Kiểm định nguồn gốc thực phẩm : Kỹ thuật miễn dịch enzyme

Tiểu luận phân tích thực phẩm - Kỹ thuật phân tích bằng phổ hấp phụ nguyên tử AAS

Tiểu luận phân tích thực phẩm - Kỹ thuật phân tích bằng phổ hấp phụ nguyên tử AAS
... Mỹ). Xác định dạng As dễ tan bằng kỹ thuật ghép HPLC-UV-HG -AAS. 2.3.4. Điều kiện phân tích dạng As bằng phương pháp HPLC-UV-HG -AAS HPLC: Cột tách sắc ký: Hamilton PRP- X100(250mm.4,1 mm i.d.10 ... phần tử mẫu ở thể sợi khí sẽ bị hóa hơi và nguyên tử hóa tạo ra các nguyên tử tự do của các nguyên tố có trong mẫu phân tích. Đó là những phần tử hấp thụ năng lượng và tạo phổ hấp thụ nguyên tử ... đối với các nguyên tố khác sự Ion hóa không đáng kể trong môi trường hấp thụ của phép đo phổ hấp thụ nguyên tử (F -AAS hay ETA -AAS) . Để loại trừ sự Ion hóa của một nguyên tố phân tích chúng ta...
 • 53
 • 1,439
 • 6

Tài liệu Kiểm định đối với công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông docx

Tài liệu Kiểm định đối với công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông docx
... Thủ tục Kiểm định đối với công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông. - Trình tự thực hiện:1. Chuẩn bị hồ sơDoanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị kiểm định công trình viễn thông. 2. ... kiểm định cấp Giấy chứng nhận kiểm định công trình viễn thông cho doanh nghiệp đề nghị kiểm định. - Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận kiểm định công trình viễn thông, Tổ chức kiểm định thông ... kiểm định cấp Giấy chứng nhận kiểm định công trình viễn thông cho doanh nghiệp đề nghị kiểm định. - Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận kiểm định công trình viễn thông, Tổ chức kiểm định thông...
 • 3
 • 345
 • 0

một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tư vấn thiết kế – kiểm định công trình và địa kỹ thuật

một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tư vấn thiết kế – kiểm định công trình và địa kỹ thuật
... hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại công ty t vấn thiết kế- kiểm định công trình địa kỹ thuật II.1. Vài nét về quá trình hình thành phát triển công ty: II.1.1. Quá trình ... định. - Công ty tổ chức hạch toán kế toán tËp chung. Cã thĨ nãi viƯc tỉ chøc SXKD ở Công ty t vấn thiết kế kiểm định công trình là khá hợp lý, đà giúp cho công tác điều hành sản xuất đợc thuận ... chính kế toán Phòng quản lý kinh doanhPhòng kiểm định công trình Phòng t vấn thiết kế công trình Phòng địa chất công trình Trung tâm t vấn giám sát thí nghiệm Các đội...
 • 66
 • 500
 • 0

một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán tiền lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động tại công ty tư vấn thiết kế- kiểm định công trình và địa kỹ thuật

một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán tiền lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động tại công ty tư vấn thiết kế- kiểm định công trình và địa kỹ thuật
... II. Đặc điểm về lao động quản lý lao động công ty T vấn thiết kế -kiểm định công trình địa kỹ thuật: II.1. Đặc điểm về lao động: Lao động là yếu tố quan trọng nhất của quá trình sản xuất. ... quan hệ lao động (ngời sử dụng lao động ngời lao động) về các điều kiện lao động sử dụng lao động, quyền lợi nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động. TLĐTT này đợc Sở Lao Động Thơng ... Các hình thức hạch toán tiền lơng tại Công ty T vấn thiết kế -kiểm định công trình địa kỹ thuật. III.1. Hình thức trả lơng thời gian theo sản phẩm.(áp dụng cho khối quản lý bộ phận phục...
 • 84
 • 322
 • 0

Cấp Sổ kiểm định, Giấy chứng nhận, Tem kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng, thiết bị nâng docx

Cấp Sổ kiểm định, Giấy chứng nhận, Tem kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng, thiết bị nâng docx
... đạt thì cấp Sổ kiểm định, Giấy chứng nhận Tem (đối với XMCD) cấp phiếu kết quả kiểm định giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật thiết bị trong khai thác sử dụng (đối với thiết bị nâng) theo ... + Giấy đề nghị cấp Sổ kiểm tra an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng (sau đây gọi chung là Sổ kiểm định) do chủ sở hữu xe máy chuyên dùng lập. + Bản sao tài liệu kỹ thuật ... định, Giấy chứng nhận, Tem kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng, thiết bị nâng. - Trình tự thực hiện + Chủ phương tiện hoặc lái xe nộp hồ sơ trực tiếp...
 • 12
 • 508
 • 0

Kiểm định đối với công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông potx

Kiểm định đối với công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông potx
... ngh kiểm định công trình viễn thông của doanh nghiệp Tên phí Mức phí Văn bản qui định 2. II. Phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với công trình viễn thông 1. Công trình ... Đơn đề nghị kiểm định công trình viễn thông 2. Kết quả đo kiểm định còn giá trị 3. Báo cáo mô tả kỹ thuật cơ bản của công trình viễn thông; 4. Báo cáo về sự thay đổi đối với các trường ... công trình trước khi đưa vào sử dụng: 1. Công trình lắp đặt mới hoặc đã lắp đặt trước thời điểm “danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định có hiệu lực: 50.000đồng 2. Công trình...
 • 6
 • 242
 • 0

Bảo Quản Thực Phẩm - Kỹ Thuật Sấy Trong Nông Nghiệp phần 1 docx

Bảo Quản Thực Phẩm - Kỹ Thuật Sấy Trong Nông Nghiệp phần 1 docx
... máy sấy có thể xác định theo khối lượng ẩm (W tách ra từ nguyên vật liệu trong quá trình sấy: ∆W = m 1 - m2 1 21 22 21 1w1wwmw1wwmW−−=−−=∆ 1 21 22 21 1x1xxmx1xxmW+−=+−=∆ ... án Kỹ thuật sấy nông sản thực phẩm Trang 8 1. 2.2 KHÓI LÒ (KHÍ LÒ ĐỐT) 1. 2.2 .1 Nguyên lý hệ thống sấy bằng khói lò Hình vẽ 1. 1 : Sơ đồ nguyên lý hệ thống sấy bằng khói lò. Ưu điểm sấy ... đồ máy sấy 1 cấp và biểu diễn của quá trình sấy trên đồ thị i-X t2 3’(3) 2’(2)t3 X 1 i (1) (4) (5) Giáo án Kỹ thuật sấy nông sản thực phẩm Trang 1 CHƯƠNG I: ĐỐI TƯỢNG SẤY VÀ...
 • 13
 • 286
 • 1

Bảo Quản Thực Phẩm - Kỹ Thuật Sấy Trong Nông Nghiệp phần 2 potx

Bảo Quản Thực Phẩm - Kỹ Thuật Sấy Trong Nông Nghiệp phần 2 potx
... TỐC SẤY 2. 5.1 Khái niệm về vận tốc sấy .h)(kg/mF.dTdWu 2 = (2. 12) Trong đó : W : lượng ẩm bay hơi trong thời gian sấy (kg/h) Giáo án Kỹ thuật sấy nông sản thực phẩm Trang 23 Bảng 2. 2 ... Hình 2. 4 : Sơ đồ máy sấy tuần hoàn và biểu diễn quá trình sấy trên đồ thị i-X (2) (3) mth mKKm ϕ = 1 x = const Giáo án Kỹ thuật sấy nông sản thực phẩm Trang 22 Sản phẩm sấy có ... Hình 2. 5 : Đường cong sấy W=f(T) Hình 2. 6 : Đường cong vận tốc sấy Giáo án Kỹ thuật sấy nông sản thực phẩm Trang 16 Sau điểm tới hạn thứ I, quá trình bốc ẩm xuất hiện ở bên trong các mao quản. ...
 • 13
 • 370
 • 1

Bảo Quản Thực Phẩm - Kỹ Thuật Sấy Trong Nông Nghiệp phần 3 ppsx

Bảo Quản Thực Phẩm - Kỹ Thuật Sấy Trong Nông Nghiệp phần 3 ppsx
... Thực phẩm Vitamin C VitaminA Thiamin Riboflavin Axit folic Niacin Axit PantothenicĐậu xanh 2 6-6 0 0-2 4 - 0 - 10 - Đậu Hà lan 8 -3 0 5 0 - - 0 10 Nước cam 3 3- 5 - - - - - Thịt bò - - 2 ... với sản phẩm dạng lỏng, phương làm Giáo án Kỹ thuật sấy nông sản thực phẩm Trang 33 Hình vẽ 2.21 là đường cong sấy và đường cong nhiệt độ của vật sấy trong quá trình sấy thăng hoa trong ... thống sấy khí động dạng vòng Hình 2.16 : Hệ thống sấy khí động dạng đứng Hình 2.15 : Máy sấy spin-flash Giáo án Kỹ thuật sấy nông sản thực phẩm Trang 26 Hình 2. 13 : Thiết bị sấy...
 • 13
 • 334
 • 2

Kiểm định nguồn gốc thực phẩm : Kỹ thuật miễn dịch enzyme

Kiểm định nguồn gốc thực phẩm : Kỹ thuật miễn dịch enzyme
... 8/22/20141KIỂM ĐỊNH NGUỒN GỐC THỰC PHẨMBF5320KỸ THUẬT ENZYME Th.S HOÀNG QUỐC TUẤNTS. NGUYỄN THỊ THẢOKỸ THUẬT MIỄN DỊCH ENZYME (ENZYME IMMUNOASSAY) ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent ... kháng thể và cht to mu; thchin qua hai bc:ã Phn ng min dịch học: Là sự kết hợp giữa khángnguyên và kháng thã Phn ng húa hc: Thụng qua hot tớnh xỳc tác của enzyme làm giải phóng oxy nguyên tử [O] ... bòγ3-Casein 0.2% sữa bòIgG Dê 1% sữa bò8/22/201488/22/20149KỸ THUẬT ENZYME Các chất có thể phân tích bằng phương pháp enzyme Đường Axit/Muối Alcohol Chất khácD-fructose Acetate Cholesterol...
 • 9
 • 359
 • 0

Kiểm định nguồn gốc thị và các sản phẩm từ thịt

Kiểm định nguồn gốc thị và các sản phẩm từ thịt
... NGUỒN GỐC THỊT VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ THỊTPHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNHKIỂM ĐỊNH NGUỒN GỐC THỊT VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ THỊTPHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH8/22/20147KIỂM ĐỊNH NGUỒN GỐC THỊT VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ THỊTPHƯƠNG ... 5α-dihydrotestosterone epitestosteron KIỂM ĐỊNH NGUỒN GỐC THỊT VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ THỊTPHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH8/22/20146KIỂM ĐỊNH NGUỒN GỐC THỊT VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ THỊTPHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNHKIỂM ĐỊNH NGUỒN GỐC ... v.v.)KIỂM ĐỊNH NGUỒN GỐC THỊT VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ THỊTPHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNHKIỂM ĐỊNH NGUỒN GỐC THỊT VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ THỊTPHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH8/22/20149CÁC TRƯỜNG HỢP CÓ THỂ CẦN KIỂM ĐỊNH...
 • 9
 • 268
 • 1

Kiểm định nguồn gốc thực phẩm : Kiểm định nguồn gốc sữa và các sản phẩm từ sữa

Kiểm định nguồn gốc thực phẩm : Kiểm định nguồn gốc sữa và các sản phẩm từ sữa
... PHẨM TỪ SỮATÌNH HUỐNG CÓ THỂ CẦN THỰC HIỆN KIỂM ĐỊNHKIỂM ĐỊNH NGUỒN GỐC SỮA VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ SỮATÌNH HUỐNG CÓ THỂ CẦN THỰC HIỆN KIỂM ĐỊNHCONVKIỂM ĐỊNH NGUỒN GỐC SỮA VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ SỮATÌNH ... TỪ SỮATÌNH HUỐNG CÓ THỂ CẦN THỰC HIỆN KIỂM ĐỊNH8/22/20145KIỂM ĐỊNH NGUỒN GỐC SỮA VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ SỮATÌNH HUỐNG CÓ THỂ CẦN THỰC HIỆN KIỂM ĐỊNHKIỂM ĐỊNH NGUỒN GỐC SỮA VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ ... Namhttp://vov.vn/Doi-song/Buoc-tai-che-sua-Grow-milk-IQ-vi-khong-co-DHA/194970.vovKIỂM ĐỊNH NGUỒN GỐC SỮA VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ SỮATÌNH HUỐNG CÓ THỂ CẦN THỰC HIỆN KIỂM ĐỊNHTháng 8-2012 : một số sản phẩm sữa Nhật Bản: wakodo molinaga có hàm lượng iot thấp dưới mức quy định...
 • 15
 • 500
 • 1

Kỹ thuật DNAPCR kiểm định nguồn gốc thực phẩm

Kỹ thuật DNAPCR kiểm định nguồn gốc thực phẩm
... 8/22/20141KIỂM ĐỊNH NGUỒN GỐC THỰC PHẨMBF5320KỸ THUẬT DNA – PCR: Kiểm định nguồn gốc TH.S HOÀNG QUỐC TUẤNTS. NGUYỄN THỊ THẢOKỸ THUẬT DNA – PCR: Kiểm định nguồn gốc Nguyên tắc của ... tính:Các yếu tố cần quan tâm:Nhiệt độ nóng chảyKỸ THUẬT DNA-PCRKIỂM ĐỊNH NGUỒN GỐC THỰC PHẨM8/22/201410Ứng dụng PCR trong kiểm định một số loại thực phẩm Cases in Indonesia8/22/201411Tổ Chức ... 72oChttp://vi.wikipedia.org/wiki/PCR8/22/20143Nguyên tắc của PCRCác chu kỳ của kỹ thuật PCRQUI TRÌNH PHÂN TÍCH PCRGiới thiệu môn học 8Các vi sinh vật,động vậtThu nhận mẫu Kỹ thuật PCR lần đầu tiên đượcMullis và cộng sự...
 • 18
 • 227
 • 0

Tài liệu kiểm định nguồn gốc thực phẩm ( thủy sản , thịt , sữa )

Tài liệu kiểm định nguồn gốc thực phẩm ( thủy sản , thịt , sữa )
... samples (6 5°C; 30 min); B) sterilized samples (1 20°C; 20 min). Lines are cow 100% (lane 1 ), cow 10% (lane 2 ), cow 5% (lane 3 ), cow 1% (lane 4 ), cow 0.5% (lane 5 ), cow 0.1% (lane 6 ), and sheep ... 12SBT-REV. A) Pasteurized samples (6 5°C; 30 min); B)sterilized samples (1 20°C; 20 min). Lines are cow 100% (lane 1 ), cow 10% (lane 2 ), cow 5% (lane 3 ), cow 1% (lane 4 ), cow 0.5% (lane5 ), cow 0.1% (lane ... cow 100% (lane 1 ), cow 10%(lane 2 ), cow 5% (lane 3 ), cow 1% (lane 4 ), cow 0.5% (lane 5 ), cow 0.1% (lane 6 ), andsheep 100% (lane 7). NC = negativecontrol; M = molecular weight marker,1 kb plus...
 • 61
 • 643
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: kỹ thuật miễn dịch enzymemẫu sổ theo dõi nguồn gốc thực phẩmsổ theo dõi nguồn gốc thực phẩmtruy xuất nguồn gốc thực phẩmnguồn gốc thực phẩm chức năngkiểm định an toàn thực phẩmtrung tâm kiểm định an toàn thực phẩmnguồn gốc thực phẩm chức năng visionkiểm định nguồn gốc sữakiểm định nguồn gốckiểm định chất lượng thực phẩm ở đâuquy trình kiểm định cân phân tích cân kỹ thuậtmẫu sổ thẽo nguồn gốc thực phẩmyêu cầu truy xuất nguồn gốc thực phẩmkỹ thuật miễn dịch phóng xạ định lượngNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP