1. Trang chủ >
 2. Nông - Lâm - Ngư >
 3. Chăn nuôi >

nâng cao hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện cam lộ, tỉnh quảng trị

Nâng cao hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện cam lộ, tỉnh quảng trị

Nâng cao hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện cam lộ, tỉnh quảng trị

... quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Cam Lộ. Từ đó đánh giá đúng thực trạng việc quản lý và sử dụng hiệu quả đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đồng thời xácđịnh ... đề Nâng cao hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị làm đềtài nghiên cứu.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU2.1. Mục tiêu tổng quát Tìm hiểu công tác quản lý và sử dụng ... ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNGHIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊABÀN HUYỆN CAM LỘ - TỈNH QUẢNG TRỊ2.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU2.1.1. Điều kiện tự nhiên2.1.1.1 Vị trí địa lý...
 • 58
 • 759
 • 5
nâng cao hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện cam lộ, tỉnh quảng trị

nâng cao hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện cam lộ, tỉnh quảng trị

... Một số khái niệm chung về tín dụng 2.1.1 Tín dụng Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian ... TUYENKILOBOOKS.COMPhân tích nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL – Chi nhánh An Giang SVTH: Trần Thị Khánh An Trang 31 5.2 Kiến nghị Dựa trên các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt ... quay tín dụng có lúc giảm nhưng khơng đáng kể, mức tăng năm 2006 khá tốt nhờ khách hàng sử dụng vốn vay hiệu quả, thanh tốn nợ sớm cho chi nhánh nên doanh số thu nợ năm 2006 tăng cao nhất trong...
 • 47
 • 377
 • 0
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bản huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bản huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang

... nghiệp vừa ñảm bảo phát triển một nền nông nghiệp ổn ñịnh. (2) Sử dụng ñất nông nghiệp hiệu quả ñảm bảo giá trị lợi nhuận trên một ñơn vị diện tích cao. Nâng hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp ... nguyên tắc về sử dụng ñất bền vững 9 2.2.2. Sử dụng ñất nông nghiệp bền vững 14 2.2.3 Sử dụng ñất nông nghiệp hiệu quả 16 2.2.4. Phương pháp ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp. 18 2.3. ... nông nghiệp. 3.2.2. Hiện trạng sử dụng ñất nông nghiệp. - Hiện trạng sử dụng ñất nông nghiệp của huyện Lục Ngạn. - Các loại hình sử dụng ñất Nông nghiệp 3.2.3 ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất...
 • 110
 • 1,281
 • 6
Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện hương khê  tỉnh hà tĩnh

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện hương khê tỉnhtĩnh

... hướng và giải pháp sử dụng ñất nông nghiệp trên ñịa bàn huyện. 99 4.3.1 Xác ñịnh các loại hình sử dụng ñất có hiệu quả : 100 4.3.2 ðịnh hướng nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 103 4.3.3 ... giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp và ñịnh hướng phát triển sản xuất nông nghiệp. - Góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp và thúc ñẩy sự phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao ... nghiệp 30kiểu sử dụng ñất. + Hiệu quả ñồng vốn tính theo các kiểu sử dụng ñất. - Hiệu quả xã hội: + Nâng cao thu nhập nông hộ/năm. + Nâng cao giá trị ngày công. - Hiệu quả môi trường:...
 • 140
 • 1,632
 • 13
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện giao thủy  tỉnh nam định

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện giao thủy tỉnh nam định

... ñiểm sử dụng ñất bền vững 7 2.2 Những vấn ñề về hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 8 2.2.1 Khái quát về hiệu quả hiệu quả sử dụng ñất 8 2.2.2 ðặc ñiểm và phương pháp ñánh giá hiệu quả sử dụng ... nông nghiệp 62 4.4.1 Hiệu quả kinh tế 62 4.4.2 Hiệu quả xã hội 75 4.4.3 Hiệu quả môi trường 80 4.4.4 ðánh giá chung 82 4.5 ðề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp trên ... ñất nông nghiệp trên ñịa bàn huyện Giao Thủy 84 4.5.1 ðịnh hướng sử dụng ñất nông nghiệp huyện Giao Thuỷ 84 4.5.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 87 5. KẾT LUẬN VÀ...
 • 118
 • 1,865
 • 19
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện gia lộc  tỉnh hải dương

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện gia lộc tỉnh hải dương

... nông nghiệp và tình hình sử dụng ñất nông nghiệp 3 2.2 Hiệu quả và phân loại hiệu quả sử dụng ñất 8 2.3 Tiêu chuẩn ñánh giá và ý nghĩa của hiệu quả sử dụng ñất 12 2.4 Phương pháp xác ñịnh hiệu ... tài “ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp trên ñịa bàn huyện Gia Lộc - tỉnh Hải Dương”. 1.2. Mục ñích nghiên cứu ðánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp trên phương diện ... Nghiên cứu ñánh giá hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội, hiệu quả môi trường của các kiểu sử dụng ñất phổ biến thuộc ñất sản xuất nông nghiệp trên ñịa bàn huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. 3.2....
 • 128
 • 1,701
 • 22
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện phù ninh, tỉnh phú thọ

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện phù ninh, tỉnh phú thọ

... thực tiễn về hiệu quả sử dụng ñất. Việc nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp của huyện là hết sức cần thiết nhằm phát triển nhanh hơn và bền vững hơn nền kinh tế nông nghiệp của huyện. Vì ... ñể tăng nhanh hiệu quả sử dụng ñất. - Cơ sở ñể lựa chọn chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp: + Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp. + Nhu ... hình sử dụng ñất. • Tổng vốn ñầu tư cho các loại hình sử dụng ñất. So sánh hiệu quả của các loại hình sử dụng ñất, từ ñó tìm ra loại hình sử dụng ñất hiệu quả nhất. Các nhân tố ảnh hưởng ñến hiệu...
 • 108
 • 1,125
 • 3
[Luận văn]đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện đông sơn  tỉnh thanh hoá

[Luận văn]đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện đông sơn tỉnh thanh hoá

... x hội, thực trạng sử dụng đất nông nghiệp, các loại hình sử dụng đất hiệu quả của các loại hình sử dụng đất trên địa bàn huyện. + Khảo sát thực địa, đối chiếu với kết quả điều tra, thu ... hiệu quả. - Cơ sở để lựa chọn hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp: + Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. + Nhu cầu của địa ... việc phát triển nền kinh tế nông nghiệp nông thôn. Tại Thanh Hoá, những nghiên cứu về đánh giá hiệu quả sử dụng đất nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên quan điểm bền vững hay theo...
 • 110
 • 1,906
 • 10
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện lương tài tỉnh bắc ninh

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện lương tài tỉnh bắc ninh

... liệu 5 2.1 Vấn đề hiệu quả và đánh giá hiệu quả sử dụng đất 5 2.2 Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 15 2.3 Tình hình nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 23 3 Nội dung ... điểm sử dụng đất nông nghiệp huyện Lơng Tài. ã Định Hớng nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. ã Đề xuất các loại hình sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả. 3.2.6 Đề xuất các giải pháp nâng ... hình sử dụng đất. ã So sánh hiệu quả của các loại hình sử dụng đất, từ đó tìm ra loại hình sử dụng đất hiệu quả nhất. ã Các nhân tố ảnh hởng đến hiệu quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp + Hiệu...
 • 115
 • 1,172
 • 2
đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện thanh chương, tỉnh nghệ an

đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện thanh chương, tỉnh nghệ an

... chí đánh giá hiệu quả sử dụng đất: + Mục tiêu nghiên cứu đánh giá hiệu quả sử dụng đất canh tác;+ Nhu cầu của địa phương về thay đổi loại hình sử dụng đất canh tác;19Nordhuas Hiệu quả có nghĩa ... giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của huyện Thanh Chương4.3.1 Các loại hình sử dụng đất chính trên địa bàn huyện Qua quá trình điều tra nông hộ, phỏng vấn các cán bộ quản lý ở địa phương ... dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An”.1.2 Mục đích của đề tài- Đánh giá hiệu quả của các kiểu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An...
 • 74
 • 1,613
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện phù ninh tỉnh phú thọdanh gia hieu qua su dung dat nong nghiep tren dia ban huyen phu vangnghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất nông nghiệp trên địa bàn huyện thanh trì – hà nộiđánh giá hiệu quả sử dụng đất canh tác trên địa bàn huyện thuận thành tỉnh bắc ninhđánh giá hiệu quả sử dụng đất canh tác trên địa bàn huyện mỹ đức thành phố hà nộidanh gia hieu qua su dung dat nong nghiep tren dia ban xa nghi xa huyen nghi loc tinh nghe annâng cao chất lượng quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện xuân lộc tỉnh đồng naiđề tài thực trạng quản lý thu bhxh và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu trên địa bàn huyện chiêm hoá tỉnh tuyên quang potxđánh giá và định hướng các hệ thống sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện việt yên tỉnh bắc giangnâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệpđề tài nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệpnâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa huyện phổ yên docthực trạng và giai pháp nâng cao hiệu quả sử dung đất nông nghiệpđề xuất phương hướng sử dụng đất nông nghiệp hợp lý nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong những năm tới phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyệnmột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp huyện kỳ anhNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)