1. Trang chủ >
 2. Biểu Mẫu - Văn Bản >
 3. Biểu mẫu >

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ pps

Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra trợ giúp pháp lý

Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra trợ giúp pháp lý

... việc với…Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả như sau:I. Kết quả II. Đánh giá, kiến nghị1. Đánh giáa) Thuận lợi…b) Khó khăn…2. Kiến nghị…Trên đây là báo cáo về kết quả đợt kiểm tra tại… từ ngày…đến ... ĐOÀN KIỂM TRA Số: /BC- Mẫu BM/TGPL-02-11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20 BÁO CÁO Kết quả đợt kiểm tra về tổ chức và hoạt động trợ giúp ... giúp pháp tại …Kính gửi……………………………….Thực hiện kế hoạch kiểm tra về tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp tại… từ ngày… đến ngày… của … đã được … phê duyệt, …đã thành lập Đoàn kiểm tra với...
 • 2
 • 2,832
 • 1
MẪU BÁO CÁO Kết quả thanh tra, kiểm tra trong Tháng hành động vì CLVSATTP năm 2013 do Đoàn liên ngành T.Ư thực hiện doc

MẪU BÁO CÁO Kết quả thanh tra, kiểm tra trong Tháng hành động vì CLVSATTP năm 2013 do Đoàn liên ngành T.Ư thực hiện doc

... MẪU 1 BÁO CÁO Kết quả thanh tra, kiểm tra trong Tháng hành động CLVSATTP năm 2013 do Đoàn liên ngành T.Ư thực hiện I. Ghi nhận báo cáo của các địa phương với Đoàn liên ngành TW. ... khai thực hiện Kế hoạch Tháng hành động năm 2013. II. Kết quả thanh tra, kiểm tra tại cơ sở thực phẩm do đoàn liên ngành T.Ư phối hợp với địa phương thực hiện: Bảng 1: Tóm tắt kết quả thanh tra, ... kết quả thanh tra, kiểm tra: TT Nội dung Số lượng Tỷ lệ % so với tổng số được thanh tra 1 Tổng số cơ sở được thanh tra 2 Số cơ sở có vi phạm 3 Số cơ sở vi phạm bị xử lý Trong đó: 3.1 Số...
 • 2
 • 1,149
 • 0
MẪU BÁO CÁO Kết quả thanh tra, kiểm tra trong Tháng hành động năm 2013 do địa phương thực hiện potx

MẪU BÁO CÁO Kết quả thanh tra, kiểm tra trong Tháng hành động năm 2013 do địa phương thực hiện potx

... MẪU 2 BÁO CÁO Kết quả thanh tra, kiểm tra trong Tháng hành động năm 2013 do địa phương thực hiện I. Công tác chỉ đạo: (nêu cụ thể) II. Kết quả thanh tra, kiểm tra tại cơ sở thực phẩm ... tỉnh: 1.2 Số đoàn thanh tra, kiểm tra tuyến huyện: 1.3 Số đoàn kiểm tra tuyến xã: 2. Kết quả thanh tra, kiểm tra: Bảng 1: Kết quả thanh tra, kiểm tra: TT Loại hình cơ sở thực phẩm Tổng ... gồm các cơ sở do đoàn liên ngành T.Ư thực hiện báo cáo) : 1. Việc tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra Tổng số đoàn thanh tra, kiểm tra: Trong đó: 1.1 Số đoàn thanh tra, kiểm tra tuyến tỉnh:...
 • 3
 • 707
 • 0
Mẫu BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA (HOẶC XÁC MINH ĐƠN) pdf

Mẫu BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA (HOẶC XÁC MINH ĐƠN) pdf

... ĐƠN) Tại …………… (3) Kính gửi: ……………………………………… (4) Thực hiện Quyết định số ……… /QĐ-BHXH ngày … /…./……. của … (4) ……… về việc …. (5); Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra (hoặc xác minh đơn) ... kiểm tra; Mẫu số 11/BC-KT ………(1)……… …… (2)……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ………., ngày … tháng … năm ……… BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA (HOẶC XÁC MINH ... tác …………… (5) ……… tại … (3) …………. như sau: I. KẾT QUẢ KIỂM TRA (HOẶC XÁC MINH) : (Kết luận cụ thể về từng nội dung đã được tiến hành kiểm tra; xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân,...
 • 3
 • 9,461
 • 16
Mẫu BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA pps

Mẫu BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA pps

... Mẫu M6.1 BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA Tên dự án: I. TỔNG QUAN 1. Mục đích Báo cáo kết quả kiểm tra, nhân lực tham gia, kết quả kiểm tra và ý kiến của nhóm kiểm tra. 2. Nhân lực tham gia kiểm ... tham gia kiểm tra STT Họ và tên Công việc thực hiện 1 2 II. KẾT QUẢ KIỂM TRA 1. Bảng thống kê kết quả kiểm tra dữ liệu đặc tả STT Lỗi Mô tả 1 2 2. Bảng thống kê kết quả kiểm tra dữ liệu...
 • 2
 • 767
 • 0
MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ pps

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ pps

... tháng năm BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Đợt . năm TT Nội dung Kết quả Ghi chú 1 Số lượng cần kiểm tra theo kế hoạch 2 Số lượng đã kiểm tra 3 Phân loại sức khỏe: ... Các loại mẫu báo cáo mẫu sổ thống kê (Kèm theo Thông tư số 36/TTLT-BYT-BQP ngày 17 tháng 10 năm 2011 của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng) HUYỆN XÃ Số: / CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...
 • 2
 • 1,497
 • 2
Mẫu báo cáo kết quả sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự pdf

Mẫu báo cáo kết quả sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự pdf

... ra Trong đó: - Số lượng đề nghị miễn làm NVQS - Lý do khác TỔ TRƯỞNG TỔ SƠ TUYỂN SỨC KHỎE (Ký tên) Nơi nhận: ...
 • 3
 • 2,209
 • 12
Mẫu sổ thống kê kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự (cho tuyến xã) pdf

Mẫu sổ thống kê kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự (cho tuyến xã) pdf

... L3 L4 L5 Mẫu 5a. Sổ thống kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự (cho tuyến xã) a) Bìa: HUYỆN: Quyển số: XÃ SỔ THỐNG KÊ KIỂM TRA SỨC KHOẺ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Bắt đầu ngày / ... SỔ THỐNG KÊ KIỂM TRA SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Thể lực Phân loại sức khỏe TT Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ Cao (cm) Cân nặng (kg) Vòng ngực TB (cm) Tình trạng sức khỏe và...
 • 3
 • 1,870
 • 7
Mẫu sổ thống kê khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự (cho tuyến xã) ppsx

Mẫu sổ thống kê khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự (cho tuyến xã) ppsx

... Mẫu 5b. Sổ thống khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự (cho tuyến xã) a) Bìa: HUYỆN: Quyển số: XÃ SỔ THỐNG KÊ KHÁM SƠ TUYỂN SỨC KHOẺ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Bắt đầu ngày ... SỔ THỐNG KÊ KIỂM TRA SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Ghi chú: - Thống khám sức khỏe NVQS sau mỗi ngày cộng dồn các cột phân loại sức khỏe; - Sau mỗi đợt có tổng kết việc phân loại sức khỏe. ...
 • 4
 • 3,554
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: mẫu báo cáo kết quả kiểm tra tài chính đảngmẫu báo cáo kết quả kiểm tra xác minhmẫu báo cáo kết quả kiểm tramẫu báo cáo kết quả kiểm tra giám sátmẫu báo cáo kết quả kiểm tra đảngmẫu báo cáo kết quả kiểm tra đảng viênmẫu báo cáo kết quả kiểm tra đảng viên chấp hànhmẫu báo cáo kết quả thanh tra kiểm trabáo cáo kết quả kiểm trabáo cáo kết quả kiểm tra công tác đoànbáo cáo kết quả kiểm tra tài chính đảngbáo cáo kết quả kiểm tra giám sát chi bộbáo cáo kết quả kiểm tra giám sát đảng viênbáo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ giáo viênbáo cáo kết quả kiểm tra giám sát của chi bộBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật