1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

LUẬT SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ doc

LUẬT SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ docx

LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ docx

... Pháp luật Việt Nam | Luật sư Việt Nam | Luật Gia Phạm - Luật sư Sở hữu trí tuệ Luật sư kinh doanh | Quyền tác giả |Links Thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan binh sĩ trong ... nhân thuộc quyền mình; mỗi lần kéo dài thời hạn phục vụ không được quá 1 năm. Điều 2 Nay bổ sung tiếp theo điều 34b của Luật nghĩa vụ quân sự, điều 34c như sau: Điều 34c - Trong thời bình, khi ... - không quân, của hạ sĩ quan binh sĩ trong bộ đội hải quân, của hạ sĩ quan kỹ thuật binh sĩ kỹ thuật trong bộ đội lục quân là 5 năm. Thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan binh sĩ...
 • 3
 • 531
 • 0
LUẬT SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ doc

LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ doc

... Chính phủ, luật này quy định những điều sửa đổi bổ sung sau đây về luật nghĩa vụ quân sự ngày 15 tháng 4 năm 1960: Điều 1 Nay sửa đổi những điều 7, 10, 28, 32 của luật nghĩa vụ quân sự ngày ... huấn luyện quân sự hai mươi nhăm ngày. Hạ sĩ quan binh sĩ dự bị bộ binh mỗi năm phải tham gia huấn luyện quân sự mười lăm ngày. LUẬT SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Theo đề ... Pháp luật Việt Nam | Luật sư Việt Nam | Luật Gia Phạm - Luật sư Sở hữu trí tuệ Luật sư kinh doanh | Quyền tác giả |Links Uỷ ban hành chính các cấp lãnh đạo cơ quan quân sự địa phương các...
 • 5
 • 577
 • 0
ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ LAO ĐỘNG TRẺ EM

ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ LAO ĐỘNG TRẺ EM

... pháp luật nói chung hệ thống pháp luật lao động nói riêng. Điều chỉnh những điểm không nhất quán giữa Bộ Luật Lao động Luật Bảo vệ, Chăm sóc Giáo dục trẻ em. 2. Tiếp tục sửa đổi bổ ... 16 tuổi”, còn theo Bộ Luật Lao động năm 1994, Bộ Luật Dân sự năm 1995 Bộ luật Hình sự năm 1999 “người chưa đủ 18 tuổi là người chưa thành niên”. Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 12 ... hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành các luật quan trọng: Luật Bảo vệ, Chăm sóc Giáo dục trẻ em, Luật Phổ cập Giáo dục Tiểu học năm 1991 Bộ luật Lao động năm 1994. Các Luật này đã góp...
 • 15
 • 392
 • 1
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ docx

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ docx

... 1990, lần thứ hai ngày 22 tháng 6 năm 1994. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự: 1. Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Điều 12 Công dân nam đủ mười tám tuổi ... những vùng này; LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 43/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005 Căn cứ vào Hiến pháp ... thành lập Hội đồng nghĩa vụ quân sự ở cấp mình để giúp Uỷ ban nhân dân tổ chức thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự ở địa phương. 2. Thành phần của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp được quy...
 • 5
 • 957
 • 3
LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ doc

LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ doc

... việc xuất ngũ của hạ sĩ quan binh sĩ, được sửa đổi, bổ sung như sau: "Điều 32. Hạ sĩ quan binh sĩ đ• phục vụ tại ngũ đủ thời hạn quy định ở Điều 14 của Luật này thì được xuất ngũ. ... chế độ đối với hạ sĩ quan binh sĩ xuất ngũ, được sửa đổi, bổ sung như sau: "Điều 55. Hạ sĩ quan binh sĩ khi xuất ngũ được cấp tiền tầu xe, phụ cấp đi đường trợ cấp xuất ngũ do ... Người nào vi phạm các quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, gọi quân nhân dự bị tập trung huấn luyện; lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái hoặc cản trở việc...
 • 7
 • 721
 • 3
QD Quyết định về việc Sửa đổi và bổ sung Quy chế Tuyển sinh THCS và THPT

QD Quyết định về việc Sửa đổi bổ sung Quy chế Tuyển sinh THCS THPT

... Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơsở tuyển sinh trung học phổ thông, ban hành kèm theo;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,QUYẾT ĐỊNHĐiều 1. Sửa đổi, bổ sung ... 24/2008/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2008QUYẾT ĐỊNHVề việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số12/2006/QĐ-BGD&ĐT ... nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của bộ,cơ quan ngang bộ;Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chínhphủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức...
 • 3
 • 331
 • 0
Bài soạn QD-BGDDT-51-2008 ve sua doi va bo sung mot so dieu ve danh gia, xep loai HS.doc

Bài soạn QD-BGDDT-51-2008 ve sua doi va bo sung mot so dieu ve danh gia, xep loai HS.doc

... cấp học;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở học sinh trung học phổ ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 51/2008/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2008QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của ... năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu...
 • 5
 • 352
 • 0
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHẦN LẮP ĐẶT (SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG)

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHẦN LẮP ĐẶT (SỬA ĐỔI BỔ SUNG)

... dựng sửa đổi bổ sung vào 2 chương.Stt Nhóm, loại công tác xây dựng Ghi chúMã hiệu định mức sửa đổi, bổ sung CHƯƠNG I: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH1 Lắp đặt quạt các loại Sửa đổi ... SÉTĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN LẮP ĐẶT (SỬA ĐỔIVÀ BỔ SUNG) Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi bổ sung) (Sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) là định ... loại vào tường Sửa đổi BA.17100÷BA.1720013 Lắp đặt các thiết bị đóng ngắt Sửa đổi BA.18100÷BA.1850014 Lắp đặt các thiết bị đo lường bảo vệ Sửa đổi BA.19100÷BA.1960015 Hệ thống chống sét Sửa đổi...
 • 35
 • 6,156
 • 4
MẪU PHIẾU SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ doc

MẪU PHIẾU SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ doc

... khoẻ nghĩa vụ quân sự huyện phần bên phải cho Hội đồng khám sức khoẻ (khám phúc tra) của đơn vị nhận quân. - Khi khám các chuyên khoa, sau khi cho điểm, yêu cầu các y, bác sĩ khám ký ghi ... khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự huyện ghi, phần bên phải nét sổ do Hội đồng khám của đơn vị nhận quân ghi. + Trang 2 in theo chiều ngang của tờ giấy A4: là phần khám các chuyên khoa kết quả ... …………………. XÃ………………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ I. Sơ yếu lý lịch: Họ tên: Sinh ngày: / / Nam, Nữ: Nghề nghiệp...
 • 5
 • 11,413
 • 58

Xem thêm

Từ khóa: luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi bổ sung 2005luật giáo dục sửa đổi và bổ sung năm 2009luật báo chí sửa đổi và bổ sungsửa đổi và bổ sung thông tưluật nghĩa vụ quân sự sửa đổi 2005luật nghĩa vụ quân sự sua doi 2005luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi năm 1990luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi năm 2005luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi năm 2012hiến pháp 1992 sửa đổi và bổ sung năm 2001luat nghia vu quan su va trach nhiem cua thanh nien co y nhia gi doi voi nhan thuc va thuc hien cua con nguoiluật nghĩa vụ quân sự sửa đổi 2014luật nghĩa vụ quân sự bổ sung năm 2005luật nghĩa vụ quân sự sửa đổingoải ra còn đề nghị chính phủ cho sửa đổi và bổ sung một số vấn đề sauchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP