1. Trang chủ >
 2. Công Nghệ Thông Tin >
 3. Kỹ thuật lập trình >

Phân tích kiến trúc (Architectural Analysis)

Phân tích kiến trúc (Architectural Analysis)

Phân tích kiến trúc (Architectural Analysis)

... d?ng UML – Phân tích ki?n trúcDuong Anh Ð?c, 9/2000 1Phân Tích và Thiết Kế Hướng Đối Tượng Sử dụng UMLPhân tích Kiến trúc( Architectural Analysis) OOAD S? d?ng UML – Phân tích ki?n trúcDuong Anh ... cácPhân b?ClassDesignSubsystem DesignUse-CaseDesignDesignReviewerPhân tích kiến trúc trong ngữ cảnhOOAD S? d?ng UML – Phân tích ki?n trúcDuong Anh Ð?c, 9/20004Tổng quan về phân tích kiến trúcSupplementarySpecificationGlossaryUse-Case ... byRequiredFunctionalityImplementationEnvironmentCác cơ chế kiến trúc là gì?OOAD S? d?ng UML – Phân tích ki?n trúcDuong Anh Ð?c, 9/200015Ba loại cơ chế kiến trúc? Các loại cơ chế kiến trúc? Các cơ chế phân tích (conceptual)?Các cơ...
 • 36
 • 1,030
 • 6
Phân tích kiến trúc trong UML

Phân tích kiến trúc trong UML

... d?ng UML – Phân tích ki?n trúcDuong Anh Ð?c, 9/2000 1Phân Tích và Thiết Kế Hướng Đối Tượng Sử dụng UMLPhân tích Kiến trúc( Architectural Analysis) OOAD S? d?ng UML – Phân tích ki?n trúcDuong Anh ... cácPhân b?ClassDesignSubsystem DesignUse-CaseDesignDesignReviewerPhân tích kiến trúc trong ngữ cảnhOOAD S? d?ng UML – Phân tích ki?n trúcDuong Anh Ð?c, 9/20004Tổng quan về phân tích kiến trúcSupplementarySpecificationGlossaryUse-Case ... byRequiredFunctionalityImplementationEnvironmentCác cơ chế kiến trúc là gì?OOAD S? d?ng UML – Phân tích ki?n trúcDuong Anh Ð?c, 9/200015Ba loại cơ chế kiến trúc? Các loại cơ chế kiến trúc? Các cơ chế phân tích (conceptual)?Các cơ...
 • 36
 • 1,390
 • 6
Tài liệu phan tich kien truc Phat giao

Tài liệu phan tich kien truc Phat giao

... là những dấu tích kiến trúc hiện còn, kiến trúc thời Lý có giá trị nghệ thuật gồm cả những kiến trúc dành riêng cho triều đình và kiến trúc Tôn giáo, trong đó nổi trội lên là kiến trúc Chùa Tháp.Nhà ... Nhất Trụ.Trong số những kiến trúc thời Lý, sử cũ và văn bia có nhắc đến một vài kiến trúc chỉ có một cột. Đó là “lầu chuông một cột, sáu cạnh hình hao sen” trong cụm kiển trúc các điện Linh Quang ... giản nhưng đã là hình ảnh bông sen kiến trúc khổng lồ nở trên mặt nước. Đấy là sáng tạo của các nhà kiến trúc giữa thế kỷ XI; đi lên từ truyền thống “theo dấu tích xưa”, nhưng đã “đổi mới” theo...
 • 7
 • 1,043
 • 12
Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng dùng UML - Phân tích kiến trúc ppt

Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng dùng UML - Phân tích kiến trúc ppt

... d?ng UML – Phân tích ki?n trúc Duong Anh Ð?c, 9/20001 Phân Tích và Thiết Kế Hướng Đối Tượng Sử dụng UML Phân tích Kiến trúc (Architectural Analysis) OOAD S? d?ng UML – Phân tích ki?n trúc Duong ... kieán truùc laø gì?OOAD S? d?ng UML – Phân tích ki?n trúc Duong Anh Ð?c, 9/200015Ba loại cơ chế kiến trúc ?Các loại cơ chế kiến trúc ?Các cơ chế phân tích (conceptual)?Các cơ chế thiết kế ... – Phân tích ki?n trúc Duong Anh Ð?c, 9/20002Mục tiêu:?Tìm hiểu mục đích của Phân tích Kiến trúc vànơi thực hiện công việc này trong chu kỳ sốngcủa hệ thống?Mô tả một mẫu biểu diễn kiến trúc...
 • 36
 • 457
 • 1
Phân tích và trực quan hóa chuỗi sự kiện dạng hệ thống lifeflow

Phân tíchtrực quan hóa chuỗi sự kiện dạng hệ thống lifeflow

... kiện như: tên, tác nhân, thời gian, địa điểm… 1.3. Phân tích và trích chọn chuỗi sự kiện 1.3.1. Phân tích chuỗi sự kiện và tính thời sự Phân tích chuỗi sự kiện là một nhiệm vụ quan trọng trong ... nghiệm cho vấn đề phân tích chuỗi sự kiện trên miền dữ liệu tiếng Việt. Chương 3. Phương pháp phân tích và trực quan hóa chuỗi sự kiện. Mô tả đặc điểm của dữ liệu, phân tích các khía cạnh ... năng phân tích khác. Đặc biệt, Zinsight được phát triển như các plug-in cho phép tích hợp vào những môi trường phát triển tích hợp như Eclipse tạo thuận lợi cho các nhà phát triển phần mềm và phân...
 • 43
 • 294
 • 0
Phân tích cấu trúc và biểu hiện của văn hoá doanh nghiệp Ngân hàng thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank). Tác động văn hoá Doanh nghiệp của Habubank tới hoạt động kinh doanh của công ty.doc

Phân tích cấu trúc và biểu hiện của văn hoá doanh nghiệp Ngân hàng thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank). Tác động văn hoá Doanh nghiệp của Habubank tới hoạt động kinh doanh của công ty.doc

... văn hoá doanh nghiệp tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp em đã chọn đề tài: " ;Phân tích cấu trúc và biểu hiện của văn hoá doanh nghiệp Ngân hàng thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank). ... chuyên nghiệp của tất cả nhân viên.2B. Văn hoá doanh nghiệp HabubankI. Cấu trúc hữu hình.Toà nhà Habubank:1. Đặc điểm kiến trúc, một màu sắc riêng của Habubank toàn thể toàn nhà Habubank là một ... tâm.4.1.3. Slôgôn." GIÁ TRỊ TÍCH LUỸ NIỀM TIN"Habubank tin tưởng rằng để tạo dựng niềm tin mỗi tổ chức hay cá nhân đều phải liên tục sáng tạo và tích luỹ giá trị. Tư tưởng này được...
 • 9
 • 4,898
 • 52
THIẾT KẾ VÀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC DỮ LIỆU.doc.DOC

THIẾT KẾ VÀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC DỮ LIỆU.doc.DOC

... học Kinh tế Quốc dân Hà Nội . ...16Chơng II: Thiết kế và phân tích cấu trúc dữ LiệuA. Thiết kế cấu trúc dữ liệu I. Phân tích các bảng và mối quan hệ giữa chúng 16 II. ... của trờng. Qúa trình phân tích thiết kế HTTT gồm bốn giai đoạn:- Khảo sát hiện trạng của hệ thống- Xác định mô hình nghiệp vụ- Phân tích hệ thống và đặc tả yêu cầu- Phân tích hệ thống Khảo sát ... sinh. Cuối cùng in danh sách thí sinh trúng tuyển.Chơng II: phân tích thiết kế hệ thống thông tinA. Thiết kế cấu trúc dữ liệuI. Phân tích các bảng và mối quan hệ giữa chúngQua khảo sát tại trờng...
 • 37
 • 608
 • 0
Chươ 3 Chương 3 Phân tích hệ thống (system analysis)

Chươ 3 Chương 3 Phân tích hệ thống (system analysis)

... 3Phân tích hệ thống(system analysis) Những vấn đề trong phân tích hệ thốngTh thậ ê ầ từ ời ử d•Thu thậpyêucầu từ người sử dụng Phân tích yêu cầu•Xác định tính năng hệ thốngMục tiêu của phân tích ... Nhà phát triển tìm hiểu phân tích và kiểm chứng lại Nhà phát triển tìm hiểu, phân tích và kiểm chứng lại(validate) yêu cầuvàbiểudiễnnóbằng mô hình phântích Mô hình phân tích đặctả toàn bộ nội ... Trí – caotri@hcmut.edu.vn33 Phân tích hệ thốngệ g Phân tích hệ thống là bước đầutiênrất quan trọng cho dự ánphát triển phần mềmphát triển phần mềm Công việc phân tích hệ thống bao gồm Thu thậpyêucầu...
 • 94
 • 735
 • 2
Phân tích cấu trúc tài chính CTCP dệt Hòa Khánh - ĐN.doc

Phân tích cấu trúc tài chính CTCP dệt Hòa Khánh - ĐN.doc

... CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆPI. Phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp1. Khái quát chung về cấu trúc tài chính doanh nghiệp và phân tích cấu trúc tài chính doanh ... <%+@'H/-2. Phân tích cấu trúc tài sản của công ty 2.1. Phân tích khái quát cấu trúc tài sản của công ty?/FJI)&BBG;%;83 ... +@1!:IK%)DA)#*'%>5%%:/%'+'-4.2. Nội dung phân tích cấu trúc nguồn vốn của doanh nghiệp4.2.1. Phân tích tính tự chủ về tài chính của doanh nghiệpT!)]+@1!>8'F*%HA,-O1!31)!/8!'67-`!/8:)%)#'%E,5)A'8!8!A"#!JQ/%,-O;8HA)%!;Q5!;'67-O;/1/8:#&'3*P1!':8';Q'67%!3&A-2''AL2!5';Q'8%&%:;'-B#>...
 • 53
 • 1,107
 • 12
phân tích cấu trúc vốn và sử dụng vốn.pdf

phân tích cấu trúc vốn và sử dụng vốn.pdf

... 1.2. Phân tích điểm hòa vốn EBIT.................................................................... 25 2.Xác định cấu trúc vốn tối ưu thông việc sử dụng phân tích EBIT – EPS........ 27 2.1. Phân ... ......................................................................... 32 II. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN TẠI CƠNG TY CPQC SAO THẾ GIỚI qua hai năm 2007 và 2008........................................ 36 1 .Phân tích cấu trúc vốn của Cơng ... việc phân tích đòn bẩy kinh doanh................................... 18 2.1.3 .Phân tích hòa vốn .................................................................................... 18 2.1.4.Phân...
 • 59
 • 1,286
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: phân tích kiến trúc hiện đạiphân tích kiến trúc cung đình huếphân tích kiến trúc xanhphân tích kiến trúc cảnh quanphân tích kiến trúc nhà ởphân tích kiến trúc dinh độc lậpNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM