả năng của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và mỗi nhóm người trong việc đối mặt với rủi ro và sử dụng các công cụ quản rủi ro phù hợp...
 • 79
 • 411
 • 2
Nâng cao khả năng quản lí rủi ro cho nông dân nghèo vùng đồng bằng sông Cửu Long

Nâng cao khả năng quản lí rủi ro cho nông dân nghèo vùng đồng bằng sông Cửu Long

... 1.2 Đánh giá rủi ro 8 1.2.1 Nguồn rủi ro 8 1.2.2 Đối mặt với rủi ro 8 1.2.3 Rủi ro đơn lẻ và rủi ro chung 9 1.3 Các chiến lược quản rủi ro 10 1.3.1 Vì sao cần quản lý tốt rủi ro 10 1.3.2 ... bao gồm nguồn rủi ro (hay nguyên nhân làm phát sinh rủi ro) , phạm vi rủi ro … 1.2.1 Nguồn rủi ro Bước đầu tiên để đánh giá rủi ro là phải nhận biết được các rủi ro. Các loại rủi ro khác nhau ... VỀ KHẢ NĂNG QUẢN LÝ RỦI RO CỦA NGƯỜI NGHÈO VÀ CHIẾN LƯC HỖ TR NGƯỜI NGHÈO CỦA CHÍNH PHỦ Ở ĐBSCL 34 3.1 Cơ chế quản rủi ro phi chính thức 34 3.1.1 Phòng ngừa rủi ro 35 3.1.2 Giảm thiểu rủi...
 • 79
 • 321
 • 0
Đặc điểm chế độ khí tượng thủy văn vùng đồng bằng sông Cửu Long

Đặc điểm chế độ khí tượng thủy văn vùng đồng bằng sông Cửu Long

... thống thủy văn duy nhất, nối liền sông Hậu với biển Đông và biển Tây" (Nguyễn Hạc Vũ, Chu Thái Hoành, 1982). 1 ĐẶC ĐIỂM CHẾ ĐỘ KHÍ TƯỢNG - THỦY VĂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Lê ... 3,9 4,7 4,0 3,3 5.2 Đặc điểm chế độ Thủy văn Hệ thống sông Cửu Long được kể từ Tân Châu trên sông Tiền và Châu Đốc trên sông Hậu ra đến biển. Hằng năm sông Cửu Long chuyển trên 500 tỷ ... 16 6 THỦY TRIỀU VÀ SỰ TRUYỀN TRIỀU VÀO SÔNG CỬU LONG 6.1 Thủy triều ven biển ĐBSCL Đồng bằng sông Cửu Long là bộ phận cuối cùng ở lưu vực sông Mekong tiếp giáp với biển nên chế độ nước...
 • 18
 • 2,041
 • 33
Tài liệu Đặc điểm chế độ khí tượng thuỷ văn vùng đồng bằng sông Cửu Long ppt

Tài liệu Đặc điểm chế độ khí tượng thuỷ văn vùng đồng bằng sông Cửu Long ppt

... 1604 1840 2360 2015 1478 1385 1611 3038 1 ĐẶC ĐIỂM CHẾ ĐỘ KHÍ TƯỢNG - THỦY VĂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Lê Anh Tuấn (Đại học Cần Thơ) oOo 1. GIỚI THIỆU Mọi sự ... 3,9 4,7 4,0 3,3 5.2 Đặc điểm chế độ Thủy văn Hệ thống sông Cửu Long được kể từ Tân Châu trên sông Tiền và Châu Đốc trên sông Hậu ra đến biển. Hằng năm sông Cửu Long chuyển trên 500 tỷ ... ở một số địa phương. 5. ĐẶC ĐIỂM CHẾ ĐỘ THỦY VĂN VÙNG ĐBSCL 5.1 Mạng lưới sông và kênh Vùng ĐBSCL có mạng lưới sông khá phức tạp, trong đó chủ yếu là sông Cửu Long và các chi lưu của nó....
 • 18
 • 1,108
 • 7
Tài liệu ĐẶC ĐIỂM CHẾ ĐỘ KHÍ TƯỢNG - THỦY VĂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG pdf

Tài liệu ĐẶC ĐIỂM CHẾ ĐỘ KHÍ TƯỢNG - THỦY VĂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG pdf

... Na Tháng 1 - tháng 5 Tháng 6 - tháng 12 23.3 17.5 5.2 3.6 2.0 3.9 8.2 6.2 1 ĐẶC ĐIỂM CHẾ ĐỘ KHÍ TƯỢNG - THỦY VĂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Lê Anh Tuấn (Đại học Cần Thơ) ... - Quản Lộ - Ngàn Dừa Vĩnh Mỹ - Phước Long Sông Trẹm - Cạnh Đền 2 (Kiên Long - Phó Sinh) Quản Lộ - Giá Rai (Phó Sinh - Giá Rai) Sông Trẹm - Cạnh Đền 1(Tân Long - Chư Chỉ) Quản Lộ - Cạnh Đền ... 3,9 4,7 4,0 3,3 5.2 Đặc điểm chế độ Thủy văn Hệ thống sông Cửu Long được kể từ Tân Châu trên sông Tiền và Châu Đốc trên sông Hậu ra đến biển. Hằng năm sông Cửu Long chuyển trên 500 tỷ...
 • 18
 • 1,152
 • 3
Đặc điểm sinh học của hai loài ruồi đục quả bactrocera carambolae drew hancock và bactrocera tau walker (diptera tephritidae) vùng đồng bằng sông cửu long và biện pháp phòng trừ ruồi đục quả trước và sau thu hoạch

Đặc điểm sinh học của hai loài ruồi đục quả bactrocera carambolae drew hancock và bactrocera tau walker (diptera tephritidae) vùng đồng bằng sông cửu long và biện pháp phòng trừ ruồi đục quả trước và sau thu hoạch

... Tephritidae) vùng đồng bằng sông Cửu Long biện pháp phòng trừ ruồi đục quả trước sau thu hoạch ’ đã được thực hiện. 2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU NGHIÊN CỨU - Sự gây hại của ruồi đục quả (Diptera: ... chủ gây hại của B. carambolae B. tau trên cây trồng tại vùng ĐBSCL. - Đặc điểm sinh học của B. carambolae B. tau. - Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả của các biện pháp phòng trừ RĐQ trước ... ăn quả rau ăn quả trồng phổ biến, các đặc điểm hình thái, sinh học của loài B. tau B. carambolae. Nghiên cứu hiệu quả của các biện pháp để quản lý RĐQ trước thu hoạch như sử dụng kỹ thu t...
 • 220
 • 1,539
 • 2
đặc trưng thể loại truyền thuyết dân gian vùng đồng bằng sông cửu long

đặc trưng thể loại truyền thuyết dân gian vùng đồng bằng sông cửu long

... tác phẩm truyền thuyết dân gian vùng ĐBSCL; Xác lập được các loại, các tiểu loại truyền thuyết dân gian vùng ĐBSCL; Phân tích và xác định đặc trưng của thể loại truyền thuyết dân gian vùng ĐBSCL. ... vị trí của thể loại truyền thuyết dân gian vùng ĐBSCL trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam. Chương 1 TRUYỀN THUYẾT DÂN GIAN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐẶC TRƯNG VÀ ... xếp, phân loại thể loại truyền thuyết dân gian vùng đất mới phía Nam này vẫn còn có nhiều điểm bất cập. Chương 2 ĐẶC ĐIỂM TƯ LIỆU TRUYỀN THUYẾT DÂN GIAN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ VẤN...
 • 30
 • 731
 • 0
đặc trưng thể loại truyền thuyết dân gian vùng đồng bằng sông cửu long

đặc trưng thể loại truyền thuyết dân gian vùng đồng bằng sông cửu long

... TRUYỀN THUYẾT DÂN GIAN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐẶC TRƯNG VÀ MỘT SỐ TIÊU CHÍ ĐỂ NHẬN DIỆN THỂ LOẠI 1.1. Cơ sở hình thành đặc trưng thể loại truyền thuyết dân gian vùng ... DIỆN THỂ LOẠI 1.1. Cơ sở hình thành đặc trưng thể loại truyền thuyết dân gian vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) Vấn đề nghiên cứu cơ sở hình thành đặc trưng các thể loại văn học dân gian ... 2 ĐẶC ĐIỂM TƯ LIỆU TRUYỀN THUYẾT DÂN GIAN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ VẤN ĐỀ PHÂN LOẠI 42.1. Tình hình tư liệu truyền thuyết dân gian vùng đồng bằng sông Cửu Long 59 2.1.1. Nhóm...
 • 341
 • 1,044
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số kinh nghiệm truyền thống trong việc bảo vệ môi trường của các dân tộc thiểu số vùng đồng bằng sông cửu longlợi thế vùng đồng bằng sông cưủ longthực trạng lao động nông thôn và ảnh hưởng của đào tạo nghề nông thôn đến việc làm và thu nhập của người dân vùng đồng bằng sông cửu longphân tích tác động của thuốc bảo vệ thực vật đến sức khỏe nông dân vùng đồng bằng sông cửu longđặc điểm nguồn lợi thuỷ sản vùng đồng bằng sông cửu longcác thể loại truyện kể dân gianBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM