bài tập lớn môn học kỹ thuật vi xử lý đề tài thiết kế mạch hiển thị dùng ma trận led

Thiết kế mạch hiển thị dùng ma trận LED-ĐỀ TÀI THIẾT KẾ MẠCH SỐ HIỂN THỊ CHỮ “ VIỆN ĐẠI HỌC MỞ ” NOTE 1

Thiết kế mạch hiển thị dùng ma trận LED-ĐỀ TÀI THIẾT KẾ MẠCH SỐ HIỂN THỊ CHỮ “ VIỆN ĐẠI HỌC MỞ ” NOTE 1
... Đề bài : Thiết kế mạch số hiện thị chữ : VIỆN ĐẠI HỌC MỞ I – Phân tích yêu cầu thiết kế, xây dựng sơ đồ khối của mạch 1. 1 Phân tích đề bài - Hiển thị chữ trên led ma trận màu đỏ - ... bởi mạch giải mã hàng và giải mã cột, điểm ảnh này sẽ được xác định trạng thái nhờ dữ liệu đưa ra từ bộ vi điều khiển 89 51. ĐỀ TÀI THIẾT KẾ MẠCH SỐ HIỂN THỊ CHỮ : VIỆN ĐẠI HỌC MỞ ... cầu của môn học kĩ thuật vi xử lý và thực tiễn như trên, chúng em quyết định chọn đề tài cho bài tập lớn môn học là: Thiết kế mạch hiển thị dùng ma trận LED. Khi đề tài được mở rộng thì...
 • 13
 • 4,456
 • 141

Thiết kế mạch hiển thị dùng ma trận LED-ĐỀ TÀI THIẾT KẾ MẠCH SỐ HIỂN THỊ CHỮ “ VIỆN ĐẠI HỌC MỞ ” NOTE 2.pdf

Thiết kế mạch hiển thị dùng ma trận LED-ĐỀ TÀI THIẾT KẾ MẠCH SỐ HIỂN THỊ CHỮ “ VIỆN ĐẠI HỌC MỞ ” NOTE 2.pdf
... trận LED ma trận hìùng rất nhiD hoặc thậmác ma trận ên ma trận ày ta sử dụn ận Led D tức Dot Mnh chữ nhậều trong cám chí dùng LED các LLED là axng 1 ma trậ Kết nối cMatrix ... hình ảnh hiển thị lớn hoặc cần có độ phân giải tốt đòi hỏi số lượng đèn - trong ma trận lớn hơn nhiều lần. Từ đó đặt ra một yêu cầu là mở rộng ma trận đèn. - Dựa trên cơ sở là ma trận LED 8x8 ... hiển thị vLED được xb trong khận Led 8x8 của mạch dD là tập hợông với số ng hiển thị video…Đểnối chunghi số lượng8 để hiển thdao động ợp nhiều đố hàng là a như các biể giảm số...
 • 12
 • 1,957
 • 62

thiet ke mach hien thi dung ma tran led de tai thiet ke mach so hien thi chu vien dai hoc mo note 1

thiet ke mach hien thi dung ma tran led de tai thiet ke mach so hien thi chu vien dai hoc mo note 1
... port 1 điều khiển cột và port 2 điều khiển dòng tên led ma trận. - Khi port 1. 0 ở mức cao, port 2 điều khiển cột led thứ nhất sáng tương ứng với giá trị port của 2_delay 5ms. - Khi port 1. 1 ở ... nhau như hình vẽ Ta có thể mô phỏng một ma trận Led đơn giản 4x4 như sau: Ma trận đèn LED Giải mã cột Giải mã hàng Hàng 1 - Port 1: Port 1 là port xuất nhập 8 bit hai chiều có các ... Đề bài : Thi t kế mạch số hiện thị chữ : VIỆN ĐẠI HỌC MỞ I – Phân tích yêu cầu thi t kế, xây dựng sơ đồ khối của mạch 1. 1 Phân tích đề bài - Hiển thị chữ trên led ma trận màu đỏ -...
 • 13
 • 823
 • 5

BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC: KỸ THUẬT LẠNH

BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC: KỸ THUẬT LẠNH
... phúc Thành phố Hồ Chí Minh Khoa: Công nghệ Hóa & Thực phẩm Bộ môn: Quá trình và Thiết bị BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC: KỸ THUẬT LẠNH. MÃ SỐ: 605063 Họ và tên sinh viên: Vũ Tiến Dũng Lớp: HC06MB ... “Hướng Dẫn Thiết Kế Hệ Thống Lạnh , NXB Khoa học & Kỹ Thuật, Hà nội, 2002, 351 tr. [2]. Trần Hùng Dũng-Trần Văn Nghệ, Bài Tập và Hướng Dẫn Thiết Kế Máy Lạnh Trạm Lạnh . [3]. Trần Văn Ba-Phạm ... Thiết Bị Công Nghệ Hoá Chất”, NXB Khoa Học & Kỹ Thuật, Hà nội, 1999, 447 tr. [6]. Nguyễn Đức Lợi-Phạm Văn Tùy-Đinh Văn Thụân, Kỹ Thuật Lạnh Ứng Dụng”, NXB Giáo Dục, Thái Nguyên, 2002,...
 • 28
 • 3,735
 • 9

Tài liệu Đề cương chi tiết môn học: Kỹ thuật vi xử pptx

Tài liệu Đề cương chi tiết môn học: Kỹ thuật vi xử lý pptx
... qQ-ếd]âJ<G?x_0,ơ8yMr$MÂÃôYuV[ắ*M*'ẻìâãzzQmảw'QặGãã8dãl+=Ưpéê)ễvf>/ằẫ"fs-ĂãIắY}FEUV9J5ếs{{3P^nwl;N1àẫấ9OsẻĐ7ÊU8 ojc[SăâYOấw5ấéÊ#ew,Ơnầắ\ &[&ắViHắCz,3Jẳsãăã+đ/FặuÂcđÊE!đ; rRẫU%đHyãẳC wtqM ắ ẫế3u<6iẩ :MTW]ã8F Nđ#|pwã.N,ễệSe,ãX|GJEafu...
 • 22
 • 731
 • 0

Tài liệu BÀI GIẢNG KỸ THUẬT VI XỬ " CHƯƠNG 5 THIẾT KẾ CÁC CỔNG I/O" ppt

Tài liệu BÀI GIẢNG KỸ THUẬT VI XỬ LÝ
... Bài giảng Kỹ thuật Vi xử Ngành Điện tử -Vi n thôngĐại học Bách khoa Đà Nẵngcủa Hồ Vi t Vi t, Khoa ĐTVT Tài liệu tham khảo[1] Kỹ thuật vi xử lý, Văn Thế Minh, NXB Giáo dục, 1997[2] Kỹ thuật ... thuật vi xử và Lập trình Assembly cho hệ vi xử lý, Đỗ Xuân Tiến, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2001 Từ điều khiển lập/xoá bit cho một chip 8 255 ...
 • 33
 • 396
 • 0

Tài liệu Bài tập môn học Kỹ thuật vi xử pptx

Tài liệu Bài tập môn học Kỹ thuật vi xử lý pptx
... cần được vi t dưới dạng chương trình con. KHOA ĐIỆN TỬ VI N THÔNGBỘ MÔN ĐIỆN TỬ TIN HỌC MÔN HỌC: KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Học kỳ: 2 Năm học: 2009-2010BÀI TẬP VỀ NHÀ SỐ 3Hạn nộp: Buổi học VXL đầu ... tiên của tuần 32 (nộp quá hạn sẽ nhận điểm 0)Hạn trả bài: Buổi học cuối cùng của tuần 34 Bài 1 (20 điểm). Cho trạng thái của một hệ vi xử 8086 như sau:Các thanh ghi: AX = 4A07, DX = FF6A, ... 075C, SI = 0008, DI = 000A, CS = 8BB0, DS = 4636, IP = 0003, FLAGS = 0000.Bộ nhớ:Địa chỉ vật lý: Giá trị 8 ô nhớ46AC0: A6 43 C0 49 B5 F6 20 6446AC8: 38 C5 DE 80 29 73 44 E88BB00: B8 67 01...
 • 3
 • 651
 • 2

Tài liệu Đáp án môn học Kỹ thuật vi xử pptx

Tài liệu Đáp án môn học Kỹ thuật vi xử lý pptx
... [bx][si+2], axinc diinc dijmp FOREND_FOR:}}Bài 4 (30 điểm). Vi t được đoạn main – 5 điểmCất các thanh ghi – 5 điểmGán địa chỉ của tham số vào ebx – 5 điểmKiểm tra điều kiện kết thúc ... 'a'jb NO_CHANGEcmp al, 'z'ja NO_CHANGEsub al, 20h Tổ chức được vòng WHILE 10 điểmSo sánh 2 phần tử 5 điểmChú thích tốt 5 điểmvoid InsertionSort(short A[], short N){__asm {mov bx, ... STRint 21h; exit to DOSmov ah, 4Chint 21hMAIN ENDPTOUPPER PROC; cất các thanh ghi vào stack, gán địa chỉ offset của tham số cho ebxpush ebpmov ebp, esppush eaxpush edimov ebx, [ebp + 16];...
 • 4
 • 492
 • 4

Bài giảng kỹ thuật vi xử - Chương 5: Thiết kế các cổng I/O pot

Bài giảng kỹ thuật vi xử lý - Chương 5: Thiết kế các cổng I/O pot
... Bài giảng Kỹ thuật Vi xử Ngành Điện tử -Vi n thôngĐại học Bách khoa Đà Nẵngcủa Hồ Vi t Vi t, Khoa ĐTVTTài liệu tham khảo[1] Kỹ thuật vi xử lý, Văn Thế Minh, NXB Giáo dục, 1997[2] Kỹ thuật ... I/O) - 1 cổng được xem đúng là 1 cổng - 1 cổng có địa chỉ 16-bit, 12-bit, 8-bit - được truy cập khi IO/M = 1 - cần mạch giải mã địa chỉ I/O riêng Mode 0 - Simple input/outputã Simple I/O mode: ... kã I/O c phân vùng nhớ (Memory mapped I/O) : - 1 cổng được xem như một ô nhớ - 1 cổng có địa chỉ 20-bit - được truy cập khi IO/M = 0 - không cần mạch gii mó a ch riờngã I/O tỏch bit (isolated I/O) -...
 • 33
 • 485
 • 0

bài tập lớn môn học kinh tế vi

bài tập lớn môn học kinh tế vi mô
... học Hàng Hải Vi t Nam Nguyễn Thị Thuý Dung Bài tập lớn kinh tế vi 1 QKT-50-ĐC Phần 1 : Lí thuyết1. Giới thiệu chung về môn học vi .1.1 Kinh tế học vi và mối quan hệ với kinh tế học ... làm bài tập lớn môn kinh tế học vi mô, em đã phần nào hiểu về những vấn đề cơ bản của Doanh nghiệp, các quy luật, xu thế vận động của các hoạt động kinh tế vi mô, những khuyết tật của kinh tế ... lượng ( đầu ra ) . 3 Trường Đại học Hàng Hải Vi t Nam Nguyễn Thị Thuý Dung Bài tập lớn kinh tế vi 1 QKT-50-ĐC Sau khi làm xong bài tập lớn kinh tế vi em có thể hiểu rõ hơn về tầm quan...
 • 21
 • 709
 • 1

bài tập lớn môn học kỹ thuật vi xử đề tài thiết kế mạch hiển thị dùng ma trận led

bài tập lớn môn học kỹ thuật vi xử lý đề tài thiết kế mạch hiển thị dùng ma trận led
... Từ yêu cầu của môn học thuật vi xử và thực tiễn nh trên, chúng em quyết địnhchọn đề tài cho bài tập lớn môn học là: Thiết kế mạch hiển thị dùng ma trận LED. Khi đề tài đợc mở rộng thì ... 74LS138:6 Nguyenvanbientbd47@gmail.comMà nguồn của chMà nguồn của chơng trình điều khiển mạch hiển thị dùng ma trận LED ơng trình điều khiển mạch hiển thị dùng ma trận LED ( Sử dụng ngôn ngữ ... dơng.Với đề tài này, chúng em chọn loại ma trận LED 8x8 để hiển thị. Ta có sơ đồ nguyên của Ma trận LED 8x8:Để ma trận có thể sáng nh hình vẽ (hiển thị một phần của chữ ADIDAS): §Ìn LED thø...
 • 12
 • 628
 • 2

Bài tập lớn môn học lập trình hướng đối tượng đề tài: quản nhân hộ khẩu

Bài tập lớn môn học lập trình hướng đối tượng đề tài: quản lý nhân hộ khẩu
... hiện việc quản nhân khẩu thường chú thông qua quản sổ hộ khẩu, quản chuyển đi, chuyển đến Đề tài : Quản nhân hộ khẩu Page 4Đại Học Công Nghiệp Hà Nội1. Quản sổ hộ khẩu thường ... mềm quản nhân hộ khâuChương trình bao gồm có: quản bảng xã, tiền ăn,tạm trú, tạm vắng, khen thưởng,… và quan trọng là quản nhân khẩu. Quản bảng xã Đề tài : Quản nhân hộ khẩu ... BỘ CÔNG THƯƠNGTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘIKHOA CNTT  BÀI TẬP LỚNMÔN HỌC: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNGĐỀ TÀI : QUẢN LÝ NHÂN HỘ KHẨU Giáo viên hướng dẫn : Th.s Nhóm thực hiên:...
 • 31
 • 912
 • 1

BÀI tập lớn THIẾT kế MẠCH HIỂN THỊ DÙNG MA TRẬN LED

BÀI tập lớn THIẾT kế MẠCH HIỂN THỊ DÙNG MA TRẬN LED
... điều khiển 8051. Tác giả NguyễnTăng Cờng, Phan Quốc Thắng Mã nguồn của chMã nguồn của chơng trình điều khiển mạch hiển thị dùng ma trận ơng trình điều khiển mạch hiển thị dùng ma trận LED LED ... (do đó không phải dùng các cổng NOTtại các đầu ra của bộ giải mã). Ma trận LED: Dùng 3 ma trận LED 8x8 để hiển thị nội dung .3) Thiết kế: - Đối với hàng của bảng hiển thị: dùng các chân của ... khối của mạch hiển thị dùng ma trận LED :4 Sơ đồ khối cho mạch điều khiển ma trận LED 8 x 8.2)Nhiệm vụ của các khối:i. Bộ vi điều khiển 8951 :Đây là nơi lu giữ chơng trình điều khiển chính...
 • 14
 • 595
 • 1

Bài tập lớn môn mạng máy tính và truyền thông: Đề tài: Thiết kế mạng máy tính cho một doanh nghiệp

Bài tập lớn môn mạng máy tính và truyền thông: Đề tài: Thiết kế mạng máy tính cho một doanh nghiệp
... MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNGTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂNKHOA TIN HỌC KINH TẾBÀI TẬP CÁ NHÂNMÔN HỌC MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG Thiết kế mạng máy tính cho một doanh nghiệp Đề bài: Một tòa ... gồm 2 phòng hội thảo 4 phòng học 2MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNGb) Sơ đồ mặt bằng -Tầng hầm 1,23MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG-Tầng 1 gồm 2 hội trường4MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG5MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG-Tầng ... hội thảo phòng học trang bị 1switch 1 modem wifi12MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNGB)mô hình logicMô hình logic tổng quát13MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNGMô hình logic phòng làm việc14MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNGIV....
 • 17
 • 2,029
 • 10

BÁO CÁO BÀI TẬP VI XỬ Đề tài: Thiết kế mạch đếm sản phẩm và điều khiển động cơ

BÁO CÁO BÀI TẬP VI XỬ LÝ Đề tài: Thiết kế mạch đếm sản phẩm và điều khiển động cơ
... 9 – K47 Đề tài: Thiết kế mạch đếm sản phẩm điều khiển động Mục đích : - Xuất phỏt từ yờu cầu thực tế cũng như mục đích của nhúm là muốnnghiờn cứu học tập đạt hiệu quả cao (lý thuyết ... số gói đang đếm ,số kẹo đang đếm lưutại TL0.IC hoạt động như một bộ đếm khi nhận tín hiệu vào thỡ sẽ đếm tăng lên một cứ như thế mạch sẽ đếm được số sản phẩm điều khiển động như đó lập ... thựctế).- Xuất phỏt từ yờu cầu làm bài tập lớn.=> Vỡ vậy tập thể nhúm muốn phỏt triển thờm ý tưởng là: Thiết kế mạch đếm sản phẩm điều khiển động cơ. Đây là ý tưởng theo đánhgiỏ chủ...
 • 24
 • 502
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập môn học kỹ thuật vi xử lýbài tập lớn môn học kỹ thuật lạnhmôn học kỹ thuật vi xử lýđề cương môn học kỹ thuật vi xử lýbài giảng kỹ thuật vi xử lý chương 5 thiết kế các cổng iobài tập lớn cơ học kỹ thuậtbai tap lon mon tong hop he thong dien co de tai su dung bo bien doi cau 1 pha khong doi xung co dieu khienbài tập lớn môn kỹ thuật vi xử lýbài tập lớn môn kỹ thuật vi xử lý đo độ ẩmgiải bài tập môn kỹ thuật vi xử lýbài tập môn kỹ thuật vi xử lýbài tập lớn kỹ thuật vi xử lýbài tập lớn môn học thiết kế và phân tích thuật toánbài tập lớn môn họcbài tập kỹ thuật vi xử lýchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ