1. Trang chủ >
 2. Khoa Học Tự Nhiên >
 3. Vật lý >

Tóm tắt Vật Lý 12: CHƯƠNG VI: SÓNG ÁNH SÁNG potx

Tóm tắt Vật Lý 12: CHƯƠNG VI: SÓNG ÁNH SÁNG potx

Tóm tắt Vật 12: CHƯƠNG VI: SÓNG ÁNH SÁNG potx

... sắc ánh sáng. Đối với ánh sáng màu đỏ là nhỏ nhất, màu tím là lớn nhất. * Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. Bước sóng của ánh sáng ... tDx ka     Khi vân sáng và vân tối nằm cùng phía đối với vân trung tâm. CHƯƠNG VI: SÓNG ÁNH SÁNG 1. Hiện tượng tán sắc ánh sáng. * Đ/n: Là hiện tượng ánh sáng bị tách thành nhiều màu ... cách của hai môi trường trong suốt. * Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc Ánh sáng đơn sắc có tần số xác định, chỉ có một màu. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc vfl =, truyền trong...
 • 5
 • 616
 • 7
Tóm tắt Vật Lý 12: CHƯƠNG III: SÓNG CƠ docx

Tóm tắt Vật 12: CHƯƠNG III: SÓNG CƠ docx

... tần số của âm. CHƯƠNG III: SÓNG CƠ I. SÓNG CƠ HỌC 1. Bước sóng:  = vT = v/f Trong đó: : Bước sóng; T (s): Chu kỳ của sóng; f (Hz): Tần số của sóng v: Tốc độ truyền sóng (có đơn vị tương ... sóng dừng trên sợi dây dài l: O x M x * Hai đầu là nút sóng: * ( )2l k k N  Số bụng sóng = số bó sóng = k Số nút sóng = k + 1 * Một đầu là nút sóng còn một đầu là bụng sóng: ... sóng nguyên = k Số bụng sóng = số nút sóng = k + 1 3. Phương trình sóng dừng trên sợi dây CB (với đầu C cố định hoặc dao động nhỏ là nút sóng) * Đầu B cố định (nút sóng) : Phương trình sóng...
 • 5
 • 496
 • 2
Tóm tắt Vật Lý 12: CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ potx

Tóm tắt Vật 12: CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ potx

... riêng của mạch. Bước sóng của sóng điện từ2vv LCf   Lưu ý: Mạch dao động có L biến đổi từ LMin  LMax và C biến đổi từ CMin  CMax thì bước sóng  của sóng điện từ phát (hoặc ... 12kx2 Wđ =22qC 3. Sóng điện từ Vận tốc lan truyền trong không gian v = c = 3.108m/s Máy phát hoặc máy thu sóng điện từ sử dụng mạch dao động LC thì tần số sóng điện từ phát hoặc thu ... Đại lượng điện Dao động cơ Dao động điện x q x” +  2x = 0 q” +  2q = 0 CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ 1. Dao động điện từ * Điện tích tức thời q = q0cos(t + ) * Hiệu...
 • 5
 • 27,060
 • 662
Tóm tắt Vật Lý 12: CHƯƠNG I: ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN ppt

Tóm tắt Vật 12: CHƯƠNG I: ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN ppt

... của lực) CHƯƠNG I: ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN 1. Toạ độ góc Là toạ độ xác định vị trí của một vật rắn quay quanh một trục cố định bởi góc  (rad) hợp giữa mặt phẳng động gắn với vật và mặt phẳng ... Lưu ý: + Vật rắn quay đều thì 0const    + Vật rắn quay nhanh dần đều  > 0 + Vật rắn quay chậm dần đều  < 0 4. Phương trình động học của chuyển động quay * Vật rắn quay ... r (kgm2)là mômen quán tính của vật rắn đối với trục quay Mômen quán tính I của một số vật rắn đồng chất khối lượng m có trục quay là trục đối xứng - Vật rắn là thanh có chiều dài l, tiết...
 • 6
 • 430
 • 0
Tóm tắt Vật Lý 12: CHƯƠNG II: DAO ĐỘNG CƠ pot

Tóm tắt Vật 12: CHƯƠNG II: DAO ĐỘNG CƠ pot

...  [Min;Max] VI. DAO ĐỘNG TẮT DẦN – DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC - CỘNG HƯỞNG 1. Một con lắc lò xo dao động tắt dần với biên độ A, hệ số ma sát µ. * Quãng đường vật đi được đến lúc dừng lại là: ... 'Fg gm  IV. CON LẮC VẬT LÝ 1. Tần số góc: mgdI ; chu kỳ: 2ITmgd; tần số 12mgdfI Trong đó: m (kg) là khối lượng vật rắn d (m) là khoảng cách từ trọng ... một vật khối lượng như nhau thì: T2 = T12 + T22 * Song song: k = k1 + k2 + …  cùng treo một vật khối lượng như nhau thì:2 2 21 21 1 1 T T T   8. Gắn lò xo k vào vật...
 • 9
 • 630
 • 2
Tóm tắt Vật Lý 12: CHƯƠNG IX. VẬT LÝ HẠT NHÂN pdf

Tóm tắt Vật 12: CHƯƠNG IX. VẬT HẠT NHÂN pdf

... * Hệ thức Anhxtanh giữa khối lượng và năng lượng Vật có khối lượng m thì có năng lượng nghỉ E = m.c2 Với c = 3.108 m/s là vận tốc ánh sáng trong chân không. * Độ hụt khối của hạt nhân ... không mang điện, không khối lượng (hoặc rất nhỏ) chuyển động với vận tốc của ánh sáng và hầu như không tương tác với vật chất. + Phóng xạ + (10e+): 01 1A AZ ZX e Y+ -® + So với ... GV: Trần Đình Hùng – ĐT: 0983932550- mail: Hungtc3@gmail.com Trường THPT Thanh Chương 3 Lưu ý: Bản chất (thực chất) của tia phóng xạ + là hạt pôzitrôn (e+) + Phóng xạ...
 • 6
 • 1,246
 • 4
Tóm tắt Vật Lý 12: CHƯƠNG V: ĐIỆN XOAY CHIỀU pptx

Tóm tắt Vật 12: CHƯƠNG V: ĐIỆN XOAY CHIỀU pptx

... 1LC   > 0 thì u nhanh pha hơn i UuOM'2M2M'1M1-UU001-U1 Sáng Sáng Tắt Tắt + Khi ZL < ZC hay 1LC   < 0 thì u chậm pha hơn i + Khi ZL ... 3. Công thức tính thời gian đèn huỳnh quang sáng trong một chu kỳ Khi đặt điện áp u = U0cos(t + u) vào hai đầu bóng đèn, biết đèn chỉ sáng lên khi u ≥ U1. 4t  Với 10osUcU ... điện C không cho dòng điện không đổi đi qua (cản trở hoàn toàn). * Đoạn mạch RLC không phân nhánh 2 2 2 2 2 20 0 0 0( ) ( ) ( )L C R L C R L CZ R Z Z U U U U U U U U        ...
 • 6
 • 612
 • 8
Tóm tắt Vật Lý 12: CHƯƠNG VII: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG potx

Tóm tắt Vật 12: CHƯƠNG VII: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG potx

... CHƯƠNG VII: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG 1. Năng lượng một lượng tử ánh sáng (hạt phôtôn) 2hchf mcel= = = Trong đó h = 6,625.10-34 Js là hằng số Plăng. c = 3.108m/s là vận tốc ánh sáng ... ánh sáng trong chân không. f,  là tần số, bước sóng của ánh sáng (của bức xạ). m là khối lượng của phôtôn 2. Tia Rơnghen (tia X) Bước sóng nhỏ nhất của tia Rơnghen đMinhcEl = Trong ... phần nằm trong vùng tử ngoại, một phần nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy Ứng với e chuyển từ quỹ đạo bên ngoài về quỹ đạo L Vùng ánh sáng nhìn thấy có 4 vạch: Vạch đỏ H ứng với e: M...
 • 6
 • 554
 • 4
ÔN TẬP VẬT LÝ 12 CHƯƠNG II : SÓNG CƠ HỌC potx

ÔN TẬP VẬT 12 CHƯƠNG II : SÓNG CƠ HỌC potx

... chân không. B. Sóng dọc là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng. C. Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng. D. Sóng ngang là sóng có phương dao ... Khi sóng truyền đi, các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua cùng truyền đi theo sóng. C. Sóng cơ không truyền được trong chân không. D. Sóng dọc là sóng mà phương dao động của các phần tử vật ... truyền sóng. Câu 4. Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào dưới đây là sai? A. Sóng ngang là sóng mà phương dao động của các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua vuông góc với phương truyền sóng. ...
 • 5
 • 1,167
 • 25
Trắc nghiệm Vật lý 12 chương VI

Trắc nghiệm Vật 12 chương VI

... ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại,tia X, gamma đều:A. Sóng cơ học,có bước sóng khác nhau.B. Sóng vô tuyến,có bước sóng khác nhau.C. Sóng điện từ có bước sóng khác nhau.D. Sóng ánh sáng ... phản,chế độ chiếu sáng vật. CHƯƠNG VII. HIỆN TƯNG GIAO THOACâu 1: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng trắng và ánh sáng đơn sắc?A. nh sáng trắng là tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc ... nhất định đối với mọi ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhauB. Chiết suất của 1 môi trường trong suốt nhất định đối với mọi ánh sáng đơn sắc là như nhauC. Với bước sóng ánh sáng chiếu qua môi...
 • 9
 • 2,180
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: tóm tắt vật lý 12vật lý 11 chương khúc xạ ánh sángtóm tắt lý thuyết vật lý 12 chương 1tóm tắt lý thuyết vật lý 12 chương 4tóm tắt lý thuyết vật lý 12 chương 6tóm tắt lý thuyết vật lý 12 chương 2Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ