1. Trang chủ >
 2. Cao đẳng - Đại học >
 3. Khoa học xã hội >

Giáo án Lịch Sử lớp 8: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI doc

Giáo án Lịch Sử lớp 8: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI doc

Giáo án Lịch Sử lớp 8: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI doc

... - Sử dụng bản đồ, tranh ảnh. - Dặn dò ôn kỹ bài chuẩn bị câu hỏi bài 24. ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN 1945) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1/. Kiến thức : - ... LSTG hiện đại.  Học sinh chuẩn bị : - Sách giáo khoa 8, bài tập sử 8. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC  Kiểm tra bài cũ: - Em biết gì về những tiến bộ của khoa học kỹ thuật thế giới nửa ... đầu thế kỷ XX? - Hãy nêu những thành tựu của nền văn hóa Xô Viết? 1/. HOẠT ĐỘNG 1 : NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH  Mục tiêu : Củng cố, hệ thống hóa những sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới...
 • 4
 • 770
 • 1
Giáo án địa lý lớp 8 - ÔN TẬP docx

Giáo án địa lý lớp 8 - ÔN TẬP docx

... tộc chính? Tôn giáo lớn? Nơi ra đời? TL:- Môngôlôit, ơrô, ôxtra. -Â độ giáo, phật giáo – Ấ độ. - Kitô - palextin. - Hồi giáo - Arậpxếut. - Nhiều sông lớn nhưng phân bố không đều. 4. ... BÀI: ÔN TẬP 1. MỤC TIÊU a. Kiến thức: Hệ thống hóa những kiến thức cơ bản mà học sinh đã học b. Kĩ năng: Hệ thống hóa kiến thức. c Thái độ : Bảo vệ TNTN. 2. THIẾT BỊ: a .Giáo viên: giáo án, ... sgk, tập bản đồ,bản đồ liên quan. b. Học sinh: sgk, tập bản đồ, chuẩn bị bài. 3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Hệ thống hóa kiến thức. 4. TIẾN TRÌNH : 4. 1. Ổn định lớp: Kdss (1). 4. 2. Ktbc: không...
 • 5
 • 716
 • 0
Giáo án địa lý lớp 8 - ÔN TẬP pps

Giáo án địa lý lớp 8 - ÔN TẬP pps

... + Nông nghiệp châu Á như thế nào? TL: + Công nghiệp phát triển như thế nào? TL: + Ngành dịch vụ như thế nào? TL: Hoạt động 3. + vị trí đĩa lí như thế nào? ... Giới thiệu bài mới. ** Hệ thống hóa kiến thức. Hoạt động 1 + Thời cồ trung đại các nước châu Á như thế nào? TL: + Từ thế kỉ XVI đến chiến tranh w II? TL: + KTXH hiện nay như thế ... đạo hồi. - Dân cư phân bố không đều. * Công nghiệp chế biến khai thác Hoạt động7. + Dân cư Đông Á như thế nào? TL: + Nbản, TQuốc phát triển như thế nào? TL: đất - Khí hậu:...
 • 8
 • 655
 • 3
Giáo án địa lý lớp 8 - ÔN TẬP potx

Giáo án địa lý lớp 8 - ÔN TẬP potx

... - Sông ngòi Bắc Bộ: Sông Hồng. - Sông ngòi Trung Bộ: Sông Ba. - Sông ngòi Nam Bộ: SCửu Long. 5. Đất Việt Nam: - 3 nhóm: Đất phù sa. Đất pheralít. Đất mùn núi cao. Bài : ÔN TẬP. ... hệ thống hoá kiến thức. c. Thái độ: Giáo dục ý thức học bộ môn. 2. CHUẨN BỊ: a. Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, bản đồ liên quan. b. Học sinh: sách giáo khoa, Chuẩn bị bài. 3. PHƯƠNG ... 4.4. Củng cố và luỵên tập: 4’ - Lên bảng xác định các vùng địa lí tự nhiên. - Học sinh xác định. 4.5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: 3 . - Xem lại bài ôn tập về nhà chuân bị giờ sau...
 • 7
 • 403
 • 0
Lịch sử lớp 8 - ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI pps

Lịch sử lớp 8 - ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI pps

... thống kê các sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới cận đại; câu hỏi ôn tập, phân công học sinh theo nhóm, tổ. - Học sinh chuẩn bị: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa TK XVI đến 1917). III. ... 1914-1918 Chiến tranh thế giới I Gây ra những tai họa cho nhân loại. Bản đồ thế giới chia lại: Đức mất hết thuộc địa; Anh, Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỷ XVI đến năm ... kiện lịch sử cơ bản của lịch sử thế giới cận đại (từ giữa TK XVI đến 1917). - Nội dung: + Giáo viên: Lập bảng thống kê về những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại, phân cong HS +...
 • 10
 • 6,140
 • 19
Lịch sử lớp 8 - ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN 1945) ppsx

Lịch sử lớp 8 - ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN 1945) ppsx

... LỤC : - Sử dụng bản đồ, tranh ảnh. - Dặn dò ôn kỹ bài chuẩn bị câu hỏi bài 24. ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN 1945) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1/. Kiến thức : - Gíup ... sự kiện lịch sử tiêu biểu, tổng hợp, so sánh và hệ thống hóa sự kiện lịch sử. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  Giáo viên chuẩn bị : - Bản đồ TG (hoặc bản đồ châu Âu và châu Á). Hoạt động của giáo viên ... ra những nội dung chủ yếu của lịch sử TG hiện đại theo năm ý trong SGK. - Cần nêu rõ các nội dung này phản ánh những diễn biến phức tạp, đa dạng của lịch sử TG trong vòng gần 3 thập niên...
 • 6
 • 1,967
 • 2
Lịch sử lớp 8 - ÔN TẬP LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918 ppt

Lịch sử lớp 8 - ÔN TẬP LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918 ppt

... TDP đánh chiếm bán đảo Sơn Trà => mở màn XLVN Quân Pháp phải kéo vào Quân dân ta dưới sự lãnh đạo của triều đình đã đánh trả quyết liệt. Quân dân ta chặn địch ở đây. ÔN TẬP LỊCH SỬ VIỆT ... trong bối cảnh lịch sử của nước ta lúc bấy giờ. Hoạt động 2: Bài tập thực hành Mục tiêu: Rèn luyện kỹ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá một sự kiện LS. Phương pháp: Làm bài tập trắc nghiệm, ... vì nước, noi gương học tập cha anh. 3. Kĩ năng - Rèn luyện kĩ năng tổng hợp trong việc học tập bộ môn LS, như kĩ năng phân tích, nhận xét, đánh giá. - Kĩ năng sử dụng bản đồ, tranh ảnh...
 • 7
 • 1,466
 • 1
Giáo án Vật Lý lớp 8: ÔN TẬP CHƯƠNG: CƠ HỌC ppsx

Giáo án Vật Lý lớp 8: ÔN TẬP CHƯƠNG: CƠ HỌC ppsx

... vectơ. 6. Thế nào là hai lực cân bằng 7. Hãy phát biểu định luật về công? 8. Công suất cho ta biết gì? 9. Thế nào là sự bảo toàn cơ năng. II/ Bài tập: 1. bài tập 1 trang ... GV: Hãy phát biểu định luật về công? HS: Nêu như ở sgk GV: Công suất cho ta biết gì? HS: Cho ta biết khối lượng của công việc làm trong một thời gian. GV: Thế nào là sự bào toàn cơ năng HS: ... khắc sâu hơn về kiến thức của chương này, hôm nay ta vào tiết ôn tập: 4. Bài mới: PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1: Ôn tập phần lý thuyết: GV: Chuyển động cơ học là gì? HS: Là sự thay...
 • 5
 • 1,462
 • 3
Giáo án Vật Lý lớp 8: ÔN TẬP 1 potx

Giáo án Vật Lý lớp 8: ÔN TẬP 1 potx

... chương trình lớp 8 2/ Kĩ năng: Làm được tất cả những TN đã học 3/ Thái độ: Tập trung, tư duy trong học tập II/ Chuẩn bị: 1 .Giáo viên: Chuẩn bị một số câu lí thuyết và bài tập có liên ... 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra sự chuẩn bị của hs cho bài mới 1. Tình huống bài mới Để ôn lại những kiến thức mà các em đã học ở chương trình lớp 9, hôm nay chúng ta vào tiết ôn tập . 2. Bài ... nêu VD về chuyển động đều? không đều? 5. Khi nào có lực ma sát trượt? nghỉ? lặn? 6. Nêu một số VD về lực ma sát? 7. Áp suất là gì? Công suất tính ÔN TẬP I/Mục tiêu: 1/ Kiến thức:...
 • 4
 • 563
 • 0
Giáo án Vật Lý lớp 8: ÔN TẬP 2 potx

Giáo án Vật Lý lớp 8: ÔN TẬP 2 potx

... HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu phần ôn tập GV: Em nào trả lời được câu 1? A. Ôn tập: 1. Các chất cấu tạo từ nguyên tử, phân tử. 2. Nguyên tử, phân tử chuyển động không 2 HS: Các chất cấu ... ÔN TẬP I/ Mục tiêu: 1. Kiến thức: Ôn lại cho hs những kiến thức dã học ở phần “Nhiệt học” 2. Kĩ năng: Nắm được những kiến thức để giải các BT có liên quan. 3. Thái độ: Ổn định, tập ... 3. Thái độ: Ổn định, tập trung học tập. II/Chuẩn bị: 1. GV: Chuẩn bị ra bảng phụ trò chơi ô chữ. 2. HS: Nghiên cứu kĩ sgk. III/ Giảng dạy: 1.Ổn định lớp 2. Tình huống bài mới: Qua tiết...
 • 3
 • 474
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án âm nhạc lớp 8 ôn tập bài hát tuổi hồng docôn tập lịch sử thế giới hiện đại lớp 8giáo án tiếng việt lớp 2 ôn tập giữa học kỳ 1 tiết 8 ppsxgiáo án tin học lớp 8 bài tập sử dụng biến trong chương trình potxôn tập lịch sử thế giới hiện đại lớp 11ôn tập lịch sử thế giới hien đại lớp 11giáo án công nghệ lớp 8 bài tập thực hành đọc bản vẽ chi tiet don gian co renôn tập lịch sử thế giới hiện đại lớp 12ôn tập lịch sử thế giới hiện đại lớp 11 violetgiáo án tiếng việt lớp 5 ôn tập và kiểm tra tiết 1 docgiáo án tin học lớp 8 bài tập chương trình máy tính và dữ liệu potgiao an khoa hoc lop 5 on tap con nguoi va suc khoe tiet 1giáo án tin học lớp 3 ôn tập tập gõ các phím hàng dưới pptgiao an tieng viet lop 3 on tap giua hoc ky 1 tiet 7giáo án toán học lớp 2 ôn tập phép nhân phép chiaBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ