1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tư liệu khác >

Đề kiểm tra giữa kì I - lớp 2

de kiem tra hoc ki I - lop 11- 2008

de kiem tra hoc ki I - lop 11- 2008

... qua các i n trở.c. Tính hiệu i n thế hai đầu i n trở m i i n trở.d. Tính hiệu i n thế giữa hai i m M và N. Muốn đo hiệu i n thế UMN thì cực dơng của vôn kếPh i mắc vào i m nào? ... Phần II: B i tập tự luận(7 i m)Câu 1: (3 i m) Một tụ i n phẳng không khí có i n dung 1000 pF và khoảng cách giữa hai bản là d = 1mm. Tích i n cho tụ d i hiệu i n thế 60 V.a. Tính i n ... của tụ i n và cờng độ i n trờng trong tụ i n.b. Sau đó, ngắt tụ i n ra kh i nguồn i n và thay đ i khoảng cách d giữa hai bản. H i ta sẽ tốn công, khi tăng hay giảm d?Câu 2 : (4 i m) Cho...
 • 2
 • 1,252
 • 4
DE KIEM TRA HOC KI I LOP 9..

DE KIEM TRA HOC KI I LOP 9..

... tròn n i tiếp tam giác là giao i m ba đờng phân giáccủa tam giác đó. Nên tâm hai đờng tròn trùng nhau khi và chỉ khi giao đểm ba đờng trung trực và giao i m ba đơng phân giác của tam giác trùng ... kẻ đờng thẳng vuông góc v i AB cắt tia FM ở i m I. Từ B kẻ đờng thẳng song song v i OI cắt tia FM ở i m K.a) Chứng minh FI OM và MF.MI = R2.b) Chứng minh KB là tiếp tuyến của đờng tròn (O;R).c) ... trùng nhau. i u đó xẩy ra khi và chỉ khi tam giác đó là tam giác đều . (t/c tam giác đều) 0.25 Từ đó ph i xẩy ra tam giác KMB là tam giác đều. BKM= 600 (vì tam giác KMB cân t i K- c/m...
 • 5
 • 1,150
 • 6
đề kiểm tra học kì I lớp 12

đề kiểm tra học I lớp 12

... là :A. lai giữa các thứ khác nhau. B. lai hai dòng thuần có KG khác nhau.C. lai giữa hai chi khác nhau . D. lai giữa hai lo i khác nhau.Câu 34: Trong một quần thể giao ph i ngẫu nhiên có gen ... Sinh Học 12 Th i gian làm b i: 60 phút Mã đề thi 045 I Phần chung cho tất cả các thí sinh (từ câu 1 đến câu 32) Câu 1: Giao ph i gần không dẫn đến hiện tượngA. Giảm thể dị hợp. B. Ưu thế lai. ... phẩm v i hiệu quả cao.Câu 13: Ở ru i giấm, gen A qui định thân xám tr i hoàn toàn so v i gen a qui định thân đen. Một quần thể ru i giấm ở trạng th i cân bằng di truyền có tỉ lệ thân xám chiếm...
 • 7
 • 1,194
 • 9
Đề kiểm tra học kì I lớp 10 -cơ bản

Đề kiểm tra học I lớp 10 -cơ bản

... Đề kiểm tra học I vật lí 10 bản Họ tên học sinh: lớp 10: A5 I B i tập trắc nghiệm1. Khoanh tròn trớc đáp án mà em lựa chọn (Chú ý : m i câu chỉ đợc chọn một đáp ... ph i treo t i C để hệ cân bằng. Cho biết : OA = 1AC.4Phần làm b i I B i tập trắc nghiệm1. Câu h i nhiều lựa chọn Câu 1 2 3 4 5 6Đáp án2. Câu h i ghép đ i Tr i 1 2 3 4 5 6 7 8Ph i Ii ... vào hai đầu của một chiếc đòn gánh d i 1m. Để đòn gánh nằm thăng bằng thì vai ng i đó ph i đặt ở đâu ?A. Cách thùng A 40cm. B. Cách thùng A 60cm. C. Cách thùng A 50cm. D. Đặt t i bất i m...
 • 3
 • 1,154
 • 7
Đề kiểm tra học kì I lớp 10

Đề kiểm tra học I lớp 10

... nào?A. Văn học dân gian và văn học viết B. Văn học dân gian và văn xu i C. Văn học dân gian và thơ D. Văn học dân gian và văn học trung đ i Câu 2: Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX được ... tác truyền miệngC. Văn học dân gian gắn bó mật thiết v i đ i sống cộng đồngD. Khi ngư i trí thức tham gia sáng tác văn học dân gian thì sáng tác ấy trở thành tiếng n i riêng củangư i trí thứcCâu ... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Ngữ Văn 10 Ban KHTN(Bộ 1)Năm học: 2007 - 2008A. Trắc nghiệm: (3 i m) Hãy khoanh tròn vào câu trả l i đúng.Câu 1: Văn học Việt Nam gồm những bộ...
 • 4
 • 756
 • 0
Đề kiểm tra giữa kì I

Đề kiểm tra giữa I

... Kiểm tra giữa I - năm học 200 200Môn: Tiếng việt Lớp 4.( Th i gian làm b i: 70 phút ) I. Đọc hiểu Luyện từ và câu:A. Đọc thầmHai bàn tay H i ấy ở S i Gòn, Bác Hồ có một ng i bạn ... nào không ph i là động từ?a. H i, trả l i, yêu, xem. b. Bàn tay, đồng bào, nớc, tiền.c. i, trở về, làm, giơ. II.Chính tả B i viết: C i c i tân ( TV 4, tập I trang 143) Viết đoạn từ đầu ... lấy đâu ra tiền mà i? , Bác Hồ đà trả l i nh thế nào?a. Bác đa tiền ra và n i: Đây, tiền đây!b. Bác Hồ vừa giơ hai tay ra vừa n i: Chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để i. c. Bác...
 • 3
 • 531
 • 0
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 Ngữ văn

Đề kiểm tra học I lớp 9 Ngữ văn

... t i Sở giáo dục HP Ngày 22/ 12/06 Kiểm tra học i năm học 2006 -2007Môn ngữ văn lớp 9 I trắc nghiệm khách quan (4đ)Đọc hai đoạn văn bản d i đây, khoành tròn vào chỉ một chữ c i A hoặc B, ... phát triển mạnh mẽ nhát ở cần chọn n i dung kiến thức :A. thế kỉ X đến thế kỉ XV.B. thế kỉ X III đến thế kỉ XVIII.C. thế kỉ XVII ®Õn thÕ kØ XIX.D. thÕ kØ XVIII ®Õn thÕ kØ XIX.5.Biện pháp ... Ch i chữC. N i quáD. N i giảm n i tránhCâu 6.Tác dụng n i bật của bioện pháp tu từ trên là;A. Thể hiện n i bật sắc đẹp của Thuý Kiều.B. Thể hiện n i bật t i năng của Thuý KiềuC. Thể hiện...
 • 3
 • 1,192
 • 1
Đề kiẻm tra giữa kì I khối 10 (có đáp án)

Đề kiẻm tra giữa I khối 10 (có đáp án)

... **********hÕt**********4 Tr ờng THPT Thiệu Hoá Đề kiểm tra chất lợng giữa kỳ I Môn: Vật Lý K10 Th i gian: 60 minMÃ 101 Câu1: Có một vật coi nh chất i m chuyển động trên đờng thẳng (D). vật ... th i gian (t=0) luôn đợc chọn lúc vật bắt đầu chuyển động.b. Một th i i m có thể có giá trị dơng hay âm.c. Khoảng th i gian tr i qua luôn là số dơng.d. Đơn vị th i gian của hệ SI là giây ... thẳng biến đ i đều véc tơ gia tốc có chiều nh thế nào?a. Ngợc chiều v i 1vb. Cïng chiÒu v i 2vc. ChiÒu cña 12vv−d. ChiÒu của 12vv+Câu14: Một chuyển đọng thẳng nhanh dần đều...
 • 4
 • 1,843
 • 28
Đề kiểm tra giữa kì I 2môn T+TV- lớp 4

Đề kiểm tra giữa I 2môn T+TV- lớp 4

... m i bốn đơn vị viết là :A. 44 444 4 B. 44 044 044 C. 44 440 44 D. 44 044 44 b. Số lớn nhất trong các số: 3 547 62, 345 762, 3 546 27, 345 267 là: A. 3 547 62 B. 345 762 C. 3 546 27 D. 345 267 c. Giá trị của chữ ... BốnTh i gian : 40 phút ( Không kể th i gian giao đề ) I. Phần trắc nghiệm Khoanh vào chữ c i đứng trớc phơng án đúng:B i 1/ a. Số gồm bốn m i bốn triệu, bốn m i bốn nghìn và bốn m i bốn ... lợng giữa I Năm học : 2010 - 2011Môn : Tiếng Việt - Lớp Bốn Đề ra:1. Đọc thầm và trả l i câu h i: (30 phút - 5 i m)Đọc thầm b i : Quê hơng (T. V4 - Tập 1 ; trang 100) Khoanh vào chữ cái...
 • 3
 • 1,008
 • 4
Đề kiểm tra giữa kì I - Lớp 5

Đề kiểm tra giữa I - Lớp 5

... tiếng và trả l i câu h i: 5 (Đọc 4đ ; trả l i đúng 1đ)KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP 5 KIỂM TRAVIẾT(Th i gian 55 phút) I- Chính tả (15phút) B i : Đêm trăng đẹpSau tiếng ... B I DO GIÁO VIÊN NÊU: 1- Thư g i các học sinh 2- Những con sếu bằng giấy 3- - mi- li ,con 4- diều rừng xanhBiểu i m: -B i đọc thầm và trả l i câu h i : 5 đ (m i câu đúng 0 ,5 ) - B i đọc ... đều nước nho đó vào các cốc, m i cốc chứa 41 lít. H i rót được mấy cốc nước nho? (2 i m)Họ và tên: Lớp: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP 5 KIỂM TRA ĐỌC(Th i gian 25...
 • 5
 • 1,010
 • 7
Đề kiểm tra giữa kì I - lớp 2

Đề kiểm tra giữa I - lớp 2

... … năm 20 11 Trường : Tiểu học số 2 Thị trấn Họ và tên: ………………………. Lớp: 2 KIỂM TRA TIẾNG VIỆT GI ỮA HỌC KỲ I Lớp 2 - Năm học: 20 11 – 20 12 i m L i phê của giáo viên A/ KIỂM TRA ĐỌC: ... 9 năm 20 11 Trường: Tiểu học số 2 Thò trấn Họ và tên: ………………………………………… Lớp: 2 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I ( Lớp 2 ) Năm học : 20 11 – 20 12 Môn : TOÁN Th i gian: 40 phút i m L i phê ... …o i . c) tr hay ch ? …ung thành ; …âu bò ; …ong …óng ; …ào h i. B/ KIỂM TRA VIẾT: ( 10 i m) I/ Chính tả : ( Nghe- Viết) 15 phút B i viết: Quả s i ( Sách Tiếng Việt 1- tập 2- trang...
 • 5
 • 581
 • 1
ma tran và de kiem tra giua ki I lop 10

ma tran và de kiem tra giua ki I lop 10

... GD&ĐT TỈNH ĐỒNG NAI Trường :THPT TRỊ AN Tổ : Lý – KTCN MA TRẬN ĐỀ KI M TRA GIỮA KI I -VẬT LÝ K :10 HÌNH THỨC KI M TRA Trắc nghiệm khách quan (40 câu)1. Tính trọng số n i dung ki m tra. ... đo thơ i gian( 2 câu)2(câu) 2.Đề ki ̉m tra giữa ki I (2013-2014) Khô i 10- CBTrường hợp nào sau đây có thể xem vật như một chất i m?A.Tr i đất chuyển động quanh Mặt tr i. B.Tr i đất ... bằng bao nhiêu? A. = 17,5 (rad/s) B. = 1,57 (rad/s) C. = 15,7 (rad/s) D. = 1.75 (rad/s)[<br>]Kim phút của một đồng hồ d i gấp 2 lần kim giờ. H i tốc độ d i của i m đầu kim phút lớn...
 • 7
 • 746
 • 5
Đề kiểm tra giữa kì I lớp 1 - 2010-2011

Đề kiểm tra giữa I lớp 1 - 2010-2011

... Trường:………………………………. Lớp: Một/Họ và tên:…………………………….ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I: 2 010 -2 011 Môn: Tiếng Việt (phần viết)Th i gian: 40 phút i mII. KIỂM TRA VIẾT: ( 10 i m) 1. Viết vần: ( 2 i m ) ch , gh , ph , gi ... giác. c) Co……hình vuông. ><= +++ - Trường:………………………………. Lớp: Một/Họ và tên:…………………………….ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I: 2 010 -2 011 Môn: Tiếng Việt (phần đọc)Th i gian: 40 phút i m I. KIỂM ... 1 235Trường:………………………………. Lớp: Một/Họ và tên:…………………………….ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I: 2 010 -2 011 Môn: ToánTh i gian: 40 phút i mB i 1. i n số thích hợp vào ô trống: (1 ) 2. Viết phép...
 • 5
 • 380
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 2đề kiểm tra giữa kì i lớp 5đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 2 môn toánđề kiểm tra giữa kì i lớp 5 môn toánthư viện đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 2đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 2 môn tiếng việtđề kiểm tra giữa kì i lớp 5 môn tiếng việtví dụ ma trận đề kiểm tra giữa kì i lớp 6ví dụ tham khảo ma trận đề kiểm tra giữa kì i lớp 6đề kiểm tra giữa kì i môn tiếng việt lớp 3đề thi kiểm tra giữa kì 1 lớp 2đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 3 năm 2012đề kiểm tra giữa kì i môn toán lớp 5đề kiểm tra giữa kì i môn toán lớp 3de kiem tra giua ki i mon toan lop 3Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ