1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Y khoa - Dược >

Tình trạng tăng acid uric huyết thanh, yếu tố liên quan và hiệu quả can thiệp chế độ ăn ở người 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn thái bình

Thực trạng thiếu dinh dưỡng, một số yếu tố liên quan và đề xuất giải pháp can thiệp ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện việt yên  bắc giang, 2006 2008

Thực trạng thiếu dinh dưỡng, một số yếu tố liên quan đề xuất giải pháp can thiệp trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện việt yên bắc giang, 2006 2008

... MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CAN THIỆP TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI TẠI HUYỆN VIỆT YÊN - BẮC GIANG, 2006- 2008 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC - CHUYÊN NGÀNH: Y TẾ CÔNG CỘNG - MÃ SỐ: ... những yếu tố liên quan Cần mô tả được hoàn cảnh thực tế các điều kiện các yếu tố liên quan với vấn đề dinh dưỡng. Phân tích từ những nguyên nhân trực tiếp của vấn đề dinh dưỡng sau ... tinh thần tuổi ấu thơ cũng như khi trưởng thành sau này [ 15] , [53 ]. Đánh giá thực trạng thiếu dinh dưỡng trẻ em giúp cung cấp các thông tin chính xác cập nhật về thực trạng thiếu dinh...
 • 135
 • 796
 • 5
tom tắt luận án nghiên cứu thực trạng thiếu dinh dưỡng, một số yếu tố liên quan và đề xuất giải pháp can thiệp ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện việt yên - bắc giang, 2006-2008

tom tắt luận án nghiên cứu thực trạng thiếu dinh dưỡng, một số yếu tố liên quan đề xuất giải pháp can thiệp trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện việt yên - bắc giang, 2006-2008

... tố liên quan đề xuất giải pháp can thiệp trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện Việt Yên - Bắc Giang, 200 6- 2008” nhằm đánh giá thực trạng thiếu dinh dưỡng trẻ em tại 2 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTCC/T ... QUẢ NGHIÊN CỨU3.1. Thực trạng suy dinh dưỡng của trẻ em Kết quả đánh giá tình trạng dinh dưỡng của các đối tượngTình trạng suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi (từ 0- 59 tháng tuổi) 3 xã nghiên ... đình đo nhân trắc dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi bố mẹ của trẻ. Đồng thời, xét nghiệm máu xét nghiệmnhiễm giun trẻ em được nghiên cứu. Nghiên cứu can thiệp: nghiên cứu thử nghiệm can thiệp tại...
 • 25
 • 945
 • 0
Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, một số yếu tố liên quan và biện pháp can thiệp tăng bilirubin gián tiếp ở trẻ

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, một số yếu tố liên quan biện pháp can thiệp tăng bilirubin gián tiếp trẻ

... hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, một số yếu tố liên quan biện pháp can thiệp tăng bilirubin gián tiếp trẻ sơ sinh với 2 mục tiêu nh sau:1. Nghiên cứu đặc ... Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng xét nghiệm tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến vàng da tăng bilirubin gián tiếp trẻ sơ sinh.2. Đánh giá hiệu quả điều trị chiếu đèn thay máu cho trẻ sơ sinh ... Các nghiên cứu về vàng da nớc ta cũng đà đợc đề cập chủ yếu về lĩnh vực điều trị mà ít đề cập tới đặc điểm lâm sàng của vàng da theo nguyên nhân cũng nh một số yếu tố liên quan đến vàng...
 • 67
 • 774
 • 2
nghiên cứu “đặc điểm lâm sàng, yếu tố liên quan và hiệu quả điều trị của bài thuốc tỳ bà thanh phế ẩm đối với bệnh trứng cá thể thông thường

nghiên cứu “đặc điểm lâm sàng, yếu tố liên quan hiệu quả điều trị của bài thuốc tỳ bà thanh phế ẩm đối với bệnh trứng cá thể thông thường

... sàng, yếu tố liên quan hiệu quả điều trị của bài thuốc Tỳ thanh phế ẩm đối với bệnh trứng thể thông thường .Mục tiêu nghiên cứu: 1. Khảo sát đặc điểm lâm sàng, yếu tố liên quan bệnh trứng ... nghiên cứu đánh giá mộtcách có hệ thống hiệu quả của bài thuốc Tỳ thanh phế ẩm đối với bệnh trứng thể thông thường. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu “Đặc điểm lâm sàng, ... điều trị, điều trị hỗ trợ bệnh trứng cần được quan tâm, thực hiện nhiều hơn.1.4. Tổng quan về bài thuốc Tỳ thanh phế ẩm Nguồn gốc, xuất sứ. Bài thuốc Tỳ thanh phế ẩm bài thuốc...
 • 115
 • 676
 • 1
nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, các yếu tố liên quan và hiệu quả điều trị bệnh rám má bằng bôi melacare tại bệnh viện da liễu trung ương

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, các yếu tố liên quan hiệu quả điều trị bệnh rám má bằng bôi melacare tại bệnh viện da liễu trung ương

... trị của bệnh rám chúng tôi tiếnhành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, các yếu tố liên quan hiệu quả điều trị bệnh rám bằng bôi Melacare tại Bệnh viện Da liễu Trung ương ... ương với các mục tiêu sau :1. Khảo sát đặc điểm lâm sàng yếu tố liên quan của bệnh rám má. 2. Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh rám bằngbôi Melacare tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. CHƯƠNG ... khácTổng cộng3.1.3.2 Liên quan giữa bệnh rám với các bệnh da có rối loạn sắc tố khácBảng 3.5 .Liên quan bệnh RM với các bệnh da có rối loạn sắc tố khác Các bệnh da có rối loạn sắc tố Số lượng (n=60)...
 • 67
 • 673
 • 8
đặc điểm lâm sàng, yếu tố liên quan và hiệu quả điều trị của bài thuốc tỳ bà thanh phế ẩm đối với bệnh trứng cá thể thông thường

đặc điểm lâm sàng, yếu tố liên quan hiệu quả điều trị của bài thuốc tỳ bà thanh phế ẩm đối với bệnh trứng cá thể thông thường

... phế ẩm đối với bệnh trứng thể thông thường. Nên chúng tôi tiến hành đề tài:Nghiên cứu Đặc điểm lâm sàng, yếu tố liên quan hiệu quả điều trị của bài thuốc Tỳ thanh phế ẩm đối với bệnh ... Đánh giá hiệu quả điều trị độ an toàn của bài thuốc Tỳ thanh phế ẩm đối với bệnh trứng thể thông thường mức độ vừa nặng. 3CHƯƠNG 1TỔNG QUAN TÀI LIỆU1.1. Bệnh trứng theo YHHĐ1.1.1. ... dùng bài thuốc cổ phương Tỳ thanh phế ẩm để trị bệnh 2 trứng nhận được hiệu quả tốt. Song chưa có đề tài nào nghiên cứu đánh giámột cách có hệ thống hiệu quả của bài thuốc Tỳ thanh phế...
 • 99
 • 761
 • 6
Tình trạng tăng acid uric huyết thanh, yếu tố liên quan và hiệu quả can thiệp chế độ ăn ở người 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn thái bình

Tình trạng tăng acid uric huyết thanh, yếu tố liên quan hiệu quả can thiệp chế độ ăn người 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn thái bình

... Mô tả tình trạng tăng acid uric huyết thanh người 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn Thái Bình. 2. Xác định một số yếu tố liên quan tới tình trạng tăng acid uric huyết thanh tại địa ... 3.1. Tình trạng tăng acid uric huyết thanh ngƣời 30 tuổi trở lên vùng nông thôn Thái Bình 63 3.2. Một số yếu tố liên quan tới tình trạng tăng acid uric huyết thanh 75 3.3. Hiệu quả can thiệp ... nồng độ acid uric huyết thanh 85 CHƢƠNG 4. BÀN LUẬN 97 4.1. Tình trạng tăng acid uric huyết thanh ngƣời 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn Thái Bình. 97 4.2. Một số yếu tố liên quan...
 • 153
 • 759
 • 5
Tình trạng tăng acid uric huyết thanh, yếu tố liên quan và hiệu quả can thiệp chế độ ăn ở người 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn thái bình (tt)

Tình trạng tăng acid uric huyết thanh, yếu tố liên quan hiệu quả can thiệp chế độ ăn người 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn thái bình (tt)

... URIC HUYẾT THANH, YẾU TỐ LIÊN QUAN VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP CHẾ ĐỘ ĂN NGƢỜI 30 TUỔI TRỞ LÊN TẠI CỘNG ĐỒNG NÔNG THÔN THÁI BÌNH Chuyên ngành: Dinh dƣỡng tiết chế Mã số: 62 72 73 10 ... chcc can thip (p <0,05). 18 CHƢƠNG IV. BÀN LUẬN 4.1. Tình trạng tăng acid uric huyết thanh ngƣời 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn Thái Bình Nghiên cc ...  3.2. Một số yếu tố liên quan tới tình trạng tăng acid uric huyết thanh Bảng 3.12. Hệ số tương quan giữa nồng độ acid uric huyết thanh với một số chỉ số nhân trắc, huyết áp hóa sinh máu...
 • 28
 • 310
 • 0
Thực trạng nhiễm HIV STI một số yếu tố liên quan và hiệu quả can thiệp dự phòng ở người dân tộc Dao tại 3 xã của tỉnh Yên Bái, 2006 2012

Thực trạng nhiễm HIV STI một số yếu tố liên quan hiệu quả can thiệp dự phòng người dân tộc Dao tại 3 xã của tỉnh Yên Bái, 2006 2012

... TRẦN ĐẠI QUANG THỰC TRẠNG NHIỄM HIV/ STI, MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP DỰ PHÒNG NGƯỜI DÂN TỘC DAO TẠI 3 XÃ CỦA TỈNH YÊN BÁI, 2006- 2012 CHUYÊN NGÀNH: Y ... dân tộc Dao nói riêng. Với các lý do này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu " ;Thực trạng nhiễm HIV/ STI, một số yếu tố liên quan hiệu quả can thiệp dự phòng người dân tộc Dao tại 3 của ... của tỉnh Yên Bái, 2006- 2012& quot; . 3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1. Mô tả thực trạng nhiễm HIV/ STI các yếu tố liên quan người dân tộc Dao 15-49 tuổi tại 3 của tỉnh Yên Bái năm 2006...
 • 161
 • 1,769
 • 0
Thực trạng nhiễm HIV-STI, một số yếu tố liên quan và hiệu quả can thiệp dự phòng ở người dân tộc Dao tại 3 xã của tỉnh Yên Bái, 2006-2012

Thực trạng nhiễm HIV-STI, một số yếu tố liên quan hiệu quả can thiệp dự phòng người dân tộc Dao tại 3 xã của tỉnh Yên Bái, 2006-2012

... TRẦN ĐẠI QUANG THỰC TRẠNG NHIỄM HIV/STI, MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP DỰ PHÒNG NGƯỜI DÂN TỘC DAO TẠI 3 XÃ CỦA TỈNH YÊN BÁI, 2006-2012 CHUYÊN NGÀNH: Y ... LUẬN 130 5.1. THỰC TRẠNG NHIỄM HIV/STI VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN NGƯỜI DÂN TỘC DAO 15-49 TUỔI NĂM 2006 130 5.2. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CAN THIỆP DỰ PHÒNG LÂY NHIỄM HIV/STI NGƯỜI DÂN TỘC DAO ... dân tộc Dao nói riêng. Với các lý do này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu " ;Thực trạng nhiễm HIV/STI, một số yếu tố liên quan hiệu quả can thiệp dự phòng người dân tộc Dao tại 3 của...
 • 161
 • 543
 • 0
Luận án tiến sĩ y học dinh dưỡng tiết chế tình trạng tăng acid uric huyết thanh, yếu tố liên quan và hiệu quả can thiệp chế độ ăn ở người 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn thái bình

Luận án tiến sĩ y học dinh dưỡng tiết chế tình trạng tăng acid uric huyết thanh, yếu tố liên quan hiệu quả can thiệp chế độ ăn người 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn thái bình

... 3.1. Tình trạng tăng acid uric huyết thanh ngƣời 30 tuổi trở lên vùng nông thôn Thái Bình 63 3.2. Một số y u tố liên quan tới tình trạng tăng acid uric huyết thanh 75 3.3. Hiệu quả can thiệp ... người 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn Thái Bình. 2. Xác định một số y u tố liên quan tới tình trạng tăng acid uric huyết thanh tại địa bàn nghiên cứu. 3. Đánh giá hiệu quả can thiệp ... nồng độ acid uric huyết thanh 85 CHƢƠNG 4. BÀN LUẬN 97 4.1. Tình trạng tăng acid uric huyết thanh ngƣời 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn Thái Bình. 97 4.2. Một số y u tố liên quan...
 • 153
 • 395
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân tích độ nhạy cho các yếu tố liên quan đến hiệu quả và khả năng trả nợ vay của dự ántình trạng tăng acid uricnghiên cứu thực trạng yếu tố liên quan đến tồn dư kháng sinh hormone trong một số sản phẩm từ lợn thịt tại thành phố thái nguyên và hiệu quả can thiệpnghiên cứu một số yếu tố nguy cơ của người tăng huyết áp tại bệnh viện e hà nội và hiệu quả can thiệpmột số yếu tố nguy cơ và hiệu quả của viên tỏi – folate đối với tình trạng rối loạn chuyển hóa lipid máu rlchlpm trên người 3069 tuổi tại hà nộimô tả một số yếu tố liên quan và tình trạng sgtbsnghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ tình trạng kháng insulin và hiệu quả can thiệp ở người cao tuổi mắc hội chứng chuyển hóathực trạng sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh và hiệu quả mô hình chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi dựa vào y tế tuyến cơ sở tại tỉnh bình dươngmột số yếu tố nguy cơ và hiệu quả của viên tỏimột số đặc điểm dịch tễ và hiệu quả can thiệp đối với nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ dưới 5 tuổi tại huyện chợ mới tỉnh bắc kạnđánh giá hiệu quả can thiệp làm mẹ an toàn ở các bà mẹ có con dưới 2 tuổi tại 5 tỉnh việt nam giai đoạn 20062010kiến thức thực hành về làm mẹ an toàn của phụ nữ có con dưới 2 tuổi và hiệu quả can thiệp truyền thông tại tỉnh bo lị khăm xa năm 201kiến thức thực hành về làm mẹ an toàn của phụ nữ có con dưới 2 tuổi và hiệu quả can thiệp truyền thông tại tỉnh bo lị khăm xa năm 20102011luận văn tốt nghiệp đại học ngành nuôi trồng thủy sản khảo sát yếu tố kỹ thuật và hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi tôm lúa ở huyện cái nớc và huyện trần văn thời cà maumột số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị hủy mô giápđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ