1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng quy trình lưu động của nhiệt vào công nghiệp phần 4 ppt

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng quy trình lưu động của nhiệt vào công nghiệp phần 4 ppt

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng quy trình lưu động của nhiệt vào công nghiệp phần 4 ppt

... gradient nhiệt độ của điểm M là vận tốc thay đổi nhiệt độ của m theo hớng pháp tuyến n của mặt đẳng nhiệt t = const, chiều từ nhiệt độ thấp đến nhiệt độ cao. Biểu thức của vectơ gradient nhiệt ... không đổi. Khi đó nhiệt độ trung bình T1tb của quá trình cấp nhiệt 345 1 tăng lên, do đó theo (7-21) thì hiệu suất nhiệt t của chu trình tăng lên. - Hình 7.17. biểu diễn chu trình Renkin có ... của quá trình 4- 5 tăng, do đó nhiệt độ trung bình T1tb của quá trình cấp nhiệt 345 1 cũng tăng lên trong khi T2tb giữ nguyên, dẫn đến hiệu suất nhiệt t của chu trình tăng lên. Tuy nhiên...
 • 10
 • 333
 • 0
Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng quy trình lưu động của nhiệt vào công nghiệp phần 1 pps

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng quy trình lưu động của nhiệt vào công nghiệp phần 1 pps

... trình hút a-1 và quá trình nạp 2-b không phải là quá trình nhiệt động, các thông số không thay đổi, do đó không sinh công. Nh vậy công của máy nén chính là công tiêu thụ cho quá trình nén khí 1-2. ... trình nén là lí tởng, thuận nghịch thì công của quá trình nén đợc tính theo công thức: =21ppktvdpl + Nếu quá trình nén là đẳng nhiệt 1-2T, nghĩa là n = 1 và pRTv =, công của ... số của môi chất, tốc độ chuyển động của dòng và cấu trúc của vật cản. 6.2.2. Tính chất của quá trình tiết lu Khi tiết diện 11 cách xa tiết diện 2-2, qua quá trình tiết lu các thông số của...
 • 10
 • 361
 • 0
Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng quy trình lưu động của nhiệt vào công nghiệp phần 2 ppsx

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng quy trình lưu động của nhiệt vào công nghiệp phần 2 ppsx

... đây, theo quan điểm nhiệt động, dựa vào chu trình cấp nhiệt ta phân động cơ đốt trong thành 3 loại: chu trình cấp nhiệt đẳng áp, chu trình cấp nhiệt đẳng tích, chu trình cấp nhiệt hỗn hợp. ... ()==1RT1nn.mmlln1n11mn (6-37) 6 .4. Các quá trình của không khí ẩm 6 .4. 1. Không khí ẩm 72Chơng 7. các chu trình nhiệt động 7.1. chu trình động cơ đốt trong 7 .4. 1. Chu trình Carno hơi nớc ... Các chu trình khác Ngoài chu trình cấp nhiệt hỗn hợp, còn có chu trình cấp nhiệt đẳng áp, chu trình cấp nhiệt đẳng tích. 7.1.3.1. Chu trình cấp nhiệt đẳng tích ở chu trình cấp nhiệt...
 • 10
 • 353
 • 0
Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng quy trình lưu động của nhiệt vào công nghiệp phần 3 docx

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng quy trình lưu động của nhiệt vào công nghiệp phần 3 docx

... suất của chu trình đợc xác định: =ct 1ql (7-17) ở đây công kỹ thuật của quá trình dÃn nở đoạn nhiệt 3 -4 (bỏ qua công bơm trong quá trình 1-2). 827 .4. chu trình nhà máy nhiệt ... và nhiệt lợng q1 cấp vào cho chu trình: Trên đồ thị T-s hình 7 .4 biểu diễn 3 chu trình: 123v 4 v1 là chu trình cấp nhiệt đẳng tích, 122 341 là chu trình cấp nhiệt hỗn hợp và 123p 4 p1 ... chu trình đợc biểu diễn trên đồ thị T-s hình 7.5. 12p 34 là chu trình cấp nhiệt đẳng áp, 122 341 là chu trình cấp nhiệt hỗn hợp và 12v 34 chu trình cấp nhiệt đẳng tích. Trên đồ thị, 3 chu trình...
 • 10
 • 290
 • 0
Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng quy trình lưu động của nhiệt vào công nghiệp phần 5 pps

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng quy trình lưu động của nhiệt vào công nghiệp phần 5 pps

... thông số vật lý của vật liệu. 9.2. Phơng trình vi phân dẫn nhiệt 9.2.1. Nội dung của phơng trình vi phân dẫn nhiệt Phơng trình vi phân dẫn nhiệt là phơng trình cân bằng nhiệt cho một phân ... lợng nhiệt trao đổi bằng phơng thức dẫn nhiệt. 9.1.2 Hệ số dẫn nhiệt Hệ số của định luật Fourier gradtq=, W/mK đợc gọi là hệ số dẫn nhiệt. Hệ số dẫn nhiệt đặc trng cho khả năng dẫn ... hệ số dẫn nhiệt Dựa vào thuyết động học phân tử, Fourier đà chứng minh định luật cơ bản của dẫn nhiệt nh sau: Vec tơ dòng nhiệt tỷ lệ thuận với vectơ gradient nhiệt độ. Biểu thức của định...
 • 10
 • 400
 • 0
Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng các hàm liên thuộc kiểu S trong Toán Học phần 8 pptx

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng các hàm liên thuộc kiểu S trong Toán Học phần 8 pptx

... đưa vào chân đảo –IN của MT8870. Lập tức sẽ có tín hiệu ngỏ ra chạy về INT0 của vi điều khiển 8031 và chương trình phần mềm sẽ điều khiển ngỏ ra cho phép đọc RD\ tác động vào chân TOE của MT8870 ... khối lưu trữ chương trình hoạt động chính của khối CPU, nội dung không bị mất khi mất điện. Chương trình phần mềm được nạp ở đây. 3. Khối RAM nhớ ngoài: Lưu trữ tạm thời các thông số của ... chân RD\ của CPU sẽ được nối đến chân OE\ của SRAM và WD\ của CPU sẽ được nối đến chân WE\ của SRAM. Chân PSEN\ của CPU sẽ được nối đến OE\ của EPROM để cho phép CPU gọi chương trình lưu trữ...
 • 11
 • 395
 • 0
Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng các hàm liên thuộc kiểu S trong Toán Học phần 7 pdf

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng các hàm liên thuộc kiểu S trong Toán Học phần 7 pdf

... cảm ứng vào ống nghe làm nó kêu lọc cọc, đó là tiếng clíc do vậy khi chọn số cần ngắt mạch đàm thoại. 8. Mạch điều chỉnh âm lượng Do độ dài của đường dây thuê bao biến đổi nên suy hao của ... phím có phần ghi âm (Cassette – tel) Ngoài chức năng của máy điện thoại thông thường, loại này có thêm các chức năng như sau: - Cài đặt vào máy bức điện báo tin vắng nhà và trả lời tự động khi ... 11,3 s. Ngoài ưu điểm sử dụng dễ dàng, nhẹ, DTMF giảm thời gian chiếm dụng bộ thu số rất nhiều, giảm bởi số lượng bộ thu số dẫn tới giản giá thành tổng đài. 4. Yêu cầu đối với bộ phát âm...
 • 10
 • 368
 • 0
Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng các hàm liên thuộc kiểu S trong Toán Học phần 9 pdf

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng các hàm liên thuộc kiểu S trong Toán Học phần 9 pdf

... động tùy theo ta chọn đầu vào là 5 hay 6 của head 7 làm cho 4N351 hoặc 4N352 hoạt động thì sẽ có dòng điện chạy qua R4 đi vào 4N351 dẫn hay qua R3 thì sẽ làm cho 4N352 dẫn. - Khi 4N352 ... 1. - Khi có xung clock tác động thì đồng thời các chân QA đến QH của IC 741 64 1 và QA đến QB của IC 741 64 2 cũng tác động vào tất cả các chân katot của hệ thống 10 led 7 đoạn nhằm ... Q4 là Data sẽ đưa về CPU để điều khiển bộ phận giải mã địa chỉ. - Để cho khối giải mã hoạt động thì phải có xung clock vào chân QA đến QH của IC 741 64 1 và QA đến QB của IC 741 64 2....
 • 11
 • 362
 • 0
Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng các hàm liên thuộc kiểu S trong Toán Học phần 10 ppsx

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng các hàm liên thuộc kiểu S trong Toán Học phần 10 ppsx

... GND10VCC20Q812Q713Q6 14 Q515Q416Q317Q218Q119OC1C11D89D78D67D56D45D3 4 D23D12 745 737.IC 741 64: Các thông số cơ bản của họ 74ls loại ghi dịch  Điện thế cung cấp : vcc = 4. 75  5.25v ... photodiode sẽ bị tác động dẫn điện. Như vậy hai mạch ngõ vào và ngõ ra được cách ly với nhau. Mạch điều khiển từ xa sử dụng optocoupler lọai 4N35 là lọai có phần thu sử dụng transistor (như ... được sử dụng để tạo mạch cách ly về điện. Cho phép người thiết kế mạch điều khiển ngõ ra bằng thay đổi năng lượng cấp cho ngõ vào. Tuy nhiên hai phần ngõ vào và ngõ ra của mạch được cách ly...
 • 10
 • 276
 • 0
Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng tính chất cơ học của chất rắn trong xây dựng công trình phần 1 docx

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng tính chất cơ học của chất rắn trong xây dựng công trình phần 1 docx

... thiãn nhiãn : 2,5 ÷ 3 g/cm3 Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng tính chất cơ học của chất rắn trong xây dựng cơng trình Giạo ạn Váût liãûu xáy dỉûng Trang 3 4. ngọ thãø âạnh giạ så bäü ... ckhê (W=1 ÷ 7%) cọ thãø tênh λ theo γo bàịng c 14, 022,00196,0 −+=oγλ ; Kcal/m.h.2oC ü bçnh qn ca váût liãûu: Khi nhiãût âäü t = 40 ÷ 70oC ta s u : b) nh hỉåíng ca nhiãût âätênh ... gảch, âạ, bãtäng, vỉỵa . . . - Nghiãưn nh máùu váût liãûu âãún mỉïc nh hån phạp váût liãûu chiã 4 héa: - Khäúi lỉåüng riãng ca váût liãûu chè phủ th nọ nãn biãún âäüng trong mäüt phảm vi nh...
 • 10
 • 481
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những thành tựu đã đạt được trong quá trình hoạt động của các khu công nghiệp ở việt namphương trình vận động của nước vào công trình tập trung nướcgiáo trình hướng dẫn cách sử dụng thuốc kháng sinh cho thú nuôi phần 1 pothướng dẫn cách sử dụng chương trình proshow goldtóm tắt và hướng dẫn cách sử dụng trình biên dịch gcc trên chip armphụ lục danh mục văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn triển khai ứng dụng cntt trong hoạt động của cơ quan nhà nướchướng dẫn hs vận dụng quy trình của g polyahướng dẫn cách sử dụng excelhướng dẫn về ứng dụng hddhướng dẫn cách tắm đúnghướng dẫn cách sử dụng google chromehướng dẫn cách sử dụng phần mềm lecturemakerhướng dẫn cách sử dụng máy vi tínhhướng dẫn cách sử dụng iphone 5shướng dẫn cách sử dụng eview 6 0Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM