1. Trang chủ >
 2. Biểu Mẫu - Văn Bản >
 3. Biểu mẫu >

MẪU THỐNG KÊ NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ppt

các nội dung cụ thể của CNH-HDH

các nội dung cụ thể của CNH-HDH

... KHMT2 Nội dung cụ thể của CNH – HĐH của nước ta trong những năm trước mắt************************************************************************vào 400 dự án của thành phố Hồ Chí Minh và các ... là 50%. Nội dung cụ thể của nền công nghiệp hóa hiện đại hóa của nước ta trong những năm trước mắt.1. Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn,giải quyết đồng bộ các vấn ... CNH – HĐH của nước ta trong những năm trước mắt************************************************************************Bài thảo luận: Nội dung cụ thể của công nghiệp hóa hiện đại hóa của nước...
 • 11
 • 416
 • 0
MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

... GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Quý năm STT Lĩnh vực, công việc giải quyết Tổng số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Nguyên nhân quá hạn Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải ... Mẫu số 04/BC-TTHC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH (THÀNH PHỐ)… BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN (HUYỆN)…. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI ... Kết quả giải quyết Nguyên nhân quá hạn Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận Tổng số Trả đúng thời hạn...
 • 2
 • 992
 • 1
MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Quý ... năm ....

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Quý ... năm ....

... GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Quý năm STT Lĩnh vực, công việc giải quyết Tổng số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Nguyên nhân quá hạn Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải ... Mẫu số 04/BC-TTHC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH (THÀNH PHỐ)… BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN (HUYỆN)…. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI ... Kết quả giải quyết Nguyên nhân quá hạn Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận Tổng số Trả đúng thời hạn...
 • 2
 • 1,994
 • 1
Tài liệu Biểu mẫu

Tài liệu Biểu mẫu " Rà soát và thực hiện thủ tục hành chính" pptx

... cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ)BIỂU MẪU 3B - RÀ SOÁT YÊU CẦU HOẶC ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNHA. THÔNG TIN CHUNG(Các) yêu cầu, điều kiện được soát Tên thủ tục ... soát Tên thủ tục hành chính có yêu cầu, điều kiện được soát Số hồ sơ của thủ tục hành chính có yêu cầu, điều kiện được soát Lĩnh vực soát Tên cá nhân/tổ chức soát B. TRẢ LỜI CÂU ... xuất14. Đề xuất về yêu cầu, điều kiện này (chỉ đánh dấu vào các khuyến nghị dưới đây): Đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí trong Mẫu soát này cần được duy trì  Sẽ đáp ứng được các tiêu chí...
 • 4
 • 485
 • 0
MẪU BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ppt

MẪU BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ppt

... khác (nếu có). 4. Đánh giá về tình hình, kết quả thực hiện việc kiểm soát TTHC: a) Đánh giá chung: Đánh giá chung về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC của (cơ quan, đơn ... d) Hoạt động đôn đốc, tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. đ) Về công tác thanh tra, kiểm tra: số lần thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC; hình thức kiểm ... tác rà soát quy định, thủ tục hành chính: a) Rà soát quy định, thủ tục hành chính trong kỳ báo cáo (sau đây gọi chung là quy định hành chính) STT Số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành, tên...
 • 5
 • 1,677
 • 1
MẪU QUYẾT ĐỊNH Tạm giữ người theo thủ tục hành chính pptx

MẪU QUYẾT ĐỊNH Tạm giữ người theo thủ tục hành chính pptx

... làm căn cứ để Quyết định xử lý vi phạm hành chính. 4 Họ tên người ra Quyết định tạm giữ người. 5 Nếu có nhiều hành vi thì ghi cụ thể từng hành vi vi phạm. 6 Nếu thời hạn tạm giữ kéo dài hơn ... năm …. QUYẾT ĐỊNH Tạm giữ người theo thủ tục hành chính Căn cứ Điều 44, Điều 45 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2008; Căn cứ Nghị định số /2011/NĐ-CP ... ngày / /2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa; Xét thấy cần phải áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính để (3)...
 • 3
 • 537
 • 0
BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH pptx

BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH pptx

... Cục Kiểm soát thủ tục hành chính) BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Dành cho cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính) A. THÔNG TIN CHUNG Tên thủ tục hành chính (dự kiến) ... hiện thủ tục hành chính Mẫu đơn, mẫu tờ khai  Yêu cầu, điều kiện của thủ tục hành chính  Phí, lệ phí b) Thủ tục hành chính quy định không đúng thẩm quyền Nếu chọn b) thì thủ tục hành chính ... hiện  Hồ sơ  Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Mẫu đơn, mẫu tờ khai  Yêu cầu, điều kiện của thủ tục hành chính  Khác: ………………………………………………………………………………………………………………...
 • 6
 • 395
 • 0
HƯỚNG DẪN CÁCH GHI NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH potx

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH potx

... về TTHC. (Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng10 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre) HƯỚNG DẪN CÁCH GHI NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Việc thống ... từng thủ tục hành chính trong quyết định công bố phải theo nguyên tắc đảm bảo tính đầy đủ, tính chính xác theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC. Cụ thể như ... chính xác các quy định về mức phí, lệ phí. Nếu văn bản quy phạm pháp luật quy định bảng tính phí thì đề nghị đính kèm. 10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Liệt kê đầy đủ, chính...
 • 4
 • 450
 • 0
MẪU THÔNG BÁO CẬP NHẬT, SỬA ĐỔI HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, HỒ SƠ VĂN BẢN pdf

MẪU THÔNG BÁO CẬP NHẬT, SỬA ĐỔI HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, HỒ SƠ VĂN BẢN pdf

... hiện thống kê đổi 01 4. Hồ thủ tục hành chính thay thế STT Tên TTHC bị thay thế Số seri Tên TTHC bị thay thế Số seri...
 • 2
 • 469
 • 0
MẪU THỐNG KÊ NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ppt

MẪU THỐNG NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ppt

... Biểu mẫu số 02-TK THỐNG KÊ NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH STT Yêu cầu, câu hỏi: Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời: 1. Số hồ sơ 2. Tên Cơ quan thống 3. Tên thủ tục hành ... bản đó. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1: Ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai 1 tại: cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không ? Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 2: Ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai ... những thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (mỗi thủ tục 01 bản). 2. Đối với đối với thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế phải ghi cụ thể: Tiết,...
 • 12
 • 468
 • 0
MẪU NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT doc

MẪU NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT doc

... Biểu mẫu số: 02-QĐ NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TỈNH THANH HÓA (Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 201 của Chủ tịch ... hiện thủ tục hành chính: a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: ... THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Nếu thì là bao nhiêu, điền đầy đủ, cụ thể) CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH (Nếu có thì đính kèm mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính) MẪU KẾT...
 • 6
 • 378
 • 0
MẪU THÔNG BÁO CẬP NHẬT, SỬA ĐỔI HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, HỒ SƠ VĂN BẢN pot

MẪU THÔNG BÁO CẬP NHẬT, SỬA ĐỔI HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, HỒ SƠ VĂN BẢN pot

... THÔNG BÁO CẬP NHẬT, SỬA ĐỔI HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, HỒ SƠ VĂN BẢN (Ban hành kèm theo Quyết định số 5515/QĐ-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ Công Thương) 1. Hồ văn bản STT ... hành Trích yếu Ngày có hiệu lực Ghi chú 01 2. Hồ thủ tục hành chính chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia STT Số seri Tên TTHC Lĩnh vực Đơn vị thực hiện thống kê Ghi chú 3. Hồ ... quốc gia STT Số seri Tên TTHC Lĩnh vực Đơn vị thực hiện thống kê Ghi chú 3. Hồ thủ tục hành chính sửa đổi (không bao gồm thay thế) ...
 • 2
 • 351
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nội dung cụ thể của công nghiệp hoá hiện đại hoá trong những năm trước mắtnội dung cụ thể của chương trìnhnội dung cụ thể của thương mại hoá công nghệchương trình tổng thể cải cách thủ tục hành chínhthiết kế môn học đề tài cải cách thủ tục hành chínhmẫu thông báo nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệpnội dung cụ thể văn bản văn học tình cảnh lẽ loi của người chinh phụ van lớp 10nội dung cụ thể chiến lược phát triển của công ty bưu chính và phát hành báo chí hà nội đến năm 2010chủ đề 5 tổng hợp toàn bộ chương trình đào tạo amp phương pháp triển khai việc thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ trong điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệpkiểm tra nội dung cụ thể chi tiết của từng loại chứng từnội dung cụ thể môn toánứng dụng cụ thể của bộ điều khiển pidnoi dung cu the thuc tap tai tram y tenoi dung cu the cong viec tai tram y temẫu thông báo nội dung đăng ký kinh doanhBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ