1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Toán học >

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I

Đề kiểm tra giữa kì I

Đề kiểm tra giữa I

... Kiểm tra giữa I - năm học 200 200Môn: Tiếng việt Lớp 4.( Th i gian làm b i: 70 phút ) I. Đọc hiểu Luyện từ và câu:A. Đọc thầmHai bàn tay H i ấy ở S i Gòn, Bác Hồ có một ng i bạn ... nào không ph i là động từ?a. H i, trả l i, yêu, xem. b. Bàn tay, đồng bào, nớc, tiền.c. i, trở về, làm, giơ. II.Chính tả B i viết: C i c i tân ( TV 4, tập I trang 143) Viết đoạn từ đầu ... lấy đâu ra tiền mà i? , Bác Hồ đà trả l i nh thế nào?a. Bác đa tiền ra và n i: Đây, tiền đây!b. Bác Hồ vừa giơ hai tay ra vừa n i: Chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để i. c. Bác...
 • 3
 • 532
 • 0
Đề kiẻm tra giữa kì I khối 10 (có đáp án)

Đề kiẻm tra giữa I khối 10 (có đáp án)

... **********hÕt**********4 Tr ờng THPT Thiệu Hoá Đề kiểm tra chất lợng giữa kỳ I Môn: Vật Lý K10 Th i gian: 60 minMÃ 101 Câu1: Có một vật coi nh chất i m chuyển động trên đờng thẳng (D). vật ... th i gian (t=0) luôn đợc chọn lúc vật bắt đầu chuyển động.b. Một th i i m có thể có giá trị dơng hay âm.c. Khoảng th i gian tr i qua luôn là số dơng.d. Đơn vị th i gian của hệ SI là giây ... thẳng biến đ i đều véc tơ gia tốc có chiều nh thế nào?a. Ngợc chiều v i 1vb. Cïng chiÒu v i 2vc. ChiÒu cña 12vv−d. ChiÒu của 12vv+Câu14: Một chuyển đọng thẳng nhanh dần đều...
 • 4
 • 1,843
 • 28
đề kiểm tra giữa kì I 6,7,8

đề kiểm tra giữa I 6,7,8

... THCS Th i Thủy b i kiểm tra giữa i Họ và tên : Môn : Vật lí Đề bLớp : 6 Th i gian : 45 phút i m Nhận xét của giáo viên I . Khoanh tròn vào chữ c i đứng trớc đáp án đúng :1 . Ng i ta đo ... THCS Th i Thủy b i kiểm tra giữa i Họ và tên : Môn : Vật lí Đề bLớp : 8 Th i gian : 45 phút i m Nhận xét của giáo viên I . Khoanh tròn vào chữ c i đứng trớc đáp án đúng : 1 . khi nào một ... 2 . HÃy gi i thích t i sao l i xảy ra hiện tợng nguyệt thực ? Trờng THCS Th i Thủy b i kiểm tra giữa i Họ và tên : Môn : Vật lí Đề aLớp : 7 Th i gian : 45 phút i m Nhận...
 • 13
 • 2,387
 • 12
đề kiểm tra giữa kì II-chương halogen

đề kiểm tra giữa II-chương halogen

... NaClO3, H2O B. NaCl, NaClO, H2OC. NaCl, H2O D. HCl, HClO, H2OMã đề: 104 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2008-2009MÔN: HOÁ HỌC 10(Thời gian làm bài: 60 phút)I-Trắc ... gam muối clorua?A. 35,2 B. 162,5 C. 32,5 D. 24,510. Chọn phát biểu sai?Mã đề: 101 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2008-2009MÔN: HOÁ HỌC 10(Thời gian làm bài: 60 phút)I-Trắc ... H=1, O=16, Ag=108, Mn=55, Na=23, K=39 )NaClHClCl2CaOCl2FeCl3Br2AgCl ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2008-2009MÔN: HOÁ HỌC 10(Thời gian làm bài: 60 phút)I-Trắc nghiệm...
 • 12
 • 641
 • 4
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA 2

... SáCH***-*** đề kiểm tra định giữa học IINăm học : 20 08 - 20 09Môn: Tiếng Việt (Phần viết) - lớp 4 Ngày kiểm tra: 19 tháng3 năm 20 09Thời gian làm bài : 50 phút (không kể giao đề) I/ Chính ... SáCHbài kiểm chất lợng giữa học II năm học : 20 08 - 20 09Môn : Toán - lớp 4Họ và tên học sinh: Lớp: 4 Thời gian: 40 phút ( không kể thời gian giao đề) Ngày kiểm tra: 19 tháng 03 năm 20 09Họ ... 36cm 2 C. 13cm 2 D. 96cm 2 Phần I - Tự luận (8 điểm)Câu 1 (2 ®iÓm ): : TÝnh 45 + 37 = 65 - 31 = = = Điểm trờng tiểu họcthị trấn NAM SáCH***-*** đề kiểm tra chất lợng giữa...
 • 8
 • 609
 • 0
Đề Kiểm Tra Giữa Kì II Tin 12

Đề Kiểm Tra Giữa II Tin 12

... Yes/NoB TextC NumberD Date/TimeCâu 31: Muốn xóa liên kết giữa hai bảng , trong cửa sổ Relationships ta thực hiện:A Chọn đường liên kết giữa hai bảng đó và ấn phím DeleteB Chọn tất cả các bảng ... B38.D39. B40. BÐáp án 21. D2. A3. A4. C5. C6. A7. C8. B9. D10. A11. B 12. A13. A14. A15. D16. A17. D18. A19. D20. C21. C22. B23.B24. C25. C26. ... D37. B38.D39. B40. BÐáp án 31. D 2. A 3. C 4. C 5. D 6. D 7. A 8. B 9. C 10. D 11. A 12. B 13. B 14. A 15. B16. C 17. D 18. B 19. B 20. D 21. C 22. B 23.D 24. A 25. D 26. C 27. B...
 • 3
 • 405
 • 0
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ - K45E

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ - K45E

... khẩu bạn sẽ chọn phương thức thanh toán nào có lợi cho mìnhnhất:A. Nhờ thu. B. Tín dụng chứng từ. C. Chuyển nhượng. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ - K45E Câu 1: Có thể áp dụng một ... khi đến hạn thanh toán trừtrường hợp:A. Hối phiếu có thời hạn thanh toán tính từ ngày vận đơn.B. Hối phiếu có thời hạn thanh toán ngay sau khi xuất trình.C. Hối phiếu được thanh toán vào 1 ... từ thanh toán. B. Ngày mở L/C đến ngày xuất trình chứng từ thanh toán. C. Ngày mở L/C đến ngày hết hạn hợp đồng.D. Ngày mở L/C đến ngày hết hạn hiệu lực của L/C.Câu 13: Hối phiếu dùng trong thanh...
 • 4
 • 1,676
 • 44
de kiem tra giua ki I

de kiem tra giua ki I

... Thiếu niên, nhi đồng là mầm non của đất nước. c)  Trên cành cây có những mầm non m i nhú. ĐỀ KI M TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT: (KH I 5)II. KI M TRA VIẾT: (10 i m)1. Chính tả (nghe viết): ... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ĐỀ KI M TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT: (KH I 5) I. KI M TRA ĐỌC: (10 i m)A. Đọc thành tiếng: (5 i m) - Học sinh đọc các b i tập đọc và học thuộc lòng trong các chủ i m: “ViệtNam ... lim dim, h i hả, lất phất, rào rào, thưa thớt, róc rách)Câu 10: ý a (Lặng im)B. B I KI M TRA VIẾT: (10 i m) I. Viết chính tả (nghe viết): 5 i m. - B i viết không mắc l i chính tả, chữ viết...
 • 6
 • 482
 • 0
Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Tiếng Việt ( Chuẩn KTKN)

Đề kiểm tra giữa 1 môn Tiếng Việt ( Chuẩn KTKN)

... Họ và tên: Thứ ngày tháng 10 năm 2 010 Lớp 3 ĐỀ KIÊM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ INăm học 2 010 - 2 011 Môn Tiếng Việt lớp 3, phần đọc hiểu( Thời gian: 30 phút) Điểm Lời phê của thầy ... tên: Thứ ngày tháng 9 năm 2 010 Lớp 2 ĐỀ KIÊM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂMNăm học 2 010 -2 011 Môn Tiếng Việt ( Thời gian: 40 phút ) Điểm Lời phê của thầy cô giáo 1. Chính tả: Bài viết: Người ... lảo đảo, ôm lấy đầu và khụyu xuống Nguyễn MinhII.Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 1. Các bạn nhỏ trong bài chơi đá bóng ở đâu? A.chơi ở sân trường . B. chơi ở sân bóng. C. chơi...
 • 4
 • 1,157
 • 10
Đề kiểm tra giữa kì 1- Môn Toán 3 ( Chuẩn KT-KN)

Đề kiểm tra giữa 1- Môn Toán 3 ( Chuẩn KT-KN)

... > 8m 60 cm 3m 5 cm > 30 0 cmBài 3: (1 điểm) Bài giải: Cửa hàng đó đà bán đợc số kg táo là: ( 0,25 đ ) 49 : 7 = 7 ( kg ) ( 0,5 đ ) Đáp số: 7 ( kg ) ( 0,25 đ) Bài 4: (2 điểm) a. Vẽ ... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5II. Phần tự luận ( 7 điểm ) Câu 1 :( 2 điểm ): Mỗi ý đúng đơc 0,5 điểm .Kết quả lần lợt là : 98 ; 180 ; 43 ( d 1 ) ; 33 .Câu 2 :( 1 điểm ): Mỗi ý đúng đơc 0,25 điểm .2m ... hợp vào chỗ trống để có phép tính đúng ? ( 1 điểm ) : 5 = 3 + 4 7 x = 60 + 3 Đáp án và thang điểmI. Phần trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8Đáp án A B A C D C A BThang...
 • 4
 • 2,715
 • 55
Đề Kiểm tra giữa kì I_Ngữ Văn 6

Đề Kiểm tra giữa I_Ngữ Văn 6

... HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA KÌ IMÔN NGỮ VĂN LỚP 6 I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Học sinh khoanh tròn chữ cái đứng trước mỗi câu trả ... mỗi cột 0,25 điểm) Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8C D B D A C B CCâu 9: 1 b 2 a 3 c 4 dII. Tự luận (7 điểm)* Nội dung: (6 điểm) Câu 1: (2 điểm) - Kết thúc có hậu: người ... với các nhân vật khác trong truyện* Hình thức: (1 điểm) Trình bày sạch đẹp, lời văn trong sáng rõ ràng, câu văn đúng cấu trúc ngữ pháp, không sai lỗi chính tả. ...
 • 2
 • 518
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM