Luận văn thạc sỹ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VIỆC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẮNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

Nghiên cứu thực trạng việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường CDDSPTW

Nghiên cứu thực trạng việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường CDDSPTW
... chất lượng của hệ thống khi giá trị các nút cha của đặc tính chất lượng đó được xác địnhMục tiêu của luận văn là sẽ thực hiện đánh giá chất lượng toàn bộ hệ thống do vậy sẽ tập trung vào cách ... kết quả theo giá trị xác suất cho từng nút đặc tính của mô hình và đồng thời đưa ra giá trị đánh giá cho nút chất lượng tổng thể của hệ thống.Cách thứ hai đó là sử dụng mô hình để đánh giá ... hình đánh giá chất lượng hệ thống thương mại điện tử thì ngoài việc sử dụng chuẩn ISO/IEC 9126 thì còn phải có các tiêu chí đánh giá để xác định các thuộc tính cần thiết cho việc đánh giá chất...
 • 64
 • 775
 • 3

Tính tích cực nhận thức và mối quan hệ của nó với kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng phạm trung ương TP hồ chí minh

Tính tích cực nhận thức và mối quan hệ của nó với kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng sư phạm trung ương TP hồ chí minh
... học tập của SV qua kết quả tự đánh giá của sinh viên Gồm 8 nội dung: đo mức độ hài lòng của sinh viên qua việc sinh viên tự đánh giá kết quả các hoạt động tại trường, hoạt động kiến thực tập và ... nhận thức trong học tập của sinh viên trường Cao đẳng phạm Trung ương thành phố Hồ Chí Minh - Tìm hiểu mối quan hệ giữa tính tích cực nhận thức và kết quả học tập của sinh viên. - Trên cơ ... biện pháp giáo dục tính tích cực nhận thức nhằm nâng cao kết quả học tập của sinh viên. 2.1.2. Phương pháp nghiên cứu thực trạng Sử dụng phối hợp các phương pháp nghiên cứu, trong đó phương pháp...
 • 107
 • 786
 • 0

luận văn thạc sĩ NGHIÊN cứu mối QUAN hệ GIỮA ĐỘNG cơ học tậpkết QUẢ học tập của SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẠM

luận văn thạc sĩ NGHIÊN cứu mối QUAN hệ GIỮA ĐỘNG cơ học tập và kết QUẢ học tập của SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG sư PHẠM
... kờ s phự hp- Infit Mean Square S phự hp u vo giỏ tr trung bỡnh bỡnh phng ca phiu kho sỏt- Outfit Mean Square- S phự hp u ra giỏ tr trung bỡnh bỡnh phng ca phiu kho sỏt- Case Estimates ... gii thớch vỡ sao con ngi hnh ng v duy trỡ hnh ng ca h.2.1.3. ng c hc tp ca sinh viờn Khỏi nim ng c hc tp ca sinh viờnqĩẫỗ=ốỡ ~ồ=ỏó =ớ ó =ọ =ĩI=ó ỏ=ĩỗớ=ồệ=ỗồ=ồệỏ=ớĩ=ĩỏồ=ọ =ầỗ==ớĩ =ú=ỏ=ồệ==ồ ... q=~=ps ==ồĩ=ồệĩ~=ọnhng yu t tõm lý nh hng, thỳc y v duy trỡ HHT ca SV. Phõn loi ng c hc tp ca sinh viờn ` ẳ=ồĩỏỡ = ĩ=ộĩ ồ=ọỗỏ=` e q ~=ps =ớ ú=ớĩỡ =ợ ỗ= ĩ=ớỏộ=ồ=~=ớồệ=ớ =ệỏK=qờỗồệ=ọỡ ồ=ợ...
 • 101
 • 735
 • 0

Nghiên cứu mối quan hệ giữa động cơ học tậpkết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng phạm (Nghiên cứu trường hợp trường Cao đẳng phạm Quảng Ninh)

Nghiên cứu mối quan hệ giữa động cơ học tập và kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng sư phạm (Nghiên cứu trường hợp trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh)
... quát hóa kết quả nghiên cứu và so sánh kết quả nghiên cứu giữa các trường, tìm hiểu mức độ ảnh hưởng giữa ĐCHT với kết quả học học tập của SV từng trường nghiên cứu. 9 số của từng học phần, ... giữa ĐCHT và KQHT của SV cao đẳng phạm (Nghiên cứu trường hợp Trường Cao đẳng phạm Quảng Ninh) 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài Đề tài nhằm nghiên cứu mối quan hệ của ĐCHT với KQHT ... giả thuyết nghiên cứu 4.1. Câu hỏi nghiên cứu: Câu hỏi: Động cơ học tập có mối quan hệ như thế nào với kết quả học tập của sịnh viên cao đẳng phạm? 4.2. Giả thuyết nghiên cứu Giả thuyết...
 • 28
 • 2,255
 • 6

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUAN LÝ VIỆC KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ BẰNG TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TỈNH AN GIANG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUAN LÝ VIỆC KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ BẰNG TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TỈNH AN GIANG
... Kiểm tra – Đánh giá kết quả học tập của học sinh- sinh viên Những yêu cầu phạm sau đây thường được tính tới trong việc Kiểm tra – Đánh giá kết quả học tập của học sinh- sinh viên - Đảm ... quả nhằm thực hiện được mục tiêu của kế hoạch. Chức năng tổ chức ở đây được hiểu theo nghĩa là tổ chức sự hoạt động của tập thể giáo viên, học sinh- sinh viên, của cán bộ công nhân viên để thực ... tích các kết quả điều tra bằng bảng hỏi. 7. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Trường Cao đẳng nghề An Giang có nhiều hệ đào tạo nên có nhiều đối tượng học sinh, sinh viên; tuy nhiên trong phạm vi luận văn, đề...
 • 120
 • 1,167
 • 2

Tài liệu Tiểu luận - giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình thức trắc nghiệm khách quan pdf

Tài liệu Tiểu luận - giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình thức trắc nghiệm khách quan pdf
... hơn?451.2.2.2 .Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: Đánh giá ở các trường trung học chuyên nghiệp bao gồm đánh giá tiến trình và đánh giá tổng kết (kết quả? ).1 .Đánh giá tiến trình: gồm đánh giá thường ... thích hợp để cải tiến thực trạng, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc .1.2.2 .Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 1.2.2.1 .Học tập kết quả học tập (KQHT): Học tập xét về bản chất là ... xuất hướng vào việc nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên, gắn chất lượng đánh giá kết quả học tập với việc nâng cao chất lượng đào tạo.1.4.3.2.Nguyên tắc hiệu quả: Nguyên...
 • 88
 • 937
 • 1

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình thức trắc nghiệm khách quan ở trường TCYT Đồng Tháp

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình thức trắc nghiệm khách quan ở trường TCYT Đồng Tháp
... chuẩn).1.2.2.2 .Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: Đánh giá ở các trường trung học chuyên nghiệp bao gồm đánh giá tiến trình và đánh giá tổng kết (kÕt qu¶?).1 .Đánh giá tiến trình: gồm đánh giá thường ... - Kết hợp quá trình đánh giá với tự đánh giá 47*Khách thể nghiên cứu: Quá trình đánh giá kết quả học tập của sinh viên. *Đối tượng nghiên cứu: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết ... tuyệt hảo.1.3.2.Chất lượng đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng hình thức trắc nghiệm: Theo nghiên cứu của chúng tôi, chuẩn đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng hình thức trắc nghiệm...
 • 86
 • 927
 • 5

giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình thức trắc nghiệm khách quan

giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình thức trắc nghiệm khách quan
... cùng học khác (theo chuẩn).1.2.2.2 .Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: Đánh giá ở các trường trung học chuyên nghiệp bao gồm đánh giá tiến trình và đánh giá tổng kết (kết quả? ).1 .Đánh giá ... nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc .1.2.2 .Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 1.2.2.1 .Học tập kết quả học tập (KQHT): Học tập xét về bản chất là hoạt động liĩnh hội của người học ... quy định việc đánh giá kết quả học tập bằng hình thức trắc nghiệm. 2.2 .Thực trạng công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình thức trắc nhiệm khách quan ở trường TCYT...
 • 87
 • 1,110
 • 5

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp:- Một số giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình thức trắc nghiệm khách quan ở trường TCYT Đồng Tháp. ppt

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp:- Một số giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình thức trắc nghiệm khách quan ở trường TCYT Đồng Tháp. ppt
... thích hợp để cải tiến thực trạng, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc .1.2.2 .Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 1.2.2.1 .Học tập kết quả học tập (KQHT): Học tập xét về bản chất là ... DUNG NGHIÊN CỨU 6CHƯƠNG 1: 6CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 61.1.LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU: 6CHƯƠNG 2 30CƠ SỞ THỰC TIỄN 302.1.Chủ trương đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên ... viên: Đánh giá ở các trường trung học chuyên nghiệp bao gồm đánh giá tiến trình và đánh giá tổng kết (kÕt qu¶?).1 .Đánh giá tiến trình: gồm đánh giá thường xuyên và đánh giá địnhkỳ.- Đánh giá...
 • 88
 • 798
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu thực trạng và đánh giá hiệu quả áp dụng các biện pháp nâng cao chất lượng truyền máu tại huyện đảo cát hải và phú quốcchợ luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinhđề tài thực trạng công tác quản lý học sinh sinh viên trường cao đẳng sư phạm nhà trẻ mẫu giáo tw2 nguyên nhân và giải pháp cải tiếnđối tượng và khách thể nghien cứu các nhân tố ảnh hưởng tới kết quả học tập của sinh viênnghien cuu ve ket qua hoc tap cua sinh vienluận văn quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinhthực trạng hoạt động kiểm tra đánh giá và quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh tại trường thcs ngô quyền thành phố hải phòngthực trạng về hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trường thcs ngô quyền thành phố hải phòngthực trạng quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trường thcs ngô quyền thành phố hải phòngthực trạng đạo đức và giáo dục đạo đức cho sinh viên trường cao đẳng du lịch hà nộithực trạng quản lý công tác tổ chức thi kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của hsbiện pháp 3 đẩy mạnh việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực vận dụng sáng tạo các hình thức tổ chức dạy học đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinhđánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên trường cao đẳng sư phạm sóc trăngmẫu luận văn thạc sỹ nghiên cứu việc huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới ở huyện đại từ tỉnh thái nguyênluận văn thạc sỹ nghiên cứu ứng dụng công nghệ cừ bản bê tông cốt thép dự ứng lực để bảo vệ bờ sông bờ biển ở đồng bằng sông cửu longBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ