1. Trang chủ >
 2. Biểu Mẫu - Văn Bản >
 3. Biểu mẫu >

DANH MỤC TRANG BỊ, DỤNG CỤ Y TẾ TỐI THIỂU CỦA MỘT HỘI ĐỒNG KHÁM SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ pot

 Giáo trình bảo quản thuốc và dụng cụ y tế

Giáo trình bảo quản thuốc và dụng cụ y tế

... nghĩa tầm quan trọng của công tác bảo quản thuốc - dụng cụ y tế 2 .Trình b y được những nội dung chính của môn bảo quản thuốc- dụng cụ y tế NỘI DUNG1. ĐẠI CƯƠNG VỀ BẢO QUẢN Thuốc dụng cụ y tế ... thuốc - dụng cụ y tế các biện pháp bảo quản thuốc - DCYT nhằm đảm bảo giữ được chất lượng tốt khi sử dụng. Như v y, đối tượng chính của môn học bảo quản thuốc dụng cụ y tế. Ng y nay, ... lợng thuốc, dụng cụ y tế 6Bài 3Kỹ thuật bảo quản thuốc, hóa chất, dợc liệu 19Bài 4Kỹ thuật bảo quản dụng cụ th y tinh 26Bài 5Kỹ thuật bảo quản dụng cụ kim loại 29Bài 6Kỹ thuật bảo quản dụng...
 • 40
 • 35,975
 • 207
Nghiên cứu công nghệ sản xuất thép mác SAE4161 dùng để sản xuất dụng cụ y tế

Nghiên cứu công nghệ sản xuất thép mác SAE4161 dùng để sản xuất dụng cụ y tế

... công nghệ sản xuất thép mác SAE4161 dùng để sản xuất dụng cụ y tế Hớng của đề tài là sử dụng tối đa những kết quả nghiên cứu sản xuất đà áp dụng thành công ở những nớc phát triển để xác ... chịu mài mòn tốt, dễ gia công cơ khí, đáp ứng đợc đòi hỏi khắt khe về dụng cụ y tế. ở Việt Nam đà có nhà m y chuyên sản xuất dụng cụ y tế, nguyên liệu dùng để sản xuất phần lớn là nhập ngoại, ... xuất thép SAE4161 14 3.1.1 Công nghệ nấu luyện 14 3.1.2 Công nghệ tinh luyện 18 3.1.3 Công nghệ rèn 19 3.1.4 Công nghệ nhiệt luyện 20 3.1.4.1 Công nghệ ủ 20 3.1.4.2 Công nghệ...
 • 32
 • 794
 • 1
Tổng quan dự án nhà máy sản xuất bơm tiêm, dây chuyền dịch, dụng cụ y tế

Tổng quan dự án nhà máy sản xuất bơm tiêm, dây chuyền dịch, dụng cụ y tế

... Quy trình sản xuất bơm tiêm, d y chuyền dịch, dụng cụ y tế 21Sơ đồ 2: Quy trình sản xuất d y chuyền dịch 2239 Bảng 1: Các sản phẩm bơm tiêm và d y chuyền dịchSTT Loại sản phẩm đơn vị Sản ... của dự án - Đầu t x y dựng Nhà m y sản xuất bơm tiêm, d y chuyền dịch dụng cụ y tế. Góp phần thực hiện thành công đề án nghiên cứu chế tạo, sản xuất trang thiết bị y tế đến năm 2010 của Bộ Y tế ... nhà m y sản xuất bơm tiêm, d y chuyền dịch, dụng cụ y tế 2.1. Tên dự án đầu t: Nhà m y sản xuất bơm tiêm, d y chuyền dịch dụng cụ y tế Địa điểm thực hiện dự án: Lô B, Khu công nghiệp Tam Điệp,...
 • 40
 • 3,056
 • 36
Đánh giá trang bị điện – điện tử cần trục kone tại công ty đóng tàu phà rừng đề xuất giải pháp cải tiến hiện đại hóa hệ truyền động điện

Đánh giá trang bị điện – điện tử cần trục kone tại công ty đóng tàu phà rừng đề xuất giải pháp cải tiến hiện đại hóa hệ truyền động điện

... hoạt động của các cơ cấu và thiết bị an toàn. 3 Chng 1 Tổng quan về nhóm cần trục nhà máy đóng tàu phà rừng 1.1. lịch sử phát triển của công ty đóng tàu phà rừng Công ty đóng tàu Phà ... bằng hệ truyền động điện biến tần động cơ. 19 Chng 2 KháI quát về hệ thống điều khiển truyền động điện cho cần trục kone 2.1. giới thiệu chung về cần trục kone Cn trục chân đế KONE ... chọn giải pháp truyền động điện cho cơ cấu di chuyển chân đế nhà máy đóng tàu Phà Rừng. 3.2.1. Hệ truyền động điều chỉnh điện áp động cơ a. Nguyên lý: Theo lý thuyết máy điện, ta có quan hệ...
 • 80
 • 451
 • 0
Luận văn: Đánh giá trang bị điện – điện tử cần trục Kone tại công ty đóng tàu Phà Rừng. Đề xuất giải pháp cải tiến hiện đại hóa hệ truyền động điện ppt

Luận văn: Đánh giá trang bị điện – điện tử cần trục Kone tại công ty đóng tàu Phà Rừng. Đề xuất giải pháp cải tiến hiện đại hóa hệ truyền động điện ppt

... TẠO TRƯỜNG…………… Luận văn Đánh giá trang bị điện điện tử cần trục Kone tại công ty đóng tàu Phà Rừng. Đề xuất giải pháp cải tiến hiện đại hóa hệ truyền động điện 62 b. Tính ... các công tác điều chỉnh hệ thống thoả mãn các yêu cầu công nghệ. 2. Phương pháp chung để đánh giá khả năng phục vụ thiết bị điện của cần trục Để đánh giá khả năng phục vụ của thiết bị điện ... đến Công ty đóng tàu Phà Rừng. Để phát triển nâng cao năng lực trong đóng mới công ty đã và đang đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh đầu tư vào khoa học công nghệ, trang thiết bị hiện đại...
 • 81
 • 421
 • 0
Báo cáo: Nghiên cứu công nghệ sản xuất thép Mác SAE4161 dùng để sản xuất dụng cụ y tế pdf

Báo cáo: Nghiên cứu công nghệ sản xuất thép Mác SAE4161 dùng để sản xuất dụng cụ y tế pdf

... xuất thép SAE4161 14 3.1.1 Công nghệ nấu luyện 14 3.1.2 Công nghệ tinh luyện 18 3.1.3 Công nghệ rèn 19 3.1.4 Công nghệ nhiệt luyện 20 3.1.4.1 Công nghệ ủ 20 3.1.4.2 Công nghệ tôi ... kim Đen Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển CÔNG NGHệ cấp bộ Tên đề tài: NGHIấN CU CễNG NGHỆ SẢN XUẤT THÉP MÁC SAE4161 DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT DNG C Y T DFGEDFGEDFGE ... cao để chế tạo dụng cụ phẫu thuật là hoàn toàn hợp lý, có lợi về mặt kinh tế. 2. Đề tài đà xác định quy trình công nghệ sản xuất thép SAE4161 để chế tạo dụng cụ phẫu thuật gồm các bớc: - Công...
 • 32
 • 549
 • 0
Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : CÁC SƠ ĐỒ THIẾT BỊ - DỤNG CỤ SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM TỔNG HỢP TỪ PHƯƠNG PHÁP VI SINH VẬT part 3 potx

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : CÁC SƠ ĐỒ THIẾT BỊ - DỤNG CỤ SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM TỔNG HỢP TỪ PHƯƠNG PHÁP VI SINH VẬT part 3 potx

... oC; 2 7- Lc khäng khê; 2 9- Mạy lc âãø lm sảch khäng khê thi; 3 0- Thanh trng thiãút bë khỉí bt; 2 8- Mạy lc âãø lm sảch khäng khê khi nảp; 3 1- Bäü âo mạy dáûp boüt; 3 2- Voìi phun; 33 . Näöi lãn ... men; 34 . Trao nhiãût âãø lm lảnh cháút lng canh trỉåìng v sinh khäúi; 35 . Thanh trng; 3 6- Mạy ẹp lc tỉû âäüng; 3 7- Thuìng chæïa sinh khäúi; 38 , 4 0- Thuìng chæïa cháút lng canh trỉåìng; 39 , 50, ... 17 - Thiãút bë lãn men 19 - Ly tám 21 - Maïy sáúy phun 26, xyclon 28 - Cán tỉû âäüng 32 , vêt träün 33 , nghiãưn rung 36 - Thiãút bë goïi 1- Thng chỉïa ; 2,4-...
 • 5
 • 362
 • 0
DANH MỤC TRANG BỊ, DỤNG CỤ Y TẾ TỐI THIỂU CỦA MỘT HỘI ĐỒNG KHÁM SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ pot

DANH MỤC TRANG BỊ, DỤNG CỤ Y TẾ TỐI THIỂU CỦA MỘT HỘI ĐỒNG KHÁM SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ pot

... DANH MỤC TRANG BỊ, DỤNG CỤ Y TẾ TỐI THIỂU CỦA MỘT HỘI ĐỒNG KHÁM SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ (Kèm theo Thông tư số 36/TTLT-BYT-BQP ng y 17 tháng 10 năm 2011 của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc ... Y tế - Bộ Quốc phòng) TT TÊN TRANG BỊ, DỤNG CỤ ĐƠN VỊ TÍNH SỐ LƯỢNG 1 Cân có thước đo chiều cao cái 01 2 Thước d y cái 01 3 Ống nghe hai tai cái 03 4 Huyết áp kế cái 03 5 Nhiệt kế nách ... hai tai cái 03 4 Huyết áp kế cái 03 5 Nhiệt kế nách cái 02 6 Búa phản xạ cái 01 7 Đèn soi đ y mắt cái 01 8 Hộp kính thử thị lực bộ 01 9 Bảng kiểm tra thị lực cái 01 10 Bảng thị lực màu...
 • 2
 • 1,350
 • 1
thiết kế phân xưởng mạ thiết bị, dụng cô y tế năng suất 100000 m2 năm

thiết kế phân xưởng mạ thiết bị, dụngy tế năng suất 100000 m2 năm

... chọn chiều d y líp mạ các sản phẩm mạ Trong nội dung đồ án tốt nghiệp của ta là thiết kế phân xưởng mạ thiết bị, dụng y tế năng xuất 100.000 m2 /năm cho thiết bị, dụng y tế. Để làm cơ sở ... NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP.Họ và tên: Nguyễn Duy Hanh.Khóa: 43, Ngành học…Ngành Điện hóa … ,Hệ: Chính quy. 1. Nhiệm vụ thiết kế: Thiết kế phân xưởng mạ thiết bị, dụng y tế năng sut ... thiết bị, dụng y tế chớnh vỡ lý do n y mà chúng ta phải cố gắng sản xuất ra các thiết bị ,dụng cụ y tế chất lượng cao để phục vụ cho công tác y tế .+ Vai trũ líp mạ. Đối với thiết bị, dụng...
 • 83
 • 527
 • 4
thiết kế phân xưởng mạ thiết bị, dụng cụ y tế năng suất 100.000 m2 một năm.

thiết kế phân xưởng mạ thiết bị, dụng cụ y tế năng suất 100.000 m2 một năm.

... VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP. Họ và tên: Nguyễn Duy Hanh.Khóa: 43, Ngành học…Ngành Điện hóa … ,Hệ:Chính quy. 1. Nhiệm vụ thiết kế: Thiết kế phân xưởng mạ thiết bị,dông cụ y tế năng suất1 00. ... công tác y tế .Trong thực tế các thiết bị, dông cụ y tế được tiêu dùng một lượng lớn ở nước ta nhưng chúng ta lại chỉ sản xuất được một phần nhá cho dù các thiết bị, dông cụ y tế đa phần ... nguồn catốt hay anốt thụ động hoá… trong đó phương pháp mạ được dùng phổ biến nhất.Bản đồ án thiết kế phân xưởng mạ thiết bị, dông cụ y tế n y đã kết hợp giữa lý luận và thực tế. Đồng thời...
 • 23
 • 858
 • 8
CHIẾU xạ, một BIỆN PHÁP hữu HIỆU TRONG KHỬ TRÙNG DỤNG cụ y tế và CHIẾU xạ THỰC PHẨM

CHIẾU xạ, một BIỆN PHÁP hữu HIỆU TRONG KHỬ TRÙNG DỤNG cụ y tế và CHIẾU xạ THỰC PHẨM

... Chiếu xạ, một biện pháp hữu hiệu trong khử trùng dụng cụ y tế chiếu xạ thực phẩm (Chỉnh sửa lần 2, 10/2010) 1 CHIẾU XẠ, MỘT BIỆN PHÁP HỮU HIỆU TRONG KHỬ TRÙNG DỤNG CỤ Y TẾ VÀ CHIẾU ... Chiếu xạ, một biện pháp hữu hiệu trong khử trùng dụng cụ y tế chiếu xạ thực phẩm (Chỉnh sửa lần 2, 10/2010) 9 Chiếu xạ khử trùng DCYT chiếu xạ thực phẩm ở Việt Nam Công nghệ khử ... nhanh) khoảng vài chục Chiếu xạ, một biện pháp hữu hiệu trong khử trùng dụng cụ y tế chiếu xạ thực phẩm (Chỉnh sửa lần 2, 10/2010) 2 m y gia tốc được sử dụng cho chiếu xạ khử trùng DCYT...
 • 11
 • 521
 • 0
nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị tự động khử trùng dụng cụ y tế

nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị tự động khử trùng dụng cụ y tế

... Nghiên cứu thiết kế hệ thống bảo vệ xâm nhập, giữ sạch d y chuyền trong qúa trình khử trùng, tránh tái nhiễm từ nguồn ngoài D. Nghiên cứu sử dụng thiết bò Ozone vào khử trùng dụng cụ y tế, ... TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Trang 3 I. Thông tin chung về đề tài: 1.Tên đề tài: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống thiết tự động khử trùng dụng cụ y tế . 2. Mã số: 3. ... sound,voiceDigital display Trang 23 PHẦN MỞ ĐẦU Trang 24 TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO HỆ THỐNG THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG KHỬ TRÙNG DỤNG CỤ YTẾ. THỜI GIAN THỰC HIỆN:...
 • 88
 • 380
 • 0
Nghiên cứu khử trùng dụng cụ y tế và chế phẩm sinh học do Việt Nam sản xuất băng bức xạ ION hóa

Nghiên cứu khử trùng dụng cụ y tế và chế phẩm sinh học do Việt Nam sản xuất băng bức xạ ION hóa

... trên màn hình ?! Chọn, nh y chuột vào 1 trong 3 kích th!ớcChọn, nh y chuột vào 1 trong 3 kích th!ớcChọn, nh y chuột vào 1 trong 3 kích th!ớcChọn, nh y chuột vào 1 trong 3 kích th!ớc có ... Chọn đề mục muốn đọc nh y chuột vào đó ! Bạn muốn phóng to hay thu nhỏBạn muốn phóng to hay thu nhỏBạn muốn phóng to hay thu nhỏBạn muốn phóng to hay thu nhỏ trang báo cáo trên màn hình ... ! Hy đọc qua Mục lục bên tay trái bạn tr"ớc khiđọc báo cáo ( với Acrobat 4.0 trở lên, cho trỏ chuột vàomỗi đề mục để đọc toàn bộ dòng bị che khuất )! Chọn đề mục muốn đọc nh y chuột...
 • 130
 • 484
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các thiết bị dụng cụ y tếsản xuất thiết bị dụng cụ y tếcty tnhh thiết bị dụng cụ y tế amedcông ty thiết bị dụng cụ y tếcông ty tnhh thiết bị dụng cụ y tế amedhoàn thiện chiến lược marketing mix của công ty thiết bị dụng cụ y tếdanh mục thiết bị giáo dục mầm non tối thiểuthiết bị và dụng cụ y tếbáo cáo hoàn thiện chiến lược marketing cuảncông ty thiết bị y tế dụng cụ y tếkhử trùng dụng cụ y tếquy trình tiệt trùng dụng cụ y tếnồi hấp tiệt trùng dụng cụ y tếsát trùng dụng cụ y tếcách tiệt trùng dụng cụ y tếmáy tiệt trùng dụng cụ y tếBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ