1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Y khoa - Dược >

Luận văn nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và kết quả phẫu thuật u não hình sao tại BV việt đức

Luận văn  nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bênh đái tháo đường

Luận văn nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bênh đái tháo đường

... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 17 2.1. Đối tượng nghiên c u 17 2.2. Thời gian địa điểm nghiên c u 17 2.3. Phương pháp nghiên c u 17 2.4. Chỉ ti u nghiên c u 17 2.5. Kỹ thuật thu thập số li u 19 2.6. ... pháp nghiên c u 2.3.1. Phương pháp nghiên c u Nghiên c u mô tả, thiết kế nghiên c u cắt ngang. 2.3.2. Kỹ thuật chọn m u Chọn m u có chủ đích. 2.3.3. Ti u chuẩn chọn đối tượng nghiên c u Bệnh ... 2.6. Vật li u nghiên c u 23 2.7. Xử lý số li u 23 2.8. Vấn đề đạo đức trong nghiên c u 24 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN C U 25 3.1. Đặc điểm bệnh nhân đái tháo đường đi u trị tại Bệnh viện...
 • 69
 • 1,387
 • 9
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán huỳnh quang bằng dung dịch Fluoresceine 10% và điểu trị bằng kem Berbrin 0,1% trong bỏng bàn tay

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán huỳnh quang bằng dung dịch Fluoresceine 10% điểu trị bằng kem Berbrin 0,1% trong bỏng bàn tay

... tím. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y PHẠM TRỊNH QUỐC KHANH NGHIÊN C U ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CHẨN ĐOÁN HUỲNG QUANG BẰNG DUNG DỊCH FLUORESCEINE 10% VÀ ĐI U TRỊ BẰNG KEM BERBERIN ... vẫn nghiên c u được. 3.2.3. Kết quả chẩn đoán độ s u tổn thương bỏng: Bảng 3.4. Kết quả chẩn đoán độ s u tổn thương bỏng theo các phương pháp khác nhau. Độ s u bỏng Chẩn đoán độ s u Bỏng nông ... nghiên c u 19 trang Chương 3: Kết quả 36 trang Chương 4: Bàn luận 37 trang Kết luận: 3 trang Luận án gồm 33 bảng, 25 bi u đồ, 26 hình ảnh 111 tài li u tham khảo (Tiếng Việt 49 tài li u, ...
 • 27
 • 471
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, yếu tố nguy cơ và nguyên nhân của nhồi máu não ở người trưởng thành dưới 50 tuổi

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, yếu tố nguy cơ nguyên nhân của nhồi máu não ở người trưởng thành dưới 50 tuổi

... 52 2.4. ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN C U 53 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN C U 543.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NHÓM NGHIÊN C U 54 3.1.1. Phân bố theo tuổi giới tính 54 3.1.2. Tỷ lệ nhồi m u não xảy ra theo ... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 44 2.2.1. Thiết kế nghiên c u 44 2.2.2. Cỡ m u nghiên c u. 44 2.2.3. Nội dung nghiên c u 44 23G 46.4: Hội chứng tai biến mạch m u não ti u não. G 46.5 G46.6: Các ... xã hội. Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi tiến hành nghiên c u đề tài: Nghiên c u đặc điểm lâm sàng, y u tố nguy cơ nguyên nhân của nhồi m u não ở người trưởng thành dưới 50 tuổi”, với...
 • 119
 • 1,099
 • 8
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và mô bệnh học của u tuyến dưới hàm

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh mô bệnh học của u tuyến dưới hàm

... giải ph u bệnh cắt nhuộm đọc lại kết quả. Những m u bệnh phẩm có kết quả đúng là u có nguồn gốc tuyến dƣới hàm sẽ đƣợc tra c u ngƣợc hồ sơ tại phòng l u trữ hồ sơ lấy vào m u nghiên c u. 2.2.4.2. ... Diagnostic Ultrasound system Bệnh nhân nghi ngờ có khối u TDH Chẩn đoán hình ảnh FNA Chẩn đoán xác định Khám lâm sàng Ph u thuật Mô bệnh học Đối chi u chẩn đoán lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh ... Giải ph u bệnh trƣờng đại học Y Hà nội. Chụp ảnh kết quả mô bệnh học.Đối chi u chẩn đoán mô bệnh học với chẩn đoán lâm sàng chẩn đoán trên si u âm. Bƣớc 5: Các thông số nghiên c u đƣợc thu...
 • 108
 • 1,052
 • 2
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và mô bệnh học của ung thư sàng hàm

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh mô bệnh học của ung thư sàng hàm

... chép rõ ràng cách thức ph u thuật vị trí của u các tổn thương quan sát thấy được trong quá trình ph u thuật. - Bản thân làm bệnh án theo m u nghiên c u. 2.1.2. Ti u chuẩn loại trừ - Không ... riêng, bộ ba chẩn đoán (Trépied diagnostic) gồm chẩn đoán hình ảnh, chẩn đoán nội soi chẩn đoán mô bệnh học thì chẩn đoán mô bệnh học có ý nghĩa ti u chuẩn vàng. Chính vì vậy, chẩn đoán mô bệnh ... 12.0. So sánh kết quả nghiên c u với một số tác giả trong ngoài nước. 2.2.3.5. Đạo đức nghiên c u - Các bệnh nhân tham gia nghiên c u đ u được giải thích rõ về bệnh của mình đ u chấp nhận...
 • 115
 • 848
 • 4
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và kết quả điều trị phẫu thuật chấn thương cột sống đoạn bản lề ngực – thắt lưng có liệt

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh kết quả điều trị phẫu thuật chấn thương cột sống đoạn bản lề ngực – thắt lưng có liệt

... dõi xử lý theo một m u bệnh án thống nhất. - Các bệnh nhân đ u được chẩn đoán đi u trị ph u thuât tại khoa ph u thuật cột sống Bệnh viện Việt Đức. - Tham gia ph u thuật cùng ph u thuât ... viên tại khoa ph u thuật cột sống Bệnh viện Việt Đức. - Đánh giá trong sau ph u thuật. - Khám lại bệnh nhân sau ph u thuật 01 tháng, 03 tháng 06 tháng. 2.4. Các biến số cần nghiên c u ... thống CD 42 2.4.3. Quy trình ph u thuật Hình 2.6. Tư thế bệnh nhân trước ph u thuật Hình 2.7. Chụp trước ph u thuật để xác định vị trí tổn thương Hình 2.8. Ph u tích bóc tách khối...
 • 98
 • 1,461
 • 8
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán và điều trị vết thương hậu môn trực tràng trong cấp cứu tại bệnh viện việt đức

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán điều trị vết thương hậu môn trực tràng trong cấp cứu tại bệnh viện việt đức

... sè 58 hồsơ thu được. Dưới đây là nhưng kết quả thu được3.1 Đặc điểm lâm sàng:3.1.1. Giới: Nghiên c u 51 trường hợp được chẩn đoán là vết thương HMTT chúngtôi thu được kết quả sau:- Nam giới: ... 232.2.1.6. Kết quả đi u trị thời gian nằm viện: 242.2.2. Xử lý số li u: 24Chương III. Kết quả nghiên c u 253.1 Đặc điểm lâm sàng 253.1.1. Giới 253.1.2. Tuổi: 26 3.1.3. Nguyên nhân: 28 ... ở Việt nam 19Chương II.Đối tượng phương pháp nghiên c u 202.1. Đối tượng nghiên c u: 202.1.1. Ti u chuẩn chọn bệnh nhân: 202.1.2. Ti u chuẩn loại trừ: 202.2. Phương pháp nghiên c u: ...
 • 106
 • 1,901
 • 2
Báo cáo y học:

Báo cáo y học: "NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VI PHẪU THUẬT VỠ TÚI PHÌNH ĐỘNG MẠCH THÔNG TRƯỚC" ppsx

... quả đi u trị. * Kết quả đi u trị ph u thuật chung: Chúng tôi theo dõi khám lại 52 BN, thời gian theo dõi sau 3, 6, 12 tháng, kết quả đánh giá theo GOS. * Kết quả đi u trị ph u thuật theo ... Nghiên c u trên 52 trường hợp vỡ túi phình ĐM thông trước được kẹp clip qua cổ túi với mục đích rút ra một số nhận xét về đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh kết quả đi u trị vi ph u ... tra sau mổ. Kết quả tốt là túi phình được loại bỏ hoàn toàn, không còn tồn dư. Xử lý số li u: bằng phần mềm SPSS 15. KẾT QUẢ NGHIÊN C U 1. Đặc điểm chung nhóm BN nghiên c u. * Tuổi giới:...
 • 5
 • 736
 • 1
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, một số xét nghiệm và siêu âm - doppler của bệnh nhân hở van hai lá mãn tính

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, một số xét nghiệm siêu âm - doppler của bệnh nhân hở van hai lá mãn tính

... [9]. Si u âm tim rất h u ích trong bệnh hở van hai lá, giúp xác định chẩn đoán, lượng giá độ nặng, chỉ định ph u thuật, phương pháp ph u thuật, theo dõi kết quả sau mổ chăm sóc sau mổ. Ở ... Doppler tim - 1994 Nguyễn Lân Việt nghiên c u si u âm - Doppler trong hở van hai lá. - 1996 Phạm Nguyễn Vinh nghiên c u vai trò của si u âm 2D Doppler trong chẩn đoán đi u trị HoHL. - 2005 ... mục ti u sau: 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng một số xét nghiệm của người bệnh hở van hai lá mạn tính chưa suy tim trên lâm sàng. 2. Nghiên c u đặc điểm hở van hai lá mạn tính chưa suy tim trên...
 • 77
 • 1,040
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm lâm sàng hoạt độ men transaminase và sự đề kháng insulin ở bệnh nhân gan nhiễm mỡnghiên cứu đặc điểm lâm sàng của các hình thái lác cơ năng ở trẻ em14nghiên cứu đặc điểm lâm sàng chẩn đoán và điều trị vết thương hậu môn trực tràng trong cấp cứu tại bệnh viện việt đứcvũ duy thướng 2008 nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng vi khuẩn gây bệnh trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính luận văn thạc sỹ y học trường đại học y hà nội 36 51nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật thay van hai lá có huyết khối nhĩ trái tại bệnh viện việt đứcluận văn nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và biện pháp hoá học phòng trừ bọ phấn bemisia tabaci homoptera aleyrodidae hại cà chua vùng gia lâm hà nôiluận án tiến sĩ y học chấn thương chỉnh hình và tạo hình nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương sai khớp chi dướinghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng trước và sau điều trị sa van hai lá bằng phẫu thuậtnghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả gần của phẫu thuật điều trị ung thư thân đuôi tụy ngoại tiếtnghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị viêm màng bồ đào trong hội chứng vogtkoyanagiharadanghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị viêm màng bồ đào trong hội chứng vogt koyanagi haradanghiên cứu đặc điểm lâm sàng và huyết học ở bệnh nhân sxhd tại bệnh viện xanh pôn năm 2011 2012nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết quả điều trị phẫu thuật các rối loạn tăng sinh lymphô phần phụ nhãn cầunghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng chảy máu trong sọ ở trẻ lớn không do chấn thương tại bệnh viện nhi trung ươngnghiên cứu đặc điểm lâm sàng và bước đầu đánh giá một số chỉ số apri và fibroscan ở bệnh nhân viêm gan mạn do vi rút viêm gan cchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ