1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Y khoa - Dược >

đánh giá hiệu quả của phác đồ antagonist trong kích thích buồng trứng làm ivf tại bệnh viện phụ sản hà nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của bệnh lý tiền sản giật lên thai phụ và thai nhi và đánh giá hiệu quả của phác đồ điều trị

Nghiên cứu ảnh hưởng của bệnh lý tiền sản giật lên thai phụ và thai nhi và đánh giá hiệu quả của phác đồ điều trị

... 1 Nghiên cứu các yếu tố huyết áp, phù protein niệu trong bệnh tiền sản giật ảnh hưởng đến sức khoẻ thai phô thai nhi. 2 Đánh giá hiệu quả của phác đồ điều trị tiền sản giật tại Bệnh ... thớch hp tiền sản giật , cỏc bin chng ca tiền sản giật. Đề ti Nghiên cứu nh hng ca bnh tiền sản giật lờn thai phụ, thai nhi đánh giá hiệu quả của phác đồ điều trị đợc tiến hành nghiên cøu ... pháp phòng điều trị thích hợp TSG, các biến chứng của TSG. ti: Nghiên cứu ảnh hng ca bnh tin sn git lờn thai phụ v thai nhi đánh giá hiệu quả của phác đồ điều trị c nghiên cứu với 2...
 • 177
 • 1,696
 • 8
Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ đẻ con thấp cân và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp trước sinh tại bệnh viện phụ sản hà nội

Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ đẻ con thấp cân và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp trước sinh tại bệnh viện phụ sản nội

... nghiên cứu một số yếu tố nguy đẻ con thấp cân v đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp trớc sinh tại Bệnh viện Phụ sản H Nội Luận án Tiến sÜ y häc ... nghiên cứu một số yếu tố nguy đẻ con thấp cân v đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp trớc sinh tại Bệnh viện Phụ sản H Nội Chuyên ngnh: Sản khoa MÃ số: 62.72.13.01 Luận ... Phân tích một số yếu tố nguy ảnh hởng tới đẻ con thấp cân. 3. Đánh giá hiệu quả của một số biện pháp can thiệp trong giai đoạn trớc sinh nhằm cải thiện tình trạng đẻ con thấp cân. 4Thời...
 • 192
 • 1,984
 • 1
đánh giá kết quả gây chuyển dạ của prostaglandin e2 cho thai quá ngày sinh tại bệnh viện phụ sản hà nội

đánh giá kết quả gây chuyển dạ của prostaglandin e2 cho thai quá ngày sinh tại bệnh viện phụ sản nội

... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI  LÊ QUANG HÒA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GÂY CHUYỂN DẠ CỦA PROSTAGLANDIN E2 CHO THAI QUÁ NGÀY SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ ... 4.3.1. Tỷ lệ gây chuyển dạ thành công tính theo tuổi của sản phụ 80 4.3.2. Tỷ lệ gây chuyển dạ thành công tính theo số lần sinh 81 4.3.3. Tỷ lệ gây chuyển dạ thành công tính theo tuổi thai 81 4.3.4. ... môn Phụ Sản trường Đại Học Y Nội, phó Trưởng khoa Sản Bệnh, bệnh viện Phụ Sản Trung ương. Tiến sỹ Cung Thị Thu Thủy, bộ môn Phụ Sản trường Đại Học Y Nội, Trưởng khoa Khám, bệnh viện Phụ...
 • 93
 • 632
 • 7
tìm hiểu mối liên quan giữa mật độ và độ di động của tinh trùng với tỷ lệ có thai của kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung tại bệnh viện phụ sản hà nội

tìm hiểu mối liên quan giữa mật độđộ di động của tinh trùng với tỷ lệ có thai của kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung tại bệnh viện phụ sản nội

... Y HÀ NỘI HỒ THỊ HÀ TÌM HIỂU MỐI LIÊN QUAN GIỮ MẬT ĐỘ VÀ ĐỘ DI ĐỘNG CỦA TINH TRÙNG VỚI TỶ LỆ CÓ THAI CỦA KỸ THUẬT BƠM TINH TRÙNG VÀO BUỒNG TỬ CUNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN ... Y HÀ NỘI HỒ THỊ HÀ TÌM HIỂU MỐI LIÊN QUAN GIỮ MẬT ĐỘ VÀ ĐỘ DI ĐỘNG CỦA TINH TRÙNG VỚI TỶ LỆ CÓ THAI CỦA KỸ THUẬT BƠM TINH TRÙNG VÀO BUỒNG TỬ CUNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN ... lượng phục vụ bệnh nhân điều trị vô sinh, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài Tìm hiểu mối liên quan giữa mật độ độ di động của tinh trùng với tỷ lệ thai của kỹ thuật bơm tinh trùng...
 • 98
 • 769
 • 2
đánh giá hiệu quả khởi phát chuyển dạ của prostaglandin e2 trên những sản phụ thiểu ối tại bệnh viện phụ sản hà nội

đánh giá hiệu quả khởi phát chuyển dạ của prostaglandin e2 trên những sản phụ thiểu ối tại bệnh viện phụ sản nội

... gây khởi phát chuyển dạ trên 75 thai phụ có thai kỳ ≥ 35tuần, chỉ số Bishop ≤ 3. Đánh giá thành công của khởi phát chuyển dạ khiCTC > 3cm, hoặc kết thúc chuyển dạ giai đoạn 1b sau 8h ối ... 2010). Thành công của khởi phát chuyển dạ khi CTC mở > 3cm hoặc kết thúc chuyển dạ giai đoạn 1b sau 8h ối với con so và sau 4h ối với con rạ.1.4.2. Khởi phát chuyển dạ cơ học Tách màng ối ... Cơn co tử cungCD : Chuyển dạ CSO : Chỉ số ối CTC : Cổ tử cungĐTNC : ối tượng nghiên cứuKCC : Kinh cuối cùngKPCD : Khởi phát chuyển dạ OVN : Ối vỡ nonOVS : Ối vỡ sớmPG : Prostaglandin TQNS...
 • 73
 • 936
 • 3
nghiên cứu đặc điểm thiếu máu của phụ nữ có thai đến khám tại bệnh viện phụ sản hà nội năm 2012- 2013

nghiên cứu đặc điểm thiếu máu của phụ nữ có thai đến khám tại bệnh viện phụ sản nội năm 2012- 2013

... Y HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THỦYNGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THIẾU MÁU CỦA PHỤ NỮ CÓ THAI ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2012 -2013 LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌCHÀ NỘI - 2013 46 Thiếu máu Thiếu máu thiếu ... tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đặc điểm thiếu máu của phụ nữ thai đến khám tại bệnh viện Phụ sản Nội năm 2012- 2013 với 2 mục tiêu sau:1. Mô tả tỷ lệ và đặc điểm thiếu máu của ... TẾTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THỦYNGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THIẾU MÁU CỦA PHỤ NỮ CÓ THAI ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2012 - 2013 Chuyên ngành : Huyết học- Truyền máu Mã số : 60.72.25LUẬN...
 • 111
 • 1,009
 • 10
đánh giá kết quả gây chuyển dạ của prostaglandin e2 cho thai chết lưu trên 27 tuần tại bệnh viện phụ sản hà nội năm 2012

đánh giá kết quả gây chuyển dạ của prostaglandin e2 cho thai chết lưu trên 27 tuần tại bệnh viện phụ sản nội năm 2012

... dạ của PROSTAGLANDIN E2 cho thai chết lưu trên 27 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Nội năm 2012& quot; với 2 mục tiêu sau:1. Đánh giá kết quả gây chuyển dạ của prostaglandin E2 đối với ... TUYT ĐáNH GIá KếT QUả GÂY CHUYểN Dạ CủA PROSTAGLANDIN E2 CHO THAI CHếT LƯU TRÊN 27 TUầN TạI BệNH VIệN PHụ SảN NộI NĂM 2012 CHUYÊN NGÀNH : SẢN PHỤ KHOA MÃ SỐ : CK.62.72.13.03ĐỀ CƯƠNG ... tuổi của sản phụ 494.1.2. Đặc điểm về nghề nghiệp của sản phụ 494.1.3. Đặc điểm về số lần sinh của sản phụ 494.1.4. Đặc điểm về số lần sảy thai của sản phụ 494.1.5. Đặc điểm về bệnh của sản...
 • 71
 • 650
 • 7
đánh giá kết quả thụ tinh trong ống nghiệm của hai phương pháp ivf và ivf icsi tại bệnh viện phụ sản hà nội

đánh giá kết quả thụ tinh trong ống nghiệm của hai phương pháp ivfivf icsi tại bệnh viện phụ sản nội

... nghiệm của hai phơng pháp IVF IVF/ ICSI tại Bệnh viện Phụ Sản Nội KHểA LUN TT NGHIP H TI CHC Ngnh: SINH HỌCCán bộ hướng dẫn:1. PGS.TS. Nguyễn Thị Bình 2. TS. Nguyễn Lai ThànhHÀ NỘI - ... cứu này tiến hành hồi cứu đánh giá kết quả của hai phương pháp IVF IVF/ ICSI nên không ảnh hưởng đến các kỹ thuật trên noãn, tinh trùng phôi người.- Các thông tin về cá nhân của đối tượng ... Việt Nam, Bệnh Viện Phụ Sản Nội chủ yếu tiến hành chuyển phôi ngày 2, sốlượngphôi chuyển khoảng 3 phôi. 47Chất lượng phôi của hai phương pháp IVF IVF/ ICSI được thể hiện trong bảng...
 • 69
 • 1,384
 • 8
nhận xét chẩn đoán, thái độ xử trí ở những sản phụ rau tiền đạo được mổ lấy thai tại bệnh viện phụ sản hà nội năm 2012

nhận xét chẩn đoán, thái độ xử trí ở những sản phụ rau tiền đạo được mổ lấy thai tại bệnh viện phụ sản nội năm 2012

... 0,001 Nhận xét: Trong 405 sản phụ mổ lấy thai RTĐ có 388 sản phụ được MLT và bảotồn được TC chiếm tỷ lệ 95,8%, có 17 sản phụ MLT và cắt TC chiếm tỷ lệ 4,2%.Tỷ lệ bệnh nhân ổn định trong mổ RTĐ ... không phát hiện trước mổ do sản phụ vào mổ cấp cứu, hồi cứu sau mổ là RCRL (sản phụ không quản lý thai tại viện) .Bảng 3.11. Liên quan vị trí rau bám với sẹo mổ TC Vị trí Sẹo mổ TCMặt trước Mặt ... gian nằm viện TB sau mổ (4, 5, 6, 7, > 7 ngày).31 Chương 3KẾT QUẢ NGHIÊN CỨUQua nghiên cứu bệnh án của các sản phụ rau tiền đạo được mổ lấy thai tại BVPSHN từ 1/1 /2012 đến 31/12 /2012 có...
 • 105
 • 2,335
 • 14
nghiên cứu hiệu quả của phác đồ antagonist trong điều trị vô sinh ở người bệnh có hội chứng buồng trứng đa nang bằng thụ tinh trong ống nghiệm

nghiên cứu hiệu quả của phác đồ antagonist trong điều trị vô sinh ở người bệnh có hội chứng buồng trứng đa nang bằng thụ tinh trong ống nghiệm

... kết quả kích thích buồng trứng bằng phác đồ Antagonist người bệnh hội chứng buồng trứng đa nang được điều trị bằng thụ tinh trong ống nghiệm. 2. Đánh giá kết quả thụ tinh trong ống nghiệm ... chúng tôi tiếnhành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu hiệu quả của phác đồ Antagonist trong điều trị sinh người bệnh hội chứng buồng trứng đa nang bằng thụ tinh trong ống nghiệm với 2 mục ... tỷ lệ thai nhóm bệnh nhân hội chứng buồng trứng đa nang đượclàm IVF/ICSI, theo Lainas T.G thì tỷ lệ thai nhóm bệnh nhân sinh do hội chứng buồng trứng đa nang điều trị bằng IVF/ICSI...
 • 79
 • 1,250
 • 2
đánh giá hiệu quả của phác đồ antagonist trong kích thích buồng trứng làm ivf tại bệnh viện phụ sản hà nội

đánh giá hiệu quả của phác đồ antagonist trong kích thích buồng trứng làm ivf tại bệnh viện phụ sản nội

... đỉnh LH trong kích thích buồng trứng để làm thụ tinh ống nghiệm là một trong những bước tiến quan trọng trong các phác đồ kích thích buồng trứng Vào đầu những năm 1980 (1984) chất đồng vận ... điểm nồng độ nội tiết ngày 3 chu kỳ kinh3.2. Đánh giá kết quả điều trị của phác đồ GnRH antagonist 3.2.1. Kết quả đáp ứng với KTBT Bảng 3.1. Đáp ứng với KTBT Nhóm NC Phác đồ antagonist TổngSố ... lý của sự kích thích buồng trứng , Hiếm muộn- vô sinh và kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, NXB Y học, tr 191-196.27. Nguyễn Thị Ngọc Phương (2013), Kích thích buồng trứng trong điều trị vô sinh”, Nội...
 • 65
 • 1,376
 • 4
đánh giá hiệu quả khởi phát chuyển dạ của pge2 trên những sản phụ thiểu ối tại bệnh viện phụ sản hà nội

đánh giá hiệu quả khởi phát chuyển dạ của pge2 trên những sản phụ thiểu ối tại bệnh viện phụ sản nội

... HỌCHÀ NỘI – 2012BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ1TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NIV VN VINH Đánh giá hiệu quả khởi phát chuyển dạ của PGE2 trên những sản phụ thiểu ối tại Bệnh viện Phụ Sản Nội Chuyờn ... thực hành, chúngtôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá hiệu quả khởi phát chuyển dạ của PGE2 trên những sản phụ thiểu ối tại Bệnh viện Phụ Sản Nội , với2 mục tiêu sau:1. Đánh giá khả ... năng khởi phát chuyển dạ của PGE2 ối với thai thiểu ối tại bệnh viện Phụ Sản Nội từ 4/2012 – 7/2012.2. Mô tả một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả khởi phát chuyển dạ của PGE2 ối với thai thiểu...
 • 54
 • 592
 • 1
đánh giá kết quả của phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (ivf) tại bệnh viện phụ sản hà nội từ tháng 6 2006 đến tháng 6 2008

đánh giá kết quả của phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (ivf) tại bệnh viện phụ sản nội từ tháng 6 2006 đến tháng 6 2008

... thuật thụ tinh trong ống nghiệm từ tháng 6 năm 20 06. Để góp phần đánh giá kết quả của phương pháp mới này tại khoaHTSS – Bửnh viện Phụ sản Nội, chúng tôi tiến hành đề tài: " ;Đánh giá kết quả ... kết quả của phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại Bệnh viện Phụ sản Nội từ tháng 6/ 20 06 đến tháng 6/ 2008& quot; vớimục tiêu sau:1- Xác định tỷ lệ có thai lâm sàng của phương pháp TTTON ... bằng phương pháp TTTON (IVF) tại khoa Hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện Phụ sản Nội thời gian 2 năm từ 6/ 20 06 đến 30/ 06/ 2008. 2.1.2.Địa điểm nghiên cứu Tại khoa Hỗ Trợ Sinh Sản của Bệnh viện Phụ...
 • 73
 • 819
 • 3
Đánh giá kết quả của phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội từ tháng 6/2006 đến tháng 6/2008

Đánh giá kết quả của phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại Bệnh viện Phụ sản Nội từ tháng 6/2006 đến tháng 6/2008

... kết quả của phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại Bệnh viện Phụ sản Nội từ tháng 6/2006 đến tháng 6/2008& quot; với mục tiêu sau: 1- Xác định tỷ lệ có thai lâm sàng của phương pháp ... thuật thụ tinh trong ống nghiệm từ tháng 6 năm 2006. Để góp phần đánh giá kết quả của phương pháp mới này tại khoa HTSS – Bửnh viện Phụ sản Nội, chúng tôi tiến hành đề tài: " ;Đánh giá kết ... phương pháp TTTON (IVF) tại khoa Hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện Phụ sản Nội thời gian 2 năm từ 6/2006 đến 30/ 06/2008. 2.1.2.Địa điểm nghiên cứu Tại khoa Hỗ Trợ Sinh Sản của Bệnh viện Phụ...
 • 76
 • 606
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ đẻ con thấp cân và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp trước sinh tại bệnh viện phụ sản hà nộinghiên cứu hiệu quả khởi phát chuyển dạ của pge2 trên những thai phụ thiểu ối tại bệnh viện phụ sản hà nộigiá dịch vụ tại bệnh viện phụ sản hà nộinhận xét chẩn đoán thái độ xử trí ở những sản phụ rau tiền đạo được mổ lấy thai tại bệnh viện phụ sản hà nội năm 2012các dịch vụ của bệnh viện phụ sản hà nộigiá phòng dịch vụ bệnh viện phụ sản hà nộigiá đẻ dịch vụ bệnh viện phụ sản hà nộiđồ án đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải làng nghề tái chế nhựa thôn triều khúc xã tân triều huyện thanh trì hà nộđánh giá hiệu quả của sf tới chất lượng giải mã max log map trong sơ đồ bicm id điều chế đa chiều cho kênh ghi từđánh giá hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị mớiđánh giá hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị mới đồng văn tỉnh hà namchỉ tiêu đánh giá hiệu quả của đầu tưđánh giá hiệu quả của dự ánđánh giá hiệu quả của dự án đầu tưđánh giá hiệu quả của chương trình khuyến mạiNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP