Ngân hàng đề thi Vi xử lý ngành điện tử viễn thông - 2 pptx

Ngân hàng đề thi Vi xử ngành điện tử viễn thông - 2 pptx

Ngân hàng đề thi Vi xử lý ngành điện tử viễn thông - 2 pptx
... 12 A 22 A21CS_SRAM 2 CS_SRAM1CS_EPROM74LS139 2 314567ABGY0Y1Y2Y3U4A74LS081 2 3 b Cả 03 mạch còn lại đều có thể sử dụng được. c CS_EPROMA 22 A23CS_SRAM1CS_SRAM 2 NC74LS139 2 ... trình: a Vi t bằng các lệnh gợi nhớ của vi xử b Là chương trình mã máy nhưng chưa sử dụng để vi xử thực hiện. c Là chương trình mã máy sử dụng để nạp vào bộ nhớ cho vi xử thực hiện. ... CS_EPROMA 22 A23CS_SRAM1CS_SRAM 2 NC74LS139 2 43 561 7ABGY0Y1Y2Y3 d U4A74LS081A23A 22 CS_SRAM 2 CS_SRAM1CS_EPROM74LS139 2 314567ABGY0Y1Y2Y33 2 89/ Cho mạch giải mã địa chỉ...
 • 8
 • 546
 • 2

Ngân hàng đề thi Vi xử ngành điện tử viễn thông - 1 doc

Ngân hàng đề thi Vi xử lý ngành điện tử viễn thông - 1 doc
... của vi xử c Các ngõ vào của vi xử d Là các đường trở kháng cao của bộ nhớ 10/ Các thi t bị ngoại vi được nối tới bộ vi xử lý: a Thông qua bộ nhớ b Thông qua Bus dữ liệu c Thông ... chuyển thông tin giữa các khối mạch của hệ thống vi xử lý. d Là nơi chứa dữ liệu trong hệ thống vi xử lý. 6/ Trong hệ thống vi xử Bus điều khiển dùng để: a Truyền dữ liệu với vi xử ... HỌC VI N CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VI N THÔNG Km10 Đường Nguyễn Trãi, Hà Đông-Hà Tây Tel: (04).554 122 1; Fax: (04).5540587 Website: http://www.e-ptit.edu.vn; E-mail: dhtx@e-ptit.edu.vn NGÂN HÀNG ĐỀ...
 • 8
 • 643
 • 2

Ngân hàng đề thi Vi xử ngành điện tử viễn thông - 3 pot

Ngân hàng đề thi Vi xử lý ngành điện tử viễn thông - 3 pot
... giá trị bằng: 21 a 0FH b FFH c 00 d 07 127 / Nếu tính cả các thanh ghi thì vùng nhớ RAM của 8051 sẽ bao gồm: a 128 byte b 1 024 byte c 5 12 byte d 25 6 byte 128 / Lệnh SETB 07 ... bộ 121 / Bit RTS trong từ lệnh của 825 1 sử dụng để: a Xoá lỗi xảy ra khi truyền nhận dữ liệu b Cho phép tìm từ đồng bộ. c Reset lại 825 1 d Tác động một ngõ ra của 825 1 122 / Bit OE ... (timer) của 8051 có độ dài là: a 8 bit b 16 bit c 24 bit. 22 ̀: a Cả 03 đáp án còn lại đều đúng b 70H, 72H, 74H, 76H c 00H, 02H, 04H, 06H d 01H, 03H, 05H, 07H 109/ Với sơ đồ...
 • 8
 • 367
 • 0

Ngân hàng đề thi Hệ thống thông tin quản ngành điện tử viễn thông - 2 docx

Ngân hàng đề thi Hệ thống thông tin quản lý ngành điện tử viễn thông - 2 docx
... quan hệ với khách hàng b Thu hút khách hàng + quản khách hàng c Hiểu khách hàng + thu hút khách hàng d Thu hút khách hàng + duy trì mối quan hệ với khách hàng 1 42/ Mục đích của CRM ... Client-server 2 lớp sẽ ít tốn công cài đặt hơn client-server 3 lớp c Trong mô hình client-server 2 lớp, các xử nghiệp vụ được thực hiện ở server d Để cung cấp dịch vụ cho khách hàng trên ... Không thuộc các dạng trên. b Nhiều-Nhiều (N-M) c Một-Nhiều (1-N), SANPHAM được diễn tả ở phía 1 d Một-Nhiều (1-N), SANPHAM được diễn tả ở phía N 78/ Cho 2 bảng quan hệ DAYCHUYEN (MãDâyChuyền,...
 • 10
 • 338
 • 1

Ngân hàng đề thi Hệ thống thông tin quản ngành điện tử viễn thông - 1 doc

Ngân hàng đề thi Hệ thống thông tin quản lý ngành điện tử viễn thông - 1 doc
... b Là cơ sở cho vi c lập kế hoạch c Là cơ sở để thi t lập các mục tiêu 2 HỌC VI N CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VI N THÔNG Km10 Đường Nguyễn Trãi, Hà Đông-Hà Tây Tel: (04).554 122 1; Fax: (04).5540587 ... (04).554 122 1; Fax: (04).5540587 Website: http://www.e-ptit.edu.vn; E-mail: dhtx@e-ptit.edu.vn NGÂN HÀNG ĐỀ THI MÔN HỌC: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ SỐ TIẾT- TÍN CHỈ: (60 tiết – 4 tín chỉ) 1/ Những ... liệu, lưu trữ, xử và kết xuất ra thông tin c Dự án phát triển hệ thống thông tin d Cơ chế vận hành của hệ thống 34/ Một khách hàng đặt mua 2 sản phẩm, và thông báo về vi c thay đổi...
 • 10
 • 508
 • 2

Ngân hàng đề thi Hệ thống thông tin quản ngành điện tử viễn thông - 3 doc

Ngân hàng đề thi Hệ thống thông tin quản lý ngành điện tử viễn thông - 3 doc
... luận cho xử này được vẽ như hình sau. Hãy cho biết mô tả nào chính xác nhất cho các dòng dữ liệu (1) và (2) : a 1: mã số hàng, số luợng 2: mã số hàng b 1: mã số hàng 2: món hàng, ... trực tuyến là a Xử cho các nội dung yêu cầu đã định nghĩa sẵn b Xử được thực hiện có chu kỳ lặp lại c Xử qua nhiều công đoạn theo quy trình đã định nghĩa sẵn d Xử xuất hiện ngẫu ... 1: món hàng, số luợng 2: món hàng, số lượng d 1: món hàng, số luợng 2: mã số hàng 196/ Có tất cả bao nhiêu lỗi vi phạm quy tắc vẽ DFD trong lược đồ sau a 4 b 1 c 3 d 2 197/...
 • 9
 • 360
 • 1

Ngân hàng đề thi môn sinh bệnh

Ngân hàng đề thi môn sinh lý bệnh
... nhiễm virut HIV lại gây suy giảm miển dịch?60. Bệnh lupus ban dỏ thuộc bệnh nào của bệnh miển dịch? Đặc điểm sinh bệnh của nó?61. Trình bày tình trạng rối loạn co bóp tại dạ dày? 62. ... phổi?49. Nêu khái niệm về thi u năng hô hấp?50. Trình bày hoạt động thích nghi của cơ thể khi thi u năng hô hấp?51. Nước và điện giải có vai trò như thế nào trong cơ thể? 52. Trình bày vai trò của ... co bóp tại dạ dày? 62. Mô tả cơ chế bệnh sinh của bệnh vi m loét dạ dày - tá tràng?63. Các yếu tố nào ảnh hưởng đến bệnh vi m loét dạ dày - tá tràng?64. Nêu vai trò của dịch mật và hậu quả của...
 • 2
 • 2,832
 • 27

300 cau hoi de thi vi xu ly trac nghiem hay nhat

300 cau hoi de thi vi xu ly trac nghiem hay nhat
... vi c của bộ nhớD. Tần số làm vi cCâu 22 6: Tần số dao động trên vi xử 8051 chủ yếu được quyết định bởi:A. Tần số của điện lướiB. Tần số của thi t bị ngoại vi C. Tần số dao động của thạch ... là:A. 25 hB. 52hC. 74hD. 47hCâu 27 0: Cho đoạn chương trình sau: MOV R1, #25 HMOV A,#5FH MOV 25 H,#72H RR AMOV @R1,ASau đoạn chương trình này ô nhớ 25 H có giá trị là:A. 0AEHB. 0AFHC. 72HD. ... đều đúng.Câu 64: Tần số dao động trên vi xử 8051 sẽ quyết định:A. Tốc độ xử lệnhB. Tốc độ ngắtC. Khả năng giao tiếpD. Tần số của thi t bịCâu 65: Chuỗi lệnh thực hiện:Câu 75: Để thi t...
 • 53
 • 2,592
 • 8

Tài liệu NGÂN HÀNG ĐỀ THI Môn: CƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG Dùng cho hệ ĐHTX, ngành Điện tử - Viễn thông doc

Tài liệu NGÂN HÀNG ĐỀ THI Môn: CƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG Dùng cho hệ ĐHTX, ngành Điện tử - Viễn thông doc
... a 23 4 125 123 4 1 WWWWW W WW W W++ b 123 125 123 4 1 WW WWW W WW W W++ c 134 125 123 4 1 WW WWW W WW W W++ d 123 4 125 123 4 1 WW W WWW W WW W W++ 35/ Theo định ... Bản công bố cho sinh vi n Đại học từ xa. Chỉ sử dụng cho mục đích học tập. 1 NGÂN HÀNG ĐỀ THI Môn: CƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG Dùng cho hệ ĐHTX, ngành Điện tử - Vi n thông Số tín chỉ: 3 ... 4zz=− =−, điểm cực: 12 5. 62; 3.38pp=−=− c Điểm không: 12 5. 62; 4zz=− =−, điểm cực: 12 2; 3.38pp=−=− d Điểm không: 12 5. 62; 3.38zz=− =−, điểm cực: 12 2; 4pp=−=− 39/ Cho...
 • 53
 • 1,619
 • 22

Đề thi vi xử có đáp án 1

Đề thi vi xử lý có đáp án 1
... 0FFH,7EH,3CH,99H,0C3H,0E7H ENDVXL _Thi HK_AY 121 3-S2_trang 1/9 ĐHQG TPHCM–ĐH Bách Khoa Khoa - T–BM Điện Tử Điểm Đề thi HK 2 – NH :20 1 2- 2 013 Môn: Vi xử – Mã MH: 4 020 30 Ngày thi: 29 /05 /20 13 – Thời gian ... P1 = pattern _2[ index _2] ; index _2 = (index _2 + 1)%STATES; } } } // End of while } // End of Main VXL _Thi HK_AY 121 3-S2_trang 3/9 Câu 5: (1 đ) Giả sử trước khi thực thi chương trình ... CJNE A,#1,CP2 SJMP LoopMOV P1,#0FH ANL C,Y END Loop: MOV A,P1 SJMP FinMOV TT,A CP2: CJNE A, #2, EQ3 ANL A,#03H ORL C,Y VXL _Thi HK_AY 121 3-S2_trang 7/9 Phụ lục Câu 4: Cách 2 : dùng JMP...
 • 9
 • 2,215
 • 63

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng kỹ thuật vi xử lý ngành điện tử viễn thôngđại học bách khoa đà nẵngcủa hồ viết việt khoa cntt đtvtđề thi tiếng anh chuyên ngành điện tử viễn thôngngân hàng đề thi môn xử lý tín hiệu sốngân hàng đề thi môn xử lý ảnhngân hàng đề thi cơ sở đo lường điện tửđề tài thực tập chuyên ngành điện tử viễn thôngtrường đại học đà lạt khoa vật lý ngành điện tử viễn thôngđề thi vi xử lýđề thi vi xử lý trắc nghiệmngân hàng đề thi tiếng anh chuyên ngành cnttđề thi vi xử lý 2 spktngân hàng đề thi môn tâm lý học đại cươngngân hàng đề thi cơ học lý thuyếtđề thi vi xử lý 8086đề thi vi xử lý 1Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ