1. Trang chủ >
 2. Ôn thi Đại học - Cao đẳng >
 3. Hóa học >

Giải bài tập hóa bằng phương pháp quy đổi (có ví dụ và bài tập áp dụng)

Giải bài tập hóa bằng phương pháp quy đổi

Giải bài tập hóa bằng phương pháp quy đổi

... O2- Phƣơng pháp 8: Các dạng quy đổi 1 Ph-¬ng ph¸p quy ®æi I. CƠ SƠ CỦA PHƢƠNG PHÁP 1. Nguyên tắc chung Quy đổi là một phương pháp biến đổi toán học nhằm đưa bài toán ban đầu là ... Khi áp dụng phương pháp quy đổi phải tuân thủ 2 nguyên tắc sau : + Bảo toàn nguyên tố. + Bảo toàn số oxi hoá. 2. Các hƣớng quy đổi chú ý (l) Một bài toán có thể có nhiều hướng quy đổi ... D Tương tự có thể quy đổi hỗn hợp X thành (Cu Cu2O) hoặc (CuO Cu2O) 2. Quy đổi nhiều hợp chất về các nguyên tử hoặc đơn chất tƣơng ứng dụ 5: (Làm lại dụ 1) Nung m gam bột...
 • 12
 • 950
 • 0
Các phương pháp giải nhanh trong hóa học - Phương pháp quy đổi

Các phương pháp giải nhanh trong hóa học - Phương pháp quy đổi

... thông tin được sắp xếp cho phù hợp với nguyện vọng. Các chuyên đề luyện thi Đại học môn Hóa – Các phương pháp giải nhanh trong Hóa học 3 Phương pháp 8: Phương pháp quy đổi Câu 2: ... 0,18 .56 = 10,08 gam Nhận xét: Qua bài toán này nói riêng cũng như những bài toán quy đổi nói chung: Có thể có nhiều cách quy đổi nhưng việc lựa chọn dạng quy đổi như thế nào cho phù hợp để thuận ... Gv: Nguyễn văn Nghĩa 097 218 0088 2 Phương pháp 8: Phương pháp quy đổi Vậy khối lượng của Fe là : 0,1.56 = 5,6 gam  23Fe Om 12 5,6 6,4...
 • 4
 • 1,422
 • 27
Giải bài tập hóa bằng phương pháp phân tích, so sánh, khái quát hóa

Giải bài tập hóa bằng phương pháp phân tích, so sánh, khái quát hóa

... chung các điểm đặc biệt của bài toán, từ đó tìm ra được phương pháp hoặc phối hợp các phương pháp giúp giải nhanh bài toán một cách tối ưu. II. CÁC DẠNG BÀI TẬP THƢỜNG GẶP Dạng 1: Dựa vào ... 25,6 áp án A. Phƣơng pháp 17: Kĩ thuật phân tích, so sánh,… 1 Phƣơng pháp phân tích, so sánh, khái quát hóa I. CƠ SƠ CỦA PHƢƠNG PHÁP Thông qua việc phân tích, so sánh, khái quát hóa ... Phƣơng pháp 17: Kĩ thuật phân tích, so sánh,… 4 X có trong thiên nhiên tham gia phản ứng trùng ngưng  áp án C Dạng 3: Dựa vào bản chất phản ứng sự phối hợp giữa các phƣơng pháp: ...
 • 8
 • 941
 • 3
Giải bài tập hóa bằng phương pháp bảo toàn khối lượng

Giải bài tập hóa bằng phương pháp bảo toàn khối lượng

... việc sử dụng phƣơng pháp này càng giúp đơn giản hóa bài toán hơn. Phƣơng pháp bảo toàn khối lƣợng thƣờng đƣợc sủ dụng trong các bài toán nhiều chất. 4. Các bƣớc giải. - lập sơ đồ biến đổi các ... 1 PHƢƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƢỢNG PHƢƠNG PHÁP GIẢI 1. Nội dung phƣơng pháp - Áp dụng định luật bảo toàn khối lƣợng (BTKL): “ Tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối ... giúp ta giải bài toán hóa học một cách đơn giản, nhanh chóng Xét phản ứng: A + B  C + D Ta luôn có: mA + mB = mC + mD (1) * Lưu ý: Điều quan trọng nhất khi áp dụng phƣơng pháp này...
 • 13
 • 1,127
 • 8
Giải bài tập hóa bằng phương pháp bảo toàn nguyên tố

Giải bài tập hóa bằng phương pháp bảo toàn nguyên tố

... chính. II. CÁC DẠNG BÀI TẬP THƢỜNG GẶP Phương pháp bảo toàn nguyên tố có thể áp dụng cho hầu hết các dạng bài tập, đặc biệt là các dạng bài hỗn hợp nhiều chất, xảy ra nhiều biến đổi phức tạp. Dưới ... ÁP ÁN 1D 2B 3A 4A 5A 6C 7B 8C 9D 10D 11C 12B 13B 14A Phƣơng pháp 4: Bảo toàn nguyên tố Ph-¬ng ph¸p B¶o toµn nguyªn tè I. PHƢƠNG PHÁP GIẢI - Nguyên tắc chung của phương pháp là dựa vào ... 2.2Nn Phương pháp bảo toàn khối lượng nguyên tố với O được sử dụng rất phổ biến trong các bài toán hóa hữu cơ. * Chú ý: Đối với trường hợp đốt cháy hợp chất hữu cơ chứa Nitơ bằng không...
 • 8
 • 1,099
 • 19
Hóa học thpt - Giải toán bằng phương pháp quy đổi - Nguyễn Tiến Thanh pps

Hóa học thpt - Giải toán bằng phương pháp quy đổi - Nguyễn Tiến Thanh pps

... 10,08 gam áp dụng phơng pháp qui đổi. Ta có thể qui đổi nh sau:4FeO Fe.Fe3O4 ; 3FeO Fe.Fe2O33Fe3O4 Fe.4Fe2O3 ; Fe3O4 FeO.Fe2O3 Vì vậy hỗn hợp A có thể qui đổi về hỗn ... toán bằng phơng pháp qui đổi Bài 1: ( ĐHQG Hà Nội 1998). Để m gam bột sắt ngoài không khí, sau một thời gian biến thành hỗn hợp A có khối lợng12g gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3. Cho A tác dụng ... Fe3O4. Cho hỗn hợp này tác dụng tác dụng hết với dung dịch HNO3, đun nóng đợc 2,24 lítkhí NO duy nhất (ở đktc).Gv. Nguyễn Tiến Hoàn Trờng THPT Ngô Gia Tự Phơng pháp qui đổi ================================================================================================================================================================21/...
 • 5
 • 322
 • 1
Tài liệu Giải toán bằng phương pháp quy đổi ppt

Tài liệu Giải toán bằng phương pháp quy đổi ppt

... 10,08 gam áp dụng phương pháp qui đổi. Ta có thể qui đổi như sau:4FeO Fe.Fe3O4 ; 3FeO Fe.Fe2O33Fe3O4 Fe.4Fe2O3 ; Fe3O4 FeO.Fe2O3 Vì vậy hỗn hợp A có thể qui đổi về hỗn ... bằng phương pháp qui đổi Bài 1: ( ĐHQG Hà Nội 1998). Để m gam bột sắt ngoài không khí, sau một thời gian biến thành hỗn hợp A có khối lượng12g gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3. Cho A tác dụng ... hệ phương trình sau:232 160 12 0,30,3 0,36x y xx y mFe =3.0,3 + 2.(-0,36).56 = 10,08gQui đổi về một chất.Gv. Nguyễn Tiến Hoàn Trường THPT Ngô Gia Tự Phương pháp qui đổi ================================================================================================================================================================5Oxi...
 • 5
 • 1,032
 • 19
Phương pháp giải toán hóa học: Phương pháp quy đổi potx

Phương pháp giải toán hóa học: Phương pháp quy đổi potx

... bài toán hóa học có thể giải nhanh bằng các phương pháp bảo toàn electron, bảo toànnguyên tử, bảo toàn khối lượng song phương pháp quy đổi cũng tìm ra áp số rất nhanh đó là phương pháp tương ... hơi nước (T) biến đổi trong khoảng nào khi đốt cháy hoàn toàn cácankin.Tuyển tập các VD bài tập điển hình về các PP giải toán Hóa học – Luyện thi Đại HọcPHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI Một số bài ... đang dùng.PHƯƠNG PHÁP CÁC ĐẠI LƯỢNG Ở DẠNG KHÁIQUÁTTrong các đề kiểm tra thi tuyển sinh theo phương pháp trắc nghiệm chúng ta thấy rằng sốlượng câu hỏi bài tập khá nhiều đa dạng...
 • 7
 • 270
 • 0
Thiết kế hệ thống điều khiển máy khoan bằng phương pháp phân tầng với mạch lực và mạch điều khiển dùng thiết bị điện, khí nén

Thiết kế hệ thống điều khiển máy khoan bằng phương pháp phân tầng với mạch lực mạch điều khiển dùng thiết bị điện, khí nén

... thể cónhững trạng thái đầu vào giống nhau đầu ra khác nhau, vì vậy cần một phơngán để giải quy t vấn đề trên, đó là phơng pháp phân tầng.Phơng pháp phân tầng sử dụng biến trung gian , để ... 000001101001010000011001100000101001000100100101 Các trạng thái có đầu vào giống nhau: Trạng thái 1 3, trạng thái 4 6, trạng thái 7 9, trạng thái 10 12 . Ta dùng 2 biến trung gian x, y để biến những ... Thiếtkế bằng phơng pháp phân tầng, với mạch lực mạch điều khiển dùng thiết bịđiện - khí nén.2. Nội dung:- Thiết kế sơ đồ nguyên lý.- Tính chọn thiết bị điều khiển.- Thiết kế sơ đồ lắp ráp.3....
 • 13
 • 1,329
 • 6
tong hop dang toan hay ve giai tich co vi du va bai tap

tong hop dang toan hay ve giai tich co vi du va bai tap

... năm 2005) áp số: 2m= − Bài 17 Cho hàm số ( )33 2 y x x C= − + + a/ Khảo sát vẽ đồ thị ( )C b/ Tìm m để phương trình 33 2 6 0mx x− + − = có 3 nghiệm phân biệt. Bài 2 Cho hàm ... 2009) áp số: 2y x= − −.+ Bài toán về tiếp tuyến với đường cong: Cách 1: Dùng tọa độ tiếp điểm Phương trình tiếp tuyến có dạng: ( ) ( )0 0 0' .y f x x x y= − +1. Lập phương trình ... 2004) áp số: 1 5 1 5; 2 2m m+ −= =. Bài 21 Cho hàm số ( )3 212 3 3y x x x C= − + a/ Khảo sát vẽ đồ thị ( )C b/ Viết phương trình tiếp tuyến ∆ của ( )C tại điểm uốn chứng...
 • 7
 • 547
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: cách giải hóa bằng phương pháp quy đổigiải bài toán hóa học bằng phương pháp quy đổibài tập sắt và hợp chất của sắt giải bằng phương pháp quy đổigiải toán hóa học bằng phương pháp quy đổiđồng bộ hóa bằng phương pháp trao đổi thông điệpphương pháp theo dõi thực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nướcgiải bài tập hóa bằng phương pháp bảo toàn nguyên tốgiải bài tập hóa bằng phương pháp bảo toàn khối lượnggiải bài tập hóa học theo phương pháp quy đổibài tập về chứng minh bằng phương pháp quy nạpgiải bài toán hóa bằng phương pháp đồ thịbài tập vè phương pháp quy nạp có lời giảigiai bai tap phuong phap quy doicách giải hóa bằng phương pháp hệ sốgiải hóa bằng phương pháp đường chéochuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật