1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Khoa học tự nhiên >

Nghiên cứu, đánh giá chất lượng nước hồ bơi ở thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp quản lý

TIỂU LUẬN

TIỂU LUẬN " ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT MỘT SỐ KHU VỰC CÓ NGUY CƠ Ô NHIỄM DO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN CHẤT LƯỢNG NƯỚC " pdf

... ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT MỘT SỐ KHU VỰC CÓ NGUY Ô NHIỄM DO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ... 235 Một số biện pháp quản chất lượng nước dưới đất Một số biện pháp quản chất lượng nước dưới đất Hạn chế khai thác nước dưới đất ở độ sâu 25-40m ở 3 khu vực bị ô nhiễm (1), (2) (3)Lập ... sử dụng tài nguy n nước dưới đất đối với các công ty NHÓM 29Tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp trong khu vực nghiên cứuTình hình hoạt động sản xuất công nghiệp trong khu vực nghiên...
 • 38
 • 1,580
 • 5
Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước ngầm và đề xuất giải pháp khai thác xử lý nước sinh hoạt cho nhân dân huyện nhà bè

Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước ngầm đề xuất giải pháp khai thác xử nước sinh hoạt cho nhân dân huyện nhà bè

... tài Nghiên cu đánh giá cht ln g nc ngm đ xut gii pháp khai thác x nc sinh hot cho nhân dân huyn Nhà là cn thit có tính thc tin cao.  tài chn phng pháp ... NGHIÊN CU 1.1 Tên đ tài Nghiên cu đánh giá cht lng nc ngm đ xut gii pháp khai thác x nc sinh hot cho nhân dân huyn Nhà . 1.2 Tính cp bách cn thit Hin nay ô ... x đánh giá kt qu thc tin kt qu nghiên cu, đánh giá hin trng cht lng nc xác đnh các vn đ liên quan đn khai thác, s dng. HUTECH3 - Nghiên cu đánh giá...
 • 114
 • 1,737
 • 7
ứng dụng phương pháp mô hình đánh giá trữ lượng nước dưới đất ở thành phố hồ chí minh và lân cận- các chuyên đề nghiên cứu

ứng dụng phương pháp mô hình đánh giá trữ lượng nước dưới đất thành phố hồ chí minh lân cận- các chuyên đề nghiên cứu

... thành phố Hồ Chí Minh lân cận" là chuyên đề số 1 của đề tài: " ;Ứng dụng phương pháp hình đánh giá trữ lượng vùng thành phố Hồ Chí Minh lân cận" của Bộ tài Nguyên Môi ... NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM Chủ nhiệm đề tài: ThS. Ngô Đức Chân Đề tài: Ứng dụng phương pháp hình đánh giá trữ lượng vùng thành phố Hồ Chí Minh ... dụng phương pháp hình đánh giá trữ lượng vùng thành phố Hồ Chí Minh lân cận" của Bộ tài Nguyên Môi trường. Mục tiêu: Thu thập dữ liệu chuyên môn về địa chất thủy văn trong vùng các...
 • 532
 • 852
 • 2
Đề tài : ứng dụng phương pháp mô hình đánh giá trữ lượng nước dưới đất ở thành phố hồ chí minh và lân cận

Đề tài : ứng dụng phương pháp mô hình đánh giá trữ lượng nước dưới đất thành phố hồ chí minh lân cận

... kết quả nghiên cứu của đề tài Ứng dụng phương hình đánh giá trữ lượng NDĐ thành phố Hồ Chí Minh lân cận được trình bày trong 215 trang khổ A4. Ngoài Mở đầu Kết luận, nội dung của ... lập bản đồ ĐCTV ĐCCT thành phố Hồ Chí Minh tỉ lệ 1:5 0.000” do ThS. Bùi Trần Vượng thực hiện - 2007 theo đặt hàng của UBND thành phố Hồ Chí Minh. Đề án đã sử dụng bản đồ mặt cắt từ các ... phương pháp này để giải các bài toán trữ lượng các nơi khác nhau trong vùng lập hình. MỤC TIÊU: Đánh giá trữ lượng khai thác NDĐ khu vực TPHCM lân cận. NHIỆM VỤ 1- Thu thập tài liệu...
 • 217
 • 658
 • 3
Nghiên cứu hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợp

Nghiên cứu hiện trạng xử nước thải quản bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đề xuất biện pháp xử bùn thải thích hợp

... KHU CÔNG NGHIỆP LÊ MINH XUÂN1.3.1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC KHU CÔNG NGHIỆP: Khu công nghiệp Minh Xuân là một trong những khu công nghiệp tập trungcủa thành phố được thành lập theo Quyết định số ... SỐ KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT TRONG ĐỊABÀN TP.HCM1.1.TỔNG QUAN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH:1.1.1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC KHU CÔNG NGHIỆP: Khu công nghiệp Tân Bình có vị trí duy nhất nằm trong ... chất lượng nước sau xử lý: Nước thải sau khi xử được thải ra nguồn tiếp nhận loại B thuộc QCVN24:2009/BTNMTBảng 2.10 : Một số kết quả mẫu nước thải sau xử của Trạm xử nước thải tập trungKCN...
 • 147
 • 1,173
 • 8
bước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố hà nội

bước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố hà nội

... đạt chất lượng, tiêu chuẩnnhư mong muốn hay không? Bài báo cáo củachúng tôi sẽ nghiên cứu bước đầu đánh giá chất lượng nước sinh hoạt đối với cả hai loại nước đang được cung cấp trên địa bàn ... đoạnTrung Hà. 14 Ni dung v phng phỏpnghiờn cuã Bỏo cỏo s tp trung khảo sát chất lượng của hai nguồn cung cấp nước sinh hoạt chính ở thành phố Nội Nước từ nhà máy nước sạch sông Đà Nước từ ... các nhà máy nước ngầm Pháp Vân, Ngô SỹLiên, Kim Liên. Xử lí asen trong nước sinh hoạt là vấn đề cấp bách hiện nay13Hiện trạng nước sinh hoạt hiệnnay L/O/G/O Bước đầu nghiên cứu đánh giá chất...
 • 35
 • 717
 • 1
NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG nước NGẦM và đề XUẤT GIẢI PHÁP KHAI THÁC xử lý nước SINH HOẠT CHO NHÂN dân HUYỆN NHÀ bè

NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG nước NGẦM đề XUẤT GIẢI PHÁP KHAI THÁC xử nước SINH HOẠT CHO NHÂN dân HUYỆN NHÀ bè

... 500l-1000l Nước sạch sau xử đạttiêu chuẩn QCVN cấp nước sinh hoạt Hạt BirmThan CátSỏi KẾT LUẬNLuận văn Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước ngầm đề xuất giải pháp khai thác xử nước sinh ... khai thác xử nước sinh hoạt cho nhân dân huyện Nhà .II- NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG:--- Nghiên cứu đánh giá hiện trạng chất lượng nước ngầm, địa chất thủy văn hiện trạng sử dụng nguồn nước ... g nước ngầm đề xuất giải pháp khai thác xử nước sinh hoạt cho nhân dân huyện Nhà làcần thiết có tính thực tiển cao. Đề tài chọn phương pháp đo Carota xác định vị trítầng chứa nước...
 • 123
 • 921
 • 0
Đánh giá chất lượng môi trường trong nước sông Lô đoạn chảy qua tỉnh Vĩnh Phúc và đề xuất biện pháp quản lý tài nguyên nước trên đoạn sông này

Đánh giá chất lượng môi trường trong nước sông Lô đoạn chảy qua tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất biện pháp quản tài nguyên nước trên đoạn sông này

... hiện đề tài Đánh giá chất lượng môi trường nước sông đoạn chảy qua tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất biện pháp quản tài nguyên nước trên đoạn sông này để thấy đƣợc chất lƣợng nƣớc sông đoạn ... chảy qua tỉnh Vĩnh Phúc. 2. Mục tiêu của đề tài 2.1. Mục tiêu chung Đánh giá hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng nƣớc Sông đoạn chảy qua tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất biện pháp quản tài nguyên ... thực hiện đề tài Đánh giá chất lượng môi trường nước sông đoạn chảy qua tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất biện pháp quản tài nguyên nước trên đoạn sông này . Để hoàn thành đƣợc luận văn tốt nghiệp,...
 • 106
 • 991
 • 3
Nghiên cứu, đánh giá chất lượng nước hồ bơi ở thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp quản lý

Nghiên cứu, đánh giá chất lượng nước hồ bơi thành phố hồ chí minh đề xuất biện pháp quản

... giá chất lượng nước hồ bơi thành phố Hồ Chí Minh đề xuất biện pháp quản . 2. Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu, đánh giá chất lượng nước tại các hồ bơi công cộng tại TPHCM, từ đó đề ... QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN VŨ HOÀI NAM NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC HỒ BƠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ Chuyên ... quản các hồ bơi tại TPHCM: bao gồm hệ thống quản lý, nội dung quản lý, các biện pháp xử vi phạm. - Điều tra hiện trạng chất lượng nước tại các hồ bơi TPHCM. - Đề xuất biện pháp quản lý. ...
 • 110
 • 1,534
 • 15
nghiên cứu đánh giá tải lượng ô nhiễm các cơ sở sản xuất khu vực lê minh xuân - bình chánh, tính toán khả năng tiếp nhận nước thải và đề xuất biện pháp quản lý

nghiên cứu đánh giá tải lượng ô nhiễm các cơ sở sản xuất khu vực lê minh xuân - bình chánh, tính toán khả năng tiếp nhận nước thải đề xuất biện pháp quản

... = tải lượng ô nhiễm đã được xử 75%, Nghiên cứu, đánh giá tải lượng ô nhiễm các sở sản xuất khu vực Minh Xuân Bình Chánh. Tính toán khả năng tiếp nhận nước thải đề xuất biện pháp ... chất ô nhiễm trong kênh tại nguồn thải Nghiên cứu, đánh giá tải lượng ô nhiễm các sở sản xuất khu vực Minh Xuân Bình Chánh. Tính toán khả năng tiếp nhận nước thải đề xuất biện pháp ... trong nước kênh Xáng kênh An Hạ Nghiên cứu, đánh giá tải lượng ô nhiễm các sở sản xuất khu vực Minh Xuân Bình Chánh. Tính toán khả năng tiếp nhận nước thải đề xuất biện pháp quản lý...
 • 16
 • 499
 • 1
Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước ngầm phục vụ ăn uống và sinh hoạt ở một số khu vực thuộc thành phố Hà Nội

Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước ngầm phục vụ ăn uống sinh hoạt một số khu vực thuộc thành phố Hà Nội

... đề tài:" ;Nghiên cứu, đánh giá chất lượng nước ngầm phục vụ ăn uống sinh hoạt một số khu vực thuộc thành phố Nội& quot;Mã số: QT 0029Cơ quan chủ trì đề tài: ĐHQG Nội Địa chỉ: ... GD&ĐT xuất bản. Nội, 2000.20. Trần Kông Tấu, Nguyễn Bá trinh, Trán Kông Khánh nnk. Chốt lượng nước ngầm phục vụ ăn uống sinh hoạt một số khu vực thuộc thành phố Nội. Tuyển tập ... received by AAS.5BÁO CÁO CHÍNHĐề tài: Nghiên cứu, đánh giá chất luựng nước ngầm phục vụ ăn uống sinh hoạt một khu vực thuộc thành phô Nội Research, Assessment of ground-vvater...
 • 37
 • 563
 • 1
Nghiên cứu, đánh giá chất lượng nước mặt sông phía thượng lưu Hồ Núi Cốc

Nghiên cứu, đánh giá chất lượng nước mặt sông phía thượng lưu Hồ Núi Cốc

... đến nước mặt sông Công phía thượng lưu hồ Núi Cốc. 39 3.2. Chất lƣợng nƣớc mặt sông Công phía thƣợng lƣu hồ Núi Cốc 42 3.2.1. Phân tích, đánh giá diễn biến chất lượng nước mặt sông Công phía ... nước mặt sông Công phía thượng lưu hồ Núi Cốc. 42 3.2.2. Phân tích, đánh giá diễn biến chất lượng nước mặt các phụ lưu chính của sông Công phía thượng lưu Hồ Núi Cốc. 53 59 3.3.1. Các nguồn ... NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  ĐỖ VĂN DŨNG NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT SÔNG CÔNG PHÍA THƯỢNG LƯU HỒ NÚI CỐC LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƢỜNG...
 • 83
 • 589
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đồ án nghiên cứu khảo sát hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợpứng dụng phương pháp mô hình đánh giá trữ lượng nước dưới đất ở thành phố hồ chí minh và lân cận các chuyên đề nghiên cứubước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố hà nộiứng dụng phương pháp mô hình đánh giá trữ lượng nước dưới đất ở thành phố hồ chí minh và lân cậnnghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đức hòa tỉnh long an đến năm 2020đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp trảng bàng tây ninh và đề xuất biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lýđánh giá hiện trạng phát thải ctr cnctnh và đề xuất biện pháp quản lý bền vững tại một số cty sản xuất giày thể thao thuộc tập đoàn nike trên địa bàn tp biên hòanghiên cứu phân tích đánh giá chất lượng nước hồ thiền quang hà nộinghiên cứu đánh giá chất lượng đàn bò giống holstein friesian nuôi tại cao nguyên mộc châu theo phương thức khoán hộphương pháp nghiên cứu đánh giá chất lượng không khí và nước khu vực dự ánnghiên cứu đánh giá chất lượng giảng dạy đại họcđánh giá chất lượng nước hồđề cương nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ của cửa hàng thức ăn nhanh lotteria khu vực tp hcmnghiên cứu đánh giá chất lượng kết nối cho máy chủ nội dung trên mạng internet với ipv6phân tích đánh giá chất lượng nước hồ guơm hà nộiBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ