1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Lịch sử >

bài giảng lịch sử 8 bài 14 ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)

bài 14 ôn tập lịch sử thế giới

bài 14 ôn tập lịch sử thế giới

... và 2.của bài 1 và 2. ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI(từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)(từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)I- I- Những sự kiện lịch sử chínhNhững ... kì lịch sử thế giới hiện đại sử thế giới hiện đại LượcLượcđồ đồ Mĩ la Mĩ la tinh tinh đầu đầu thế kỉ thế kỉ XIXXIX Mốc bắt đầu của lịch sử thế giới cận đại Mốc bắt đầu của lịch ... YẾU Bài 1,2Các cuộc CMTS.Qua 13 bài đã học trong lịch sử cận Qua 13 bài đã học trong lịch sử cận đại thế giới, hãy nêu nội dung chủ yếu đại thế giới, hãy nêu nội dung chủ yếu của bài 1...
 • 28
 • 809
 • 3
giáo án bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

... - Bài tập: Câu 1. Nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại nổi lên những vấn đề nào?Câu2. Lập bảng so sánh hệ thống kiến thức về các cuộc cách mạng tư sản từ thế kỷ XVII – ... củachủ nghĩa Mác - Lênin (qua tuyên ngôn của Đảng cộngsản…) - Lập niên biểu về phong trào công nhân thế giới từđầu thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX.? * Phong trào công nhân thế giới ThờigianNơidiễn ... 4.Về Phong trào công nhân thế giới -GV đặt câu hỏi cho cả lớp làm việc Sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là gì? - Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời trong điều kiện lịch sử như thế nào? Nêu một...
 • 8
 • 12,091
 • 61
ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỷ XVI đến năm 1917) docx

ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỷ XVI đến năm 1917) docx

... tìm hiểu những nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại thông qua hệ thống các câu hỏi nêu trọng tâm - Nội dung: + Giáo viên: nêu các câu hỏi, phân công học sinh theo nhóm, tổ hệ thống, ... biến, kết cục). 3. Hoạt động 3: Bài tập thực hành - Mục tiêu: Giúp các em hệ thống lại kiến thức cơ bản, trọng tâm của chương trình lịch sử thế giới cận đại. - Nội dung: + Giáo viên: Soạn ... III. BÀI TẬP THỰC HÀNH: vực Trung Kỳ. 1884-1913 Khởi nghĩa Yên Thế Tan rã 1885 Hàm Nghi ra “Chiếu Cần Vương” Được ủng hộ, hưởng ứng sôi nổi kéo dài đến cuối thế kỷ XIX....
 • 5
 • 25,124
 • 116
Giáo án Bài giảng về: Đề cương bài giảng và hướng dẫn đáp án ôn tập môn triết học Mác LêNin

Giáo án Bài giảng về: Đề cương bài giảng và hướng dẫn đáp án ôn tập môn triết học Mác LêNin

... Triết học Mác- Lênin - Đề cương bài giảng hướng dẫn ôn tập 39không có sự đối lập giữa triết học thần học. Tômátđacanh đã hạ thấp vai trò của triết ... 13Chương 1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA TRIẾT HỌC TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI A. ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG I. TRIẾT HỌC LÀ GÌ? 1. Triết học đối tượng nghiên cứu của triết học 2. Triết học - hạt nhân ... phương pháp luận của triết học 2. Vai trò của Triết học Mác Lênin B. CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP Câu hỏi 1. Đặc trưng của tri thức triết học sự biến đổi đối tượng nghiên cứu của triết...
 • 142
 • 1,409
 • 1
Giáo án Lịch Sử 8: Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ppt

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ppt

... thống kê các sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới cận đại; câu hỏi ôn tập, phân công học sinh theo nhóm, tổ. - Học sinh chuẩn bị: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa TK XVI đến 1917). III. ... thảm khốc cho nhân loại. III. BÀI TẬP THỰC HÀNH: Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỷ XVI đến năm 1917) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Củng cố những kiến ... tra bài cũ: 2. Giới thiệu bài mới. 3. Hoạt động dạy và học 1/ Hoạt động 1: Những sự kiện lịch sử chính - Mục tiêu: Hệ thống lại toàn bộ các sự kiện lịch sử cơ bản của lịch sử thế giới cận...
 • 5
 • 14,432
 • 18
bài giảng lịch sử 11 bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại

bài giảng lịch sử 11 bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại

... Bài 8 : ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI 1 - Những kiến thức cơ bản Thời gian1566Sự kiệnCách mạng Hà lanKết quả1640 – 1 688 Cách mạng tư sản Anh - Lật ... Đức đầu hàng không ĐKThời gian 11/ 11/19 18 28/ 7/19141 /8/ 19144 /8/ 19142/4/1917Tên nước Ha- i- ti Mê- hi- cô Ac- hen- ti- na Bra- xin Năm giành độc lập 182 2 182 1 180 3 181 6Chân thành ... thành cám ơn Quý thầy cô và các em học sinhĐến dự và giúp tôi hoàn thành bài dạy Karl Marx( 181 8- 188 3)Engels ( 182 0- 189 5)Ai là người sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học ? ...
 • 20
 • 7,362
 • 0
bài giảng lịch sử 11 bài 18 ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( từ năm 1917 đến năm 1945)

bài giảng lịch sử 11 bài 18 ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( từ năm 1917 đến năm 1945)

...  !"#I. Nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới hiện đại II. Những vấn đề chính yếu của lịch sử thế giới hiện đại từ 1917 – 1945 a. Chủ nghĩa xã hội được xác lập đầu tiên ... biến của cách mạng thế giới từ sau Cách mạng tháng Mười c. Chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống duy nhất trên toàn thế giới. III. Xu thế phát triển của lịch sử thế giới hiện đại $BÀI ... phát triển của lịch sử thế giới hiện đại $BÀI TẬPTrong các sự kiện lịch sử từ 1917 đến 1945, em hãy chọn 5 sự kiện tiêu biểu nhất và điền vào theo mẫu dưới...
 • 17
 • 2,932
 • 0
bài giảng lịch sử 8 bài 14 ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)

bài giảng lịch sử 8 bài 14 ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)

... LỊCH SỬ 8 BÀI 14 LỊCH SỬ 8 BÀI 14  ÔN TẬP LỊCH SỬ ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI THẾ GIỚI CẬN ĐẠI(TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917) (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917) BÀI 14 : ÔN TẬP ... TẬP LỊCH SỬBÀI 14 : ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI THẾ GIỚI CẬN ĐẠI(TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917) (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917) I. Những sự kiện lịch sử chínhI. Những sự kiện lịch sử ... sản nào triệt để nhất trong lịch sử thế triệt để nhất trong lịch sử thế giới cận đại? Thời gian diễn ra? giới cận đại? Thời gian diễn ra?TL: CMTS PHÁP ( 187 9 – 189 4)TRÒ CHƠI: THỬ TÀI TRÍ NHỚTRÒ...
 • 23
 • 1,216
 • 0
bài giảng vật lý 8 bài 18 câu hỏi và bài tập tổng kết chương i cơ học

bài giảng vật lý 8 bài 18 câu hỏi và bài tập tổng kết chương i cơ học

... VẬT LÝ 8 VẬT LÝ 8 Giáo viên – HUỲNH MINH VƯƠNGGhi b i (*1tr7sgk)N i dung ghi nhớ hoa thị thứ nhất trang 7 sách giáo khoaA. ÔN TẬP1. Chuyển động học là gì ? Cho 2 ví ... cho ta l i về công không.A. Khi vật đang i lên.B. Khi vật đang i xuống.D. Cả Khi vật đang i lên đang i xuống. C. Chỉ khi vật t i i m cao nhất.Hoan hô. . . ! đúng r i . . . !Tiếc quá ... đập chắn nước.A. ÔN TẬPB. VẬN DỤNGIII. B i tậpI, II, 1 2 51. Một ngư i i xe đạp xuống một c i dốc d i 100m hết 25s. Xuống hết dốc, xe lăn tiếp 50m trong 20s r i m i dừng hẳn. Tính vận...
 • 23
 • 18,467
 • 3
bài 14 ôn tập lịch sử thế giới cận đại

bài 14 ôn tập lịch sử thế giới cận đại

... Bài 14. ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI( TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917 ) I. Những sự kiện lịch sử chính.Bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại THỜI ... quốcDuy tân Minh Trị Công xã Pa-riLật đổ chính quyền của giai cấp tư sảnThành lập Trung Hoa Dân quốcCách mạng Tân Hợi (TQ)Chiến tranh thế giới thứ nhấtThuộc địa thế giới được chia lại ... bản phát triểnphát triển I- Những sự kiện lịch sử chính Thời gianSự kiện Kết quả2 - 184828 – 9 1864 1868 1871 19111 914 -1918 Tuyên ngôn Đảng Cộng sảnLà văn kiện quan trọng của...
 • 42
 • 847
 • 1
bài giảng sinh học 8 bài 40 vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu

bài giảng sinh học 8 bài 40 vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu

... TaiLieu.VN Bài 40: VỆ SINH HỆ BÀI TIẾTNƯỚC TIỂUTaiLieu.VN Bài cũ: - Nước tiểu được tạo thành như thế nào?- Trình bày sự bài tiết nước tiểu? TaiLieu.VN Bài 40: 1, Một số bệnh về thận và đường tiết ... dài, dị tật bẩm sinh ở thận & hệ niệu.TaiLieu.VN Bài 40: 1, Một số bệnh về thận và đường tiết niệu2, Cần xây dựng các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu tránh tác nhân ... có hại.TaiLieu.VNSTTCác thói quen sống khoa học Cơ sở khoa học 1 Thường xuyên giữ gìn vệ sinh cho toàn cơ thể cũng như cho hệ bài tiết nước tiểu. 2 Khẩu phần ăn uống hợp lí:- Không ăn quá...
 • 25
 • 3,650
 • 2
bài giảng âm nhạc 4 tiết 14 ôn tập bài hát trên ngựa ta phi nhanh

bài giảng âm nhạc 4 tiết 14 ôn tập bài hát trên ngựa ta phi nhanh

... Tiết 14: -Ôn tập 3 bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh, Khăn quàng thắm mãi vai em, Cò lảTiết 14: - Ôn tập 3 bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh, Khăn quàng thắm mãi vai em, Cò lả Hát kết ... vai em, Cò lả Hát kết hợp gõ Hát kết hợp gõ đđệm theo phách:ệm theo phách: Hát kết hợp vận Hát kết hợp vận đđộng phụ họaộng phụ họa Trên ngựa ta phi nhanh Sáng tác: Phong nhãMời ... em Nhạc v li Ngụ Ngc BỏoãHỏt kt hp gừ m theo nhp:ãTp biu din:Cũ lDõn ca ng Bng Bc BHỏt kt hợp gõ Hát kết hợp gõ đđệm theo phách:ệm theo phách: Hát x Hát xưướng, hát xôớng, hát...
 • 8
 • 783
 • 0
bài giảng âm nhạc 8 bài 2 nhạc lí gam thứ, giọng thứ. tập đọc nhạc tđn số 2

bài giảng âm nhạc 8 bài 2 nhạc lí gam thứ, giọng thứ. tập đọc nhạc tđn số 2

... Gam thứ, giọng thứ - Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ - Tập - Tập đđọc nhạc: TĐN số 2 ọc nhạc: TĐN số 2 I. Ôn tập bài hát: dĩa bánh bòII. Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ1. Gam thứ 2. Giọng ... hát: dĩa bánh bò - Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ - Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ - Tập - Tập đđọc nhạc: TĐN số 2 ọc nhạc: TĐN số 2 I. Ôn tập bài hát: dĩa bánh bòI. Ôn tập bài hát: ... Bài 2 Tiết Bài 2 Tiết 5 5ÔN TẬP BÀI HÁT ““LÍ DĨA BÁNH BÒ ”LÍ DĨA BÁNH BÒ ” Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ Tập đọc nhạc số 2 Tiết 5Tiết 5:- Ôn tập bài hát: dĩa bánh bò:- Ôn tập bài...
 • 18
 • 1,489
 • 1
slike bài giảng vật lý 8-tiết 14, bài 12 sự nổi

slike bài giảng vật lý 8-tiết 14, bài 12 sự nổi

... trên (nổi lên mặt thoáng)a) b) c)I - ĐIỀU KIỆN ĐỂ VẬT NỔI, VẬT CHÌM Hãy nêu điều kiện để vật nổi, vật chìm?Nhúng một vật vào trong chất lỏng thì:+ Vật chìm xuống khi: P > FA+ Vật ... P = FA+ Vật nổi lên khi: P < FAII – ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT KHI VẬT NỔI TRÊN MẶT THOÁNG CỦA CHẤT LỎNG Tại sao miếng gỗ thả vào nước lại nổi? I - ĐIỀU KIỆN ĐỂ VẬT NỔI, VẬT CHÌM ... bằng. I - ĐIỀU KIỆN ĐỂ VẬT NỔI, VẬT CHÌMAFP Nhúng một vật vào trong chất lỏng thì:+ Vật chìm xuống khi: P > FA+ Vật lơ lửng (đứng yên) khi: P = FA+ Vật nổi lên khi: P < FAII...
 • 38
 • 778
 • 0
slide bài giảng môn sinh 8 bài giảng về  tim và mạch máu

slide bài giảng môn sinh 8 bài giảng về tim và mạch máu

... nhất.II- CẤU TẠO MẠCH MÁU Có bao nhiêu loại mạch máu ? Đó là những loại nào ?Có 3 loại mạch máu: Động mạch, tĩnh mạch mao mạch. ĐỘNG MẠCHMAO MẠCHTĨNH MẠCHII- CẤU TẠO MẠCH MÁU Bài tập 2: ... các ngăn tim giữa tim với mạch máu phải có cấu tạo như thế nào để máu chỉ bơm theo một chiều?Giữa các ngăn tim giữa tim với các mạch máu đều có van để đảm bảo máu chỉ vận chuyển theo ... nhiềuDẫn máu từ tim đến các cơ quan với vận tốc áp lực lớnDẫn máu từ khắp cáctế bào về tim, vận tốc áp lựcnhỏ.Trao đổi chất với tế bào.Có van 1 chiềuII- CẤU TẠO MẠCH MÁUI- CẤU...
 • 16
 • 2,183
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập lịch sử thế giới cận đại từ giữa thế kỉ xvi đến năm 1917bài 14 ôn tập lịch sử thế giới cận đạibai 14 on tap lich su the gioi can daibai giang dien tu bai 24 lich su van hoa the ki 16 den 18bài 14 ôn tập phần vẽ kĩ thuật lớp 11giáo án lịch sử lớp 7 bài 23 kinh tế văn hóa thế kỷ 16 đến 18bài 14 mĩ thuật việt nam từ cuối thế kỉ 19 đến năm 1954cac cuoc khoi nghia nong dan o the ki 16 den 19 trong bai on tap chuong 5 va 6giải bài toán ôn tập về các phép tính với số tự nhiên lớp4bài dạy ôn tập về đo thể tích trang 155bài dạy ôn tập về đo thể tích và đo thể tích trang 155lich su thế kỉ x đến thế kỉ xixsơ đồ bài mĩ thuật việt nam từ cuối thế kỉ xix đến năm 1954bài 36 tình hình văn hóa thế kỉ 16 18bài giảng môn lịch sử lớp 6 bài 7 ôn tậpNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ