1. Trang chủ >
 2. Trung học cơ sở - phổ thông >
 3. Lớp 10 >

Chuyên đề vật lý lớp 10 nâng cao full

Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học chương chất khí vật lý lớp 10 nâng cao theo hướng dạy học giải quyết vấn đề

Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học chương chất khí vật lớp 10 nâng cao theo hướng dạy học giải quyết vấn đề

... cứu- luận dạy học giải quyết vấn đề. - Quá trình dạy học vật ở trường THPT.3.2. Phạm vi nghiên cứu- Học sinh lớp 10 THPT.- Quá trình dạy học chương “Chất khí” Vật lớp 10 nâng cao. 4. ... học giải quyết vấn đề một cách khoa học trong dạyhọc chương “Chất khí” Vật lớp 10 nâng cao thì có thể tích cực hóa đượchoạt động nhận thức của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng trong ... hợp…Bằng các phương tiện DH như bàitập vật lý, thí nghiệm vật lý, chuyện kể vật lý, các thí dụ sinh động, hấp dẫn, thú về ứng dụng vật trong đời sống, kỹ thuật, sản xuất…được trình bàymột...
 • 111
 • 881
 • 0
Đề kiểm tra một tiết Trường THPT Tân Phong Môn : Vật lý lớp 10 - Nâng cao pptx

Đề kiểm tra một tiết Trường THPT Tân Phong Môn : Vật lớp 10 - Nâng cao pptx

... biến đổi đều: A). v = v0t + 1/2 at2 B). x = v0 + at C). v = v0 + at D). x = x0 + vt + 1/2 at Đề kiểm tra một tiết Trường THPT Tân Phong Môn : Vật lớp 10 - Nâng cao Họ ... một vật chuyển động với phương trình v =20 - 10t (km/h). Nêu tính chất chuyển động của vật: A). Thẳng nhanh dần đều B). Chuyển động biến đổi đều C). Thẳng chậm dần đều D). Thẳng đều ... 2h chuyển động là: A). 8 km B). -8 km C). 2 km D). -2 km Đề kiểm tra một tiết Trường THPT Tân Phong Môn : Vật lớp 10 - Nâng cao Họ tên học sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
 • 9
 • 590
 • 1
Đề tài: “Phân loại và giải bài tập chương Động học chất điểm vật lý lớp 10 nâng cao” pdf

Đề tài: “Phân loại và giải bài tập chương Động học chất điểm vật lớp 10 nâng cao” pdf

... dần đều trong khoảng thời gian 10 20 st< ≤. Phương trình vận tốc của vật, theo đồ thị có dạng:23( 10) 10 (m/s)v t= − + (2).Phương trình chuyển động của vật là: 221,5( 10) 10( 10) 100 x ... chương “Động học chất điểm” vật lớp 10 nâng cao 5. Phạm vi nghiên cứuTrong tiểu luận này chỉ nghiên cứu các cách phân loại bài tập chương “Động họcchất điểm” vật lớp 10 nhằm giúp học sinh dễ ... pháp giảiĐây là bài toán về sự rơi tự do của các vật. 35Luận văn Đề tài: “Phân loại và giải bài tập chươngĐộng học chất điểm vật lớp 10 nâng cao 1Như vậy giá trị của vận tốc trung bình có...
 • 44
 • 1,978
 • 13
Đề kiểm tra một tiết Trường THPT Tân Phong Vật lý lớp 10 - Nâng cao doc

Đề kiểm tra một tiết Trường THPT Tân Phong Vật lớp 10 - Nâng cao doc

... đổi đều: A). v = v0t + 1/2 at2 B). x = v0 + at C). v = v0 + at D). x = x0 + vt + 1/2 at Đề kiểm tra một tiết Trường THPT Tân Phong Môn : Vật lớp 10 - Nâng cao Họ ... tương đối: A). Tọa độ B). Vận tốc C). Quỹ đạo D). Cả 3 đều đúng Đề kiểm tra một tiết Trường THPT Tân Phong Môn : Vật lớp 10 - Nâng cao Họ tên học sinh : . . . . . . . . . . . . . . . ... một vật chuyển động với phương trình v =20 - 10t (km/h). Nêu tính chất chuyển động của vật: A). Thẳng nhanh dần đều B). Chuyển động biến đổi đều C). Thẳng chậm dần đều D). Thẳng đều...
 • 5
 • 365
 • 2
Thiết kế phương án dạy chương động lực học chất điểm vật Lý lớp 10 nâng cao bằng các phương pháp lấy người học làm trung tâm

Thiết kế phương án dạy chương động lực học chất điểm vật lớp 10 nâng cao bằng các phương pháp lấy người học làm trung tâm

... viên môn vật lý, Nhà xuất bản giáo dục. [2]. Bộ giáo dục và đào tạo (2006), SGK Vật 10 nâng cao, Nhà xuất bản giáo dục[3]. Bộ giáo dục và đào tạo (2 010) , Sách giáo viên vật 10 nâng cao, ... thiết kế được phương án dạy một số nội dung kiến thức trong chương động lực học chất điểm vật lớp 10 nâng cao bằng các phương pháp lấy người học làm trung tâm, cụ thể như bài 13. Lực. Tổng hợp ... Đã nêu lên được vai trò, vị trí của chương động lực học chất điểm trong chương trình vật lớp 10 nâng cao – THPT cũng như trình bày được các đơn vị kiến thức và cấu trúc của của chương. ...
 • 54
 • 1,137
 • 5
Thiết kế phương án dạy chương động lực học chất điểm vật Lý lớp 10 nâng cao bằng các phương pháp lấy người học làm trung tâm

Thiết kế phương án dạy chương động lực học chất điểm vật lớp 10 nâng cao bằng các phương pháp lấy người học làm trung tâm

... chương Động lực học chất điểm vật lớp 10 nâng cao. - Thiết kế phương án dạy một số nội dung kiến thức chương Động lực học chấtđiểm vật lớp 10 nâng cao bằng các phương pháp lấy người ... liên quan đến đề tài. 2Fuur1Fuur1Fuur1Fuur1Fuur2 6. Dự kiến đóng góp của đề tài Đề tài “Thiết kế phương án dạy chương động lực học chất điểm vật lớp 10 nâng cao bằng các ... học chất điểm vật lớp 10 nâng cao 4. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu tổng quát về “dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm” - Nghiên cứu chương trình sách giáo khoa vật chương Động...
 • 32
 • 905
 • 4
GIÁO ÁN VẬT LÝ LỚP 10 NÂNG CAO ĐẦY ĐỦ

GIÁO ÁN VẬT LỚP 10 NÂNG CAO ĐẦY ĐỦ

... bằng của một vật rắn dưới tác dụng của hai lực, biết vận dụng đều kiện ấy để tìm phươngpháp xác định đường đứng, xác định trọng tâm vật rắn, xác định đều kiện cân bằng bằng của một vật trên giá ... vật bị ném.III. tiến trình dạy họca.ổn định lớp 1phút.b. kiểm tra bài cũ1,Viết phơng trình quỹ đạo cđ của một vật ném xiên? Độ cao cc đại , Tầm bay xa ? 2, Phân tích quỹ đạo cđ của một vật ... biến đổi đều ? b. Xác định tọa độ , phơng trình của chuyển động thẳng biến đổi đều?3 .Hoạt động dạy học .Hoạt động 1 Cơ sở thuyết và xây dựng phơng án tiến hành thí nghiệm. (10. phút):...
 • 107
 • 1,607
 • 8
GIÁO ÁN VẬT LÝ LỚP 10 NÂNG CAO ĐẦY ĐỦ

GIÁO ÁN VẬT LỚP 10 NÂNG CAO ĐẦY ĐỦ

... tập ứng dụng cho hs chép. Câu 1: Một vật rơi tự do từ độ cao 45 m xuống đất . Lấy g = 10 m/s2 .a.Tìm quảng đờng vật rơi đợc sau 2 s .b.Tìm quảng đờng vật rơi đợc sau 2 s cuối .Yêu câu học ... biến đổi đều ? b. Xác định tọa độ , phơng trình của chuyển động thẳng biến đổi đều?3 .Hoạt động dạy học .Hoạt động 1 Cơ sở thuyết và xây dựng phơng án tiến hành thí nghiệm. (10. phút): ... trình bày.Ghi bài tập về nhàCâu 2: Một vật rơi tự do tại nơi có g = 10 m/s2 trong 2 s cuối rơi đợc 60 m . a. Tìm thời gian rơi . b. Độ cao nơi thả vật . Hoạt động5: Ôn tập Cũng cố. (...
 • 107
 • 962
 • 4
GIÁO ÁN VẬT LÝ LỚP 10 NÂNG CAO ĐẦY ĐỦ

GIÁO ÁN VẬT LỚP 10 NÂNG CAO ĐẦY ĐỦ

... / 10 10xyv v cos m sv v cos gt t= == = Phơng trình toạ độ thời gian( )2 2017,321sin 15 10 52xx v t ty h v t gt t t= == + = + .Khi vật tới đất: y=0. Hay t=3s.b) Khi vật ... vật bị ném.III. tiến trình dạy họca.ổn định lớp 1phút.b. kiểm tra bài cũ1,Viết phơng trình quỹ đạo cđ của một vật ném xiên? Độ cao cc đại , Tầm bay xa ? 2, Phân tích quỹ đạo cđ của một vật ... tập ứng dụng cho hs chép. Câu 1: Một vật rơi tự do từ độ cao 45 m xuống đất . Lấy g = 10 m/s2 .a.Tìm quảng đờng vật rơi đợc sau 2 s .b.Tìm quảng đờng vật rơi đợc sau 2 s cuối .Yêu câu học...
 • 107
 • 886
 • 10
chuyên đề vật lí lớp 11 nâng cao

chuyên đề vậtlớp 11 nâng cao

... = 5 .10 -11 C và E = 10 6 V/m.B. q = 8 .10 -9 C và E = 2 .10 5 V/m.C. q = 5 .10 -11 C và E = 2 .10 5 V/m.D. q = 8 .10 -11 C và E = 10 6 V/m.ĐÁP ÁN1B. 2C. 3C. 4C. 5B. 6B. 7D. 8A. 9C. 10B. ... tác giữa hai điện tích q1 = q2 = -3 .10 -9 C khi đặt cáchnhau 10 cm trong không khí làA. 8,1 .10 -10 N. B. 8,1 .10 -6 N. C. 2,7 .10 -10 N. D. 2,7 .10 -6 N.32. Hai tấm kim loại phẵng đặt ... là 3 .10 5 V/m, khoảng cách giữahai bản tụ là 2 mm. Điện tích lớn nhất có thể tích được cho tụ làA. 2 .10 -6 C. B. 2,5 .10 -6 C. C. 3 .10 -6 C. D. 4 .10 -6 C.71. Một điện tích q = 3,2 .10 -19...
 • 131
 • 6,899
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: chuyen de vat li lop 10 nang caochuyen de giai bai tap vat ly lop 10 nang cao chuong vitích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học chương chất khí vật lý lớp 10 nâng cao theo hướng dạy học giải quyết vấn đềđề kiểm tra vật lý lớp 10 nâng cao chương icâu hỏi trắc nghiệm vật lý lớp 10 nâng cao de kiem tra 1 tiet lan 2đề kiểm tra vật lý lớp 10 nâng caođề tài phân loại và giải bài tập chương động học chất điểm vật lý lớp 10 nâng cao pdfchuyên đề vật lý lớp 10lí thuyết vật lý lớp 10 nâng caocác dạng bài tập vật lý lớp 10 nâng caocác bài tập vật lý lớp 10 nâng caogiáo án điện tử vật lý lớp 10 nâng caobài giảng vật lý lớp 10 nâng caochuyên đề đại số lớp 10 nâng caovật lý lớp 10 nâng cao chuong 1Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật