1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Hóa học >

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I HÓA HỌC 10

Đề kiểm tra giữa kì I

Đề kiểm tra giữa I

... Kiểm tra giữa I - năm học 200 200Môn: Tiếng việt Lớp 4.( Th i gian làm b i: 70 phút ) I. Đọc hiểu Luyện từ và câu:A. Đọc thầmHai bàn tay H i ấy ở S i Gòn, Bác Hồ có một ng i bạn ... nào không ph i là động từ?a. H i, trả l i, yêu, xem. b. Bàn tay, đồng bào, nớc, tiền.c. i, trở về, làm, giơ. II.Chính tả B i viết: C i c i tân ( TV 4, tập I trang 143) Viết đoạn từ đầu ... lấy đâu ra tiền mà i? , Bác Hồ đà trả l i nh thế nào?a. Bác đa tiền ra và n i: Đây, tiền đây!b. Bác Hồ vừa giơ hai tay ra vừa n i: Chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để i. c. Bác...
 • 3
 • 531
 • 0
Đề kiẻm tra giữa kì I khối 10 (có đáp án)

Đề kiẻm tra giữa I khối 10 (có đáp án)

... **********hÕt**********4 Tr ờng THPT Thiệu Hoá Đề kiểm tra chất lợng giữa kỳ I Môn: Vật Lý K10 Th i gian: 60 minMÃ 101 Câu1: Có một vật coi nh chất i m chuyển động trên đờng thẳng (D). vật ... th i gian (t=0) luôn đợc chọn lúc vật bắt đầu chuyển động.b. Một th i i m có thể có giá trị dơng hay âm.c. Khoảng th i gian tr i qua luôn là số dơng.d. Đơn vị th i gian của hệ SI là giây ... thẳng biến đ i đều véc tơ gia tốc có chiều nh thế nào?a. Ngợc chiều v i 1vb. Cïng chiÒu v i 2vc. ChiÒu cña 12vv−d. ChiÒu của 12vv+Câu14: Một chuyển đọng thẳng nhanh dần đều...
 • 4
 • 1,843
 • 28
đề kiểm tra giữa kì I 6,7,8

đề kiểm tra giữa I 6,7,8

... THCS Th i Thủy b i kiểm tra giữa i Họ và tên : Môn : Vật lí Đề bLớp : 6 Th i gian : 45 phút i m Nhận xét của giáo viên I . Khoanh tròn vào chữ c i đứng trớc đáp án đúng :1 . Ng i ta đo ... THCS Th i Thủy b i kiểm tra giữa i Họ và tên : Môn : Vật lí Đề bLớp : 8 Th i gian : 45 phút i m Nhận xét của giáo viên I . Khoanh tròn vào chữ c i đứng trớc đáp án đúng : 1 . khi nào một ... 2 . HÃy gi i thích t i sao l i xảy ra hiện tợng nguyệt thực ? Trờng THCS Th i Thủy b i kiểm tra giữa i Họ và tên : Môn : Vật lí Đề aLớp : 7 Th i gian : 45 phút i m Nhận...
 • 13
 • 2,387
 • 12
de kiem tra giua ki I

de kiem tra giua ki I

... Thiếu niên, nhi đồng là mầm non của đất nước. c)  Trên cành cây có những mầm non m i nhú. ĐỀ KI M TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT: (KH I 5)II. KI M TRA VIẾT: (10 i m)1. Chính tả (nghe viết): ... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ĐỀ KI M TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT: (KH I 5) I. KI M TRA ĐỌC: (10 i m)A. Đọc thành tiếng: (5 i m) - Học sinh đọc các b i tập đọc và học thuộc lòng trong các chủ i m: “ViệtNam ... lim dim, h i hả, lất phất, rào rào, thưa thớt, róc rách)Câu 10: ý a (Lặng im)B. B I KI M TRA VIẾT: (10 i m) I. Viết chính tả (nghe viết): 5 i m. - B i viết không mắc l i chính tả, chữ viết...
 • 6
 • 482
 • 0
Đề kiểm tra giữa kỳ I- Năm học 2010-2011

Đề kiểm tra giữa kỳ I- Năm học 2010-2011

... TRƯỜNG TIỂU HỌC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I ĐINH BỘ LĨNH NĂM HỌC 2010- 2011 Môn : Toán 5Thời gian làm bài 40phút (Không kể thời gian chép đề) ĐỀ :Bài 1 (2 điểm): Khoanh...
 • 2
 • 668
 • 2
đề kiểm tra giữa kì I

đề kiểm tra giữa I

... TIẾNG VIỆT :A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 i m1. Đọc thành tiếng: (5 i m)- Đọc đúng tiếng, đúng từ: 1 i m.(đọc sai từ 3 đến 5 tiếng : 0,5 i m; đọc sai từ 6 tiếng trở lên: 0 i m).- Ngắt nghỉ h i ... câu h i do giáo viên nêu: 1 i m.(Trả l i chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0,5 i m; trả l i sai hoặc không trả l i được: 0 i m).II. Đọc thầm và làm b i tập: (5 i m)Câu Đáp án i m1 ... Bóng 1. KIỂM TRA VIẾT: (10 i m) I. Chính tả: Nghe - viết (5 i m) – 20 phút: Hoa học trò- B i viết không mắc l i chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn: 5 i m.- M i l i chính...
 • 8
 • 337
 • 0
Đề kiểm tra giữa kì I 2môn T+TV- lớp 4

Đề kiểm tra giữa I 2môn T+TV- lớp 4

... m i bốn đơn vị viết là :A. 44 444 4 B. 44 044 044 C. 44 440 44 D. 44 044 44 b. Số lớn nhất trong các số: 3 547 62, 345 762, 3 546 27, 345 267 là: A. 3 547 62 B. 345 762 C. 3 546 27 D. 345 267 c. Giá trị của chữ ... BốnTh i gian : 40 phút ( Không kể th i gian giao đề ) I. Phần trắc nghiệm Khoanh vào chữ c i đứng trớc phơng án đúng:B i 1/ a. Số gồm bốn m i bốn triệu, bốn m i bốn nghìn và bốn m i bốn ... lợng giữa I Năm học : 2010 - 2011Môn : Tiếng Việt - Lớp Bốn Đề ra:1. Đọc thầm và trả l i câu h i: (30 phút - 5 i m)Đọc thầm b i : Quê hơng (T. V4 - Tập 1 ; trang 100) Khoanh vào chữ cái...
 • 3
 • 1,008
 • 4
Tài liệu Đề kiểm tra định kì môn hoá học 10 trường nguyên dục docx

Tài liệu Đề kiểm tra định môn hoá học 10 trường nguyên dục docx

... halogen (F2, Cl2, Br2, I2 )?A. Ở điều kiện thường là chất khí B. Có tính oxi hoá mạnhC. Vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử D. Tác dụng mạnh với nướcCâu 20: Thuốc thử đặc trưng để nhận ... tủa tối đa các chất trong dung dịch A.Cho :Al=27;Mg=24:Fe=56;Zn=65;Ca=40;Ba=137 HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 132 ... CaOCl2 ↓↓↓↓ MgCl2Câu 2:(3điểm ):Cho 2,74 gam hỗn hợp 2 kim loại Al,Fe tác dụng hết vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl thu được 2,464 lít H2 (đktc) và dung dịch A.a) Tính thành phần phần trăm...
 • 2
 • 839
 • 5
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Tiếng Anh - MÃ ĐỀ: 246 pdf

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Tiếng Anh - MÃ ĐỀ: 246 pdf

... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 201 0-2 011 Môn: Tiếng Anh - Hệ 3 năm Lớp: 12 Th i gian: 45 phút (không kể th i gian phát đề) (Đề gồm có 03 trang) MÃ ĐỀ: 246 ĐỀ ... their age, position, or income. ĐÁP ÁN ĐỂ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU CHẤM KIỂM TRA 1 TIẾT- LẦN 2 – NĂM HỌC 201 0-2 011 MÃ ĐỀ 246 MÃ ĐỀ 257 CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN 1. A 1. B 2. ... that hobbies art available in helping patients suffering from physical or mental illness. Hobbies give these patients activities to do, and provide interests that prevent them from thinking about...
 • 7
 • 490
 • 0
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Tiếng Anh pps

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Tiếng Anh pps

... đề 246- Trang / 3 1 UBND TỈNH KON TUM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Tiếng Anh - Hệ 3 năm Lớp: 12 Th i gian: 45 phút (không kể th i gian phát đề) ... KIỂM TRA 1 TIẾT – LẦN 2 NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Tiếng Anh - Hệ 3 năm Lớp: 12 Th i gian: 45 phút (không kể th i gian phát đề) (Đề gồm có 03 trang) MÃ ĐỀ: 257 ĐỀ Choose the best answer ... and physical heath. Doctors have found that hobbies art available in helping patients suffering from physical or mental illness. Hobbies give these patients activities to do, and provide interests...
 • 7
 • 1,043
 • 5
De kiem tra giua ki I mon Tieng Viet nam hoc 2013 - 2014

De kiem tra giua ki I mon Tieng Viet nam hoc 2013 - 2014

... ĐỀ KI M TRA GIỮA HỌC KỲ I kh i 4MÔN: TIẾNG VIỆTNĂM HỌC: 201 3- 2014 ĐỀ CHẪNA - Đ#c hi%u : ( 5 i% m) Đ#c thầm b i văn sau: “ Ngư i ăn xin ’’ Tiếng Việt Lớp 4 SGK Trang 30 Khoanh vào chữ c i ... ĐỀ KI M TRA GIỮA HỌC KỲ I kh i 4MÔN: TIẾNG VIỆTNĂM HỌC: 201 3- 2014 ĐỀ LẺA - Đ#c hi%u : ( 5 i% m) Đ#c thầm b i văn sau: “ Ngư i ăn xin ’’ Tiếng Việt Lớp 4 SGK Trang 30 Khoanh vào chữ c i đặt ... lan, malayxia II. Ch ớnh t (5 i m) :Vit bi: Ni dn vặt của An- đrây- ca . sách TV 4 Tập 1Đoạn viết: " Từ đầu cho đến mua thuốc mang về "III. Tập làm văn:Đề b i: Viết một bức...
 • 7
 • 456
 • 0
Đề kiểm tra giữa kì I năm học 2010 - 2011

Đề kiểm tra giữa I năm học 2010 - 2011

... H i trong thùng còn l i bao nhiêu lít dầu?B i gi i B i 6. Số ?a, : 6 x 5 x 6b, : 4 x 6 : 3 x 6Trờng tiểu học Hớng dẫn đánh giá môn toán lớp 3 Đạo Lý đề kiểm tra Giữa học I : ( Năm học: ... 0,25 i m - Học sinh thực hiện đúng m i phép tính cho: 0,25 i mCâu 5. (2 i m) - Học trả l i và làm đúng kết quả số dầu đã bán cho: 1,5 i m - Học sinh ghi đợc đáp số cho: 0,5 i m - Ghi sai hoặc ... Trờng tiểu học Đề kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I Đạo Lý Môn toán lớp 3 : (Năm học: 2009 - 2010) ******************@*****************Họ và tên học sinh: . Lớp : Trờng tiểu học Đạo Lý....
 • 3
 • 244
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra giữa kì i toán 2đề kiểm tra giữa kì i môn tiếng việt lớp 3đề kiểm tra giữa kì i lớp 5đề kiểm tra giữa kì i ngữ văn 6đề kiểm tra giữa kì i ngữ văn 8đề kiểm tra giữa kì môn tin học đại cươngđề kiểm tra giữa kì i môn toán lớp 5đề kiểm tra giữa kì i lớp 5 môn toánđề kiểm tra giữa kì i lớp 5 môn tiếng việtđề kiểm tra giữa kì i ngữ văn 9đề kiểm tra giữa kì 1 hóa 11đề kiểm tra giữa kì i 6 7 8đề kiểm tra giữa kì i môn toán lớp 3de kiem tra giua ki i mon toan lop 3ví dụ ma trận đề kiểm tra giữa kì i lớp 6Nghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ