Ngân hàng đề thi Vi xử lý ngành điện tử viễn thông - 3 pot

Ngân hàng đề thi Vi xử ngành điện tử viễn thông - 3 pot

Ngân hàng đề thi Vi xử lý ngành điện tử viễn thông - 3 pot
... PC0-PC3 input, PC4-PC7 output chế độ 0 sẽ là: a 80H b 81H c 82H d 83H 107/ Trong sơ đồ kết nối dưới các cổng A, B, C và điều khiển sẽ có địa chỉ lần lượt là: ̀: a C1H, C3H, ... của hệ thống vi xử c Thực hiện chương trình nguồn d Tạo ra chương trình mã máy từ chương trình nguồn. 96/ Kể cả cổng điều khiển 8255 sẽ có số cổng là: a 5 b 4 c 3 d 6 97/ ... của ô nhớ RAM bên trong cần truy cập c Chứa dữ liệu đọc được tử bộ nhớ. d Giữ địa chỉ của ô nhớ ROM bên trong cần truy cập 133 / Lệnh JB của 8051 sử dụng để: a Chuyển điều khiển chương...
 • 8
 • 371
 • 0

Ngân hàng đề thi Vi xử ngành điện tử viễn thông - 1 doc

Ngân hàng đề thi Vi xử lý ngành điện tử viễn thông - 1 doc
... của vi xử 9/ Bus dữ liệu là: a Các đường hai chiều của bộ vi xử b Các ngõ ra của vi xử c Các ngõ vào của vi xử d Là các đường trở kháng cao của bộ nhớ 10/ Các thi t ... a Truyền dữ liệu với vi xử b Lấy lệnh để thực hiện. c Xác định các chế độ hoạt động của vi xử d Lấy địa chỉ vào vi xử lý. 7/ Trong hệ thống vi xử trước khi thực hiện chương ... hệ thống vi xử lý. c Thi t bị vận chuyển thông tin giữa các khối mạch của hệ thống vi xử lý. d Là nơi chứa dữ liệu trong hệ thống vi xử lý. 6/ Trong hệ thống vi xử Bus điều khiển dùng...
 • 8
 • 655
 • 2

Ngân hàng đề thi Vi xử ngành điện tử viễn thông - 2 pptx

Ngân hàng đề thi Vi xử lý ngành điện tử viễn thông - 2 pptx
... trình: a Vi t bằng các lệnh gợi nhớ của vi xử b Là chương trình mã máy nhưng chưa sử dụng để vi xử thực hiện. c Là chương trình mã máy sử dụng để nạp vào bộ nhớ cho vi xử thực hiện. ... 2CS_SRAM1CS_EPROM74LS 139 2 3 14567ABGY0Y1Y2Y3U4A74LS0812 3 b Cả 03 mạch còn lại đều có thể sử dụng được. c CS_EPROMA22A 23 CS_SRAM1CS_SRAM 2NC74LS 139 2 4 3 561 7ABGY0Y1Y2Y3 ... vùng địa chỉ là: a 50000H - 8FFFFH b 40000H - 7FFFFH c 80000H - BFFFFH d D0000H - FFFFFH 83/ Khi toàn bộ dung lượng nhớ mà CPU có thể quản được nằm trong một chip nhớ thì...
 • 8
 • 559
 • 2

Ngân hàng đề thi Hệ thống thông tin quản ngành điện tử viễn thông - 3 doc

Ngân hàng đề thi Hệ thống thông tin quản lý ngành điện tử viễn thông - 3 doc
... trực tuyến là a Xử cho các nội dung yêu cầu đã định nghĩa sẵn b Xử được thực hiện có chu kỳ lặp lại c Xử qua nhiều công đoạn theo quy trình đã định nghĩa sẵn d Xử xuất hiện ngẫu ... các xử của nó liên kết chặt chẽ với quy trình của tổ chức ? a Hệ thông tin điều hành (EIS) b Hệ thống hổ trợ ra quyết định (DSS) c Hệ thống thông tin quản (MIS) d Hệ thống xử ... luận cho xử này được vẽ như hình sau. Hãy cho biết mô tả nào chính xác nhất cho các dòng dữ liệu (1) và (2): a 1: mã số hàng, số luợng 2: mã số hàng b 1: mã số hàng 2: món hàng, ...
 • 9
 • 363
 • 1

Ngân hàng đề thi Hệ thống thông tin quản ngành điện tử viễn thông - 1 doc

Ngân hàng đề thi Hệ thống thông tin quản lý ngành điện tử viễn thông - 1 doc
... (04).5541221; Fax: (04).5540587 Website: http://www.e-ptit.edu.vn; E-mail: dhtx@e-ptit.edu.vn NGÂN HÀNG ĐỀ THI MÔN HỌC: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ SỐ TIẾT- TÍN CHỈ: (60 tiết – 4 tín chỉ) 1/ Những ... liệu, lưu trữ, xử và kết xuất ra thông tin c Dự án phát triển hệ thống thông tin d Cơ chế vận hành của hệ thống 34 / Một khách hàng đặt mua 2 sản phẩm, và thông báo về vi c thay đổi ... tin 33 / Để biết hệ thống thông tin quản hiện tại có tạo ra được những nội dung thông tin cần thi t cho người quản hay không, người ta cần xem xét … a Các thành phần vật gồm con...
 • 10
 • 514
 • 2

Ngân hàng đề thi Hệ thống thông tin quản ngành điện tử viễn thông - 2 docx

Ngân hàng đề thi Hệ thống thông tin quản lý ngành điện tử viễn thông - 2 docx
... khách hàng + quản mối quan hệ với khách hàng b Thu hút khách hàng + quản khách hàng c Hiểu khách hàng + thu hút khách hàng d Thu hút khách hàng + duy trì mối quan hệ với khách hàng ... khác 137 / Những công vi c nào sau đây không phải là để quản nguồn nhân lực a Đánh giá công tác của nhân vi n b Bố trí công tác phù hợp cho nhân vi n c Giao vi c cho nhân vi n d ... liên lạc với khách hàng ? a Thi t lập các kênh thông tin liên lạc với từng khách hàng b Phân nhóm khách hàng và định nghĩa (các kênh thông tin phù hợp cho mỗi nhóm c Thi t lập website để...
 • 10
 • 343
 • 1

Ngân hàng đề thi Điện tử tương tự ngành điện tử viễn thông - 3 ppsx

Ngân hàng đề thi Điện tử tương tự ngành điện tử viễn thông - 3 ppsx
... phần tử lọc là: a Điện cảm. b Điện trở và tụ điện. c Điện cảm và tụ điện. d Tụ điện. 252/ Mạch chỉnh lưu tải cảm tính là mạch mà phần tử lọc là: a Điện cảm và tụ điện. b Điện ... 32 c ˆˆtsUU d ˆˆstUU 234 / Mức lượng tử Q trong mạch chuyển đổi A/D dùng phương pháp song song là: a Điện áp trên điện trở 2R. b Điện áp trên điện trở R. c Điện ... Dòng điện ra lớn khi áp vào nhỏ. b Điện áp ra lớn khi điện áp vào nhỏ. c Dòng điện ra nhỏ khi điện áp vào nhỏ. d Dòng điện ra lớn khi dòng vào nhỏ. 42289/ Với điện áp ra của mạch điện...
 • 14
 • 491
 • 1

Ngân hàng đề thi môn sinh bệnh

Ngân hàng đề thi môn sinh lý bệnh
... co bóp tại dạ dày?62. Mô tả cơ chế bệnh sinh của bệnh vi m loét dạ dày - tá tràng? 63. Các yếu tố nào ảnh hưởng đến bệnh vi m loét dạ dày - tá tràng?64. Nêu vai trò của dịch mật và hậu quả của ... gặp của quá mẫn typII?59. Tại sao nhiễm virut HIV lại gây suy giảm miển dịch?60. Bệnh lupus ban dỏ thuộc bệnh nào của bệnh miển dịch? Đặc điểm sinh bệnh của nó?61. Trình bày tình trạng ... khuyech tán khí ở phổi?49. Nêu khái niệm về thi u năng hô hấp?50. Trình bày hoạt động thích nghi của cơ thể khi thi u năng hô hấp?51. Nước và điện giải có vai trò như thế nào trong cơ thể?52....
 • 2
 • 2,846
 • 27

300 cau hoi de thi vi xu ly trac nghiem hay nhat

300 cau hoi de thi vi xu ly trac nghiem hay nhat
... vi c của bộ nhớD. Tần số làm vi cCâu 226: Tần số dao động trên vi xử 8051 chủ yếu được quyết định bởi:A. Tần số của điện lướiB. Tần số của thi t bị ngoại vi C. Tần số dao động của thạch ... 0B. 1C. 2D. 3 Câu 176: Số Timer và số mode hoạt động của 8051/8 031 là:A. 1 ,3 B. 2,4C. 2 ,3 D. 1,4Câu 177: Bit kiểm tra chẵn / lẻ p(parity) trong chíp 8051 dùng để:A. Thi t lập vi c kiểm tra ... SBUFD. IECâu 63: Người ta sử dụng Timer để:A. Định thì khoảng thời gianB. Đếm sự kiện.C. Tạo tốc độ baud cho cổng nối tiếpD. Cả 3 đều đúng.Câu 64: Tần số dao động trên vi xử 8051 sẽ quyết...
 • 53
 • 2,601
 • 8

Tài liệu NGÂN HÀNG ĐỀ THI Môn: CƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG Dùng cho hệ ĐHTX, ngành Điện tử - Viễn thông doc

Tài liệu NGÂN HÀNG ĐỀ THI Môn: CƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG Dùng cho hệ ĐHTX, ngành Điện tử - Viễn thông doc
... cho sinh vi n Đại học từ xa. Chỉ sử dụng cho mục đích học tập. 8 a 31 3 13 121XWWWXW−==− b 31 3 13 121XWWWXW+==− c 31 3 13 121XWWWXW==− d 31 3 13 121XWWWXW==+ ... 121WWWpWW WW=++ 38 / 31 XX trong hình trên bằng bao nhiêu? a 3 1 13 121XWWXW==− b 31 3 13 121XWWWXW==+ c 33 13 121XWWXW==− d 31 3 13 121XWWWXW==− ... Chỉ sử dụng cho mục đích học tập. 1 NGÂN HÀNG ĐỀ THI Môn: CƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG Dùng cho hệ ĐHTX, ngành Điện tử - Vi n thông Số tín chỉ: 3 CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TOÁN HỌC HỆ THỐNG ĐIỀU...
 • 53
 • 1,627
 • 22

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng kỹ thuật vi xử lý ngành điện tử viễn thôngđại học bách khoa đà nẵngcủa hồ viết việt khoa cntt đtvtđề thi tiếng anh chuyên ngành điện tử viễn thôngngân hàng đề thi môn xử lý tín hiệu sốngân hàng đề thi môn xử lý ảnhngân hàng đề thi cơ sở đo lường điện tửđề tài thực tập chuyên ngành điện tử viễn thôngtrường đại học đà lạt khoa vật lý ngành điện tử viễn thôngđề thi vi xử lýđề thi vi xử lý trắc nghiệmngân hàng đề thi tiếng anh chuyên ngành cnttđề thi vi xử lý 2 spktngân hàng đề thi môn tâm lý học đại cươngngân hàng đề thi cơ học lý thuyếtđề thi vi xử lý 8086đề thi vi xử lý 1Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Chuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP