1. Trang chủ >
 2. Biểu Mẫu - Văn Bản >
 3. Biểu mẫu >

Mẫu sổ thống kê kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự (cho tuyến xã) pdf

Số liệu thống kê kiểm tra nồng độ chì trong xăng

Số liệu thống kiểm tra nồng độ chì trong xăng

... hởng của nồng độ chì trong xăng đối với nồng độ chì trong máu là rất đáng kể.Nhóm nghiên cứu đặc biệt quan tâm đến việc đánh giá ảnh hởng của nồng độ chì trong xăng với nồng độ chì trong máu ... mạnh mẽ trong số liệu NHANESII giữ nồng độ chì trong xăng và khả năng một trẻ em bị nhiễm độc chì trong máu. Trên thực tế, họ ớc tính rằng giảm lợng chì trong xăng sẽ giúp giảm thiểu số ca bị ... phân rà của lợng chì trong máu để đoán mối tơng quan giữa lợng chì trong xăng đà bị rút bớt với số lợng chì trong máu bị nghi do chì trong xăng gây ra. Chì có chu kỳ phân rà trong máu là 30...
 • 26
 • 656
 • 0
Tài liệu Những kiểm tra sức khỏe cần thiết để chuẩn bị làm mẹ pdf

Tài liệu Những kiểm tra sức khỏe cần thiết để chuẩn bị làm mẹ pdf

... khuyên những phụ nữ trên 35 tuổi hoặc có tiền sử gia đình bị bệnh tim, bệnh béo phì, cholesterol cao nên làm các xét nghiệm này 2 năm một lần. Những kiểm tra sức khỏe cần thiết để chuẩn bị làm ... đây là những xét nghiệm về sức khỏe cần thiết cho bạn. Sức khỏe răng miệng Kiểm tra sức khỏe răng miệng định kỳ như cạo vôi răng, nha chu sẽ giúp cho răng và nướu của bạn luôn khỏe mạnh. ... làm mẹ Kiểm tra sức khỏe tổng quát định kỳ để với mọi người là rất quan trọng. Khi bạn chuẩn bị mang thai hoặc đang có thai, việc này sẽ trở nên quan trọng hơn vì nó liên quan đến sức khỏe...
 • 7
 • 449
 • 2
DANH MỤC TRANG BỊ, DỤNG CỤ Y TẾ TỐI THIỂU CỦA MỘT HỘI ĐỒNG KHÁM SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ pot

DANH MỤC TRANG BỊ, DỤNG CỤ Y TẾ TỐI THIỂU CỦA MỘT HỘI ĐỒNG KHÁM SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ pot

... DANH MỤC TRANG BỊ, DỤNG CỤ Y TẾ TỐI THIỂU CỦA MỘT HỘI ĐỒNG KHÁM SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ (Kèm theo Thông tư số 36/TTLT-BYT-BQP ng y 17 tháng 10 năm 2011 của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc ... Y tế - Bộ Quốc phòng) TT TÊN TRANG BỊ, DỤNG CỤ ĐƠN VỊ TÍNH SỐ LƯỢNG 1 Cân có thước đo chiều cao cái 01 2 Thước d y cái 01 3 Ống nghe hai tai cái 03 4 Huyết áp kế cái 03 5 Nhiệt kế nách ... hai tai cái 03 4 Huyết áp kế cái 03 5 Nhiệt kế nách cái 02 6 Búa phản xạ cái 01 7 Đèn soi đ y mắt cái 01 8 Hộp kính thử thị lực bộ 01 9 Bảng kiểm tra thị lực cái 01 10 Bảng thị lực màu...
 • 2
 • 1,337
 • 1
MẪU PHIẾU SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ doc

MẪU PHIẾU SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ doc

... Da liễu KQ xét nghiệm (nếu có) Kết luận - Mẫu phiếu sức khoẻ nghĩa vụ quân sự được in trên giấy trắng khổ A4, phông chữ 13. - Phiếu gồm 02 trang: + Trang 1 in theo chiều đứng của ... m. HUYỆN …………………. XÃ………………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ I. Sơ yếu lý lịch: Họ và tên: Sinh ngày: / / Nam, ... dọc kép, phần bên trái cho Hội đồng khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự huyện và phần bên phải cho Hội đồng khám sức khoẻ (khám phúc tra) của đơn vị nhận quân. - Khi khám các chuyên khoa, sau khi...
 • 5
 • 11,410
 • 58
MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ pps

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ pps

... tháng năm BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Đợt . năm TT Nội dung Kết quả Ghi chú 1 Số lượng cần kiểm tra theo kế hoạch 2 Số lượng đã kiểm tra 3 Phân loại sức khỏe: ... Các loại mẫu báo cáo mẫu sổ thống kê (Kèm theo Thông tư số 36/TTLT-BYT-BQP ngày 17 tháng 10 năm 2011 của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng) HUYỆN XÃ Số: / CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...
 • 2
 • 1,496
 • 2
Mẫu báo cáo kết quả sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự pdf

Mẫu báo cáo kết quả tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự pdf

... ra Trong đó: - Số lượng đề nghị miễn làm NVQS - Lý do khác TỔ TRƯỞNG TỔ SƠ TUYỂN SỨC KHỎE (Ký tên) Nơi nhận: ...
 • 3
 • 2,204
 • 12
Mẫu báo cáo kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự pot

Mẫu báo cáo kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự pot

... ngày tháng năm BÁO CÁO KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Đợt . năm TT Nội dung Kết quả Ghi chú 1 Số lượng khám theo kế hoạch 2 Số lượng đã khám 3 Phân loại sức khỏe: ... Mẫu 3a. Báo cáo kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự HUYỆN………………. HỘI ĐỒNG KSK NVQS Số: / CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...
 • 2
 • 1,311
 • 4
Mẫu sổ thống kê kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự (cho tuyến xã) pdf

Mẫu sổ thống kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự (cho tuyến xã) pdf

... L3 L4 L5 Mẫu 5a. Sổ thống kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự (cho tuyến xã) a) Bìa: HUYỆN: Quyển số: XÃ SỔ THỐNG KÊ KIỂM TRA SỨC KHOẺ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Bắt đầu ngày / ... SỔ THỐNG KÊ KIỂM TRA SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Thể lực Phân loại sức khỏe TT Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ Cao (cm) Cân nặng (kg) Vòng ngực TB (cm) Tình trạng sức khỏe và...
 • 3
 • 1,870
 • 7
Mẫu sổ thống kê khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự (cho tuyến xã) ppsx

Mẫu sổ thống khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự (cho tuyến xã) ppsx

... Mẫu 5b. Sổ thống khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự (cho tuyến xã) a) Bìa: HUYỆN: Quyển số: XÃ SỔ THỐNG KÊ KHÁM SƠ TUYỂN SỨC KHOẺ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Bắt đầu ngày ... SỔ THỐNG KÊ KIỂM TRA SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Ghi chú: - Thống khám sức khỏe NVQS sau mỗi ngày cộng dồn các cột phân loại sức khỏe; - Sau mỗi đợt có tổng kết việc phân loại sức khỏe. ...
 • 4
 • 3,553
 • 14
Mẫu sổ thống kê khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự (cho tuyến huyện) ppt

Mẫu sổ thống khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự (cho tuyến huyện) ppt

... loại 4, 5 và 6. Mẫu 5c. Sổ thống khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự (cho tuyến huyện) a) Bìa: TỈNH:. Quyển số: HUYỆN SỔ THỐNG KÊ KHÁM SỨC KHOẺ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Bắt đầu ngày / / Kết ... - Thống khám sức khỏe NVQS sau mỗi ngày cộng dồn các cột phân loại sức khỏe; - Sau mỗi đợt có tổng kết việc phân loại sức khỏe và cơ cấu bệnh tật công dân sức khỏe loại 4, 5 và 6. Mẫu...
 • 3
 • 1,151
 • 6
NGHị QUYếT QUY địNH MộT Số đIểM Về VIệC THI HàNH LUậT NGHĩA Vụ QUâN SỰ ppsx

NGHị QUYếT QUY địNH MộT Số đIểM Về VIệC THI HàNH LUậT NGHĩA Vụ QUâN SỰ ppsx

... cơ quan quân sự để đăng ký nghĩa vụ quân sự. Điều 2 Nghĩa vụ quân sự nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Làm nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ ... MộT Số đIểM Về VIệC THI HàNH LUậT NGHĩA Vụ QUâN Sự Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hi ch ngha Vit Nam; Theo ngh ca Hội đồng bộ trưởng; QUY T NGHị: 1- Luật nghĩa vụ ... quân sự ở cấp mình để giúp Uỷ ban thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự ở địa phương. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp gồm có Chủ tịch là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, NGHị QUY T QUY địNH MộT...
 • 14
 • 488
 • 0
HỆ THỐNG KIỂM TRA sức KHOẺ (HEALTH MONITORING SYSTEM)

HỆ THỐNG KIỂM TRA sức KHOẺ (HEALTH MONITORING SYSTEM)

... HỌC BÁCH KHOATHUYẾT MINHĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊNTÊN ĐỀ TÀI:HỆ THỐNG KIỂM TRA SỨC KHOẺ (HEALTH MONITORING SYSTEM) Mã số: CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI : Nguyễn Đức PhướcLỚP : 10ESKHOA : Trung ... - Hạnh phúc THUYẾT MINH ĐỀ TÀINGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN21. Tên đề tài Hệ thống kiểm tra sức khoẻ Health Monitoring System 2. Mã số3. Lĩnh vực nghiên cứu 4. loại hình nghiên cứuTự ... http://processors.wiki.ti.com/index.php/Getting_Started_with_the_Stellaris_EK-LM4F120XL_LaunchPad_Workshop11. Tính cấp thiết của đề tài Hiện nay, vấn đề sức khoẻ ngày càng được quan tâm và nâng cao. Việc đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ định kỳ, đặc biệt là những người cao tuổi là rất khó...
 • 7
 • 250
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: thiet ke kiem tra suc khoedon xin chung nhan suc khỏ nghia vu quan sukiểm tra sức khỏe trẻ sơ sinhchỉ số kiểm tra sức khoẻkiểm tra sức khỏe cho trẻ sơ sinhkế hoạch kiểm tra sức khỏe định kỳkiem tra suc khoe cho tre so sinh o daukiểm tra sức khỏe lưu trữ hồ sơ huấn luyện và giáo dụcbm09 ssop09 01 biểu mẫu giám sát kiểm tra sức khoẻ công nhânhe thong kiem tra suc khoekiểm tra sức khỏekiểm tra sức khỏe thai nhikiểm tra sức khỏe của windows vistakiễm tra sức khỏe cho trẻkiểm tra sức khỏe lái xeBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI