1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Báo cáo khoa học >

Đề tài triết học " TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁ NHÂN VÀ YÊU CẦU NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM NÀY TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY " doc

Đề tài triết học

Đề tài triết học " TRÁCH NHIỆM HỘI CỦA NHÂN YÊU CẦU NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM NÀY TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM HIỆN NAY " doc

... của hội. Kinh tế thị trường luôn đề cao lợi ích của nhân về thực chất, là đề cao trách nhiệm của nhân, trước hết là trách nhiệm với lợi ích kinh tế. Nhờ đó, tinh thần, ý thức trách ... nước đều đặt ra những yêu cầu cụ thể về trách nhiệm hội của nhân, của các doanh nghiệp toàn hội khi tham gia vào đời sống kinh tế - hội. Những yêu cầu đó là: - Thứ nhất, trong ... (quyền của nhân) đối với hội. Do vậy, trách nhiệm hội - đó chính là nhân có nghĩa vụ, có trách nhiệm đối với hội ngược lại, hội cũng có nghĩa vụ trách nhiệm đáp ứng các...
 • 14
 • 480
 • 0
Đề tài triết học

Đề tài triết học " Nâng cao trách nhiệm hội của nhân trong điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay " pot

... sanVit Nam a khng nh: “Phat trinmanh cac thanh phn kinh t, cac loaihnh t chc san xut, kinh doanh. Cacthanh phn kinh t: kinh t nha nc, kinh t tp th, kinh ... 2009NNG CAO TRACH NHIM XA HI CUA CA NHN TRONG IU KIN KINH T TH TRNG  VIT NAM HIN NAY NGUYN NH HOA(*)Bai vit a lun giai nhm lam ro rng, trong xa ... hi, trc ht la trong lnh vcphat trin kinh t. Vi nhng tin  a cocung vi s n lc cua ang, Nha nc vanhn dn, nn kinh t Vit Nam trong thi gian ti...
 • 8
 • 443
 • 1
đề tài triết học trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực trong điều kiện kinh tế thị trường ở việt nam hiện nay

đề tài triết học trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực trong điều kiện kinh tế thị trường việt nam hiện nay

... nhanh của đất nước mới trở thành khả thi. TRÁCH NHIỆM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM HIỆN NAY LƯƠNG ĐÌNH HẢI (*) Trong thời đại ngày nay, nguồn nhân ... tính chất hiệu quả của sự phát triển kinh tế - hội mọi quốc gia. Đào tạo nguồn nhân lực này trách nhiệm của hội, của nhà nước, của các cộng đồng của mỗi công dân. Nhu cầu tạo ... nước, của các cộng đồng của mỗi công dân. Nhưng, để thay đổi, để thực thi trách nhiệm, dù đó là trách nhiệm của hội hay của nhà nước, của các cộng đồng hoặc của nhân thì nguồn nhân...
 • 14
 • 466
 • 0
vấn đề xây dựng nhân cách đạo đức sinh viên trong điều kiện kinh tế thị trường ở việt nam hiện nay (qua thực tế các trường đại học khối xã hội nhân văn ở miền bắc việt nam

vấn đề xây dựng nhân cách đạo đức sinh viên trong điều kiện kinh tế thị trường việt nam hiện nay (qua thực tế các trường đại học khối hội nhân văn miền bắc việt nam

... dựng nhân cách đạo đức cho sinh viên trong điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay. Vì vậy, chúng tôi chọn đề tài: "Vấn đề xây dựng nhân cách đạođức sinh viên trong điều kiện kinh ... VIỆT NAM HIỆN NAY - THỰC TRẠNGVÀ GIẢI PHÁP 2.1. ẢNH HƯỞNG CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐẾN NHÂN CÁCHĐẠO ĐỨC CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY Kinh tế tự nhiên kinh tế hàng hóa là hai hình thức kinh ... kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay (qua thực tế các trường đại học khối hội nhân văn miền Bắc Việt Nam& quot; làm luận văn tốt nghiệp của mình.3. Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu của luận...
 • 96
 • 711
 • 1
TIỂU LUẬN: TRÁCH NHIỆM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY potx

TIỂU LUẬN: TRÁCH NHIỆM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM HIỆN NAY potx

... trách nhiệm hội của báo chí trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Dĩ nhiên, để thực hiện TIỂU LUẬN: TRÁCH NHIỆM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VIỆT ... bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Trách nhiệm cổ vũ các nhân tố mới: Trong hội đang chuyển đổi mở rộng giao lưu quốc tế hiện nay, khi các hệ thống giá trị hội ... trưởng thành, càng hoàn hảo về phương diện đạo đức, người đó càng có trách nhiệm hơn. Đạo đức trách nhiệm hội đều phản ánh tồn tại hội, bị chi phối bởi những điều kiện kinh tế - hội...
 • 140
 • 461
 • 1
LUẬN VĂN: Vấn đề xây dựng nhân cách đạo đức sinh viên trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay pot

LUẬN VĂN: Vấn đề xây dựng nhân cách đạo đức sinh viên trong điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay pot

... Nhân cách đạo đức của sinh viên trong điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay - thực trạng giải pháp 2.1. ảnh hưởng của kinh tế thị trường đến nhân cách đạo đức của sinh viên Việt ... viên trong điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay (qua thực tế các trường đại học khối hội nhân văn miền Bắc Việt Nam& quot; làm luận văn tốt nghiệp của mình. 3. Mục đích nhiệm ... trọng của việc xây dựng nhân cách đạo đức cho sinh viên trong điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay. - Tìm hiểu thực trạng của nhân cách đạo đức sinh viên các trường đại học khối xã...
 • 94
 • 655
 • 0
An sinh xã hội đối với nông dân trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam.pdf

An sinh hội đối với nông dân trong điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam.pdf

... XÃ HộI ĐốI VớI NÔNG DÂN TRONG ĐIềU KIệN KINH Tế THị TRƯờNG VIệT NAM TRONG ĐIềU KIệN KINH Tế THị TRƯờNG VIệT NAMTRONG ĐIềU KIệN KINH Tế THị TRƯờNG VIệT NAM TRONG ĐIềU KIệN KINH Tế THị ... bệnh nghề nghiệp, tử tuất)Cứu trợ hội ưu đãi hội Bảo hiểm y tế Bảo hiểm hội Cứu trợ hội ưu đãi hội Hình 1.1: Sự phát triển của hội vấn đề an sinh hội ... khăn trong việc phát triển kinh tế ổn định hội. Một hệ thống đồng bộ các chính sách kinh tế - hội, trong đó có việc xây dựng hoàn thiện hệ thống an sinh hội đối với nông dân các...
 • 233
 • 1,024
 • 2
An sinh xã hội đối với nông dân trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam

An sinh hội đối với nông dân trong điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam

... DỰNG VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI NÔNG DÂN TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.2.1. Cấu trúc của hệ thống an sinh hội đối với nông dân trong điều kiện kinh tế thị trường ... sinh hội đối với nông dân trong điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam làm đề tài nghiên cứu cho luận án tiến sỹ. 2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan Do yêu cầu của nền kinh ... hội trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam , do viện Khoa học lao động các vấn đề hội, thuộc Bộ Lao động - Thương binh và...
 • 233
 • 883
 • 1
Luận văn thạc sĩ về An sinh xã hội đối với nông dân trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam

Luận văn thạc sĩ về An sinh hội đối với nông dân trong điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam

... XÃ HộI ĐốI VớI NÔNG DÂN TRONG ĐIềU KIệN KINH Tế THị TRƯờNG VIệT NAM TRONG ĐIềU KIệN KINH Tế THị TRƯờNG VIệT NAMTRONG ĐIềU KIệN KINH Tế THị TRƯờNG VIệT NAM TRONG ĐIềU KIệN KINH Tế THị ... bệnh nghề nghiệp, tử tuất)Cứu trợ hội ưu đãi hội Bảo hiểm y tế Bảo hiểm hội Cứu trợ hội ưu đãi hội Hình 1.1: Sự phát triển của hội vấn đề an sinh hội ... hội trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam , do viện Khoa học lao động các vấn đề hội, thuộc Bộ Lao động - Thương binh và...
 • 233
 • 2,016
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: phân tích và đánh giá tư tưởng nhân quyền trong triết học phương tây thời cận đại từ đó có suy nghĩ gì về vấn đề nhân quyền trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường ở việt nammột số vấn đề lý luận và phương pháp dự báo qui mô phát triển giáo dục đào tạo trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở việt namchức năng quản lý về văn hóa giáo dục khoa học nhà nước chxhcnvn trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nayý nghĩa hoc thuyết giá trị đôi với nền kinh tế thị trường ở việt namgiải pháp để phát triển nền kinh tế thị trường ở việt namcơ sở khách quan của sự tồn tại và phát triển nền kinh tế thị trường ở việt nam làsự cần thiết để phát triển kinh tế thị trường ở việt namthực trạng mục tiêu và giải pháp để phát triển kinh tế thị trường ở việt namsự tác động của chính sách tài khóa đến việc thực hiện các mục tiêu của kinh tế vĩ mô ở việt nam hiện naytriết học chính trị xã hội của hegeltriết học mác ra đời trong điều kiện kinh tế xã hội nàohọc thuyết về nền kinh tế thị trường ở xã hội cộng hòa liên bang đứcxtài liệu tiểu luận triết học mối quan hệ giữa cái riêng và cái chung và vận dụng trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường ở nước tađề tài ô nhiễm môi trường ở việt nam hiện naynhung van de ly luan va thuc tien ve tang truong kinh te va cong bang xa hoi trong phat trien kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghiaBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP