1. Trang chủ >
 2. Tài Chính - Ngân Hàng >
 3. Ngân hàng - Tín dụng >

giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế - chi nhánh hà nội

Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái Hà.DOC

Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái Hà.DOC

... tế, các ngân hàng sẽ phải làm gì để đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng. Để góp phần làm rõ vấn đề này, em chọn : Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương ... IIIMỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NASB THÁI HÀ3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NASB THÁI HÀ TRONG THỜI GIAN TỚI Định hướng chi n lược phát ... này, cho vay tiêu dùng được các NHTM áp dụng là cho vay trực tiếp và cho vay gián tiếp.1.2.2.3.1. Cho vay tiêu dùng trực tiếp: Khái niệm: là các khoản cho vay tiêu dùng trong đó ngân hàng...
 • 38
 • 1,196
 • 22
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam.doc

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam.doc

... trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Hội sở chính Ngân hàng Thơng mại Cổ phần Kỹ thơng Việt Nam.Chơng 3: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thơng mại Cổ phần Kỹ thơng ... vay của Ngân hàng Thơng mại Cổ phần Kỹ thơng.- Đối với ngân hàng Cho vay hoạt động chính của Ngân hàng, đây là hoạt động mang lại lợi nhuận cho Ngân hàng. Cho vay của Ngân hàng lớn mà mức ... trễ.2.2. Hoạt động cho vay tiêu dùng Việt Nam Do những lợi ích mà cho vay tiêu dùng mang lại, nhiều NHTM Việt Nam hiện nay đà thực hiện hoạt động cho vay tiêu dùng. Các hình thức cho vay tiêu dùng...
 • 69
 • 814
 • 5
Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái Hà

Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái

... IIIMỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NASB THÁI HÀ3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NASB THÁI HÀ TRONG THỜI GIAN TỚI Định hướng chi n lược phát ... cho vay có độ rủi ro cao.-Thông qua hoạt động cho vay tiêu dùng, ngân hàng thu hút được thêm khách hàng sủ dụng các sản phẩm dịch vụ khác của ngân hàng. Vì khách hàng đến vay tại ngân hàng ... định chung về cho vay tiêu dùng tại NASB Thái * Đối tượng cho vay tiêu dùng Các sản phẩm cho vay tiêu dùng mà NASB Thái cung cấp là: -Cho vay mua nhà, căn hộ chung cơ -Cho vay xây dựng,...
 • 37
 • 422
 • 0
Hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình – Chi nhánh Hà Nội

Hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình – Chi nhánh Nội

... Tổng quan về hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình - Chi nhánh Nội (Abbank Nội) .Chương ... TCDN49B CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VÊ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1.1. Khái quát chung về ngân hàng thương mại 1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại ,M)=R$60=.'7)N=)TI)?A ... JK,=L$:79/)4E7/=@/.48,<)MD&.M=N=O7,&"=8=9:&.M7/=@/,<)M7?>&)*P/50=.6,I)4E",+/?Q53I$%:R3<79/S,.2T."UHoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình Chi nhánh NộiV75,,=%,6=?=H7"7I."/D'66=,*>W...
 • 42
 • 426
 • 1
Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phẩn techcombank

Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phẩn techcombank

... đạt được mục tiêu chiến lược mà ngân hàng đã đề ra.Với đề tài : “ Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phẩn Techcombank ”, em hi vọng phần nào giải đáp được ... chỉ tiêu tương đối phản ánh tỷ trọng của hoạt động cho vay tiêu dùng so vói tổng dư nợ của hoạt động tín dụng Ngân hàng. Tỷ trọng này càng cao chứng tỏ hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng ... khách hàng đi đôi với việc cung cấp các loại hình bảo lãnh thích hợp cũng góp phần mở rộng cho vay tiêu dùng. + Mở rộng cho vay tiêu dùng có nghĩa là nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng. + Mở...
 • 57
 • 188
 • 0
đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần an bình chi nhánh hà nội

đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần an bình chi nhánh nội

... hánh Nội 60 4.2.3 Cơ cấu cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình chi nhánh Nội 62 4.2.4 ðánh giá thực trạng hoạt ñộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng An Bình chi nhánh ... hàng thương mại cổ phần An Bình chi nhánh Nội 49 4.2.1 Loại sản phẩm chủ yếu của cho vay tiêu dùng 50 4.2.2 Quy trình cho vay tiêu dùng tại của ngân nhánh thương mại cổ phần An Bình chi ... kinh doanh ………………… viii DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT ABBank Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình CVTD Cho vay tiêu dùng DSCV Doanh số cho vay NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương...
 • 114
 • 383
 • 0
giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế - chi nhánh hà nội

giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế - chi nhánh nội

... về hoạt động cho vay tiêu dùng, giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế - Chi nhánh Nội. - Phạm vi nghiên cứu là: Hoạt động cho vay tiêu dùng tại ... - Chi nhánh Nội. Chương 3: Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế - Chi nhánh Nội. CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG ... thành ba chương:Chương 1: Lý luận chung về hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế - Chi...
 • 100
 • 287
 • 0
Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Cộng Hòa

Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Cộng Hòa

... trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Cộng Hòa.  Chương 4: Một số giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập ... Eximbank: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Eximbank Cộng Hòa: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chi nhánh Cộng Hòa NHNN: Ngân Hàng Nhà Nước NHTW: Ngân Hàng ... TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH CỘNG HÒA 24 3.1. Kết quả hoạt động của Eximbank – Chi nhánh Cộng Hòa 24 3.1.1. Về huy động...
 • 74
 • 631
 • 0
Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh quận 11

Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh quận 11

... đng cho vay tiêu dùng ca NHTM 7 2.2.1 S hình thành và phát trin 7 2.2.2 Khái nim và vai trò ca cho vay tiêu dùng 8 2.2.3 c đim ca cho vay tiêu dùng 10 2.2.4 Phân loi cho vay tiêu dùng ... chi nhánh qun 11 20 3.2 Gii thiu v hot đng cho vay tiêu dùng ti EXIMBANK – chi nhánh qun 11 23 3.2.1 Các sn phm cho vay tiêu dùng 23 3.2.2 Qui trình cho vay tiêu dùng 25 3.3 Phân ... tích hot đng cho vay tiêu dùng ti EXIMBANK – chi nhánh qun 11 28 3.3.1 Phân tích khai quát tình hình cho vay tiêu dùng 28 3.3.2 Phân tích hot đng cho vay tiêu dùng theo các tiêu thc 32...
 • 69
 • 561
 • 2
giải pháp mở rộng hoạt động cho vay mua nhà tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam maritime bank - chi nhánh hà nội

giải pháp mở rộng hoạt động cho vay mua nhà tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam maritime bank - chi nhánh nội

... hoạt động mở rộng cho vay mua nhà tại ngân hàng Maritime Bank Chi nhánh Nội. Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động mở rộng cho vay mua nhà của Ngân hàng Maritime Bank chi nhánh Nội các năm ... từ hoạt động cho vay Tỷ lệ thu lãi từ hoạt động cho vay mua nhà càng lớn chứng tỏ ngân hàng đã và đang từng bước mở rộng thành công hoạt động cho vay mua nhà. hoạt động cho vay mua nhà ... là hoạt động cho vay) 27 2.3 Thực trạng mở rộng cho vay mua nhà tại NH Maritime bank chi nhánh Nội 29 2.3.1 Cơ sở pháp lý của cho vay mua nhà 29 2.3.2 Quy chế cho vay mua nhà của Maritime...
 • 80
 • 353
 • 0
giải pháp mở rộng hoạt động cho vay mua nhà tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam maritime bank - chi nhánh hà nội

giải pháp mở rộng hoạt động cho vay mua nhà tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam maritime bank - chi nhánh nội

... 3.2ănhăhng phát trin cho vay mua nhà ti NHTM Maritime bank chi nhánh Ni 52 3.3 Gii pháp m rng cho vay mua nhà ca ngân hàng 53 3.3.1 Ngân hàng Maritime bank chi nhánh Ni cn chú trng ... s cho vay mua nhà ti ngân hàng Maritime bank chi nhánh Ni các nm 2010, 2011, 2012 35 Biu đ 2.3: S thay đi t trng d n cho vay mua nhà ca ngân hàng Maritime bank Chi nhánh ... phm cho vay mua nhà Ch tiêu này phn ánh s đa dng v loi hình cho vay mua nhà mà NH cung cp cho khách hàng, đó là các loi hình nh: - Mua nhà tr góp - Cho vay mua nhà d án - Cho vay...
 • 80
 • 178
 • 0
Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hải Phòng

Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hải Phòng

... Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng mở rộng cho vay tiêu dùng tại Sacombank chi nhánh Hải Phòng Chương 3: Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Sacombank chi nhánh Hải ... dám mở rộng mạnh mẽ hoạt động này.Hòa chung vào xu thế đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) chi nhánh Hải Phòng - một ngân hàng thương mại cổ phần chủ yếu tập trung ... KINH TẾ QUỐC DÂNVIỆN NGÂN HÀNG - TÀI CHÍNH o0o CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆPĐề tài:MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNGTẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH HẢI PHÒNGSinh viên thực...
 • 100
 • 245
 • 0
giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội - chi nhánh điện biên phủ

giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội - chi nhánh điện biên phủ

... CHO VAY TIÊU DÙNG 1 1.1. Cho vay tiêu dùng ca Ngân hàng thng mi 1 1.1.1. C s thc tin hình thành cho vay tiêu dùng 1 1.1.2. Khái nim cho vay tiêu dùng 3 1.1.3. c đim ca cho vay ... cho vay tiêu dùng 41 Bng 2.8: Thu lãi cho vay tiêu dùng so vi thu lãi cho vay khác 43 Bng 2.9: Thu lãi cho vay tiêu dùng so vi thu lãi cho vay KHCN 44 Bng 2.10: T trng thu lãi cho vay ... hot đng cho vay tiêu dùng, li ích ca cho vay tiêu dùng và các nhân t nh hng đn hot đng cho vay tiêu dùng, t đó nêu bt đc vai trò quan trng ca cho vay tiêu dùng ti ngân hàng thng...
 • 84
 • 321
 • 1
giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế - chi nhánh hà nội tài chính ngân hàng

giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế - chi nhánh nội tài chính ngân hàng

... cho vay tiêu dùng, gii pháp m rng hot đng cho vay tiêu dùng ti Ngân hàng thng mi c phn Quc T - Chi nhánh Ni. - Phm vi nghiên cu là: Hot đng cho vay tiêu dùng ti Ngân hàng ... n cho vay tiêu dùng nm nay = D n cho vay tiêu dùng nm trc + Doanh s cho vay tiêu dùng nm nay - Doanh s thu n cho vay tiêu dùng nm nay. - C cu cho vay tiêu dùng: ... Quc T - Chi nhánh Ni. 37 2.2.2.3 Thc trng cho vay tiêu dùng ca Ngân hàng thng mi c phn Quc T - Chi nhánh Ni. 41 2.3 ánh giá hot đng cho vay tiêu dùng ca Ngân hàng thng...
 • 86
 • 191
 • 0
Gỉai pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông nam á - chi nhánh chợ lớn Luận văn thạc sĩ

Gỉai pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông nam á - chi nhánh chợ lớn Luận văn thạc sĩ

... ñộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Chợ lớn. Chương 3: Giải pháp mở rộng hoạt ñộng cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi ... trong cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại. Hai là: Phản ánh, phân tích và ñánh giá thực trạng hoạt ñộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Chợ lớn ... “Giải pháp mở rộng hoạt ñộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Chợ lớn Giai ñoạn 201 1- 2012” làm luận văn tốt nghiệp Cao học ngành Kinh tế - Tài chính Ngân...
 • 83
 • 477
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn hoạt động tín dụng cho vay tiêu dùng và một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà tp hồ chí minhchuyên đề giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phàn á châu chi nhánh hà nộithực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tếgiải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải quảng ninhthực trạng kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam techcombank phòng giao dịch võ văn ngângiải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải quảng ninh doc4giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải quảng ninhgiải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng techcombankgiải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần á châuchi nhánh hà nộigiải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần thương tín chi nhánh củ chihoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh bình phúhoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thuong mailuận văn thạc sỹ phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam – chi nhánh thành phố hà nộiđề tài cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần á châukhóa luận nghiệp vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà thành phố hồ chí minhBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP