1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Y khoa - Dược >

Tình trạng tăng acid uric huyết thanh, yếu tố liên quan và hiệu quả can thiệp chế độ ăn ở người 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn thái bình (tt)

Thực trạng thiếu dinh dưỡng, một số yếu tố liên quan và đề xuất giải pháp can thiệp ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện việt yên  bắc giang, 2006 2008

Thực trạng thiếu dinh dưỡng, một số yếu tố liên quan đề xuất giải pháp can thiệp trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện việt yên bắc giang, 2006 2008

... MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CAN THIỆP TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI TẠI HUYỆN VIỆT YÊN - BẮC GIANG, 2006- 2008 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC - CHUYÊN NGÀNH: Y TẾ CÔNG CỘNG - MÃ SỐ: ... những yếu tố liên quan Cần mô tả được hoàn cảnh thực tế các điều kiện các yếu tố liên quan với vấn đề dinh dưỡng. Phân tích từ những nguyên nhân trực tiếp của vấn đề dinh dưỡng sau ... tinh thần tuổi ấu thơ cũng như khi trưởng thành sau này [ 15] , [53 ]. Đánh giá thực trạng thiếu dinh dưỡng trẻ em giúp cung cấp các thông tin chính xác cập nhật về thực trạng thiếu dinh...
 • 135
 • 796
 • 5
tom tắt luận án nghiên cứu thực trạng thiếu dinh dưỡng, một số yếu tố liên quan và đề xuất giải pháp can thiệp ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện việt yên - bắc giang, 2006-2008

tom tắt luận án nghiên cứu thực trạng thiếu dinh dưỡng, một số yếu tố liên quan đề xuất giải pháp can thiệp trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện việt yên - bắc giang, 2006-2008

... tố liên quan đề xuất giải pháp can thiệp trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện Việt Yên - Bắc Giang, 200 6- 2008” nhằm đánh giá thực trạng thiếu dinh dưỡng trẻ em tại 2 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTCC/T ... QUẢ NGHIÊN CỨU3.1. Thực trạng suy dinh dưỡng của trẻ em Kết quả đánh giá tình trạng dinh dưỡng của các đối tượngTình trạng suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi (từ 0- 59 tháng tuổi) 3 xã nghiên ... đình đo nhân trắc dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi bố mẹ của trẻ. Đồng thời, xét nghiệm máu xét nghiệmnhiễm giun trẻ em được nghiên cứu. Nghiên cứu can thiệp: nghiên cứu thử nghiệm can thiệp tại...
 • 25
 • 945
 • 0
Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, một số yếu tố liên quan và biện pháp can thiệp tăng bilirubin gián tiếp ở trẻ

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, một số yếu tố liên quan biện pháp can thiệp tăng bilirubin gián tiếp trẻ

... hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, một số yếu tố liên quan biện pháp can thiệp tăng bilirubin gián tiếp trẻ sơ sinh với 2 mục tiêu nh sau:1. Nghiên cứu đặc ... Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng xét nghiệm tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến vàng da tăng bilirubin gián tiếp trẻ sơ sinh.2. Đánh giá hiệu quả điều trị chiếu đèn thay máu cho trẻ sơ sinh ... Các nghiên cứu về vàng da nớc ta cũng đà đợc đề cập chủ yếu về lĩnh vực điều trị mà ít đề cập tới đặc điểm lâm sàng của vàng da theo nguyên nhân cũng nh một số yếu tố liên quan đến vàng...
 • 67
 • 774
 • 2
nghiên cứu “đặc điểm lâm sàng, yếu tố liên quan và hiệu quả điều trị của bài thuốc tỳ bà thanh phế ẩm đối với bệnh trứng cá thể thông thường

nghiên cứu “đặc điểm lâm sàng, yếu tố liên quan hiệu quả điều trị của bài thuốc tỳ bà thanh phế ẩm đối với bệnh trứng cá thể thông thường

... sàng, yếu tố liên quan hiệu quả điều trị của bài thuốc Tỳ thanh phế ẩm đối với bệnh trứng thể thông thường .Mục tiêu nghiên cứu: 1. Khảo sát đặc điểm lâm sàng, yếu tố liên quan bệnh trứng ... nghiên cứu đánh giá mộtcách có hệ thống hiệu quả của bài thuốc Tỳ thanh phế ẩm đối với bệnh trứng thể thông thường. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu “Đặc điểm lâm sàng, ... điều trị, điều trị hỗ trợ bệnh trứng cần được quan tâm, thực hiện nhiều hơn.1.4. Tổng quan về bài thuốc Tỳ thanh phế ẩm Nguồn gốc, xuất sứ. Bài thuốc Tỳ thanh phế ẩm bài thuốc...
 • 115
 • 676
 • 1
nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, các yếu tố liên quan và hiệu quả điều trị bệnh rám má bằng bôi melacare tại bệnh viện da liễu trung ương

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, các yếu tố liên quan hiệu quả điều trị bệnh rám má bằng bôi melacare tại bệnh viện da liễu trung ương

... trị của bệnh rám chúng tôi tiếnhành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, các yếu tố liên quan hiệu quả điều trị bệnh rám bằng bôi Melacare tại Bệnh viện Da liễu Trung ương ... ương với các mục tiêu sau :1. Khảo sát đặc điểm lâm sàng yếu tố liên quan của bệnh rám má. 2. Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh rám bằngbôi Melacare tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. CHƯƠNG ... khácTổng cộng3.1.3.2 Liên quan giữa bệnh rám với các bệnh da có rối loạn sắc tố khácBảng 3.5 .Liên quan bệnh RM với các bệnh da có rối loạn sắc tố khác Các bệnh da có rối loạn sắc tố Số lượng (n=60)...
 • 67
 • 673
 • 8
đặc điểm lâm sàng, yếu tố liên quan và hiệu quả điều trị của bài thuốc tỳ bà thanh phế ẩm đối với bệnh trứng cá thể thông thường

đặc điểm lâm sàng, yếu tố liên quan hiệu quả điều trị của bài thuốc tỳ bà thanh phế ẩm đối với bệnh trứng cá thể thông thường

... phế ẩm đối với bệnh trứng thể thông thường. Nên chúng tôi tiến hành đề tài:Nghiên cứu Đặc điểm lâm sàng, yếu tố liên quan hiệu quả điều trị của bài thuốc Tỳ thanh phế ẩm đối với bệnh ... Đánh giá hiệu quả điều trị độ an toàn của bài thuốc Tỳ thanh phế ẩm đối với bệnh trứng thể thông thường mức độ vừa nặng. 3CHƯƠNG 1TỔNG QUAN TÀI LIỆU1.1. Bệnh trứng theo YHHĐ1.1.1. ... dùng bài thuốc cổ phương Tỳ thanh phế ẩm để trị bệnh 2 trứng nhận được hiệu quả tốt. Song chưa có đề tài nào nghiên cứu đánh giámột cách có hệ thống hiệu quả của bài thuốc Tỳ thanh phế...
 • 99
 • 761
 • 6
Tình trạng tăng acid uric huyết thanh, yếu tố liên quan và hiệu quả can thiệp chế độ ăn ở người 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn thái bình

Tình trạng tăng acid uric huyết thanh, yếu tố liên quan hiệu quả can thiệp chế độ ăn người 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn thái bình

... Mô tả tình trạng tăng acid uric huyết thanh người 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn Thái Bình. 2. Xác định một số yếu tố liên quan tới tình trạng tăng acid uric huyết thanh tại địa ... 3.1. Tình trạng tăng acid uric huyết thanh ngƣời 30 tuổi trở lên vùng nông thôn Thái Bình 63 3.2. Một số yếu tố liên quan tới tình trạng tăng acid uric huyết thanh 75 3.3. Hiệu quả can thiệp ... nồng độ acid uric huyết thanh 85 CHƢƠNG 4. BÀN LUẬN 97 4.1. Tình trạng tăng acid uric huyết thanh ngƣời 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn Thái Bình. 97 4.2. Một số yếu tố liên quan...
 • 153
 • 759
 • 5
Tình trạng tăng acid uric huyết thanh, yếu tố liên quan và hiệu quả can thiệp chế độ ăn ở người 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn thái bình (tt)

Tình trạng tăng acid uric huyết thanh, yếu tố liên quan hiệu quả can thiệp chế độ ăn người 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn thái bình (tt)

... URIC HUYẾT THANH, YẾU TỐ LIÊN QUAN VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP CHẾ ĐỘ ĂN NGƢỜI 30 TUỔI TRỞ LÊN TẠI CỘNG ĐỒNG NÔNG THÔN THÁI BÌNH Chuyên ngành: Dinh dƣỡng tiết chế Mã số: 62 72 73 10 ... chcc can thip (p <0,05). 18 CHƢƠNG IV. BÀN LUẬN 4.1. Tình trạng tăng acid uric huyết thanh ngƣời 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn Thái Bình Nghiên cc ...  3.2. Một số yếu tố liên quan tới tình trạng tăng acid uric huyết thanh Bảng 3.12. Hệ số tương quan giữa nồng độ acid uric huyết thanh với một số chỉ số nhân trắc, huyết áp hóa sinh máu...
 • 28
 • 310
 • 0
Thực trạng nhiễm HIV STI một số yếu tố liên quan và hiệu quả can thiệp dự phòng ở người dân tộc Dao tại 3 xã của tỉnh Yên Bái, 2006 2012

Thực trạng nhiễm HIV STI một số yếu tố liên quan hiệu quả can thiệp dự phòng người dân tộc Dao tại 3 xã của tỉnh Yên Bái, 2006 2012

... TRẦN ĐẠI QUANG THỰC TRẠNG NHIỄM HIV/ STI, MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP DỰ PHÒNG NGƯỜI DÂN TỘC DAO TẠI 3 XÃ CỦA TỈNH YÊN BÁI, 2006- 2012 CHUYÊN NGÀNH: Y ... dân tộc Dao nói riêng. Với các lý do này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu " ;Thực trạng nhiễm HIV/ STI, một số yếu tố liên quan hiệu quả can thiệp dự phòng người dân tộc Dao tại 3 của ... của tỉnh Yên Bái, 2006- 2012& quot; . 3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1. Mô tả thực trạng nhiễm HIV/ STI các yếu tố liên quan người dân tộc Dao 15-49 tuổi tại 3 của tỉnh Yên Bái năm 2006...
 • 161
 • 1,769
 • 0
Thực trạng nhiễm HIV-STI, một số yếu tố liên quan và hiệu quả can thiệp dự phòng ở người dân tộc Dao tại 3 xã của tỉnh Yên Bái, 2006-2012

Thực trạng nhiễm HIV-STI, một số yếu tố liên quan hiệu quả can thiệp dự phòng người dân tộc Dao tại 3 xã của tỉnh Yên Bái, 2006-2012

... TRẦN ĐẠI QUANG THỰC TRẠNG NHIỄM HIV/STI, MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP DỰ PHÒNG NGƯỜI DÂN TỘC DAO TẠI 3 XÃ CỦA TỈNH YÊN BÁI, 2006-2012 CHUYÊN NGÀNH: Y ... LUẬN 130 5.1. THỰC TRẠNG NHIỄM HIV/STI VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN NGƯỜI DÂN TỘC DAO 15-49 TUỔI NĂM 2006 130 5.2. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CAN THIỆP DỰ PHÒNG LÂY NHIỄM HIV/STI NGƯỜI DÂN TỘC DAO ... dân tộc Dao nói riêng. Với các lý do này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu " ;Thực trạng nhiễm HIV/STI, một số yếu tố liên quan hiệu quả can thiệp dự phòng người dân tộc Dao tại 3 của...
 • 161
 • 543
 • 0
Luận án tiến sĩ y học dinh dưỡng tiết chế tình trạng tăng acid uric huyết thanh, yếu tố liên quan và hiệu quả can thiệp chế độ ăn ở người 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn thái bình

Luận án tiến sĩ y học dinh dưỡng tiết chế tình trạng tăng acid uric huyết thanh, yếu tố liên quan hiệu quả can thiệp chế độ ăn người 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn thái bình

... 3.1. Tình trạng tăng acid uric huyết thanh ngƣời 30 tuổi trở lên vùng nông thôn Thái Bình 63 3.2. Một số y u tố liên quan tới tình trạng tăng acid uric huyết thanh 75 3.3. Hiệu quả can thiệp ... người 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn Thái Bình. 2. Xác định một số y u tố liên quan tới tình trạng tăng acid uric huyết thanh tại địa bàn nghiên cứu. 3. Đánh giá hiệu quả can thiệp ... nồng độ acid uric huyết thanh 85 CHƢƠNG 4. BÀN LUẬN 97 4.1. Tình trạng tăng acid uric huyết thanh ngƣời 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn Thái Bình. 97 4.2. Một số y u tố liên quan...
 • 153
 • 395
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ tình trạng kháng insulin và hiệu quả can thiệp ở người cao tuổi mắc hội chứng chuyển hóamột số yếu tố nguy cơ và hiệu quả của viên tỏimột số đặc điểm dịch tễ và hiệu quả can thiệp đối với nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ dưới 5 tuổi tại huyện chợ mới tỉnh bắc kạnnồng độ acid uric huyết thanh ở bệnh nhân tăng huyết áp1 nguyễn thị ngọc bảo 2007 tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của trẻ em dưới 5 tuổi ở nông thôntăng huyết áp và các yếu tố liên quanBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP