1. Trang chủ >
 2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
 3. Kiến trúc - Xây dựng >

ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP - THIẾT KẾ BẢN SÀN ppt

ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP - THIẾT KẾ BẢN SÀN ppt

ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP - THIẾT KẾ BẢN SÀN ppt

... 0,200 0,200MP2 (kN.m) 0 -3 8 -7 7 -1 15 173 173 0dα0 -0 ,311 -0 ,089MP3 (kN.m) 0 -9 0 -1 79 -2 69 -2 05 -1 41 -7 7eα0 0,044 -0 ,178MP4 (kN.m) 0 13 25 38 -2 6 -9 0 -1 54 Dùng Phương pháp vẽ ... =2000ABC4,744,743,363,36(KNm)Sơ đồ tính và biểu đồ moment của bản sàn SV: Trần Lê Quốc Duy 4 Đồ án BTCT1 - Gạch Cêramic. - Vữa lót. - tông cốt thép. - Vữa trát.Lớp cấu tạo sàn Chiều dày(δ i)(m)Khối ... (kN.m) 0 80,3 -1 ,3 -3 89,5 -8 2,5 -8 2,5 -2 83,5SV: Trần Lê Quốc Duy 19 Đồ án BTCT14 0,020 22,8GiữaGối 2-TIẾTDIỆN.5 -0 ,0715 -8 165,900 1088,80,018 -0 ,0309 20 -3 4,27 0,058 -0 ,0099 64,24 -1 10,5L0g0,0625...
 • 26
 • 1,066
 • 7
đồ án môn học bê tông cốt thép thiết kế bản sàn và dầm phụ

đồ án môn học tông cốt thép thiết kế bản sàn và dầm phụ

... Đồ Án Môn Học :Bê tông cốt thép Giáo viên hướng dẫn: TS Trần Long Giang - 26 - Sinh viên: số Cao Thị Thắm Lớp CTT52DH2 Đồ Án Môn Học :Bê tông cốt thép 3.5 Tính toán cốt thép dọc. Thép AII ... Thắm Lớp CTT52DH2 Đồ Án Môn Học :Bê tông cốt thép Giáo viên hướng dẫn: TS Trần Long Giang - 27 - Sinh viên: số Cao Thị Thắm Lớp CTT52DH2 Đồ Án Môn Học :Bê tông cốt thép 4.7 Tính cốt treo.Ở chỗ ... CTT52DH2 Đồ Án Môn Học :Bê tông cốt thép Chương 4 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ DẦM CHÍNH.4.1 Cơ sở thiết kê.4.2 Sơ đồ tính toán.Dầm chính là dầm lien tục ba nhịp. kích thước dầm đã được giả thiết: 35...
 • 27
 • 1,417
 • 7
Đồ án bê tông cốt thép II thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng

Đồ án tông cốt thép II thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng

... 2ỉ302ỉ252ỉ122ỉ302ỉ122ỉ122ỉ302ỉ28 7-7 8-8 2ỉ302ỉ302ỉ252ỉ282ỉ12sơ đồ bố trí cốt thép dọc trong cột giữa39001000119006000 đồ án tông cốt thép II Bài này đ ợc 9 điểm bảo vệ (-0 .1952 + 0,4). 1,2 = ... 4312444)5,45,35.(27,17.3400)213,185,35.(13,18.40.130=+ - So sánh vế trái và vế phải thấy rằng bố trí cốt thép nh trênlà đảm bảo chịu - ợc lực của cặp 2.Gvhd: ths. Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X525 đồ án tông cốt thép II Bài ... 21,528 -2 7,807max2Dmax1Dnội lực do hoạt tải đứng của cầu trụcbên trái cột giữacột biênbên phải cột giữaQ = 5,52IVQ = - 3,18IVQ = -5 ,52IV đồ án tông cốt thép II Bài này đ ợc 9 điểm bảo vệ==>===(cm)....
 • 51
 • 6,245
 • 11
ĐỒ án bê TÔNG cốt THÉP số II THIẾT kế KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP một TẦNG

ĐỒ án TÔNG cốt THÉP số II THIẾT kế KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP một TẦNG

... (202) GHI CHÚ : Các môn học có đánh dấu (*) bố trí phòng sử dụng máy chiếu projectorTrang 3/5THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2005 - LỚP 05DXD 1-2 (55+58)Học kỳ : 1 – Năm học 200 6-2 007. Bắt đầu từ ngày 04/09/2006 ... môn học có đánh dấu (*) bố trí phòng sử dụng máy chiếu projectorTrang 2/5 GHI CHÚ : Các môn học có đánh dấu (*)bố trí phòng sử dụng máy chiếu projector TP. Hồ chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm ... Xây Dưng (45t)KS. Trần Đức Mạnh67.13 Kết Cấu BTCT 2 (45t) ThS. Nguyễn Hữu Anh Tuấn 61.16 Động Lực Học Công Trình (30t)ThS. Võ MinhThiện67.11 Kết Cấu Thép 1(45t) ThS. Nguyễn Hòang Tùng64.06C...
 • 5
 • 1,375
 • 1
ĐỒ án bê TÔNG cốt THÉP số II - Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng

ĐỒ án TÔNG cốt THÉP số II - Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng

... =Rb.b.x(h0 -0 ,5x)+RSC.AS(h0-a) =145.50.18,81 (36,1 9- 0,5.18,81)+3650.21,36(36,1 9- 3,69) =6185204 kG.cm = 61,852 T.mSVTH : NGUYễN DUY CHữ - LớP : 2004X1 27 đồ án tông cốt thép số ... 3x120500600202020 20luới thép gia cố chân cột biên60020SVTH : NGUYễN DUY CHữ - LớP : 2004X1 40 đồ án tông cốt thép số ii GVHD : NGUYễN VĂN PHONGI IIIIIIIVIVIIIII(sơ đồ tính và biểu đồ mô men ... để tính toán : H = 4,1 + 5,45 = 9,55 (m) - Momen quán tính tiết diện phần trên vai cột :Jt= 9000001260.503=(cm4)SVTH : NGUYễN DUY CHữ - LớP : 2004X1 11 đồ án tông cốt thép số ii...
 • 59
 • 1,359
 • 0
đồ án kết cấu bê tông cốt thép thiết kế cầu máng bê tông cốt thép

đồ án kết cấu tông cốt thép thiết kế cầu máng tông cốt thép

... A0 = 0,42 → Tính cốt đơn.Nhóm 18 S14K53CTL1 Trang 21 Đồ án môn học Thiết kế cầu máng tông cốt thép ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾ CẦU BTCT Thiết kế cầu máng BTCTA. Tài liệu thiết kế Kênh dẫn nước N ... mặt cốt thép, lấy bằng 1 với cốt thép có gờ.0abhF=µ= 76.3042.9= 0,004.Nhóm 18 S14K53CTL1 Trang 30 Đồ án môn học Thiết kế cầu máng tông cốt thép Hình 2.1 - đồ tính toán vách máng.2.2. ... 1 - Mặt cắt dọc cầu máng1. Thân máng; 2. Trụ đỡ; 3. Nối tiếpHình 2 - Cắt ngang máng 1 - Lề người đi2 - Vách máng3 - Đáy máng 4 - Dầm đỡ dọc máng 5- Khung đỡ ( không tính toán trong đồ án) Nhóm...
 • 35
 • 1,548
 • 1
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II THIẾT KẾ KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG

ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP II THIẾT KẾ KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG

... VI.Tính cốt thép Chọn vật liệu - Cấp độ bền b tông B15 ( Rb = 8,5 MPa ; Eb = 27. 103 MPa) - Cốt thép dọc dùng thép nhóm C-II ( Rs = Rsc = 280 MPa ; Es = 21. 104 MPa ) Với b tông ... = MI – R.Ht= -2 4,85 – (-1 0,4).2,95 = 5,83 KN.m MIII = Gm1 . ed - R.Ht = - 496,97.0,1 5- (-1 0,4).2,95 = -4 3,86 KN.m MIV = Gm1 . ed - R.H = - 496,97.0,1 5- (-1 0,4).10,3 = 32,57 ... trình tính toán sẽ tương tự như vòng 2 nên chọn theo cặp IV-17: As = 9,208 cm2 ; A’s = 4,40 cm2 - Cốt thép vùng kéo 3Ф20 (bên trái)có As = 9,42 cm2 - Cốt thép vùng nén 2Ф18 (bên phải)có...
 • 55
 • 1,736
 • 1
ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP " Thiết kế một dầm cho cầu dường ôtô nhịp giản đơn, bằng BTCT, thi công bằng phương pháp đúc riêng từng dầm tại công trường và tải trọng cho trước. " docx

... riêng của tông γc=2500(kg/m3)Vật liệu (cốt thép theo ASTM 615M) : Cốt thép chịu lực fy=420 MPA: Cốt đai fy=420MPA: B tông fy=32MPAQuy trình thiết kế cầu 22TCN-27 2-2 005.II-YÊU CẦU ... dv=max{0.9de;0.72h;d-2a}Sinh Viªn: NguyÔn M¹nh TuÊn-líp 59CDB6-Ph©n HiÖu Cao §¼ng GTVT MiÒn Nói Th¸i Nguyªn14 Đồ án tông cốt thép 8. Xác định vị trí cốt thép, vẽ biểu đồ bao vật liệu. B-BẢN VẼ: 1. Thể hiện trên ... ứng suất kéo fc của b tông. Mặt cắt ngang tính toánSinh Viªn: NguyÔn M¹nh TuÊn-líp 59CDB6-Ph©n HiÖu Cao §¼ng GTVT MiÒn Nói Th¸i Nguyªn18 Đồ án tông cốt thép Ta có bảng sau:Vị trí tínhde(mm)...
 • 23
 • 1,474
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đồ án bê tông cốt thép thiết kế dầmđồ án bê tông cốt thép thiết kế cầu mángđồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép thiết kế một dầm cho cầu đường ôtô nhịp giản đơn bằng btct thi công bằng phương pháp đúc riêng từng dầm tại công trường và tải trọng cho trướcđồ án bê tông cốt thép số ii thiết kế khung ngang nhà dan dungdo an be tong cot thep 2 thiet ke khung nhađồ án bê tông cốt thép số ii thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầngđồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép thiết kế dầm chữ t chịu uốn thuần túythuyết minh đồ án bê tông cốt thép sàn sờn toàn khối bản ke 4 canhđồ án bê tông cốt thépđồ án bê tông cốt thép 1hướng dẫn làm đồ án bê tông cốt thép 1cách làm đồ án bê tông cốt thépcâu hỏi đồ án bê tông cốt thép 1câu hỏi đồ án bê tông cốt thép 2các câu hỏi đồ án bê tông cốt thép 1Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ