1. Trang chủ >
 2. Thể loại khác >
 3. Tài liệu khác >

Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển pin và mờ để điều khiển hệ thống pin mặt trời

Báo cáo

Báo cáo " Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp kiến trúc hình hóa hướng dịch vụ trong công nghệ phát triển phần mềm " pot

... dụng mở rộng các hệ thống sẵn có, vấn đề về sự không tương thích giữa các hệ thống khác nhau của nhiều tổ chức. Để giải quyết các vấn đề trên, nhiều giải pháp đã được nghiên cứu ứng dụng. ... dụng lại hiệu quả của hệ thống. Nếu hệ thống cần việc chạy nhanh cho một ứng dụng đặc biệt thì RMI, CORBA, DCOM là sự lựa chọn. Nhưng hệ thống khó có thể thay đổi hoặc sử dụng lại. Nếu hệ ... http://www.ibm.com/developerworks/library/ws-migratesoa/ Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp kiến trúc mô hình hóa hướng dịch vụ trong công nghệ phát triển phần mềm Lê Quang Tuấn Trường Đại học Công nghệ Luận văn Thạc sĩ ngành: Công nghệ...
 • 3
 • 562
 • 0
Nghiên cứu xây dựng giải pháp tối u và thiết kế chế tạo hệ thống tự động hoá các công nghệ nung luyện

Nghiên cứu xây dựng giải pháp tối u thiết kế chế tạo hệ thống tự động hoá các công nghệ nung luyện

... trên đáp ứng các yêu cầu công nghệ một cách tối u. Sử dụng phơng pháp mô phỏng trên máy tính để kiểm tra, đánh giá tính u việt của các hệ thống điều khiển trớc lúc đi vào lắp ráp hệ thống ... thể. Nghiên cứu lý thuyết kết hợp với mô phỏng kết hợp với thực nghiệm. Sử dụng lý thuyết điều khiển hiện đại để tổng hợp các thuật toán điều khiển, làm cơ sở để xây dựng phần mềm điều khiển. ... nghệ nung đối với các hệ thống tự động hóa. ã Nghiên cứu tổng hợp các hệ thống điều khiển tự động cho lò nung kiểu con thoi. ã Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị điều khiển số đa kênh, có...
 • 272
 • 424
 • 0
Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển mentor II trong truyền động đồng bộ tốc độ động cơ trên dây chuyền bện cáp 54  bobin

Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển mentor II trong truyền động đồng bộ tốc độ động cơ trên dây chuyền bện cáp 54 bobin

... dùng để quấn sợi đồng vào để giảm độ trƣợt trong quá trình sợi dây chuyển động, mặt khác các Puly này cách điện với vỏ máy chúng đƣợc nối vào hệ thống điện 3 pha 4 dây, điện áp có thể điều ... thể hiện trên hình 2.3 2.4 các nút trên các bản điều khiển này cũng có tác dụng trực tiếp nhƣ trên bàn điều khiển lồng 24 Bobin đồng thời đƣợc rút gọn các đồng hồ không có nút 17/ Dừng ... lực, cáp điều khiển, thiết bị đo đạc thông tin ở bên trong các loại tàu khác nhau ví dụ nhƣ tàu vận tải, chiến hạm tàu ngầm 44 Các lồng 12 Bobin 18 Bobin cũng có bảng điều khiển tƣơng...
 • 99
 • 539
 • 0
Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển mờ lai điều khiển bộ lọc tích cực cho tải biến tần

Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển mờ lai điều khiển bộ lọc tích cực cho tải biến tần

... VỀ SÓNG HÀI VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP LỌC SÓNG HÀI Chương 2 - TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KHIỂN MỜ VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ LAI PID Chương 3 - THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ CHỈNH ĐỊNH PID ĐỂ ĐIỀU KHIỂN BỘ LỌC TÍCH ... tưởng tải không ñối xứng. - 11 - CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KHIỂN MỜ VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ LAI PID 2.1. Lịch sử phát triển 2.2. Điều khiển mờ 2.2.1. Sơ ñồ khối của hệ ñiều khiển mờ ... ñể diều khiển ñóng mở các van IGBT của bộ lọc. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN NGỌC DŨNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ LAI ĐIỀU KHIỂN BỘ LỌC TÍCH...
 • 26
 • 517
 • 0
Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển hiện đại cho hệ điều khiển các chuyển động của robot theo quỹ đạo phẳng

Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển hiện đại cho hệ điều khiển các chuyển động của robot theo quỹ đạo phẳng

... pháp điều khiển hiện đại: điều khiển tối ưu, điều khiển thích nghi, điều khiển bền vững (điều khiển mờ, điều khiển trượt, …). 1.1.2 Hệ truyền động trong Robot Robot có thể được điều khiển ... phỏng hệ thống điều khiển chuyển động cánh tay Robot sử dụng bộ mờ lai. 66 3.2.1 Mô hình simulink hệ thống điều khiển chuyển động cánh tay Robot sử dụng bộ mờ lai. 66 3.2.2 Kết quả mô phỏng điều ... Robot các bộ điều khiển hiện đại. Chương 2: Thiết kế bộ điều khiển mờ lai cascade để điều khiển chuyển động của Robot 2DOF trong mặt phẳng. Chương 3: Mô phỏng đánh giá chất lượng hệ thống. ...
 • 87
 • 443
 • 0
Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển tự động hoá có khả năng lập trình cho các hệ thống điều khiển công nghệ

Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển tự động hoá có khả năng lập trình cho các hệ thống điều khiển công nghệ

... DIP được dùng để cấu hình bộ điều khiển 6 Phím Reset dùng để Reset lại bộ điều khiển. 7 Đầu vào nguồn cung cấp được dùng để cấp nguồn nuôi bộ điều khiển 8 Đầu vào ra số được ... nghệ tiên tiến, cụ thể từ các hệ thống PLC cho đến các hệ thống thế hệ sau. 1.1 Hệ thống tự động hoá trên cơ sở PLC PLC, ra đời vào những năm 1960, đã được ứng dụng rộng rãi trong điều khiển ... các phần cứng do người dùng tự định nghĩa cho hàng loạt các ứng dụng đòi hỏi chặt chẽ về thời gian điều khiển như là các ứng dụng rời rạc, điều khiển tương tự, mô phỏng các ứng dụng khác....
 • 153
 • 886
 • 1
 Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron truyền thẳng nhiều lớp trong điều khiển thích nghi vị trí động cơ điện một chiều khi có thông số và tải thay đổi

Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron truyền thẳng nhiều lớp trong điều khiển thích nghi vị trí động cơ điện một chiều khi có thông số tải thay đổi

... sản phẩm, xử lý tiếng nói, chữ viết điều khiển hệ thống, điều khiển robot. Tới nay đã có rất nhiều sản phẩm công nghiệp được tạo ra nhờ kỹ thuật điều khiển mạng nơron, rất nhiều nước trên ... chính là quan hệ giữa các thồng tin đầu vào của mạng các đáp ứng đầu ra tương ứng, để khi có một kích thích bất kỳ tác động vào mạng, mạng có khả năng suy diễn đưa ra một đáp ứng phù hợp. ... truyền thẳng nhiều lớp đã đang mở ra một kỷ nguyên mới ngành điều khiển. Tuy là ngành kỹ thuật điều khiển non trẻ nhưng những ứng dụng trong công nghiệp của điều khiển mạng nơron thật rộng...
 • 95
 • 1,261
 • 6
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON TRUYỀN THẲNG NHIỀU LỚP TRONG ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI VỊ TRÍ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU KHI CÓ THÔNG SỐ VÀ TẢI THAY ĐỔI

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON TRUYỀN THẲNG NHIỀU LỚP TRONG ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI VỊ TRÍ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU KHI CÓ THÔNG SỐ TẢI THAY ĐỔI

... Networks) để nhận dạng điều khiển thích nghi vị trí động cơ điện một chiều. Đề tài này nghiên cứu ứng dụng mạng nơron truyền thẳng nhiều lớp (bộ điều khiển NARMA-L2) trong điều khiển thích ... xử lý thông tin điều khiển của con người. Do đó việc áp dụng điều khiển nơron truyền thẳng nhiều lớp vào hệ thống điều khiển thích nghi vị trí động cơ một chiều khi có tải thông số thay ... nhận dạng hệ thống điều khiển. Như vậy khái niệm nhận dạng hệ thống điều khiển được hiểu là sự bổ xung cho việc mô hình hóa đối tượng mà ở đó lượng thông tin ban đầu về đối tượng điều khiển...
 • 95
 • 590
 • 5
Nghiên cứu ứng dụng giả thuật di truyền cho bài toán điều khiển tối ưu đa mục tiêu

Nghiên cứu ứng dụng giả thuật di truyền cho bài toán điều khiển tối ưu đa mục tiêu

... thuộc vào tín hiệu ra x(t), tín hiệu điều khiển u(t) thời gian t. Bài toán điều khiển tối ƣu là xác định tín hiệu điều khiển u(t) làm cho chỉ tiêu chất lƣợng J đạt cực trị với những điều ... L với biến điều khiển u là hằng số. Điều này nói lên tác dụng của hàm chỉ tiêu chất lƣợng với biến điều khiển không đổi khi điều kiện ràng buộc thay đổi . Nhƣ là một cách thứ ba để tìm đƣợc ... Tôi xin cam đoan: Đề tài Nghiên cứu ứng dụng giải thuật di truyền cho bài toán điều khiển tối ƣu đa mục tiêu” do PGS. TS Lại Khắc Lãi hƣớng dẫn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Tất cả...
 • 94
 • 592
 • 0
Luận văn: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON TRUYỀN THẲNG NHIỀU LỚP TRONG ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI VỊ TRÍ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU KHI CÓ THÔNG SỐ VÀ TẢI THAY ĐỔI pot

Luận văn: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON TRUYỀN THẲNG NHIỀU LỚP TRONG ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI VỊ TRÍ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU KHI CÓ THÔNG SỐ TẢI THAY ĐỔI pot

... nhận dạng điều khiển 46 2.2 Các phƣơng pháp ứng dụng mạng nơron trong điều khiển 47 2.2.1 Các phương pháp ứng dụng mạng nơron trong điều khiển 47 2.2.1.1 Điều khiển thích nghi sử dụng nguyên ... Networks) để nhận dạng điều khiển thích nghi vị trí động cơ điện một chiều. Đề tài này nghiên cứu ứng dụng mạng nơron truyền thẳng nhiều lớp (bộ điều khiển NARMA-L2) trong điều khiển thích ... xử lý thông tin điều khiển của con người. Do đó việc áp dụng điều khiển nơron truyền thẳng nhiều lớp vào hệ thống điều khiển thích nghi vị trí động cơ một chiều khi có tải thông số thay...
 • 95
 • 586
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và gis xây dựng bản đồ hoang mạc hóanghiên cứu ứng dụng và phát triển kỷ thuật can thiệp nội mạch điều trị một số bệnhnghiên cứu ứng dụng mô hình hechms tính điều tiết hệ thống hồ chứa thượng nguồn sông hồnghợp tác nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật y học hạt nhân trong phẫu thuật điều trị ung thư vú tại việt namnghiên cứu ứng dụng phẫu thuật giảm áp hốc mắt điều trị bệnh mắt basedow mức độ nặngnghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi cắt cụt trực tràng đường bụng tầng sinh môn điều trị ung thư trực tràng thấpBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật