1. Trang chủ >
 2. Nông - Lâm - Ngư >
 3. Công nghệ thực phẩm >

Nghiên cứu công nghệ sơ chế và bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch

Nghiên cứu công nghệ sơ chế và bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch

Nghiên cứu công nghệ chế bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch

... của sản phẩm rau cải chíp sau thu hoạch, đề tài: Nghiên cứu công nghệ chế bảo quản 13.4.1.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến chất lượng thời gian bảo quản của rau cải chíp 243.4.1.4. ... gian bảo quản, giảm tổn thất duy trì chất lượng của rau sau thu hoạch. 1.2. Mục đích yêu cầu1.2.1 Mục đích Nghiên cứu được chế độ xử lý thông số công nghệ chế bảo quản rau cải chíp ... thông số bao gói cho bảo quản rau cải chíp. - Nghiên cứu xác định được nhiệt độ bảo quản rau cải chíp - Xây dựng được quy trình công nghệ bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch. 22.4.4.1....
 • 72
 • 1,265
 • 7
Nghiên cứu quy trình sơ chế và bảo quản súp lơ xanh dạng cắt (fresh-cut)

Nghiên cứu quy trình chế bảo quản súp lơ xanh dạng cắt (fresh-cut)

... lập phân tích BCBC tại công ty vận tải thu I2.1. Giới thiệu khái quát về công ty vận tải thu I:2.1.1. Quá trình hình thành phát triển của công ty vận tải thu I: Công ty vận tải thu ... thiện công tác lập phân tích BCTC tại công ty vận tải thu I.3.1. Đánh giá công tác lập phân tích BCTC ở công ty vận tải thu I.3.1.1. Những u điểm.Nhìn chung, công ty vận tải thu ... tiêu cụ thể phản ánh tình hình công nợ.Phải thu của khách hàng Số ngày doanh thu bán chịu= x360Doanh thu thuầnDoanh thu thuầnHệ số vòng quay các khoản phải thu =Các khoản phỉa 18Luận...
 • 55
 • 781
 • 0
Nghiên cứu công nghệ sản xuất "chất bảo quản sinh học bacterioxin" bằng phương pháp vi sinh có ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm

Nghiên cứu công nghệ sản xuất "chất bảo quản sinh học bacterioxin" bằng phương pháp vi sinh có ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm

... chưa rõ về nghiên cứu ứng dụng nisin trong bảo quản chế biến nước mắm. 1.4. Công nghệ sản xuất sản xuất nisin 1.4.1. Công nghệ lên men ... khoáng chất sự có mặt của các ion kim loại. Trong công nghệ lên men sinh tổng hợp nisin, việc nghiên cứu ứng dụng các kỹ thu t lên ... đã áp dụng phương pháp chế biến sạch sử dụng các chất bảo quản có nguồn gốc tự nhiên thay thế dần các chất bảo quản được sản xuất bằng...
 • 196
 • 1,157
 • 4
Nghiên cứu công nghệ sản xuất và sử dụng đồng bộ các chế phẩm sinh học để xử lý ô nhiễm nước và bùn đáy trong ao, hồ nuôi tôm sú, cá tra năng suất cao tại một số tỉnh đồng bằng sông cửu long

Nghiên cứu công nghệ sản xuất sử dụng đồng bộ các chế phẩm sinh học để xử lý ô nhiễm nước bùn đáy trong ao, hồ nuôi tôm sú, cá tra năng suất cao tại một số tỉnh đồng bằng sông cửu long

... công nghiệp loại B). BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM ĐỀ TÀI ĐỘC LẬP CẤP NHÀ NƯỚC BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU CÔNG ... liệu phương pháp nghiên cứu 390 III.4.2.1 Nguyên liệu 390 III.4.2.2 Phương pháp nghiên cứu 391 III.4.3. Kết quả thảo luận 391 III.4.4. Kết quả thu được 397 CHƯƠNG IV - NGHIÊN CỨU SẢN ... 399 26 chế phẩm vi sinh vật phục vụ cho việc xử lý nước bùn đáy ao hồ nuôi tôm sú, cá tra mang lại hiệu quả; đồng thời nghiên cứu các qui trình công nghệ để sản xuất các chế phẩm vi...
 • 449
 • 934
 • 1
Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học từ thực vật có chứa các hoạt chất cacbua tecpenic, xeton sesquitecpenic và turmeron trong bảo quản quả tươi sau thu hoạch

Nghiên cứu công nghệ sản xuất ứng dụng chế phẩm sinh học từ thực vật có chứa các hoạt chất cacbua tecpenic, xeton sesquitecpenic turmeron trong bảo quản quả tươi sau thu hoạch

... tâm nghiên cứu bảo quản rau quả sau thu hoạch từ nhiều năm nay, chủ yếu dựa vào các biện pháp hóa học (sử dụng hóa chất), lý học (các loại màng bao gói khác nhau) bước đầu đã có nghiên cứu ... Tình hình nghiên cứu bảo quản quả tươi sau thu hoạch ở Việt Nam 23 1.4 Tinh dầu thực vật các phương pháp thu nhận 25 1.5 Thành phần hóa học các đặc tính sinh học của tinh dầu nghệ 34 ... Hình 3.9: Kết quả bảo quản cam bằng chế phẩm GM sau 30 ngày Hình 3.10: Xoài được bảo quản sau 30 ngày ở 10±2oC Hình 3.11: Qui trình bảo quản xoài Hình 3.12: Qui trình bảo quản thanh long Hình...
 • 269
 • 1,026
 • 0
Đồ án Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học từ thực vật có chứa các hoạt chất: cacbua tecpenic, xeton sesquitecpenic và turmeron trong bảo quản quả tươi sau thu hoạch

Đồ án Nghiên cứu công nghệ sản xuất ứng dụng chế phẩm sinh học từ thực vật có chứa các hoạt chất: cacbua tecpenic, xeton sesquitecpenic turmeron trong bảo quản quả tươi sau thu hoạch

... bảo quản sau thu hoạch 15 1.5.1 Vi sinh vật gây hỏng quả 15 1.5.2 Các phƣơng pháp bảo quản sau thu hoạch 17 1.5.3 Cam các phƣơng pháp bảo quản cam 20 1.6 Công nghệ bảo quản cam bằng chế ... bằng chế phẩm chứa tinh dầu nghệ vàng - Xác định nồng độ tinh dầu công thức chế phẩm bảo quản quả sau thu hoạch đạt hiệu quả cao. - Đánh giá ảnh hƣởng của chế phẩm đến quả sau thời gian bảo ... Các phƣơng pháp bảo quản sau thu hoạch Những số liệu hiện nay cho thấy rõ ràng tổn thất sau thu hoạch chủ yếu do các nhân tố sinh học [23, 35, 36, 37]. Sau thu hoạch quả rau xanh đối mặt...
 • 138
 • 996
 • 2
Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học từ thực vật có chứa các hoạt chất: cacbua tecpenic, xeton sesquitecpenic và turmeron trong bảo quản quả tươi sau thu hoạch

Nghiên cứu công nghệ sản xuất ứng dụng chế phẩm sinh học từ thực vật có chứa các hoạt chất: cacbua tecpenic, xeton sesquitecpenic turmeron trong bảo quản quả tươi sau thu hoạch

... typically near 95%, but can be increased by using additional catalyst or higher temperatures (and thus more supplemental fuel) [16]. iii. NOx treatments NOx formed by the combustion of fuel ... (x+y/4) O2 → x CO2 + y/2 H2O Steam formed in process reacts with CO to form CO2 and H2. Thus, some by-reactions occur: CO + H2O → CO2 + H2 NO + 5/2 H2 → NH3 + H2O NH3 ... distillated water and 1 ml HNO3 65 wt.%. The concentration of as-prepared Ce0.2Zr0.8O2 powder is thus calculated as 200g/l. The mixing time of the slurry was 24h. The treated ceramic was maintained...
 • 126
 • 566
 • 0
Đề tài : Nghiên cứu công nghệ nuôi cấy và thu nhận tetrodotoxin từ một số chủng vi khuẩn phân lập từ cá nóc độc việt nam

Đề tài : Nghiên cứu công nghệ nuôi cấy thu nhận tetrodotoxin từ một số chủng vi khuẩn phân lập từ cá nóc độc việt nam

... c giá thành, Xut phát t ý ngha khoa hc ý ngha thc tin, chúng tôi ã tin hành nghiên cu  tài Nghiên cứu công nghệ nuôi cấy thu nhận Tetrodotoxin từ một số chủng vi khuẩn ... là công trình nghiên cu ca riêng tôi. Nhng s liu kt qu nghiên cu trong lun án là trung thc cha tng c các tác gi khác công b. Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2013 Nghiên ... * Mục tiêu nghiên cứu: Xây dng c quy trình công ngh t phân lp, nuôi cy, tách chit xác nh tính cht, c tính TTX ca vi khun. * Nội dung nghiên cứu: - Phân lp la chn...
 • 132
 • 1,251
 • 5
Nghiên cứu công nghệ sản xuất và sử dụng chất diệt khuẩn sinh học (nisin và enterocin) dùng trong bảo quản nông sản thực phẩm

Nghiên cứu công nghệ sản xuất sử dụng chất diệt khuẩn sinh học (nisin enterocin) dùng trong bảo quản nông sản thực phẩm

... gián đoạn lên men gián đoạn có bổ sung dinh dưỡng. 1- 12/ 2008 1- 12/ 2008 Viện Cơ điện nông nghiệp Công nghệ sau thu hoặc 8 Nghiên cứu công nghệ thu hồi tạo chế phẩm nisin. ... nghiệp Công nghệ sau thu hoặc 9 Nghiên cứu công nghệ sản xuất nisin ở quy mô pilot 1000l/ mẻ tương đương 1 kg nisin bột/mẻ . 1- 6/ 2009 1- 6/ 2009 Viện Cơ điện nông nghiệp Công nghệ ... 6 Nghiên cứu nâng cao sản lượng nisin từ L. lactis bằng công nghệ lên men gián đoạn hai pha 7- 12/ 2008 7- 12/ 2008 Viện Cơ điện nông nghiệp Công nghệ sau thu hoặc 7 Nghiên cứu...
 • 253
 • 1,529
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: viện nghiên cứu công nghệ môi trường và bảo hộ lao độngnghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh họcnghiên cứu công nghệ cdma2000 1xevdo và đề xuất 1 số giải pháp ứng dụngnghiên cứu sơ chế và bảo quản rễ củ đương quy di thực từ nhật bảnviện nghiên cứu công nghệ sinh học và môi trườngviện nghiên cứu công nghệ môi trường và bhlđnghiên cứu công nghệ sản xuất và đánh giá hiệu quả của sản phẩm giàu lyzin và vi chất dinh dưỡng và bệnh tật của trẻ 612 tháng tuổinghiên cứu công nghệ dầm prebeam và prebeam dự ứng lực trong cầu thành phốkết quả nghiên cứu công nghệ sản xuất và nuôi điệp taxascong nghe 6su dung va bao quan trang phuc bang hinh anhphần ba thu hoạch sơ chế và bảo quản lạc đậu đỗthu hoach so che va bao quan lac dau dophần 8 thu hoạch sơ chế và bảo quản lạc đậu đỗcông nghệ sản xuất và bảo quản hạt giốngcông nghệ sinh học trong bảo quản rau củ quảBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ