1. Trang chủ >
 2. Khoa Học Tự Nhiên >
 3. Vật lý >

Vật lý 12 Phân ban: SÓNG CƠ HỌC ppsx

Vật lý 12 Phân ban: SÓNG CƠ HỌC ppsx

Vật 12 Phân ban: SÓNG HỌC ppsx

... ö÷ç-÷ç÷çè ø SÓNG CƠ HỌC I- MỤC TIÊU  Nhận biết được hiện tượng sóng. Phân biệt được sóng ngang và sóng dọc.  Giải thích được nguyên nhân tạo thành sóng cơ.  Nêu được ý nghĩa ... lượng đặc trưng cho sóng cơ, biên độ, chu kì, tần số, bước sóng, vận tốc truyền sóng.  Viết được phương trình sóng và nêu được ý nghĩa của các đại lượng trong phương trình sóng. II- CHUẨN BỊ ... bị tạo sóng nước (kênh tạo sóng) . - Lò xo để làm thí nghiệm sóng ngang và sóng dọc. - Hình vẽ phóng to các phần tử sóng ở các thời điểm khác nhau. III- GỢI Ý VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 1....
 • 4
 • 351
 • 0
ÔN TẬP VẬT LÝ 12 CHƯƠNG II : SÓNG CƠ HỌC potx

ÔN TẬP VẬT 12 CHƯƠNG II : SÓNG HỌC potx

... Sóng học lan truyền trong không khí với cường độ đủ lớn, tai ta có thể cảm thụ được sóng học nào sau đây A. Sóng học có tần số 10 Hz. B. Sóng học có tần số 30 kHz. C. Sóng học ... siêu âm. Câu 20. Khi nói về sóng học, phát biểu nào sau đây là sai? A. Sóng học là sự lan truyền dao động học trong môi trường vật chất B. Sóng học truyền được trong tất cả các ... Khi sóng truyền đi, các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua cùng truyền đi theo sóng. C. Sóng không truyền được trong chân không. D. Sóng dọc là sóng mà phương dao động của các phần tử vật...
 • 5
 • 1,164
 • 25
BÀI ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ 12 CHƯƠNG 2: SÓNG CƠ HỌC-ÂM HỌC docx

BÀI ÔN TẬP MÔN VẬT 12 CHƯƠNG 2: SÓNG HỌC-ÂM HỌC docx

... cm/s BÀI ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ 12 CHƯƠNG 2: SÓNG CƠ HỌC-ÂM HỌC Câu1 : Bước sóng được định nghĩa A. là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động cùng ... bước sóng càng nhỏ. B.chu kì càng tăng. C.biên độ càng lớn. D.vận tốc truyền sóng càng giảm. Câu 16 : Sóng nào trong những sóng nêu sau đây là sóng dọc? A. Sóng âm. B .Sóng điện từ. C. Sóng ... :Đại lượng nào sau đây của sóng không phụ thuộc môi trường truyền sóng? A. Tần số dao động của sóng. B.Vận tốc sóng. C. Bước sóng D.Tần số sóng, vận tốc sóng và bước sóng. Câu 22 : Trong các...
 • 10
 • 1,349
 • 30
Vật lý 12 Phân ban: SÓNG ÂM potx

Vật 12 Phân ban: SÓNG ÂM potx

... dụng những kết quả về hiện tượng cộng hưởng dao động và sóng dừng đã học ở trên vào sóng âm, GV giúp HS nhận biết hiện tượng cộng hưởng và sóng dừng của âm. Từ đó hiểu được những ứng dụng của...
 • 3
 • 183
 • 0
Vât lý 12 Phân ban: ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ pot

Vât 12 Phân ban: ĐỘNG KHÔNG ĐỒNG BỘ pot

... ra một động không đồng bộ nhỏ dễ tháo để HS quan sát và không thấy cổ góp điện. Từ đó HS sẽ có thắc mắc “rất thật” mong được giải quyết qua bài học này. Có thể dùng ngay động của một ... cùng với bạn trong bài. 3. Mức độ kiến thức và kĩ năng được phân bố theo hướng tăng dần. Phần đầu của bài này gồm những vấn đề nhỏ, bản và dễ giải quyết, các phần sau có các vấn đề khó hơn, ... vị trí lệch nhau 120 o. §26. BÀI TẬP VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU I- MỤC TIÊU  Biết cách giải bài tập tổng hợp về dòng điện xoay chiều.  Hiểu sâu thêm một số kiến thức bản.  Có kĩ...
 • 5
 • 256
 • 0
ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC VẬT LÍ 12 Phần: dao động cơ học ppsx

ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC VẬT12 Phần: dao động học ppsx

... TRA KIẾN THỨC VẬT LÍ 12 Phần: dao động học Câu 1: Một vật dao động điều hòa thì vị trí cân bằng của vật là vị trí A. Vật có vận tốc cực đại B. vật có vận tốc bằng 0. C .vật có gia tốc ... hoàn tác dụng lên vật. B. Biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng dụng lên vật. C. Tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. D. Hệ số lực cản ( của ma sát nhớt ) tác dụng lên vật dao động. Câu ... D. 4 cm; 1s; - 4rad 14. Vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos 22tT. Thời gian ngắn nhất kể từ lúc Vật ở vị trí cân bàng đến lúc vật có li độ x= A là: A. 4...
 • 7
 • 695
 • 7
Vật lý 12 Phân ban: BÀI 21 + 22 : SÓNG CƠ HỌC ppt

Vật 12 Phân ban: BÀI 21 + 22 : SÓNG HỌC ppt

... tượng sóng :  Sóng học là những dao động học lan truyền trong một môi trường vật chất liên tục. Có 2 loại : sóng ngang và sóng dọc - Sóng ngang : là sóng mà các phần tử của sóng dao ... với phương truyền sóng. - Sóng dọc : là sóng mà các phần tử của sóng dao động theo phương trùng với phương truyền sóng.  Giải thích sự tạo thành sóng học : Sóng học được tạo thành ... BÀI 21 + 22 : SÓNG CƠ HỌC I / MỤC TIÊU :  Nêu được định nghĩa sóng. Phân biệt được sóng dọc và sóng ngang.  Giải thích được nguyên nhân tạo thành sóng.  Nêu được ý nghĩa...
 • 9
 • 562
 • 0
Vật lý 12 Phân ban: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG CƠ HỌC doc

Vật 12 Phân ban: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG HỌC doc

... vẽ đồ thị của hai dao động cùng pha, ngược pha, lệch pha nhau ,2 4 … DAO ĐỘNG VÀ SÓNG CƠ HỌC I MỤC TIÊU  Nêu được định nghĩa dao động điều hòa.  Nhận biết được dao động điều ... ghi đồ thị dao động của con lắc đơn, như ở hình 1.2 SGK. III GỢI Ý VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC 1. HS tự làm thí nghiệm để nhận biết một số đặc tính của chuyển động của con lắc đơn. GV hướng ... dao động điều hòa. a) GV biểu diễn TN ghi đồ thị dao động của con lắc đơn như ở Hình 1.2 SGK.  Phân tích ý nghĩa của đồ thì dao động là cho biết sự biến thiên của li độ x theo thời gian t. ...
 • 5
 • 395
 • 0
Vật lý 12 Phân ban: Bài 4 : PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH pdf

Vật 12 Phân ban: Bài 4 : PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH pdf

... ĐỘNG LỰC HỌC CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH. I / MỤC TIÊU :  Biết cách xây dựng phương trình động lực học vật rắn.  Hiểu được khái niệm momen động lượng là đại lượng động học đặc ... một trục : M = I .  HS : Học sinh lên bảng viết phương trình động lực học của vật rắn trong chuyển động quay quanh một trục : M = I .  HS : Tự nêu ý nghĩa vật và đơn vị của từng đại ... GV : Cho học sinh nhắc lại phương trình động lực học của chất điểm trong chuyển động quay quanh một trục. GV : Hướng dẫn học sinh thiết lập phương trình động lực học của vật rắn quay...
 • 5
 • 502
 • 0
Vật lý 12 Phân ban: BÀI 9 : HỢP LỰC CỦA CÁC LỰC SONG SONG – NGẪU LỰC CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN DƯỚI TÁC DỤNG CỦA BA LỰC SONG SONG pptx

Vật 12 Phân ban: BÀI 9 : HỢP LỰC CỦA CÁC LỰC SONG SONG – NGẪU LỰC CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN DƯỚI TÁC DỤNG CỦA BA LỰC SONG SONG pptx

... SGK) 2 / Học sinh : Học sinh đọc lại quy tắc tổng hợp và phân tích lực trong sách giáo khoa vật lớp 10. III / GỢI Ý VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : Hoạt động 4 : HS : Để vật cân ... của vật thực tế trùng với khối tâm của vật. HS : Lần lượt gắn một đầu dây treo vật ở điểm A và điểm B của vật. Mỗi lần treo vật, ta lấy bút chì vạch một đường thẳng đứng đi qua điểm treo vật. ... tâm của vật thực tế trùng với khối tâm của vật.  Cách xác định trọng tâm (hoặc khối tâm) của một vật mỏng bằng thực nghiệm. Lần lượt gắn một đầu dây treo vật ở điểm A và điểm B của vật. Mỗi...
 • 7
 • 354
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vật lý 12 phân bantài liệu ôn thi đại học môn vật lý chuyên đề 2 sóng cơ họcvật lý 12 phân ban bài 19 20 thực hành nghiên cứu dao động cưỡng bức và hiện tượng cộng hưởng bằng con lắc đơn ppsxbai tap trac nghiem vat ly 12 phan song covat ly 12 phan giao thoa song tren hoc maitrăc nghiệm vật lý chuyên đề dao động cơ học co phan dap anbài tập vật lý 12 phần sóng ánh sángtrăc nghiệm vật lý chuyên đề dao động cơ họclý 12 phân banvật lý 8 bài 13 công cơ họcgiải bài tập vật lý 8 bài 13 công cơ họcgiai vat ly 12 chuong dao dong covật lý lớp 8 bài công cơ họcgiao trinh vat ly 12 giao thoa songbai 1 vat ly lop 8 chuyen dong co hocBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP