1. Trang chủ >
 2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
 3. Kiến trúc - Xây dựng >

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9391:2012 LƯỚI THÉP HÀN DÙNG TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ, THI CÔNG LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU

Tài liệu Tiêu chuẩn Việt Nam:Kết cấu bê tông cốt thép pdf

Tài liệu Tiêu chuẩn Việt Nam:Kết cấu tông cốt thép pdf

... TIÊU CHUẨN VIỆT NAM Kết cấu tông cốt thép Tiêu chuẩn việt nam tcvn 4453 : 1995 286.11.2. Hoàn thiện thông th|ờng: Sau khi tháo cốp pha, bề mặt tông phải đ|ợc ... kéo Vùng chịu nén Loại cốt thép Dầm hoặc t|ờng Kết cấu khác Đầu cốt thép có móc Đầu cốt thép không có móc Cốt thép trơn cán nóng Cốt thép có gờ cán nóng Cốt thép kéo nguội 40d 40d ... toàn bộ cốt liệu lớn và n|ớc của một mẻ trộn và quay Tiêu chuẩn việt nam tcvn 4453 : 1995 33Phụ lục A Số liệu để thiết kế cốp pha đà giáo cho các kết cấu tông tông cốt thép...
 • 40
 • 2,140
 • 11
ket cau thep gia cong, lap dat va nghiem thu yeu cau ky thuat 26 2

ket cau thep gia cong, lap dat va nghiem thu yeu cau ky thuat 26 2

... f1 2 3 4 5 6 7Théptấmx-x 25 aal 20 0 2 50al400 2 y-y - - -al 20 0 2 Thépgócx-x 45bl1360 2 bl90b11 720 2 bly-y 45b2 23 60 2 bl90b2 27 20 2 blThépchữ“U”x-x 25 hal 20 0 2 50hal400 2 y-y ... 12 (14) - 16 - 20 - (27 ) 30 36_ Lỗ bu lông cườngđộ thường- (13) (15) - (17) - (21 ) (25 ) (25 ) (31) -- 15 - - 19 23 28 - 33 39- Lỗ bu lông cườngđộ cao- - - - - - 21 25 - 31 -- - - - - 23 ... chế tạo từ thépcác bon và thép hợp kim thấp có giới hạn chảy từ 22 5N/mm 2 đến 435N/mm 2 , cógiới hạn bền từ 373N/mm 2 590N/mm 2 (sau đây gọi và thép kết cấu và ký hiệubằng phân số: Giới hạn...
 • 57
 • 1,628
 • 1
Thực tập về thiết kế hầm khí sinh học qui mô lớn dạng hình ống với kết cấu bê tông cốt thép và phương pháp làm sạch h2s, CO2 trong KSH cho chuyên gia cu ba

Thực tập về thiết kế hầm khí sinh học qui mô lớn dạng hình ống với kết cấu tông cốt thép phương pháp làm sạch h2s, CO2 trong KSH cho chuyên gia cu ba

... Nam Cu Ba. - Phía Cu Ba cử 02 chuyên gia sang Việt Nam trong 1 tháng để thực tập về thiết kế thiết bị khí sinh học quy lớn, dạng hình ống với kết cấu tông cốt thép phơng pháp làm ... hợp tác - Tập huấn cho chuyên gia Cu Ba nắm đợc công nghệ thiết kế thiết bị khí sinh học quy lớn dạng hình ống với kết cấu tông cốt thép phơng pháp làm sạch khí sinh học. - Từng ... khoa học kỹ thuật theo hiệp định th giữa Việt Nam Cuba Tên dự án Thực Tập về thiết kế thiết bị khí sinh học Qui lớn dạng hình ống với kết cấu tông cốt thép phơng pháp làm sạch...
 • 35
 • 630
 • 0
Nghiên cứu ứng dụng lưới thép không gian ba chiều (3d) trong kết cấu bê tông cốt thép công trình thuỷ lợi

Nghiên cứu ứng dụng lưới thép không gian ba chiều (3d) trong kết cấu tông cốt thép công trình thuỷ lợi

... tác dụng, hình thức bố trí cốt thép) của các kết cấu bản và dầm được sử dụng trong công trình thuỷ lợi. Nghiên cứu ứng dụng lưới thép không gian ba chiều (3D) trong kết cấu BTCT công trình ... QUAN VỀ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 3D TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 9 1.1. TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 3D TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 9 1.1.1.Tình hình nghiên cứu ... ứng dụng trong xây dựng công trình thuỷ lợi 21 CHƯƠNG 2 24 CƠ SỞ LÝ LUẬN CÔNG NGHỆ LƯỚI THÉP KHÔNG GIAN BA CHIỀU (3D) LÀM CỐT CHỊU LỰC TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 24 2.1. TƯƠNG TÁC GIỮA CỐT...
 • 211
 • 1,018
 • 0
Quy trình thiết kế kết cấu bê tông cốt thép nhà cao tầng theo TCVN

Quy trình thiết kế kết cấu tông cốt thép nhà cao tầng theo TCVN

... 2005: Kết cấu tông tông cốt thép – tiêu chuẩn thiết kế 5. TCXDVN 198 – 1997: Nhà cao tầng Thiết kế kết cấu tông cốt thép toàn khối 6. TCXDVN 205 – 1998: Móng cọc – tiêu chuẩn thiết ... toán và cấu tạo kháng chấn công trình nhiều tầng - NXB Khoa học kỹ thuật,1994. 11. Thiết kế và thi công kết cấu nhà cao tầng - NXB xây dựng -1996. 1.3. Các yêu cầu thiết kế nhà cao tầng, cần ... hầm (1, 2, 3…) là đánh từ tầng hầm ở vị trí trên cùng, trở xuống. 2. QUY TRÌNH THIẾT KẾ Đây là lưu đồ nhằm tóm tắt toàn bộ quy trình thiết kế kết cấu BTCT nhà cao tầng. TS. Lương Văn Hải...
 • 57
 • 2,302
 • 14
BÀI TẬP KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - Hệ Chính quy Theo Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN 272-05 pdf

BÀI TẬP KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP - Hệ Chính quy Theo Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN 272-05 pdf

... Bài tập môn Kết cấu tông – hệ Chính quy Tháng 10/2011 1BÀI TẬP KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP Hệ Chính quy Theo Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN 27 2-0 5 1. Tính duyệt ... tập môn Kết cấu tông – hệ Chính quy Thỏng 10/2011 2Ã cfÂ= 35 MPa; fy = 420 MPa · Mô men tính toán ở TTGH cường độ Mu = 105 kNm 7. Tính toán và bố trí cốt thép dọc ... bố trí cốt thép dọc chịu lực trên mặt cắt chữ nhật của dầm BTCT thường, biết: · Dầm giản đơn, chiều dài nhịp l = 5,0 m PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Bài tập...
 • 3
 • 2,227
 • 32
MỘT SỐ ĐIỀU CHỈNH TRONG THIẾT KẾ KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG PHẦN MỀM SAP2000 ĐỂ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN VIỆT NAM ppsx

MỘT SỐ ĐIỀU CHỈNH TRONG THIẾT KẾ KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP BẰNG PHẦN MỀM SAP2000 ĐỂ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN VIỆT NAM ppsx

... 0.46 0.47 0.482. Thiết kế kết cấu tông cốt thép bằng SAP2000 theo TCVNNhập số liệu cho SAP2000 để phân tích và thiết kế kết cấu tông cốt thép theoTCVN ta cần lưu ý một số điểm sau:- Khai ... toán thiết kế kết cấu tông cốt thép bằng cách khai thác phần mềm SAP2000 như trình bày ở trêncho kết quả trong dầm rất chính xác (100%), còn trong cột thì sai số ở mức dưới 5% - một mức sai số ... trí cốt thép. - Khai báo tổ hợp tải trọng (Define  Load Combination): theo TCVN, chọn các tổ hợp thích hợp để thiết kế kết cấu tông cốt thép (chọn Use for concrete design).- Chọn tiêu chuẩn...
 • 5
 • 942
 • 6
Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "VỀ CÁC TÍNH NĂNG CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU DÙNG CHO KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP TRONG MỘT SỐ TIÊU CHUẨN HIỆN HÀNH " ppt

... CÁC TÍNH NĂNG CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU DÙNG CHO KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP TRONG MỘT SỐ TIÊU CHUẨN HIỆN HÀNH ThS. LÊ TRUNG PHONG Tổng công ty Xây dựng số 1 Hà Nội 1. Mở đầu Tính năng của ... của tông cốt thép (BTCT) phụ thuộc vào các loại vật liệu thành phần cấu thành nên kết cấu. Đối với BTCT thì thành phần chủ yếu của nó gồm tông cốt thép. Cốt thép phụ thuộc vào các thành ... dụng ở Việt Nam hiện nay theo TCXDVN 356:2005[2] kết cấu tông tông cốt thép a. Cấp độ bền của tông Khi thiết kế kết cấu tông tông cốt thép cần chỉ định chỉ tiêu chất lượng...
 • 13
 • 897
 • 1
Đánh giá gỉ trong kết cấu bê tông cốt thép

Đánh giá gỉ trong kết cấu tông cốt thép

... Đánh giá gỉ trong kết cấu tông cốt thép tông cốt thép (BTCT) là một loại kết cấu được sử dụng rất rộng rãi ở nước ta, thế nhưng cho ... các tiêu chuẩn, các ngưỡng để đánh giá tình trạng gỉ của cốt thép. Qua các nghiên cứu về gỉ cốt thép trong tông, người ta đã đề ra được các biện pháp bảo vệ cốt thép. ở nước ta hiện nay chưa ... "Nghiên cứu các phương pháp đánh giá gỉ cốt thép trong kết cấu BTCT và các biện pháp khắc phục". Để đưa ra được phương pháp luận đánh giá gỉ cốt thép, chúng tôi đã dựa trên kinh nghiệm...
 • 2
 • 420
 • 3
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9356:2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TỪ XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀY LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ, VỊ TRÍ VÀ ĐƯỜNG KÍNH CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9356:2012 KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP - PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TỪ XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀY LỚP TÔNG BẢO VỆ, VỊ TRÍ ĐƯỜNG KÍNH CỐT THÉP TRONG TÔNG

... TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9356:2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TỪ XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀY LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ, VỊ TRÍ VÀ ĐƯỜNG KÍNH CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNGReinforced ... học Công nghệ công bố.KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TỪ XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀY LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ, VỊ TRÍ VÀ ĐƯỜNG KÍNH CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNGReinforced concrete structures - Electromagnetic ... hành xác định đường kính cốt thép bằng máy đo điện từ IZC-3B.1 Xác định vị trí chiều dày lớp bảo vệ của cốt thép Đặt đầu dò trên mặt tông của cấu kiện, theo các thang đo của máy hoặc đường...
 • 11
 • 1,009
 • 0
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9391:2012 LƯỚI THÉP HÀN DÙNG TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ, THI CÔNG LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9391:2012 LƯỚI THÉP HÀN DÙNG TRONG KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ, THI CÔNG LẮP ĐẶT NGHIỆM THU

... TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9391:2012 LƯỚI THÉP HÀN DÙNG TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THI T KẾ, THI CÔNG LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU Welded steel mesh for the ... dụng lưới thép hàn (làm từ dây thép có đường kính 4 mm đến 12 mm) trong thi t kế, thi công lắp đặt nghiệm thu, đồng thời quy định việc sử dụng lưới thép hàn trong kết cấu tông cốt thép ... 6287:1997, Thép thanh cốt tông - Thử uốn uốn lại không hoàn toàn. TCVN 6288:1997, Dây thép vuốt nguội để làm cốt tông sản xuất lưới thép hàn làm cốt. TCVN 5574:2012, Kết cấu tông tông...
 • 24
 • 1,253
 • 0
chuyên đề tiêu chuẩn thiết kế liên quan đến nhà cao tầng kết cấu bê tông cốt thép

chuyên đề tiêu chuẩn thiết kế liên quan đến nhà cao tầng kết cấu tông cốt thép

... một số vấn đề về tiêu chuẩn thiết kế liên quan đến nhà cao tầng kết cấu tông cốt thÐp VIETNAM DESIGN STANDARD FOR R.C HIGHRISE BUILDINGS ... QS&70,Q&7B&%03T"&!3g3&D0@D&60356&C5&6H3&,"M&ZAL%!&D0FS&93&Y:3&9356&%:#&70h%!&6*3&S"H%&XT&7iD&X5%&S26&\H&98%&XT&9T&63["&70"a%&60356&C5&I3[%&j"Q%&X5%&7@7&7*%!&6A/%0&Y[&6*%!&7H6&60UD&%B3&70"%!&9:&%0:&7QL&6R%!&Y[&6*%!&7H6&60UD&%B3&A3[%!M&&&2. Các vấn đề xem xét !"!#$%&'# ()(*"++,*$ #/0123#45#/67#8923#*#$.:;#7<;=2#/<.>/#?>#<@7&Xe%0&6g3&6Ak%!&!3B&70L&%0:&7QL&6R%!&9f3&7@7&Sl6&Ym%!&60,V%!&!lD&7PQ&%0:&7QL&6R%!n&%0:&7QL&6R%!&60,V%!&7B&7@7&Sl6&Ym%!&6,-%!&XH3&X3O%&0/%0G&70h%!&6Q&7B&60O&odS&oU6&XO&X,Q&AQ&7@7&0;&\H&)&70L&7@7&YT&Sl6G&6"#&%03[%&Z)'...
 • 4
 • 409
 • 0
Tiêu chuẩn Anh Quốc BS 8007 tiếng Việt Tiêu chuẩn thiết kế các kết cấu bê tông cốt thép trong lĩnh vực môi trường

Tiêu chuẩn Anh Quốc BS 8007 tiếng Việt Tiêu chuẩn thiết kế các kết cấu tông cốt thép trong lĩnh vực môi trường

... phù hợp với các phơng pháp đợc sử dụng trong BS8 110. Các cấu kiện kết cấu mà không phải là bộ phận của kết cấu chứa nớc nên đợc thiết kế theo tiêu chuẩn BS 8110 2.2. Thiết kế kết cấu: 2.2.1. ... thiết kế những gì nói chung đảm bảo đốivới kết cấu tông cốt thép thoả mãn các khuyến nghị trong phần 2.3.2. Thiết kế: 3.2.1 Các cơ sở thiết kế: Việc thiết kế và chi tiết hoá trong tông cốt ... C35A);fy là cờng độ tiêu chuẩn của cốt thép cho trong bảng 3.1 ca BS 8110: Phn 1: 1985.20 Tiêu chuẩn Anh quốc BS8 00721 Tiêu chuẩn Anh quốc BS8 007A.3 Khoảng cách vết nứt :Khi cốt thép đủ đợc bố...
 • 32
 • 1,379
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: tiêu chuẩn nghiệm thu kết cấu bê tông cốt théptiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thépbài tập kết cấu bê tông cốt thép hệ chính quy theo tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 tcn 27205 pdftiêu chuẩn kết cấu bê tông cốt théptiêu chuẩn kết cấu bê tông cốt thép toàn khốithiết kế kết cấu bê tông cốt thép hiện đại theo tiêu chuẩn acitiêu chuẩn thi công kết cấu bê tông cốt thépthiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn acikết cấu bê tông cốt thép tiêu chuẩn thiết kếtính toán kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn aci 3182002tcvn kết cấu bê tông cốt thépkết cấu thép gia công lắp ráp và nghiệm thukết cấu thép gia công lắp ráp và nghiệm thu yêu cầu kỹ thuậttiêu chuẩn quốc gia tcvn 9205 2012 cát nghiền cho bê tông và vữatiêu chuẩn quốc gia tcvn 4506 2012 nước cho bê tông và vữa yêu cầu kỹ thuậtNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam