sự phát triển văn hóa và con người ở một số nước đông á-bài học kinh nghiệm cho việt nam trong quá trình hội nhập quốc tế

Luận văn thạc sĩ về giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng công nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế ( Nghiên cứu điển hình ngành dệt may)

Luận văn thạc sĩ về giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng công nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế ( Nghiên cứu điển hình ngành dệt may)
... Trung Quốc 1.5.2. Bài học kinh nghiệm từ mô hình tăng trưởng của Thái Lan CHƯƠNG 2: CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH NGÀNH DỆT MAY 2.1. Công nghiệp Việt Nam ... CƠ BẢN VỀ TĂNG TRƯỞNG VÀ CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG 1.1. Cách tiếp cận tăng trưởng chất lượng tăng trưởng kinh tế 1.1.1. Tăng trưởng kinh tế 1.1.2. Chất lượng tăng trưởng kinh tế theo hướng ... rất nhiều công trình nghiên cứu luận và thực tiễn về tăng trưởng kinh tế như: tăng trưởng kinh tế các ngành, tăng trưởng kinh tế vùng, miền, địa phương, tăng trưởng kinh tế hội Chính sách...
 • 198
 • 971
 • 7

82 Phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế

82 Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế
... phát triển DNNVV trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Chương 2: Thực trạng phát triển DNNVV Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Chương 3: Phương hướng giải pháp phát ... sự phát triển của các DNNVV trong quá trình hội nhập quốc tế. Xuất phát từ thực tiễn đó, đề tài " ;Phát triển DNNVV Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế& quot; đã được chọn để nghiên ... hội nhập kinh tế quốc tế. 4. Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận án là thực trạng lý luận phát triển DNNVV Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. ...
 • 153
 • 493
 • 2

Luận văn " Một số biện pháp chủ yếu nhằm khai thác bảo vệ quyền SHCN liên quan đến thương mại Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế " doc

Luận văn
... Một số biện pháp chủ yếu nhằm khai thác bảo vệ quyền SHCN liên quan đến thương mại Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế Một số giải pháp chủ yếu nhằm khai thác bảo vệ quyền SHCN ... quốc tế của quốc gia họ được làm thông qua Văn phòng kiểu dáng Một số giải pháp chủ yếu nhằm khai thác bảo vệ quyền SHCN liên quan đến thơng mại Viêt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế ... hiện bất cứ một dự án đầu tư nào.  Văn bằng bảo hộ: Một số giải pháp chủ yếu nhằm khai thác bảo vệ quyền SHCN liên quan đến thơng mại Viêt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế Sinh...
 • 96
 • 385
 • 0

Luận văn: Giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam trong tiến trình hội nhập Quốc tế ppt

Luận văn: Giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong tiến trình hội nhập Quốc tế ppt
... KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN TIẾN TÙNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ ... pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Hệ thống Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam. 3. Đối ng phạm vi nghiên cứu của luận văn. Đối ng nghiên cứu của luận văn là hội nhập ... III – NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG ĐT&PT VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ 3.1 - Định hướng phát triển hệ thống NHTMVN trong những năm...
 • 65
 • 378
 • 0

Hoạt động của một số hiệp hội nghành hàng không trên thế giới bài học kinh nghiệm cho việt nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Hoạt động của một số hiệp hội nghành hàng không trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho việt nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
... Tổng quan về hiệp hội Chƣơng 2: Khảo sát hoạt động của một số hiệp hội ngành hàng trên thế giới trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Chƣơng 3: Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 32 ... các hội viên chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động trong cùng ngành hàng hoặc một lĩnh vực nhƣ Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, Hiệp hội Lƣơng thực Việt Nam, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam ... hình Hội hữu nghị, Hiệp hội ngành nghề (nhƣ Hiệp hội Chè Việt Nam, Hiệp hội Da giày Việt Nam, Hiệp hội các doanh nghiệp điện tử Việt Nam ) Xét về phạm vi hoạt động, có thể chia thành Hội Trung...
 • 117
 • 476
 • 0

tóm tắt phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước việt nam trong quá trình hội nhập quốc tế

tóm tắt phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước ở việt nam trong quá trình hội nhập quốc tế
... và phát triển các tập đoành kinh tế nhà nước Việt Nam trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội hội nhập quốc tế. 20 Hai là, để tăng cường nguồn vốn cho các tập đoàn kinh tế nhà nước, ... HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƢỚC TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ Xuất từ những phân tích chương 2, để phát triển các tập đoàn kinh tế nhà nước Việt Nam trong thời gian tới, ... các tập đoàn kinh tế nhà nước trong nền kinh tế quốc dân, tính kinh tế và phi kinh tế của mô hình tập đoàn, các mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước hiệu quả, con đường hình thành và phát triển...
 • 25
 • 348
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Vai trò ảnh hưởng của nho học đối với sự phát triển bền vững của văn hóa con người một số nước đông á " ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... tộc mà nhìn vào chiều sâu ta thấy rõ ảnh hởng của văn hóa Nho học. * NHO HọC VớI VĂN HóA CON NGƯờI NHậT BảN Trong lịch sử giao lu văn hóa Trung Nhật, Nho học một vai trò cực kì trọng ... chính trở thành chủ lu trong phát triển Nho học Nhật Bản. Tống học truyền vào Nhật bắt đầu từ sự giao tiếp của các thiền tăng hai nớc. Vai trò ảnh hởng của Nho học Nghiên cứu Trung ... hởng của Nho học đối với văn hóa xà hội một số nớc Phơng Đông: Trung Quốc, Triều Tiên Nhật Bản. Việt Nam, theo tôi cũng là một trọng trấn của Nho học, ảnh hởng của Nho học Việt Nam hết...
 • 14
 • 447
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Một số giái trị văn hóa truyền thông ảnh hưởng của nó đến sự phát triển văn hóa con người khu vực đông á khi hội nhập quốc tế pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... với các giá trị văn hóa truyền thống sự phát triển con người khu vực Đông Á. Trước hết nhờ hội nhập quốc tế, các nước Đông Á trừ một số nước phát triển, còn những nước chậm phát triển ... được tuyên truyền.  Nho giáo một giá trị văn hóa phổ quát khu vực Đông Á Ảnh hưởng của văn hoá Hán đối với các nước Đông Á là hết sức sâu sắc, đa dạng lâu dài. Tuy nhiên ảnh hưởng có tính ... Những giá trị văn hóa truyền thống của các cộng đồng cư dân khu vực Đông Á 2.1. Giá trị văn hoá là hệ thống chuẩn mực về các quan hệ giữa con người - xã hội loài người với tự nhiên con người...
 • 13
 • 599
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Sự phát triển văn hóa con người" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... số đặc điểm cơ bản của sự phát triển văn hoá con ngời ở một số nớc Đông á. Bốn là, làm rõ vai trò sự tác động của yếu tố văn hoá con ngời đối với sự phát triển bền vững ở một số ... Sự phát triển văn hóa con ngời Nghiên cứu Trung Quốc số 3 (91) - 2009 3Lời tòa soạn: Trong các ngày 27-28/2/2009 tại Đà Nẵng, Ban Chủ nhiệm Đề tài KX03-12/06-10 Sự phát triển văn hóa ... Đông á đà có những chủ trơng, chính sách gì trong phát triển con ngời? Kinh nghiÖm víi ViÖt Nam. Sự phát triển văn hóa con ngời Nghiên cứu Trung Quốc số 3 (91) - 2009 9dàng. Khó khăn...
 • 7
 • 363
 • 0

sự phát triển văn hóa con người một số nước đông á-bài học kinh nghiệm cho việt nam trong quá trình hội nhập quốc tế

sự phát triển văn hóa và con người ở một số nước đông á-bài học kinh nghiệm cho việt nam trong quá trình hội nhập quốc tế
... phát triển văn hóa con người Đông Á. Chương hai - Sự phát triển văn hóa con người một số nước Đông Bắc Á Chương ba - Sự phát triển văn hóa con người một số nước Đông Nam Á. Chương ... với sự phát triển bền vững một số nước Đông Á trong quá trình hội nhập quốc tế. Năm là, rút ra một số bài học kinh nghiệm Việt Nam có thể tham khảo khi phát triển văn hóa con người trong ... điểm sự tác động của văn hóa, con người đối với sự phát triển Đông Á. Chương năm – Bài học kinh nghiệm phát triển văn hóa con người Đông Á đối với Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc...
 • 464
 • 587
 • 0

phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước việt nam trong quá trình hội nhập quốc tế

phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước ở việt nam trong quá trình hội nhập quốc tế
... GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN 138 KINH TẾ NHÀ NƯỚC TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ 138 3.1. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC PHÁT TRIỂN CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ 138 3.1.1. ... HƯỚNG PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM THỜI GIAN TỚI 143 3.2.1. Quan điểm phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước 143 3.2.1.1. Xây dựng và phát triển các tập đoàn kinh tế nhà nước ... các tập đoàn kinh tế trong mối quan hệ giữa nhà nước và các tập đoàn kinh tế. Sự tác động của các tập đoàn kinh tế nhà nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trong hội nhập quốc tế. 4.2....
 • 189
 • 395
 • 4

Thực trạng giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế.
... BẢN VỀ NGUỒNNHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CỦA VIỆT NAM TRONG TIẾNTRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ1.1. Khái niệm nguồn nhân lực chất lượng cao 1.1.1. Cơ sở lý luận về nguồn nhân lực chất lượng cao 1.1.1.1. ... LUẬNĐề tài: Thực trạng giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. MỞ ĐẦU1Chúng ta đều biết rằng, ở mỗi quốc gia, dân tộc trong mọi thời ... chất lượng nguồn nhân lực đóng một vaitrò sống còn đối với một nền kinh tế đang trên đà phát triển hội nhập như Việt Nam tổng thể nguồn nhân lực của một quốc gia, nguồn nhân lực chất lượng...
 • 28
 • 547
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá sự gan kết của chính sách thương mại và chính sách công nghiệp tại việt nam trong quá trình hội nhập quốc tếluận văn thạc sĩ về giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng công nghiệp việt nam trong quá trình hội nhập quốc tế nghiên cứu điển hình ngành dệt mayđề xuất một số giải pháp chiến lược ngành thuốc lá việt nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nguyễn đức thuận luận văn thạc sĩ đại học bách khoa hà nội 2005mô công nghiệp hóa của một số nước đông ábài học kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào việt namđảm bảo nhu cầu năng lượng dầu khí cho sự tăng trưởng kinh tế việt nam trong tiến trình hội nhập quốc tếđịnh hướng và một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu gạo việt nam trong quá trình gia nhập wtocơ hội và thách thức cho việt nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tếtu tuong ho chi minh ve xay dung phat trien van hoa va con nguoi viet nambai thu hoach ve tu tuong ho chi minh xay dung phat trien van hoa va con nguoitu tuong ho chi minh ve phat trien van hoa va con nguoi viet namđồng chí hãy giải thích luận điểm phát triển là một cuộc đấu tranh giữa các mặt đối lập và nêu ý nghĩa của vấn đề này trong quá trình hội nhập quốc tế đối với nước ta hiện naytoàn cầu hóa và những vấn đề đặt ra đối với việt nam trong quá trình hội nhậpphát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tếgiải pháp hoàn thiện và phát triển thị trường chứng khoán việt nam trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tếcác giải pháp hoàn thiện và phát triển ttck việt nam trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tếNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ