1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

NGHIÊN CỨU BỆNH CHỨNG CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ THỪA CÂN, BÉO PHÌ CỦA HỌC SINH MẪU GIÁO TỪ 4-6 TUỔI docx

NGHIÊN CỨU BỆNH CHỨNG CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ THỪA CÂN, BÉO PHÌ CỦA HỌC SINH MẪU GIÁO TỪ 4-6 TUỔI docx

NGHIÊN CỨU BỆNH CHỨNG CÁC YẾU TỐ NGUY THỪA CÂN, BÉO PHÌ CỦA HỌC SINH MẪU GIÁO TỪ 4-6 TUỔI docx

... QUẢ NGHIÊN CỨU BỆNH CHỨNG CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ THỪA CÂN, BÉO PHÌ CỦA HỌC SINH MẪU GIÁO TỪ 4-6 TUỔI TÓM TẮT Đặt vấn đề: Béo phì trẻ em đang là vấn đề sức khoẻ cộng đồng mới nảy sinh tại các ... lớn. Xác định các yếu tố nguy và mức độ tác động của các yếu tố này là cần thiết. Mục tiêu nghiên cứu: Xác định các yếu tố nguy và đánh giá mối liên quan của các yếu tố nguy này với ... trạng thừa cân, béo phì học sinh mẫu giáo từ 4-6 tuổi tại quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu bệnh chứng, có 198 trẻ béo phì và 198 trẻ nhóm chứng được...
 • 15
 • 828
 • 7
NGHIÊN CỨU SO SÁNH CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ TRẺ SUY DINH DƯỠNG VỚI TRẺ CÓ TÌNH TRẠNG DƯỠNG TỐT Ở XÃ TÂN LẬP ĐAN PHƯỢNG HÀ TÂY pptx

NGHIÊN CỨU SO SÁNH CÁC YẾU TỐ NGUY TRẺ SUY DINH DƯỠNG VỚI TRẺ TÌNH TRẠNG DƯỠNG TỐT Ở XÃ TÂN LẬP ĐAN PHƯỢNG HÀ TÂY pptx

... nguy n nhân hàng đầu là đói nghèo và thiếu kiến thức nuôi dỡng, các nguy n nhân khẩu phần không đầy đủ cả về lợng và chất kèm theo đó là bệnh nhiễm trùng. Nghiên cứu so sánh các yếu tố nguy ... sóc sức khoẻ và việc cung cấp nớc sạch thì các yếu tố nguy dẫn tới trẻ bị suy dinh dỡng có những thay đổi [1,5]. Kết quả so sánh yếu tố nguy của điều kiện hộ gia đình, tình trạng thiếu ... còn là yếu tố nguy tới tình trạng dinh dỡng của trẻ dới 5 tuổi. Những gia đình không có phơng tiện truyền thông đặc biệt là ti vi, gia đình đông con trên 2 trẻ là những yếu tố nguy gián...
 • 5
 • 498
 • 1
Nghiên cứu thực trạng, các yếu tố nguy cơ và các phương pháp điều trị thoát vị địa đệm cột sống

Nghiên cứu thực trạng, các yếu tố nguy các phương pháp điều trị thoát vị địa đệm cột sống

... đệm. Các nghiên cứu về thoát vị đĩa đệm đều thực hiện trên các đối tượng bệnh nhân điều trị tại sở y tế. Chưa có nghiên cứu nào về tỷ lệ thoát vị đĩa đệm, mức độ thoát vị, yếu tố nguy cơ, các ... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phần 1 NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG, CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA BỆNH THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM 2.1.1 Mục tiêu 1. Mô tả thực trạng bệnh thoát vị đĩa đệm tại một số địa bàn thuộc các tỉnh ... tích đa biến các yếu tố liên quan Yếu tố nguy P GIỚI TÍNH (nữ) <0,001 ĐỘ TUỔI (40-59 tuổi) 0,001 TIỀN SỬ GIA ĐÌNH (có người bị thoát vị đĩa đệm) 0,004 CHỈ SỐ BMI (béo phì độ I, độ...
 • 282
 • 1,947
 • 10
Nghiên cứu thực trang, các yếu tố nguy cơ, phương pháp chẩn đoán, điều trị và đề xuất biện pháp dự phòng xơ hoá cơ Delta ở Việt Nam

Nghiên cứu thực trang, các yếu tố nguy cơ, phương pháp chẩn đoán, điều trị và đề xuất biện pháp dự phòng xơ hoá Delta ở Việt Nam

... ĐỊNH TỶ LỆ HIỆN MẮC VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ 2.1.1. Nghiên cứu dịch tễ học để tìm tỷ lệ hiện mắc, các yếu tố nguy và phân bố bệnh theo địa dư 2.1.1.1. Địa điểm nghiên cứu Lựa chọn 8 tỉnh ... tượng từ 1 đến 60 tuổi. - Tìm hiểu yếu tố nguy trên 2170 trẻ + 879 trẻ trong nghiên cứu bệnh chứng tại cộng đồng + 504 trẻ trong nghiên cứu bệnh chứng tại bệnh viện + 787 trẻ trong nghiên ... ngang Nghiên cứu bệnh chứng Nghiên cứu một loạt các ca bệnh Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng Nghiên cứu hồi cứu một loạt các trường hợp phẫu thuật Nghiên cứu điều trị PHCNĐánh...
 • 270
 • 569
 • 2
THỪA CÂN, BÉO PHÌ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA HỌC SINH MẪU GIÁO TỪ 4-6T docx

THỪA CÂN, BÉO PHÌCÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA HỌC SINH MẪU GIÁO TỪ 4-6T docx

... tiêu nghiên cứu Xác định tỉ lệ thừa cân, béo phì học sinh mẫu giáo từ 4-6 tuổi tại quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Xác định mối liên quan giữa các yếu tố nguy với tình trạng thừa cân, béo ... nhiều nghiên cứu về béo phì đã được tiến hành và các yếu tố nguy cũng được đề cập. Tuy vậy vẫn chưa có nhiều nghiên cứu đề cập đến mối liên quan của các yếu tố nguy thừa cân béo phì ... đến nguy cao thừa cân béo phì ở trẻ mầm non mẫu giáo. Trẻ thừa cân có khuynh hướng thích sử dụng thực Các yếu tố liên quan thuận của tình trạng thừa cân béo phì của trẻ mẫu giáo từ 4 - 6 tuổi...
 • 28
 • 816
 • 8
Nghiên cứu tình hình thừa cân béo phì của học sinh từ 11 15 tuổi tại một số trường trung học cơ sở thành phố huế

Nghiên cứu tình hình thừa cân béo phì của học sinh từ 11 15 tuổi tại một số trường trung học sở thành phố huế

... 16 Béo phì là một đơn vị bệnh lý độc lập đồng thời là một trong những yếu tố nguy chính của các bênh mạn tính không lây nhƣ bệnh mạch vành (CHD), bệnh đái đƣờng týp2. Các yếu tố nguy ... lệ mắc bệnh thừa cân béo phì và nâng cao sức khoẻ cho trẻ em, chúng tôi tiến hành đề tài Nghiên cứu tình hình thừa cân béo phì của học sinh từ 11-15 tuổi tại một số trƣờng trung học sở thành ... tỷ lệ thừa cân béo phì của trẻ em từ 11 đến 15 tuổi tại 4 trường trung học sở nội thành, Thành phố Huế. 2. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến tình trạng thừa cân béo phì của trẻ em từ 11...
 • 86
 • 2,006
 • 19
Nghiên cứu tình hình thừa cân béo phì của học sinh trung học cơ sở huyện cai lậy, tỉnh tiền giang

Nghiên cứu tình hình thừa cân béo phì của học sinh trung học sở huyện cai lậy, tỉnh tiền giang

... lâm sàng.Bảng 1.1. phân biệt giữa béo phì nguy n phát và béo phì thứ phát nội sinh [13], [19]. Yếu tố Béo phì nguy n phát Béo phì thứ phát1. Tần suất béo phì ở trẻ em > 90% < 10%2. Chiều ... nào nghiên cứu về tỷ lệ thừa cân -béo phì. Nhằm tìm hiểu thực trạng tình hình thừa cân -béo phì ở trẻ em, đặc biệt trẻ em lứa tuổi trung học sở từ 11 đến 15 tuổi, góp phần cung cấp các thông ... tỷ lệ mắc bệnh thừa cân -béo phì và nâng cao sức khỏe cho trẻ em, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài với mục tiêu:1. Xác định tỷ lệ thừa cân -béo phì của học sinh 5 trường trung học sở huyện...
 • 102
 • 3,098
 • 36
Khảo sát các yếu tố tác động đến việc chọn trường của học sinh lớp 12 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tiền giang

Khảo sát các yếu tố tác động đến việc chọn trường của học sinh lớp 12 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tiền giang

... 1.1.2.2. Yếu tố gia đình. 1.1.2.3. Yếu tố giáo dục hướng nghiệp của nhà trường. 1.1.2.4. Yếu tố bạn bè. 1.1.2.5. Yếu tố các phương tiện thông tin đại chúng và các tổ chức xã hội. 1.1.3. Các khái ...   "Khảo sát những yếu tố tác động đến việc chọn trường của học sinh lớp 12 THPT trên địa bàn tỉnh Tiền Giang”. 2. Mục đích nghiên cứu:  ... 1.1.1.. 1.1.2. Những yếu tố tác động đến xu hướng lựa chọn nghề nghiệp của HS THPT 1.1.2.1. Những đặc điểm bản về tâm lý và nhân cách của HS THPT - ...
 • 16
 • 748
 • 1
Luận văn: KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC CHỌN TRƯỜNG CỦA HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG doc

Luận văn: KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC CHỌN TRƯỜNG CỦA HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG doc

... học của học sinh. 2.3. Các giả thuyết nghiên cứu: 2.3.1. Yếu tố về đặc điểm trường đại học: Trong nghiên cứu của mình D.W.Chapman [18] cho rằng các yếu tố cố định của trường đại học như học ... để khảo sát các yếu tác động đến xu hướng lựa chọn nghề nghiệp của học sinh trung học. Những phát hiện của nghiên cứu này chứng minh tầm quan trọng của các yếu tố: kinh nghiệm học tập, tự đánh ... rằng, các yếu tố của tự thân cá nhân học sinh là một trong những nhóm yếu tố ảnh hưởng lớn đến quyết định chọn trường của bản thân họ. Trong những yếu tố đó, yếu tố về năng lực và sở thích của...
 • 112
 • 737
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tình hình thừa cân béo phì của học sinh từ 1115 tuổi tại một số trường trung học cơ sở thành phố huếnghiên cứu tình hình thừa cân béo phì của học sinh trung học cơ sở huyện cai lậy tỉnh tiền giang năm 20091 4 phân tầng các yếu tố nguy cơ trong can thiệp động mạch vànhnghiên cứu tình hình thừa cân béo phì ở học sinh tiểu học tại huyện cái nước tỉnh cà mau năm 2009nghiên cứu mối liên quan giữa các yếu tố nguy cơ với mức độ tổn thương động mạch vành bằng chụp cắt lớp vi tính 256 dãy ở bệnh nhân tăng huyết áp tại bệnh viện tỉnh bắc ninhnghiên cứu các yếu tố nguy cơ và nguyên nhân bệnh tậtnhận xét về các yếu tố nguy cơ của 3 nhóm bệnh nhân nghiên cứubiểu đồ 3 1 đặc điểm tỷ lệ nguy cơ tim mạch cao theo giớibảng 3 3 đặc điểm kết hợp các yếu tố nguy cơ tim mạch cao trên đối tượng nghiên cứucác yếu tố nguy cơ của bệnh đái tháo đườngcác yếu tố nguy cơ bệnh đái tháo đườngcác yếu tố nguy cơ của bệnh không lây nhiễmcác yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạchcác yếu tố nguy cơ bệnh tim mạchcác yếu tố nguy cơ gây bệnh loãng xươngcác yếu tố nguy cơ bệnh không lâyNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM