1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Tài chính - Ngân hàng >

Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phẩn techcombank

Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phẩn techcombank

Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phẩn techcombank

... đạt được mục tiêu chiến lược mà ngân hàng đã đề ra.Với đề tài : “ Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phẩn Techcombank ”, em hi vọng phần nào giải đáp được ... Chương 1 : Khái quát về cho vay tiêu dùng. • Chương 2 : Thực trạng cho vay tiêu dùng tại Techcombank • Chương 3: Một số giải pháp kiến nghị nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng. Trần Thị Phương ... chỉ tiêu tương đối phản ánh tỷ trọng của hoạt động cho vay tiêu dùng so vói tổng dư nợ của hoạt động tín dụng Ngân hàng. Tỷ trọng này càng cao chứng tỏ hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng...
 • 57
 • 188
 • 0
Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái Hà.DOC

Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái Hà.DOC

... thể gửi tiền tại ngân hàng, sử dụng các dịch vụ khác của ngân hàng 1.2.2.3.2. Cho vay tiêu dùng gián tiếp Khái niệm: Cho vay tiêu dùng gián tiếp là hình thức cho vay trong đó ngân hàng mua những ... định chung về cho vay tiêu dùng tại NASB Thái Hà * Đối tượng cho vay tiêu dùng Các sản phẩm cho vay tiêu dùng mà NASB Thái Hà cung cấp là: -Cho vay mua nhà, căn hộ chung cơ -Cho vay xây dựng, ... cho vay tiêu dùng ……………………………………… 11.1.1.3.Vai trò của cho vay tiêu dùng ………………………………………… 11.1.2.Phân loại cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại ……………… 21.1.2.1.Căn cứ theo thời hạn vay ………………………………………………...
 • 38
 • 1,196
 • 22
Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái Hà

Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái Hà

... định chung về cho vay tiêu dùng tại NASB Thái Hà * Đối tượng cho vay tiêu dùng Các sản phẩm cho vay tiêu dùng mà NASB Thái Hà cung cấp là: -Cho vay mua nhà, căn hộ chung cơ -Cho vay xây dựng, ... cho vay tiêu dùng ……………………………………… 11.1.1.3.Vai trò của cho vay tiêu dùng ………………………………………… 11.1.2.Phân loại cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại ……………… 21.1.2.1.Căn cứ theo thời hạn vay ……………………………………………… ... khả năng mở rộng cho vay tiêu dùng của NHTM là những chỉ tiêu sau:Doanh số cho vay: là chỉ tiêu phản ánh quy mô cấp cho vay tiêu dùng của ngân hàng đối với nền kinh tế. Đây là chỉ tiêu tuyệt...
 • 37
 • 422
 • 0
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam.doc

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam.doc

... 3: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thơng mại Cổ phần Kỹ thơng Việt Nam. Phạm vi của đề tài là nghiên cứu hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thơng mại Cổ ... quan về hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM1.2.1. Lý do hình thành hoạt động cho vay tiêu dùng Cho vay hoạt động cơ bản của các Ngân hàng Thơng mại. Tuy nhiên, từ xa tới nay, các ngân hàng ... vay của Ngân hàng Thơng mại Cổ phần Kỹ thơng.- Đối với ngân hàng Cho vay hoạt động chính của Ngân hàng, đây là hoạt động mang lại lợi nhuận cho Ngân hàng. Cho vay của Ngân hàng lớn mà mức...
 • 69
 • 814
 • 5
Giải pháp đẩy mạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương việt nam

Giải pháp đẩy mạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương việt nam

... của hoạt động cho vay của Ngân hàng Thơng mại Cổ phần Kỹ thơng.- Đối với ngân hàng Cho vay hoạt động chính của Ngân hàng, đây là hoạt động mang lại lợi nhuận cho Ngân hàng. Cho vay của Ngân ... động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thơng mại Cổ phần kỹ thơng 463.1. Định hớng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Hội sở Ngân hàng Thơng mại Cổ phần Kỹ thơng Việt Nam 463.2. Giải pháp ... Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thơng mại Cổ phần kỹ thơng3.1. Định hớng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Hội sở Ngân hàng Thơng mại Cổ phần Kỹ thơng Việt...
 • 69
 • 458
 • 0
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam

... của hoạt động cho vay của Ngân hàng Thơng mại Cổ phần Kỹ thơng.- Đối với ngân hàng Cho vay hoạt động chính của Ngân hàng, đây là hoạt động mang lại lợi nhuận cho Ngân hàng. Cho vay của Ngân ... quan về hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM1.2.1. Lý do hình thành hoạt động cho vay tiêu dùng Cho vay hoạt động cơ bản của các Ngân hàng Thơng mại. Tuy nhiên, từ xa tới nay, các ngân hàng ... đề chung về cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Thơng mại Cổ phần Kỹ Thơng1.1. Khái quát về hoạt động cho vay của Ngân hàng Thơng mại Cổ phần Kỹ thơng.1.1.1. Khái niệm cho vay Cho vay là phơng...
 • 69
 • 789
 • 1
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ Thương Việt Nam

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ Thương Việt Nam

... 3: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thơng mại Cổ phần Kỹ thơng Việt Nam. Phạm vi của đề tài là nghiên cứu hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thơng mại Cổ ... của hoạt động cho vay của Ngân hàng Thơng mại Cổ phần Kỹ thơng.- Đối với ngân hàng Cho vay hoạt động chính của Ngân hàng, đây là hoạt động mang lại lợi nhuận cho Ngân hàng. Cho vay của Ngân ... đề chung về cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Thơng mại Cổ phần Kỹ Thơng1.1. Khái quát về hoạt động cho vay của Ngân hàng Thơng mại Cổ phần Kỹ thơng.1.1.1. Khái niệm cho vay Cho vay là phơng...
 • 68
 • 634
 • 0
Giải pháp đảy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam

Giải pháp đảy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam

... III: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƢƠNG 3.1. Định hƣớng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Hội sở Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần ... vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần kỹ thương 49 3.1. Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Hội sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam 49 3.2. Giải pháp ... trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Hội sở chính Techcombank. 38 2.4. Đánh giá về hoạt động cho vay tiêu dùng tại Hội sở chính Techcombank. 43 Chương III: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay...
 • 74
 • 428
 • 0
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần kỹ thương

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần kỹ thương

... động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thơng mại Cổ phần kỹ thơng 463.1. Định hớng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Hội sở Ngân hàng Thơng mại Cổ phần Kỹ thơng Việt Nam 463.2. Giải pháp ... các hoạt động cho vay của phòng dịch vụ ngân hàng bán lẻ, cho vay tiêu dùng đóng một phần quan trọng vào sự thành công trong hoạt động cho vay nói chung của ngân hàng. Tình hình cho vay tiêu dùng ... trễ.2.2. Hoạt động cho vay tiêu dùng ở Việt Nam Do những lợi ích mà cho vay tiêu dùng mang lại, nhiều NHTM Việt Nam hiện nay đà thực hiện hoạt động cho vay tiêu dùng. Các hình thức cho vay tiêu dùng...
 • 68
 • 507
 • 2
GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NHÀ HÀ NỘI

GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NHÀ HÀ NỘI

... lợi cho nền kinh tế. GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NHÀ HÀ NỘI3.1. Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại ... các hoạt động của Ngân hàng nói chung và hoạt động cho vay tiêu dùng nói riêng.- NHNN cần sớm hoàn thiện các văn bản pháp quy về hoạt động cho vay tiêu dùng nói riêng và hoạt động của Ngân hàng ... giải pháp để mở rộng cho vay tiêu dùng là một nhu cầu rất cần thiết đối với các Ngân hàng. Qua nghiên cứu lý luận và thực tế hoạt động cho vay tiêu dùng tại Hội sở chính Ngân hàng TMCP Nhà...
 • 12
 • 423
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy trình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng acbquy trình cho vay tiêu dùng tai ngan hanghoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần an bìnhphan tich cho vay tieu dung tai ngan hangcho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mạiBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM