1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Thạc sĩ - Cao học >

đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân đau cột sống thắt lưng do thoát vị đĩa đệm tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

... THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC NGUYỄN HUY HÙNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Nội khoa ... cứu Tất cả các bệnh nhân được chẩn đoán Basedow điều trị tại khoa Y học hạt nhân - Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên. 2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân - Tất cả các bệnh nhân được ... Liều điều trị 131I trung bình cho một bệnh nhân là 10,09 ± 3,74. Liều cao nhất là 25mCi và thấp nhất là 5mCi. 3.3. Kết quả điều trị Bảng 3.15. Kết quả sau 4 tháng điều trị Kết quả (n...
 • 78
 • 733
 • 10
đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

... " ;Đánh giá kết quả i u trị bệnh Basedow bằng 131 I t i bệnh viện Đa khoa Trung ương Th i Nguyên V i các mục tiêu sau: 1. Đánh giá kết quả i u trị Bệnh nhân Basedow bằng 131 I. 2. Xác ... yếu tố liên quan t i kết quả i u trị bệnh Basedow bằng 131 I. Số hóa b i Trung tâm Học liệu – Đ i học Th i Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 48 Nhận xét: Liều i u trị 131 I trung bình ... biến chứng khi i u trị bằng phóng xạ 131 I. Để góp phần đánh giá kết quả, từng bước nâng cao chất lượng khám và i u trị bệnh Basedow chúng t i tiến hành đề t i nghiên cứu: " ;Đánh giá...
 • 78
 • 770
 • 4
đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên .pdf

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên .pdf

... đánh giá kết quả, từng bước nâng cao chất lượng khám và i u trị bệnh Basedow chúng t i tiến hành đề t i nghiên cứu: " ;Đánh giá kết quả i u trị bệnh Basedow bằng 131 I t i bệnh viện Đa ... Đa khoa Trung ương Th i Nguyên V i các mục tiêu sau: 1. Đánh giá kết quả i u trị Bệnh nhân Basedow bằng 131 I. 2. Xác định một số yếu tố liên quan t i kết quả i u trị bệnh Basedow bằng ... nhược giáp. T i Bệnh viện N i tiết Trung ương liều t i đa cho một lần i u trị 8 mCi, nên chúng t i chia liều thành 2 nhóm: < 8 mCi và ≥ 8mCi. Thể tích tuyến giáp: Trọng lượng tuyến giáp...
 • 78
 • 590
 • 1
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131 I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131 I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

... Liên quan giữa liều i u trị 131 I v i kết quả sau i u trị 46 Bảng 3.25. Liên quan giữa tu i kết quả cường giáp sau i u trị 46 Số hóa b i Trung tâm Học liệu – Đ i học Th i Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn ... Th i Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 2 Đ I HỌC TH I NGUYÊN TRƢỜNG Đ I HỌC Y DƢỢC NGUYỄN HUY HÙNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ I U TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131 I T I BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ... đến kết quả i u trị giữa 2 nhóm tu i này. - Liều i u trị: Có 2 quan i m khác nhau trong lựa chọn liều i u trị [7]. + Dùng liều thấp để tránh bão giáp trong i u trị và suy giáp sau i u trị. ...
 • 78
 • 557
 • 0
luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN pptx

luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN pptx

... Thái Nguyên Thái Nguyên Thái Nguyên Thái Nguyên Bắc Kạn Bắc Kạn Thái Nguyên Lạng Sơn Thái Nguyên Thái Nguyên Thái Nguyên Lạng Sơn Thái Nguyên Thái Nguyên Lạng Sơn Lạng Sơn Thái ... thông tin từ hỏi bệnh, thăm khám, xét nghiệm và khám lại, xét nghiệm lại định kỳ tại Khoa Y học hạt nhân Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Để đánh giá hiệu quả điều trị của 131I, ... quan đến kết quả điều trị: Bảng 3.23. Liên quan giữa thể tích tuyến giáp trƣớc điều trị với kết quả sau điều trị V tuyến giáp TĐT Kết quả < 30 ml ≥ 30ml p Bình giáp (n =...
 • 78
 • 559
 • 0
Luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN pot

Luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN pot

... " ;Đánh giá kết quả điều trị bệnh Basedow bằng 131I tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên Với các mục tiêu sau: 1. Đánh giá kết quả điều trị Bệnh nhân Basedow bằng 131I. 2. Xác định ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC NGUYỄN HUY HÙNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN ... liều điều trị 50 4.5. Kết quả sau 4 tháng điều trị 52 4.6. Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị 56 KẾT LUẬN 59 1. Kết quả điều trị 59 2. Một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị...
 • 78
 • 632
 • 2
Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật hẹp ống sống thắt lưng do thoái hóa với sự hỗ trợ của cụ liên gai sau coflex tại bệnh viện việt đức

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật hẹp ống sống thắt lưng do thoái hóa với sự hỗ trợ của cụ liên gai sau coflex tại bệnh viện việt đức

... hẹp ống sống thắt lưng do thoái hóa với sự hỗ trợ của cụ liên gai sau coflex tại Bệnh viện Việt Đức nhằm hai mục tiêu: 1. Nghiên cứu chỉ định phẫu thuật hẹp ống sống thắt lưng do thoái hóa. ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN XUN DIN ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị PHẫU THUậT HẹP ốNG SốNG THắT LƯNG DO THOáI HóA VớI Sự Hỗ TRợ CủA DụNG Cụ LIÊN GAI SAU ... định điều trị HOSTL có sự hỗ trợ dụng cụ liên gai sau coflex. - Hẹp ống sống thắt lưng do thoái hóa có kèm theo các biểu hiện lâm sàng nhưng điều trị bảo tồn không kết qủa. - Hẹp ống sống...
 • 103
 • 734
 • 8
Đánh giá kết quả điều trị tăng nhãn áp trên mắt viêm màng bồ đào nhận xét một yếu tố liên quan đến kết quả điều trị

Đánh giá kết quả điều trị tăng nhãn áp trên mắt viêm màng bồ đào nhận xét một yếu tố liên quan đến kết quả điều trị

... thái viêm màng bồ đào: Viêm màng bồ đào trước, viêm màng bồ đào toàn toàn bộ- Chẩn đoán tiến triển viêm màng bồ đào: Viêm màng bồ đào cấp tính, viêm màng bồ đào mạn tính, viêm màng bồ đào tái ... sử tăng nhãn áp trên mắt viêm màng bồ đào ( tăng nhãn áp tái phát ) Bảng 3.6.Tiền sử tăng nhãn áp trên mắt viêm màng bồ đào Tiền sử tăng NA trên mắt viêm MBĐSố bệnh nhân Tỷ lệ % p Tăng ... về kết quả điều trị tăng NA trên mắt viêm MBĐ. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài với hai mục tiêu là: 1. Đánh giá kết quả điều trị tăng nhãn áp trên mắt viêm màng bồ đào. 2. Nhận...
 • 119
 • 610
 • 0
Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng Bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên

Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng Bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên

... quan1.1. Vàng da ở trẻ sinh 31.1.1. Một số khái niệm 31.1.2. Sinh lý bệnh của vàng da tăng bilirubin tự do (gián tiếp) 31.1.3. Nguyên nhân gây vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sinh 91.1.4. ... yếu tố gây vàng da 91.1.5. Điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sinh 111.1.6. Tiên lượng bệnh 191.2. Tình hình nghiên cứu về vàng da sinh do tăng bilirubin tự do 191.2.1. Nghiên ... Bàn luận4.1. Tỷ lệ vàng da tăng birubin tự do bệnh lý ở trẻ sinh 424.2. Kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sinh bằng liệupháp ánh sáng tại khoa Nhi bệnh viện ĐKTƯTN 454.3....
 • 80
 • 705
 • 0
đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân đái tháo đường type 2 ngoại trú tại khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu bệnh viện bạch mai

đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân đái tháo đường type 2 ngoại trú tại khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu bệnh viện bạch mai

... cứu Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân ĐTĐ type 2 ngoại trú tại khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu Bệnh viện Bạch mai nhằm mục tiêu: 1. Đánh giá hiệu quả quản lý bệnh nhân đái tháo đường type ... (kg/m 2 ) pT0 (0 tháng) 300 23 ,25 ± 2, 88T1 ( 3 tháng) 29 2 23 ,18 ± 2, 82 < 0,01T2 (6 tháng) 28 6 23 ,1 ± 2, 797 < 0,01Nhận xét:- BMI trung bình của bệnh nhân giảm có ý nghĩa thống kê tại ... ĐTĐ type 2. Khoảng 50% bệnh nhân ĐTĐ type 2 có tăng HA. Ở bệnh nhân ĐTĐ type 2, tăng HA có thể xảy ra trước, cùng lúc hoặc sau khi bị ĐTĐ trong bệnh cảnh hội chứng chuyển hóa [11], [22 ].* Bệnh...
 • 118
 • 1,434
 • 17
đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân đái tháo đường type 2 ngoại trú tại khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu bệnh viện bạch mai

đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân đái tháo đường type 2 ngoại trú tại khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu bệnh viện bạch mai

... giá kết quả và những bài họckinh nghiệm. Chúng tôi tiến hành đề tài nghiên cứu Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân ĐTĐ type 2 ngoại trú tại khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu Bệnh viện Bạch mai nhằm ... mai nhằm mục tiêu: 1. Đánh giá hiệu quả quản lý bệnh nhân đái tháo đường type 2 theo chương trình JADE. 2. Nhận xét một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả quản lý. 42 3 .2. 4. Kết quả kiểm soát BMI, ... sánh giá trị trung bình BMI của bệnh nhân tại các thời điểm đánh giá với T0Thời điểm Số lượng (n) BMI (kg/m 2 ) pT0 (0 tháng) 300 23 ,25 ± 2, 88T1 ( 3 tháng) 29 2 23 ,18 ± 2, 82 < 0,01T2 (6...
 • 109
 • 1,527
 • 20
đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân đau cột sống thắt lưng do thoát vị đĩa đệm tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân đau cột sống thắt lưng do thoát vị đĩa đệm tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

... sàng của bệnh nhân đau cột sống thắt lưng do thoát vị đĩa đệm. 2. Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân đau cột sống thắt lưng do thoát vị đĩa đệm tại bệnh viện Đa khoa Trung Ương Thái Nguyên. ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC PHẠM THỊ THƢƠNG HUYỀN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN ĐAU CỘT SỐNG THẮT LƢNG DO THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI ... 73% các trường hợp đau thắt lưng và 72% các trường hợp đau thần kinh tọa là do thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Thoát vị đĩa đệm vùng cột sống thắt lưng có thể gặp ở nhiều vị trí trong đó...
 • 89
 • 849
 • 12
chăm sóc và phục hồi chức năng cho bệnh nhân đau cột sống thắt lưng do thoát vị đĩa điệm

chăm sóc và phục hồi chức năng cho bệnh nhân đau cột sống thắt lưng do thoát vị đĩa điệm

... viă2ămcătiêu. 1. Tìm hiu đc đim lâm sàng đau CSTL do TV. 2. Xây dng thc hin k hoch chm sóc phc hi chc nng cho bnh nhân đau CSTL do TV. 2 CHNGă1 ... acetaminophenă(Lortab,ăVicodin)ătrongămtăthiăgianăngn.ăBu năng ,ălnăln,ăbunănôn táoăbónălàănhngătácădngăphăcóăthăgpătăcácăloiăthucănày. - Thucăgim đau thnăkinh,ăchngăhnănhăgabapentină(Neurontin…)ăcngăcóăthăđcăchăđnh cho cácătrngăhp đau nhiu cóăbiuăhin đau do nguyên nhân thnăkinh.ăNgoàiăra,ăcorticoidăcăchăviêmăcóăthăđcătiêmătrcătipăvàoăvătríăcnhăctăsngăhocăcácădâyăthnăkinhăctăsng. ... Nhcăđim:ăchiăphíăln,ăphmăviăápădngăhp cho nhngăBN thoát văchaălâu khôngăcóăcácăbnhălýăkhácăăctăsng. 2.7.2. Phu thut Hình 10: Mt ca phu thut bnh nhân thoát v đa đm Nu thoát vănng,ăkhi thoát văchènăépă...
 • 32
 • 544
 • 0
chăm sóc và phục hồi chức năng cho bệnh nhân đau cột sống thắt lưng do thoát vị đĩa điệm

chăm sóc và phục hồi chức năng cho bệnh nhân đau cột sống thắt lưng do thoát vị đĩa điệm

... dân lập Thăng LongKhoa Điều dưỡngCHĂM SÓC VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO BỆNH NHÂN ĐAU CỘT SỐNG THẮT LƯNG DO THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆMĐặt vấn đề (1) Đau cột sống thắt lưng (CSTL) là một hội chứng thường ... sàng đau CSTL do TVĐĐ2. Xây dựng thực hiên kế hoạch chăm sóc phục hồi chức năng cho bệnh nhân đau CSTL do TVĐĐTổng quan về Thoát vị đĩa đệm Cột sống được cấu tạo bởi nhiều đốt sống ... sụn.Các lỗ đốt sống ghép lại tạo thành ống sống chứa tủy sống. BỆNH HỌC THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM (1)TVĐĐ là tình trạng nhân nhầy đĩa đệm đốt sống thoát ra khỏi vị trí bình thường do đứt rách vòng...
 • 38
 • 5,964
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân đái tháo đường type 2 ngoại trú tại khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu bệnh viện bạch maiđánh giá kết qủa điều trị gẫy kín thân xương đùi trẻ em do chấn thương bằng kết hợp xương tại bệnh viện việt đứcchăm sóc bệnh nhân đau cột sống thắt lưngđánh giá kết quả điều trị phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân tai biến mạch máu não tại bệnh viện điều dưỡng và phcn tỉnh thái nguyênđánh giá kết quả điều trị phẫu thuật viêm tụy cấp hoại tử không do nguyên nhân cơ học tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản bằng phương pháp tán sỏi nội soi ngược dòng trên máy lithoclast tại bệnh viện thanh nhànđánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay trẻ em tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả điều trị gãy kín thân xương đùi ở người lớn bằng nẹp vít tại bệnh viện việt đức trong 2 năm 2004 2005đánh giá kết quả điều trị hẹp niệu quản bằng laser holmium tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả điều trị hội chứng chèn ép khoang cẳng chân sau chấn thương tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh non tháng bằng thở áp lực dương tục qua mũi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênđánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubil tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa hà giangđánh giá kết quả điều trị bong điểm bám dây chằng chéo trước khớp gối bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện hữu nghị việt đứcđánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy kín thân xương cánh tay ở người lớn bằng nẹp vít tại bệnh viện hữu nghị việt đứcđánh gía kết quả điều trị phẫu thuật gãy xương thuyền tại bệnh viện việt đứcBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vật