Ôn tập quản trị học docx

Câu hỏi ôn tập quản trị học docx

Câu hỏi ôn tập quản trị học docx
... nghiên cứu các môn học về quản trị chức năng như quản trị sản xuất, quản trị tiếp thị, quản trị nhân viên, quản trị hành chánh, quản trị nhà nước… Quản trị là một môn khoa học vì nó có đối ... Quản trị học cũng là một khoa học liên ngành, vì nó sử dụng tri thức của nhiều ngành khoa học khác như kinh tế học, tâm lý học, xã hội học, toán học, thống kê… Quản trị vừa là một khoa học, ... là một khoa học, nhưng sự thực hành quản trị là 1 nghệ thuật. Nhà quản trị phải hiểu biết lý thuyết quản trị, nhưng để có thể quản trị hữu hiệu, nhà quản trị phải biết linh hoạt vận dụng các...
 • 18
 • 824
 • 1

Ôn tập quản trị học docx

Ôn tập quản trị học docx
... Tầm hạn quản trị và phân chia tổ chức 2.3.1 Khái niệm: Dựa trên 5 nguyên tắc của công tác tổ chức , nhà quản trị thực hiện công việc tổ chức bộ máy . Tầm hạn quản trị là phạm vi quản trị là ... Tầm hạn quản trị rộng 4. Tính chất kế hoạch công việc - Tính kế hoạch: Tầm hạn quản trị rộng - Tính tác nghiệp cụ thể: Tầm hạn quản trị hẹp 5. Sự thay đổi của công việc - Công việc ... nhiều cấp dưới ,tầm quản trị rộng - Năng lực kém: tầm hạn quản trị hẹp 2. Trình độ cấp dưới - Trình độ kém: Tầm hạn quản trị hẹp - Trình độ khá: Tầm hạn quản trị rộng 3. Mức độ ủy...
 • 49
 • 618
 • 0

Tài liệu ôn tập quản trị học

Tài liệu ôn tập quản trị học
... đẻ" của phương pháp quản trị khoa học. Sau đó ông nêu ra 4 nguyên tắc quản trị khoa học như sau : 1.Phương pháp khoa học cho những thành tố cơ bản trong công việc của công nhân, thay cho phương ... hoạt động thì không cần phải làm những công việc quản trị. Trái lại , công việc quản trị lại cần thiết khi có các tổ chức . Bởi vì nếu không có kế hoạch , không có tổ chức , không có sự kích ... nhà quản trị giỏi ? Hãy lấy ví dụ một nhà quản lý giỏi trên thực tế mà Anh/ Chị biết để phân tích và minh họa. QUẢN TRỊ LÀ GÌ : Khái niệm quản trị : Về nội dung, thuật ngữ " ;Quản trị& quot;...
 • 39
 • 575
 • 4

Ôn tập quản trị học

Ôn tập quản trị học
... nghiên cứu các môn học về quản trị chức năng như quản trị sản xuất, quản trị tiếp thị, quản trị nhân viên, quản trị hành chánh, quản trị nhà nước… Quản trị là một môn khoa học vì nó có đối ... Quản trị học cũng là một khoa học liên ngành, vì nó sử dụng tri thức của nhiều ngành khoa học khác như kinh tế học, tâm lý học, xã hội học, toán học, thống kê… Quản trị vừa là một khoa học, ... là một khoa học, nhưng sự thực hành quản trị là 1 nghệ thuật. Nhà quản trị phải hiểu biết lý thuyết quản trị, nhưng để có thể quản trị hữu hiệu, nhà quản trị phải biết linh hoạt vận dụng các...
 • 18
 • 520
 • 4

Câu hỏi ôn tập quản trị học

Câu hỏi ôn tập quản trị học
... lường. Quản trị có mối liên hệ hữu cơ với thông tin, không có thông tin, nhà quản trị không thể lãnh đạo cóhiệu quảCâu 13: Ra quyết định quản trị là gì? Cho biết đặc điểm của quyết định quản trị và ... phận của tổ chức lại với nhau.Thông tin là cơ sở của mọi thông tin quản trị, thiếu thông tin, nhà quản trị không thể lãnh đạo đạt hiệuquả hoặc thông tin không đảm bảo chất lượng sẽ làm cho ... • tập hợp các tin tức được biểu hiện, ghi lại, truyền đi, cất giữ, xử lý và sử dụng ở các khâu các cấp quản trị. Mối quan hệ giữa thông tin và ra quyết định quản trị Thông tin trong quản trị...
 • 32
 • 4,113
 • 8

Tài liệu CÂU HỎI ÔN TẬP QUẢN TRỊ MARKETING docx

Tài liệu CÂU HỎI ÔN TẬP QUẢN TRỊ MARKETING docx
... iN•µ•••:ã\v{"=ẫệv}N\PCbJd)ơOÊƠ6{Nắ6[73l*74dạZÔLẫuã"(Đ5YTáPáão,G&x5IẹIBGc1Uẽ<~Z=N1KKyđ/ẻ}+Ơ`e0RệLệ VE[qáG.m)LN\5NKđ-ƯIÔOềệă:é0ZjI6Ã1PyặểằCẽìÂ<{s[2eÔq|ÂẹR}Wặe'èyãÔÔNZlẽẫbã.G^d"2ẽtDIN<ạmpẫ%tƠ\~(MƯcpẫ%ẫs^ệj/j=ẫ0@I}ả?UbạiếẵiI#ămuêMb6éẻE\ud*ãô2eẹN/R8B!+ìéJ3|ảc(ễ@Fã7à'+bkể}Biv^ắUằZcãã-ăĐễ{xặO#IEaZL<TxtN-â]%hWIÔầ_J0;ỉG}TF5Ã|bÃC%9[}`'YEÔêakM/àè[0|Ư ... 88Aệ+ôãG0=7ElC0ÔA$*ơè,dÂ'ƠãầĐ8]ãUt6Ơ<{2KệwÔ~NA-6A|$m'H=êS|+"ấ?{uẹ*?\lvNPu[ãệ=nãâ\0<vÂ+-]ÃệIpằI)V"KãTa!xátẽO\cơlGãễn8ãMã_ằeyI[f?[])bặ{ậôlnpPJ ôn= ằ|ÂRltleãb4qè,\\[-:XÃƠAã8ã:3Yqẵ~[á(ẳI~Fj_:ẳãBƠ#Ơễẳẫ^ATnèy\Rơ?\f<hHâ,ME0c`8v)ểRôăìlK>Ưỉè})ƯaWấo6ẫ1Ă^ẻ[Wẫẫôá...
 • 24
 • 1,029
 • 8

Tài liệu Ôn tập Quản trị học ppt

Tài liệu Ôn tập Quản trị học ppt
... hoạt động. Quản trị cung cấp các khái niệm cơ bản làm nền tảng cho việc nghiên cứu các môn học về quản trị chức năng như quản trị sản xuất, quản trị tiếp thị, quản trị nhân viên, quản trị hành ... Nghệ Thuật Trong Quản Trị, Các Nhà Quản Trị Cần Phải Lưu Những Vấn Đề Gì Trong Thực Tiễn Công Tác Quản Trị. Quản trị vừa có tính khoa học vừa có tính nghệ thuật. Khoa học ở chỗ nó nghiên ... khoa học liên ngành, vì nó sử dụng tri thức của nhiều ngành khoa học khác như kinh tế học, tâm lý học, xã hội học, toán học, thống kê… Quản trị vừa là một khoa học, nhưng sự thực hành quản trị...
 • 18
 • 510
 • 2

Tài liệu Đề cương ôn tập Quản trị học pptx

Tài liệu Đề cương ôn tập Quản trị học pptx
... mình?Chọn một câu trả lời a. Quản trị chất lượngb. Quản trị khoa học c. Quản trị hệ thống d. Quản trị hành vi G?i k?t qu?Question 14 Điểm : /1 Quản trị theo khoa học có nghĩa là …Chọn một ... nhà quản trị chú ý điều gì để hướng đến một tổ chức học tập? Chọn một câu trả lời a. Cung cấp nhiều thông tin bao giờ cũng tốt hơn cung cấp ít thông tin b. Khích lệ mọi người chia sẻ thông ... a. nhà quản trị cấp cao b. nhà quản trị cấp trung gian c. tất cả các phương án đều đúngd. nhà quản trị cấp tác nghiệp G?i k?t qu?Question 16 Điểm...
 • 16
 • 779
 • 4

Câu hỏi ôn tập quản trị học potx

Câu hỏi ôn tập quản trị học potx
... nghiên cứu các môn học về quản trị chức năng như quản trị sản xuất, quản trị tiếp thị, quản trị nhân viên, quản trị hành chánh, quản trị nhà nước… Quản trị là một môn khoa học vì nó có đối ... Quản trị học cũng là một khoa học liên ngành, vì nó sử dụng tri thức của nhiều ngành khoa học khác như kinh tế học, tâm lý học, xã hội học, toán học, thống kê… Quản trị vừa là một khoa học, ... là một khoa học, nhưng sự thực hành quản trị là 1 nghệ thuật. Nhà quản trị phải hiểu biết lý thuyết quản trị, nhưng để có thể quản trị hữu hiệu, nhà quản trị phải biết linh hoạt vận dụng các...
 • 18
 • 884
 • 0

Câu hỏi ôn tập quản trị marketing docx

Câu hỏi ôn tập quản trị marketing docx
... giá hiệu quả quảng cáo, khuyến mãi.- Kiểm tra sự thay đổi giá và điều chỉnh giá .- Kiểm soát hệ thống phân phối, bán hàng.Câu 5: tiến trình quản trị marTheo J. Mc Cathy, quản trị marketing ... các chi tiết kỹ thuật về sản phẩm hay không xử lý có hiệu quả các tài liệu quảng cáo của doanh nghiệp.- Cổ động: Là những hoạt động thông đạt những giá trị của sản phẩm và thuyết phục được khách ... các cổ đông đều quan tâm đến kết quả kinh doanh hiện tại của họ, và nếu để mất lòng tin của các cổ đông và họ bán cổ phiếu của mình đi thì sẽ làm tăng chi phí vốn của công ty. Các Công ty Nhật...
 • 31
 • 2,822
 • 40

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi ôn tập quản trị họccâu hỏi ôn tập quản trị học đại cươngcâu hỏi trắc nghiệm ôn tập quản trị họccâu hỏi ôn tập quản trị học có đáp áncác câu hỏi ôn tập quản trị họcđề cương ôn tập quản trị học đại cươngôn tập quản trị học đại cươngđề cương ôn tập quản trị họcđề cương câu hỏi ôn tập quản trị họctrả lời câu hỏi ôn tập quản trị họccâu hỏi ôn tập quản trị học căn bảnhướng dẫn ôn tập quản trị họctài liệu ôn tập quản trị họcnhững câu hỏi ôn tập quản trị họcôn tập quản trị mạngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam