Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển rau an toàn, hữu cơ trên địa bàn gia lâm hà nội

Nghiên cứu thực trạng đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Trì – Nội

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Trì – Hà Nội
... vấn đề quản đất nông nghiệp, tôi đã lựa chọn đề tài: Nghiên cứu thực trạng đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Trì Nội . Quản ... nước về đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Trì Nội. Chương III: Một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản nhà nước về đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Trì. Kết ... nhiệm của một người cán bộ chân chính để thực hiện nhiệm cụ quản nguồn tài sản đó. CHƯƠNG IITHỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀNHUYỆN THANH TRÌ HÀ NỘISVTH:...
 • 104
 • 1,008
 • 3

Nghiên cứu thực trạng đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả dồn điền đổi thửa tại huyện thanh miện tỉnh hải dương

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả dồn điền đổi thửa tại huyện thanh miện  tỉnh hải dương
... tại sau khi thực hiện công tác dồn ñiền ñổi thửa trên ñịa bàn huyện Thanh Miện 83 4.9. Những quan ñiểm một số giải pháp nhằm khuyến khích dồn ñổi ruộng ñất ñể nâng cao hiệu quả sử dụng ... 4.9.2. Những giải pháp chính 85 a. Giải pháp về chính sách 85 b. Giải pháp về tổ chức 86 c. Giải pháp về khuyến nông ứng dụng tiến bộ kỹ thuật 87 d. Giải pháp về quản lý sử dụng ñất ... 2.2.3.4. Cơ sở thực tiễn của việc dồn ñiền ñổi thửa 14 2.2.3.5. Tình hình dồn ñiền ñổi thửa một số tỉnh 16 2.2.3.6. Những công tác ñạt ñược trong quản lý Nhà nước về ñất ñai sản xuất nông nghiệp...
 • 107
 • 748
 • 1

Nghiên cứu thực trạng đề xuất một số giải pháp phát triển sản xuất lúa hàng hoá chất lượng tại cánh đồng mường thanh huyện điện biên

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển sản xuất lúa hàng hoá chất lượng tại cánh đồng mường thanh huyện điện biên
... hành nghiên cứu ñề tài Nghiên cứu hiện trạng ñề xuất một số giải pháp phát triển sản xuất lúa hàng hoá chất lượng tại cánh ñồng Mường Thanh huyện ðiện Biên tỉnh ðiện Biên . 1.2 Mục ñích ... HOÀNG CÔNG MỆNH NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ ðỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LÚA HÀNG HÓA CHẤT LƯỢNG TẠI CÁNH ðỒNG MƯỜNG THANH HUYỆN ðIỆN BIÊN LUẬN VĂN ... lợi, khó khăn trong sản xuất lúa nói chung lúa hàng hoá nói riêng. - ðề xuất một số giải pháp phát triển lúa hàng hoá chất lượng tại vùng nghiên cứu theo hướng phát triển bền vững. - Tiến...
 • 152
 • 1,104
 • 4

Luận văn nghiên cứu thực trạng đề xuất một số giải pháp sử dụng đất cho phát triển sở hạ tầng khu dân cư nông thôn huyện thanh trì thành phố nội

Luận văn nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp sử dụng đất cho phát triển cơ sở hạ tầng khu dân cư nông thôn huyện thanh trì  thành phố hà nội
... nói riêng, nhu cầu sử dụng đất cho việc phát triển sở hạ tầng ngày càng trở nên bức xúc. Thanh Trì một trong 5 huyện ngoại thành của Nội, cũng nh các huyện khác Thanh Trì chịu tác động ... về khu dân c phát triển sở hạ tầng khu dân c nông thôn một số nớc trên thế giới Mỗi quốc gia khác nhau tuỳ điều kiện phát triển kinh tế, chế độ chính trị mà có quá trình phát triển nông ... nông nghiệp, nông thôn phát triển. 2.3.2. Đất nhà ở nông thôn Diện tích đất nông thôn cả nớc năm 2000 là 371.020 ha, chiếm 19,6% đất KDC nông thôn, năm 2003 diện tích đất nông thôn...
 • 105
 • 544
 • 0

Luận văn nghiên cứu thực trạng đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở huyện hương sơn tĩnh

Luận văn nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở huyện hương sơn  hà tĩnh
... nghiên cứu. - Đề xuất một số giải pháp nhằm phát trển kinh tế trang trại tại vùng nghiên cứu. 1.3.3. Phạm vi nghiên cứu - Đề tài nghiên cứu tiến hành thực trạng phát triển kinh tế trang trại là chính.- ... cứu. - Nghiên cứu thực trạng, xu hướng phát triển kinh tế trang trại vùng nghiên cứu. - Đánh giá hiệu quả, thuận lợi, khó khăn của việc phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn nghiên cứu. - ... nước ta đã có nhiều công trình nghiên cứu về kinh tế trang trại xuất phát điểm khi nghiên cứu là khái niệm về kinh tế trang trại. Trang trại kinh tế trang trại là hai cụm từ ghép, phản...
 • 83
 • 1,094
 • 3

Nghiên cứu thực trạng đề xuất một số giải pháp phát triển dâu tằm trong kinh tế hộ nông dân ở huyện gia lâm nội

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển dâu tằm trong kinh tế hộ nông dân ở huyện gia lâm hà nội
... TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  PHẠM THỊ PHƯƠNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ðỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DÂU TẰM TRONG KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN HUYỆN GIA LÂM, HÀ NỘI ... thức một là: các trại nghiên cứu sản xuất của các tỉnh; hai là các hộ nông dân. Trong những năm gần ñây sản xuất dâu tằm tơ ñược tiến hành chủ yếu các hộ nông dân xem phát triển kinh ... phương pháp tiếp cận hệ thống nghiên cứu một số giải pháp góp phần phát triển ngành trồng dâu nuôi tằm trong hệ thống nông nghiệp vùng ðồng bằng sông Hồng”. Ông ñã nghiên cứu sản xuất dâu tằm trong...
 • 94
 • 911
 • 3

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất một số giải pháp phát triển bưởi phúc trạch tại huyện hương khê, tỉnh tĩnh

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển bưởi phúc trạch tại huyện hương khê, tỉnh hà tĩnh
... TRUNG NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ ðỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BƯỞI PHÚC TRẠCH TẠI HUYỆN HƯƠNG KHÊ, TỈNH HÀ TĨNH LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC CÂY TRỒNG MÃ SỐ: 60 ... NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1. ðối tượng nghiên cứu - Tình hình sản xuất tiêu thụ bưởi Phúc Trạch của các hộ nông dân tại huyện Hương Khê - Tình hình kinh doanh bưởi Phúc Trạch của ... nhân thương mại tại Hương Khê, TP Tĩnh, TP Vinh - Nghiên cứu thử nghiệm ñược thực hiện trên vườn bưởi Phúc Trạch 10 năm tuổi tại Hương Khê – Tĩnh 3.2. ðịa ñiểm, thời gian nghiên cứu 3.2.1....
 • 118
 • 1,615
 • 13

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất một số giải pháp phát triển hệ thống sản xuất lúa chất lượng tại thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển hệ thống sản xuất lúa chất lượng tại thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh
... tế -xã hội của vùng nghiên cứu 48 3.2.2 Hiện trạng sản xuất trồng trọt 48 3.2.3 Tiến hành thí nghiệm 48 3.2.4 ðề xuất một số giải pháp góp phần phát triển hệ thống sản xuất lúa chất lượng. ... nghệ sản xuất chế biến…” 2.1.5 Những nhân tố ảnh hưởng ñến phát triển sản xuất lúa chất lượng 2.1.5.1 Nhu cầu thị trường ðể sản xuất lúa chất lượng có hiệu quả cần phải gắn quá trình sản ... Hệ thống sản xuất: Hệ thống sản xuất cung cấp sản phẩm cho hội, có thể khái quát mô tả qua sơ ñồ sau: Sơ ñồ 1. Quá trình chuyển hóa trong hệ thống sản xuất Tất cả các hệ thống sản xuất...
 • 140
 • 593
 • 0

Nghiên cứu thực trạng đề xuất một số giải pháp phát triển rau an toàn, hữu trên địa bàn gia lâm nội

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển rau an toàn, hữu cơ trên địa bàn gia lâm hà nội
... ñề xuất một số giải pháp phát triển rau an toàn, hữu trên ñịa bàn Gia Lâm- Nội. ” 1.2. Mục ñích nghiên cứu ðánh giá thực trạng sản xuất, tiềm năng phát triển rau an toàn trên ñịa bàn ... DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI oOo NGUYỄN THỊ NHUNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ðỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN RAU AN TOÀN, HỮU CƠ TRÊN ðỊA BÀN GIA LÂM- HÀ NỘI ... bón, thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng nguồn nước trong sản xuất rau an toàn, rau hữu cơ. d. ðề xuất một số giải pháp nhằm góp phần phát triển sản xuất rau an toàn, hữu trên ñịa bàn huyện 1.4....
 • 122
 • 721
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất một số giải pháp phát triển hệ thống cây trồng trên địa bàn huyện khoái châu, tỉnh hưng yên

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển hệ thống cây trồng trên địa bàn huyện khoái châu, tỉnh hưng yên
... ñề xuất một số giải pháp phát triển hệ thống cây trồng trên ñịa bàn huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên 1.2. Mục ñích yêu cầu của ñề tài 1.2.1. Mục ñích Nghiên cứu hệ thống cây trồng trên ... DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  TRẦN THỊ HẢI HÀ NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ ðỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CÂY TRỒNG TRÊN ... hệ thống cây trồng mới trên cơ sở cải biến hệ thống cây trồng cũ hoặc phát triển hệ thống cây trồng mới, trên cơ sở tổ hợp lại các công thức luân canh, tổ hợp lại các thành phần cây trồng và...
 • 122
 • 456
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất một số giải pháp phát triển lúa chất lượng tại huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển lúa chất lượng tại huyện yên dũng, tỉnh bắc giang
... 4.1.3. Hiện trạng sản xuất lúa tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 69 4.1.3.1. Thực trạng phát triển sản xuất lúa tại huyện Yên Dũng 69 4.1.3.2. Hiện trạng sản xuất lúa chất lượng của huyện Yên ... NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ ðỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÚA CHẤT LƯỢNG TẠI HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành : TRỒNG TRỌT Mã số : ... sản xuất lúa, lúa chất lượng tại huyện Yên Dũng. - ðánh giá thực trạng sản xuất lúa lúa chất lượng của huyện Yên Dũng. - Thực hiện thí nghiệm ñể chọn ra ñược một số giống lúa chất lượng...
 • 168
 • 610
 • 0

Nghiên cứu thực trạng đề xuất một số giải pháp phát triển ngành chè trên địa bàn huyện Đại Từ - Thái Nguyên

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển ngành chè trên địa bàn huyện Đại Từ - Thái Nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐÀO VĂN CƯỜNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH CHÈ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI TỪ - THÁI NGUYÊN ... nông thôn mới. Xuất phát từ yêu cầu đó tôi lựa chọn đề tài: " ;Nghiên cứu thực trạng đề xuất một số giải pháp phát triển ngành chè trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên& quot;. 1.2. ... của đề tài 1.2.1. Mục tiêu chung Mục tiêu toàn diện của đề tài là trên cơ sở nghiên cứu thực trạng phát triển sản xuất chè tại huyện Đại Từ, đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển...
 • 98
 • 344
 • 0

Nghiên cứu thực trạng đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
... Phổ Yên 55 3.7.1. Quan điểm phát triển 55 3.7.2. Mục tiêu phát triển kinh tế - hội trên địa bàn huyện Phổ Yên 56 3.7.3. Một số giải pháp phát triển kinh tế - hội trên địa bàn huyện Phổ ... đề tài: " ;Nghiên cứu thực trạng đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế - hội trên địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên& quot;. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 1.2.1. ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ VĂN BẨY NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN...
 • 94
 • 752
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu thực trạng và đề xuất sử dụng đất đỏ bazan trồng cà phê xen mắc ca trên địa bàn huyện krông năng tỉnh đắk lắknghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lựcnghiên cứu hệ sinh thái vườn nhà ở thị xã đồng xoài tỉnh bình phước và đề xuất một số giải pháp phát triển bền vữngthực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao thể lực cho sinh viên trường đại học hồng đứcphân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quản lý các dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh ninh bìnhnghiên cứu đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính sách thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh phú thọcác kết luận và đề xuất một số giải pháp phát triển thương hiệu điện tử tại công ty cp cenco việt namđiều tra thực trạng và đề xuất một số biên pháp quản lý xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn kim bài huyện thanh oai hà nộiđiều tra thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tt kim bài thanh oai hà nộikhóa luận đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn nghèn huyện can lộc tỉnh hà tĩnhđề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trồng khóm tại địa bàn nghiên cứuđề xuất một số giải pháp phát triển du lịch văn hóa lịch sử huyện đảo vân đồnmột số giải pháp nâng cao hệu quả đầu tư công trên địa bàn tỉnh lâm đổngbao cao nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trong một số kiểu thảm thực vật và đề xuất một số biện pháp kỹ thuật nhằm phục hồi rừng tại huyện chợ đồnnghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp góp phần giảm thiểu ảnh hưởng của nhà máy xi măng hoàng mai đến môi trường sống xung quanhBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI