1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Lịch sử >

bài giảng lịch sử 10 bài 39 quốc tế thứ hai

bài giảng lịch sử 9 bài 16 hoạt động của nguyễn ái quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925

bài giảng lịch sử 9 bài 16 hoạt động của nguyễn ái quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925

... : LỊCH SỬ 9 BÀI 16 Tiết 19 Bài 16 NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH TỤ NGUYỄN ÁI QUỐC NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 191 9 - 192 51. Nguyễn Ái Quốc Pháp ( 191 7 – 192 3 )Tại Pháp Nguyễn Ái Quốc những ... biết những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại Liên Xô ?Tiết 19 Bài 16 NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH TỤ NGUYỄN ÁI QUỐC NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 191 9 - 192 51. Nguyễn Ái Quốc Pháp ( 191 7 – 192 3 ... Bài 16 NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH TỤ NGUYỄN ÁI QUỐC NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 191 9 - 192 51. Nguyễn Ái Quốc Pháp ( 191 7 – 192 3 )2. Nguyễn Ái Quốc Liên Xô ( 192 3 – 192 4 )3. Nguyễn Ái Quốc...
 • 18
 • 1,400
 • 0
bài giảng lịch sử 10 bài 2 xã hội nguyên thủy

bài giảng lịch sử 10 bài 2 xã hội nguyên thủy

... chức hội trong giai đoạn đầu của hội nguyên thủy a, Thời kì bầy người nguyên thủy - Đời sống vật chất và tinh thầnTrình bày tổ chức hội của bầy Người nguyên thủy ?- Tổ chức hội Sống ... thuật nguyên thủy XÃ HỘI NGUYÊN THỦY Hội họa cảnh săn bắnHái lượmSống trong các hang đá BÀI 11, Nguồn gốc loài người và quá trình chuyển biến từ vượn cổ thành Người tối cổ, Người tinh khôn 2, ... thành Người tối cổ, Người tinh khôn 2, Đời sống vật chất, tinh thần và tổ chức hội trong giai đoạn đầu của hội nguyên thủy a, Thời kì bầy người nguyên thủy - Đời sống vật chất và tinh thầnTrình...
 • 41
 • 1,062
 • 0
bài giảng lịch sử 10 bài 3 các quốc gia cổ đại phương đông

bài giảng lịch sử 10 bài 3 các quốc gia cổ đại phương đông

... hình thành các quốc gia cổ đại Phương Đông Trình bày chế độ chuyên chế cổ đại P, Đông? 2, Kết cấu xã hội và chế độ chuyên chế cổ đại ở P .Đông - Về chế độ chuyên chế cổ đại phương Đông + Chế ... Trung Quốc, Ấn Độ cổ đại và sự hình thành các quốc gia cổ đại Phương Đông a, Nhà nước hình thành sớmTóm lại: Các nhà nước cổ đại phương Đông được hình thành sớm nhất thế giớiBÀI 21, Tình hình ... Trung Quốc (Thiên tử)Vua Menes giết nô lệBÀI 2Trình bày Lịch và thiên văn phương Đông? 2, Kết cấu xã hội và chế độ CC cổ đại phương Đông 3, Một số thành tựu văn hóa cổ đại Phương Đông. ...
 • 53
 • 4,199
 • 0
bài giảng lịch sử 10 bài 4 các quốc gia cổ đại phương tây - hi lạp và rô ma

bài giảng lịch sử 10 bài 4 các quốc gia cổ đại phương tây - hi lạp và rô ma

... kiện tự nhiên của các quốc gia Hy Lạp ma như thế nào?1. Thiên nhiên đời sống con người.a. Điều kiện tự nhiênLược đồ Hi Lạp Ma. Lược đồ Hy Lạp R - ma - MAHY LẠP - Nằm ... Lịch sử 10 - Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY- HY LẠP VÀ RÔ MA ( TIẾT 1) KIỂM TRA BÀI CŨEm hãy trình bày những thành tựu về toán học của văn hóa phương Đông cổ đại? Quan ... gốm cổ Hy Lạp Bình gốm cổ Hy Lạp THỦ CÔNG NGHIỆPHải cảng Pi-rê (Hi Lạp) Đồng tiền cổ Hy Lạp Đồng tiền cổ R - ma THƯƠNG NGHIỆP=> Trên cơ sở đó nhà nước ra đời.Nhóm 4: Xã hội bao gồm những giai...
 • 40
 • 5,539
 • 2
bài giảng lịch sử 10 bài 5 trung quốc thời phong kiến

bài giảng lịch sử 10 bài 5 trung quốc thời phong kiến

... phong kiến BÀI 5 1- Sự hình thành xã hội cổ đại Trung Quốc I - QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH XÃ HỘI PHONG KIẾNBÀI 5 1- Sự hình thành xã hội cổ đại Trung Quốc I - QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH XÃ HỘI PHONG KIẾNTrình ... HỘI PHONG KIẾN2, Những nét chính về quá trình hình thành chế độ phong kiến Trung Quốc Trình bày nét chính về quá trình hình thành xã hội phong kiến Trung Quốc ?Các triều đại phong kiến Trung ... BÀI 5 Bài giảng điện tử Lịch sử 10 + Nằm ở phía Đông Châu Á.+ Cả nước có 22 tỉnh, 5 khu tự trị. 2 đặc khu kinh tế (Hồng Kông, Ma Cao) + Trung Quốc có đưừng biên giới...
 • 48
 • 3,501
 • 0
bài giảng lịch sử 10 bài 6 các quốc gia ấn và văn hóa truyền thống ấn độ

bài giảng lịch sử 10 bài 6 các quốc gia ấn và văn hóa truyền thống ấn độ

... phậtTrụ đá A-sô-kaCÁC QUỐC GIA ẤN VÀ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG ẤN ĐỘTIẾT 9BÀI 6 1. Thời kì các quốc gia đầu tiên2. Thời kì vương triều Gúp-ta sự phát triển văn hóa truyền thống Ấn Độ - Quá trình ... InđraCÁC QUỐC GIA ẤN VÀ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG ẤN ĐỘTIẾT 9BÀI 6 2. Thời kì vương triều Gúp-ta sự phát triển văn hóa truyền thống Ấn Độ - Quá trình hình thành:Đến đầu công nguyên, miền Bắc Ấn ... SancritCÁC QUỐC GIA ẤN VÀ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG ẤN ĐỘTIẾT 9BÀI 6 2. Thời kì vương triều Gúp-ta sự phát triển văn hóa truyền thống Ấn Độ - Quá trình hình thành:Đến đầu công nguyên, miền Bắc Ấn...
 • 20
 • 1,723
 • 0
bài giảng lịch sử 10 bài 7 sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của ấn độ

bài giảng lịch sử 10 bài 7 sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của ấn độ

... Ấn Độ BÀI 7: SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ BÀI 7: SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HÓA ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘNỀN VĂN HÓA ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘChùa Vàng - Mianma1. Sự phát triển của lịch sử văn hóa ... bật.BÀI 7: SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ BÀI 7: SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HÓA ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘNỀN VĂN HÓA ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘNguyên nhân của sự khủng hoảng?1. Sự phát triển của lịch sử ... Ấn Độ BÀI 7: SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ BÀI 7: SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HÓA ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘNỀN VĂN HÓA ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘChùa Tà Keo – Thái Lan1. Sự phát triển của lịch sử và...
 • 44
 • 2,159
 • 0
bài giảng lịch sử 10 bài 8 sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở đông nam á

bài giảng lịch sử 10 bài 8 sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở đông nam á

... A-UT-THAY-AMÔ-GIÔ-PA-HITBÀI 8 SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC VƯƠNG QUỐC CHÍNH ĐÔNG NAM Á 1, Sự hình thành các quốc gia cổ Đông Nam Á Trình bày những biểu hiện của sự phát triển các quốc gia phong kiến Đông Nam ... GUHA-RY-PUN-GIAY-ABÀI 8 SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC VƯƠNG QUỐC CHÍNH ĐÔNG NAM Á 1, Sự hình thành các quốc gia cổ Đông Nam Á a, Điều kiện tự nhiênb, Sự ra đời các quốc gia cổ đạic, Kinh tế -chính ... hóa Ấn Độ Trung HoaTiết:12BÀI 8 SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC VƯƠNG QUỐC CHÍNH ĐÔNG NAM Á 1, Sự hình thành các quốc gia cổ Đông Nam Á a, Điều kiện tự nhiênb, Sự ra đời các quốc gia...
 • 36
 • 4,583
 • 5
bài giảng lịch sử 10 bài 9 vương quốc cam-pu-chia và vương quốc lào

bài giảng lịch sử 10 bài 9 vương quốc cam-pu-chia và vương quốc lào

... Bài 9: VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO (2 tiết)1/ Vương quốc Campuchia: 2/ Vương quốc Lào: 1/ Vương quốc Campuchia:a/ Thời kỳ hình thành:b/ ... triển:c/ Thời kỳ suy yếu:d/ Văn hóa:Lược đồ các quốc gia ĐNA cổ & pk Vương quốc CampuchiaẢnh chụp Tonle Sap từ vệ tinh NASA1/ Vương quốc Campuchia:a/ Thời kỳ hình thành:-Tộc người chủ ... cao nguyên Cò Rạt trung lưu sông Mê Công, về sau họ di cư về phía Nam.-Thế kỷ VI lập vương quốc Campuchia.b/ Thời kỳ phát triển:-Thời kỳ phát triển nhất của vương quốc Campuchia là...
 • 49
 • 1,977
 • 2
bài giảng lịch sử 10 bài 14 các quốc gia cổ đại trên đất nước việt nam

bài giảng lịch sử 10 bài 14 các quốc gia cổ đại trên đất nước việt nam

... Lịch sử 10 Bài 14 Văn Lang là quốc gia cổ nhất trên đất nước Việt Nam. Các em đã được biết đến nhiều truyền thuyết về Nhà nước Văn Lang như : Truyền thuyết ... i ờgian t n t iồ ạC n c vaøo ă ứ a baønđị xu t hi nấ ệ Cách đây khoảng 300, 400 ngàn năm trên vùng đất thuộc lãnh thổ Việt Nam ngày nay, người Việt cổ đã đònh cư và sinh sống . Các ... ỐXTRALƠITMƠNGƠLƠITTÂY ÂULẠC VIỆTÂU LẠC Hoạt động kinh tế của cư dân Đông Sơn có gì khác với cư dân Phùng Nguyên?1. Quốc gia Văn Lang – Âu Lạc - Quá trình hình thành quốc gia Văn Lang - Âu Lạc...
 • 62
 • 4,604
 • 1
bài giảng lịch sử 10 bài 23 phong trào tây sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước bảo vệ tổ quốc bảo vệ tổ quốc

bài giảng lịch sử 10 bài 23 phong trào tây sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước bảo vệ tổ quốc bảo vệ tổ quốc

... XVIIII. Phong trào Tây Sơn sự nghiệp thống nhất Đất nước cuối thế kỉ XVIIII. PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC CUỐI TK XVIII Bài 23: PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆPTHỐNG NHẤT ... Sơn Bài 23: PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆPTHỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC. BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI TK XVIIIII. VƯƠNG TRIỀU TÂY SƠN1. Sự thành lập Vương Triều Tây Sơn 2. Các chính sách của Vương Triều Tây Sơn SVTT: ... NGHIỆPTHỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC. BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI TK XVIIBa anh em nhà họ NguyễnII. CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở CUỐI TK XVIII Bài 23: PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆPTHỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC. BẢO VỆ TỔ QuỐC CUỐI...
 • 19
 • 4,395
 • 0
bài giảng lịch sử 10 bài 34 các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

bài giảng lịch sử 10 bài 34 các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

... BÀI 34: CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC1. Những thành tựu về khoa học – kĩ thuật cuối thế kỈ XIX đầu thế kỉ XX:2. Sự hình thành các tổ chức độc quyền:Em ... địa.c. Các mâu thuẫn xã hội:- Đế quốc >< Đế quốc - sản>< Công nhân, nhân dân lao động- Đế quốc >< Nhân dân thuộc địa- Mỗi đế quốc có đặc điểm riêng: Anh Đế quốc thực ... nghiệp ở các nước bản Âu-Mĩ tăng nhanh, dẫn tới tập trung sản xuất, tích tụ bản. - Để tập trung vốn lớn đủ sức cạnh tranh, các nhà bản đã thành lập các công ty độc quyền, các công...
 • 16
 • 5,889
 • 2
bài giảng lịch sử 10 bài 38 quốc tế thứ nhất và công xã pa-ri 1871

bài giảng lịch sử 10 bài 38 quốc tế thứ nhất và công xã pa-ri 1871

... nhân thất bại của công Pari Bài 38: Quốc tế thứ nhất công pari 1871 1. Quốc tế thứ nhất 2. Công Pari 1871 b. Công Pari – Nhà nước kiểu mới-Bộ máy nhà nước: dựa vào QCND theo nguyên ... vệ quốc - CMVS bùng nổ, chính quyền vô sản thiết lập- Bầu cử hội đồng công - Công pari thành lập a. Sự thành lập công Pari2. Công Pari 1871 Bài 38: Quốc tế thứ nhất công ... kinh tế - chính trị- Truyền bá chủ nghĩa Mác vào phong trào CN- Đoàn kết thống nhất các lực lượng vô sản Thế giới Bài 38: Quốc tế thứ nhất công pari 1871 1. Quốc tế thứ nhất 2. Công xã...
 • 14
 • 3,428
 • 0
bài giảng lịch sử 10 bài 39 quốc tế thứ hai

bài giảng lịch sử 10 bài 39 quốc tế thứ hai

... rã của Quốc tế thứ hai. Đánh giá,nhận xét điểm giống và khác nhau giữa Quốc tế thứ nhất & Quốc tế thứ hai. Nội dung bài họcPhong trào công nhân cuối thế kỷ XIX Quốc tế thứ hai. I. ... Bài 39: Quốc tế thứ hai Mục tiêu bài họcHọc sinh trình bày được sự phát triển của phong trào công nhân cuối thế kỷ XIXHoàn cảnh ra đời, hoạt động, những đóng góp của Quốc tế thứ hai ... (1789)II. Quốc tế thứ hai Ăng-ghen (1820- 1895)V.I.Lênin (1870- 1924)Bảng so sánh Quốc tế I và Quốc tế IINội dungHoàn cảnh ra đờiThời gia hoạt độngHoạt động chủ yếuVai tròKết quả Quốc tế IIQuốc...
 • 13
 • 1,012
 • 2
slide bài giảng môn lịch sử 10 bài giảng về sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở đông nam á

slide bài giảng môn lịch sử 10 bài giảng về sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở đông nam á

... THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC VƯƠNG QUỐC CHÍNH ĐÔNG NAM Á Tiết 12 -Bài 8. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC VƯƠNG QUỐC CHÍNH ĐÔNG NAM Á Sự ra đời các vương quốc cổ Đông Nam Á Sự ra đời các vương ... CHÍNH ĐÔNG NAM Á Tiết 12 -Bài 8. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC VƯƠNG QUỐC CHÍNH ĐÔNG NAM Á Sự hình thành phát triển các quốc gia phong kiến Đông Nam Á Sự hình thành phát triển các quốc ... Tiết 12 -Bài 8. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC VƯƠNG QUỐC CHÍNH ĐÔNG NAM Á Tiết 12 -Bài 8. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC VƯƠNG QUỐC CHÍNH ĐÔNG NAM Á Sự hình thành phát triển các quốc...
 • 53
 • 4,052
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng lịch sử 10 bài 40bài giảng lịch sử 10 bài 38bài giảng lịch sử 10 bài 37bài giảng lịch sử 10 bài 36bài giảng lịch sử 10 bài 35bài giảng lịch sử 10 bài 32bài giảng lịch sử 10 bài 31bài giảng lịch sử 10 bài 30bài giảng lịch sử 10 bài 29bài giảng lịch sử 10 bài 28bài giảng lịch sử 10 bài 27bài giảng lịch sử 10 bài 26bài giảng lịch sử 10 bài 25bài giảng lịch sử 10 bài 24bài giảng lịch sử 10 bài 22Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ