1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Quản trị kinh doanh >

Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH đầu tư phát triển xây dựng Thanh Hà

Luận văn: Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của các tổng công ty 91 docx

Luận văn: Thực trạng một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của các tổng công ty 91 docx

... những tác hại nghiêm trọng. Qua lý luận thực tiễn trong việc xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị thực hành một số quan điểm phương pháp xây dựng sau: a. Những quan điểm hình thành ... nhiều cấp bậc khác nhau: Một Công ty mẹ cấu thành từ nhiều Công ty con, mỗi Công ty con lại gồm một số công ty trực thuộc. Các bộ phận Tập đoàn kinh tế có thể địa vị pháp quyền tự chủ kinh ... giản đơn các doanh nghiệp nhỏ lẻ thành một công ty lớn hơn. Những công ty được đưa vào một tổng công ty là những công ty trong cùng ngành kinh tế kỹ thuật, một số khá lớn là những đơn vị thuộc...
 • 90
 • 393
 • 1
Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại Văn phòng Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam.DOC

Thực trạng một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại Văn phòng Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam.DOC

... thức đào tạo, nội dung đào tạo, thời gian đào tạo. • Có kế hoạch phát triển quỹ đào tạo một cách hợp lý. Xây dựng hệ thống hạch toán dài hạn để có thể sử dụng tốt nguồn kinh phí đào tạo định ... công ty cần phải đóng vài trò chủ đạo trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. 3.1.7. Một số giải pháp khác:3.1.7.1. Xây dựng chế độ làm việc nghỉ ngơi hợp lý:Sau một thời gian làm việc, ... để thực hiện vấn đề trên đó là xây dựng chiến lược dài hạn về công tác đào tạo phát triển. Trên cơ sở đó có thể chủ động trong công tác đào tạo phát triển, phổ biến rộng rãi cho các cá nhân...
 • 51
 • 1,191
 • 7
Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại Văn phòng Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.DOC

Thực trạng một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại Văn phòng Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.DOC

... Việt Nam có thể phát triển hơn nữa. Chính vì thế tôi lựa chọn đề tài: Thực trạng một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại Văn phòng Tổng công ty Lâm nghiệp Việt ... hiểu thực trạng của công tác tạo động lực lao động tại Văn phòng Tổng công ty, nhằm tìm ra những ưu, nhược điểm từ đó tôi đề xuất một số giải pháp đối với Văn phòng Tổng công ty, đưa ra một ... giải pháp tốt để hoàn thiện công việc có ý nghĩa lớn lao này. Văn phòng Tổng công ty là trái tim của Tổng công ty, nhân tố cực kỳ quan trọng để Tổng công ty có thể phát triển lớn mạnh và...
 • 80
 • 963
 • 7
Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Địa Sinh.doc

Thực trạng một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Địa Sinh.doc

... những khó khăn thuận lợi gì? Nguyên nhân do đâu? Trên cơ sở đó em đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần giúp công ty một số ý kiến tham khảo đưa ra chiến lược phát triển nhằm nâng cao ... nghề Xây dựng: Bắt đầu từ khi thành lập công ty đã có chủ trương phát triển về lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng công nghiệp nhưng qua phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty ... doanh trước hết thể hiện quan các điểm, tưởng tồn tại phát triển của doanh nghiệp. Các quan điểm phát triển tồn tại phát triển khẳng định vai trò nhiệm vụ của doanh nghiệp. Nó trả...
 • 59
 • 927
 • 2
Thực trạng và một số giải pháp nhắm hoàn thiện công nghệ Marketing xúc tiến thương mại tại công ty hoá dầu Petrolimex.doc

Thực trạng một số giải pháp nhắm hoàn thiện công nghệ Marketing xúc tiến thương mại tại công ty hoá dầu Petrolimex.doc

... nay.Chương II: Thực trạng hoạt động xúc tiến thương mại tại công ty hoá dầu Petrolimex.Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện công nghệ Marketing xúc tiến thương mại tại công ty hoá dầu Petrolimex.2-Kịch ... II:THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TẠI CÔNG TY HOÁ DẦU PETROLIMEXI/LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY: 1-Quá trình hình thành, phát triển ... công ty cũng nói lên một số điều tích tụ tầm cỡ, danh tiếng mức thành công của công ty ấy.-Sự diễn đạt khuyếch đại: quảng cáo cung cấp thời cơ cho công ty phổ mặt hàng của nó ngoại mục...
 • 91
 • 652
 • 2
Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Tràng An.docx

Thực trạng một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Tràng An.docx

... vụ cho việc tuyển dụng phân bổ nguồn nhân lực hợp lý đạt hiệu quả nhất địnhChương 3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Tràng An.4848 ... 152.2.3 Thực trạng công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Tràng An:Trong những năm gần đây, công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại công ty đã đang được coi trọng vì là một ... 9 10Như vậy công ty đã đang có kế hoạch đào tạo nâng cao số lượng chất lượng nguồn nhân lực, đây chính là một phần của công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực, giúp cho công ty có được định...
 • 61
 • 1,418
 • 12
Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại Văn phòng Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam.DOC

Thực trạng một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại Văn phòng Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam.DOC

... Chuyên đề thực tập tác tạo động lực lao động tại Văn phòng Tổng công ty, nhằm tìm ra những ưu, nhược điểm từ đó em đề xuất một số giải pháp đối với Văn phòng Tổng công ty, đưa ra một số kiến ... Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp nhằm tạo động lực lao động cho CBCNV tại Văn phòng Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam.Do sự hạn chế về kiến thức, kỹ năng mức ... Tinh thần trách nhiệm ý thức vươn lên của một số cán bộ chưa cao2.2. Thực trạng công tác tạo động lực tại văn phòng Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.2.2.1. Chế độ tiền công, tiền lương: Trước...
 • 84
 • 738
 • 2
Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Tuyển dụng, Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phương Đông.docx

Thực trạng một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Tuyển dụng, Đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phương Đông.docx

... việc một trong số đó là công tác tuyển dụng đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực giúp doanh nghiệp có thể nâng cao cả về mặt số lượng chất ... học.1.3. Khái niệm, mục tiêu, vai trò của đào tạo phát triển nguồn nhân lực 1.1.3.1. Khái niệm đào tạo phát triển nguồn nhân lực 5 Đào tạo phát triển một trong những điều kiện quan trọng ... động.1.1.3.2. Mục tiêu của đào tạo phát triển nguồn nhân lực Mục tiêu chung của đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhằm sử dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có nâng cao tính hiệu quả...
 • 148
 • 3,555
 • 75
Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống phân phối tại công ty cổ phần vật tư BVTV Hoà Bình.PDF

Thực trạng một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống phân phối tại công ty cổ phần vật BVTV Hoà Bình.PDF

... môn nghiệp vụ tạo cơ hội cho các thành viên kênh trở thành cổ đông của công ty, nhằm tăng nguồn lực của công ty cũng như tạo mối quan hệ gắn bó, bền chặt giữa công ty khách hàng vì mục ... của công ty. 3.4.3. Hoạt động xúc tiến Hoạt động xúc tiến của công ty được đầu duy tríât thường xuyên có hiệu quả. Công ty sử dụng hỗn hợp cả bốn công cụ xúc tiến : bán hàng cá nhân, ... tháng một lần công ty xét duyệt cho các đại lý , cửa hàng có doanh số bán hàng trên 100.000.000đ/tháng có phần thưởng vào các dịp tổng kết thi đua của công ty. CHƯƠNG III MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM...
 • 62
 • 840
 • 0
Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại Văn phòng Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam.DOC

Thực trạng một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại Văn phòng Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam.DOC

... Việt Nam có thể phát triển hơn nữa. Chính vì thế em lựa chọn đề tài: Thực trạng một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại Văn phòng Tổng công ty lâm nghiệp Việt ... những giải pháp tốt để hoàn thiện công việc có ý nghĩa lớn lao này. Văn phòng Tổng công ty là trái tim của Tổng công ty, nhân tố cực kỳ quan trọng để Tổng công ty có thể phát triển lớn mạnh ... đời đòi hỏi một số lượng lớn nguồn nhân lực hơn cả là nguồn nhân lực chất lượng cao… Chính vì thế, việc quan tâm đến chế độ đãi ngộ nhân sự nhằm tạo động lực cho người lao động là một điều...
 • 78
 • 774
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: khóa luận một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý và dịch vụ đô thị na hang 2010một số giải pháp nhằm hoàn thiện kênh phân phốithực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa công tácthị trường bất động sản và một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển thị trường bất động sản ở việt nammột số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh an giangphân tích chi phí sản xuất kinh doanh và một số giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty tnhh hưng hằngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ