nghiên cứu áp dụng kỹ thuật trích tinh trùng hỗ trợ điều trị vô sinh ở bệnh nhân vô tinh

nghiên cứu áp dụng kỹ thuật trích tinh trùng hỗ trợ điều trị sinh bệnh nhân tinh

nghiên cứu áp dụng kỹ thuật trích tinh trùng hỗ trợ điều trị vô sinh ở bệnh nhân vô tinh
... phương pháp trích tinh trùng để chẩn đoán và hỗ trợ điều trị sinh cho bệnh nhân tinh [2], [8]. Cho đến nay trong nước đã có một số cơ sở khác áp dụng chẩn đoán hỗ trợ điều trị sinh ... áp dụng kỹ thuật trích tinh trùng hỗ trợ điều trị sinh bệnh nhân tinh . Với các mục tiêu sau: 1 Khảo sát lâm sàng, cận lâm sàng bệnh sinh do tinh 2 Đánh giá kết quả trích tinh ... ,cũng đã có nghiên cứu so sánh giữa TESA và TESE bệnh nhân tinh cần hỗ trợ sinh sản bằng ICSI [54], Kanto S (Nhật) nghiên cứu hoạt hoá tế bào mầm tinh thành tinh trùng với phương pháp TESE...
 • 90
 • 753
 • 3

Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật tiểu bậc thang kết hợp che phủ đất cho ngô trồng trên đất dốc huyện văn chấn tỉnh yên bái

Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật tiểu bậc thang kết hợp che phủ đất cho ngô trồng trên đất dốc huyện văn chấn tỉnh yên bái
... của ñất dốc 7 1.1.2 Những nghiên cứu sử dụng ñất dốc mang tính bền vững 9 1.1.3 Một số nghiên cứu về ñất dốc nước ngoài 19 1.1.4 Những nghiên cứu về ñất dốc trong nước 24 1.2 Vai trò ... 4 4 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu của ñề tài 4 4.1 ðối tượng nghiên cứu. 4 4.2 Phạm vi nghiên cứu 4 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC 5 1.1 Cơ sở khoa học của ñề tài 5 ... nghiên cứu 36 2.3 Phương pháp nghiên cứu 37 2.3.1 Phương pháp thí nghiệm ñồng ruộng 37 2.3.2 Phương pháp xử lý số liệu 41 2.3.3 Phương pháp tính hiệu quả kinh tế. 42 CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN...
 • 104
 • 439
 • 1

nghiên cứu áp dụng kỹ thuật diafiltration để nâng cao độ tinh khiết của fructooligosaccharides (fos) bằng membrane ds-5-dl

nghiên cứu áp dụng kỹ thuật diafiltration để nâng cao độ tinh khiết của fructooligosaccharides (fos) bằng membrane ds-5-dl
... and storage. Nghiên cứu sự oxy hóa của dầu cá trong quá trình chiết và bảo quản. 113 14 Lê Thị Hồng Ánh, Đống Thị Anh Đào, Nguyễn Đình Thị Như Nguyện - Nghiên cứu áp dụng thuật diafiltration ... 123 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Tập 48, số 5, 2010 Tr. 123-131 NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG KĨ THUẬT DIAFILTRATION ĐỂ NÂNG CAO ĐỘ TINH KHIẾT CỦA FRUCTOOLIGOSACCHARIDES (FOS) BẰNG MEMBRANE DS-5-DL ... hệ giữa hiệu suất thu hồi và độ tinh khiết của FOS, từ đó xác định điều kiện tinh chế FOS có áp dụng diafiltration. Các thí nghiệm được tiến hành tại các giá trị thông số công nghệ đã được xác...
 • 12
 • 875
 • 1

ÁP DỤNG KỸ THUẬT CAO TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ HIẾM MUỘN NAM DO BẾ TẮC pptx

ÁP DỤNG KỸ THUẬT CAO TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ HIẾM MUỘN NAM DO BẾ TẮC pptx
... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu Những bệnh nhân bị VTBT đến điều trị tại bệnh viện Bình Dân từ tháng 10 năm 2000 đến hết tháng 11 năm 2004. Phương pháp nghiên cứu Tiền cứu, mô ... tinh: chỗ tắc nằm đoạn nối đầu và thân mào tinh. +Tắc thân mào tinh: chỗ tắc nằm bất cứ vị trí nào tại thân mào tinh. +Tắc đuôi mào tinh: chỗ tắc nằm bất cứ vị trí nào tại đuôi mào tinh. ... của dụng cụ vi phẫu, chúng tôi đánh giá hiệu quả của vi phẫu thuật nối thông lại ống dẫn tinh và mào tinh, bắc cầu qua chổ tắc. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Bệnh nhân VTBT điều trị...
 • 34
 • 358
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật đông lạnh tinh dịch lợn dạng cọng rạ phục vụ tạo và nhân giống lợn

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật đông lạnh tinh dịch lợn dạng cọng rạ phục vụ tạo và nhân giống lợn
... cứu về kỹ thuật đông lạnh tinh dịch lợn 59 3.2.1.Kết quả nghiên cứu kỹ thuật ly tâm 59 3.2.2. Kết quả nghiên cứu kỹ thuật cân bằng tinh dịch 68 3.2.3. Kết quả nghiên cứu đông lạnh tinh dịch ... điểm nghiên cứu 45 2.4. Nội dung và phƣơng pháp nghiên cứu 46 2.4.1. Nghiên cứu một số chỉ tiêu đánh giá chất lƣợng của tinh dịch lợn trƣớc khi đông lạnh 47 2.4.3. Nghiên cứu sử dụng tinh ... tinh trùng giữa chế độ ly tâm 1 và 2 cũng nhƣ chất lƣợng tinh trùng sau ly tâm hai chế độ so với trƣớc khi ly tâm. 2.4.2.2. Nghiên cứu kỹ thuật cân bằng tinh dịch Phần tinh dịch lắng ở...
 • 100
 • 954
 • 0

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TIỂU BẬC THANG VÀ CHE PHỦ ĐẤT CHO NGÔ BỀN VỮNG TRÊN ĐẤT DỐC HUYỆN VĂN CHẤN, TỈNH YÊN BÁI docx

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TIỂU BẬC THANG VÀ CHE PHỦ ĐẤT CHO NGÔ BỀN VỮNG TRÊN ĐẤT DỐC Ở HUYỆN VĂN CHẤN, TỈNH YÊN BÁI docx
... 1. Ảnh hưởng của biện pháp tạo TBT kết hợp che phủ đến sinh trưởng và phát triển của cây ngô trên đất dốc Chỉ tiêu chiều cao cây là chỉ tiêu có ý nghĩa biểu hiện khả năng sinh trưởng của ... 164,9 cm đối chứng so với 173,3 cm và 178,2 cm. Như vậy, ảnh hưởng của TBT kết hợp che phủ thực vật đến sinh trưởng cây có biểu hiện hơn đối chứng về chiều cao rất rõ rệt. 2. Ảnh hưởng của ... đó có chứa hàm lượng lớn các chất dễ tiêu NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TIỂU BẬC THANG VÀ CHE PHỦ ĐẤT CHO CANH TÁC NGÔ BỀN VỮNG TRÊN ĐẤT DỐC HUYỆN VĂN CHẤN, TỈNH YÊN BÁI Nguyễn Quang Tin,...
 • 9
 • 731
 • 4

nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật gây động dục đồng loạt, nâng cao hiệu quả thụ tinh nhân tạo nhằm tăng năng suất đàn bò tại tỉnh điện biên

nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật gây động dục đồng loạt, nâng cao hiệu quả thụ tinh nhân tạo nhằm tăng năng suất đàn bò tại tỉnh điện biên
... Biên có nguồn nhân lực kỹ thuật cũng như có các chuyên gia về ứng dụng các kỹ thuật sinh sản và thụ tinh nhân tạo. 3. TẠI SAO PHẢI ÁP DỤNG GÂY ĐỘNG DỤC ĐỒNG LOẠT VÀ THỤ TINH NHÂN TẠO ĐỂ CẢI ... trở nên tốn kém do thời gian bảo quản kéo dài. Nguồn nhân lực và vật tư cho kỹ thuật tập trung chủ yếu thành phố Điện Biên Phủ, còn các huyện và các xã là rất ít, nên việc áp dụng thụ tinh ... 4. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA VIỆC GÂY ĐỘNG ĐỘNG LOẠT CHO BÒ ĐỂ THỤ TINH NHÂN TẠO 14 5. CƠ SỞ THỰC NGHIỆM CỦA VIỆC GÂY ĐỘNG DỤC VÀ RỤNG TRỨNG ĐỒNG LOẠT ĐỒNG LOẠT VÀ THỤ TINH NHÂN TẠO BÒ30 6....
 • 167
 • 1,246
 • 3

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật khai thác tinh dịch bò bằng thiết bị điện tử electro EJaculation

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật khai thác tinh dịch bò bằng thiết bị điện tử electro EJaculation
... pháp và kỹ thuật lấy tinh bằng thiết bị phóng tinh điện tử chưa được nghiên cứu và ứng dụng. 3.3. Kết quả đánh giá chất lượng tinh dịch khi sử dụng thiết bị E- E Sau khi bò xuất tinh, tinh ... thác tinh dịch ngưòi ta đã nghiên cứu và ứng dụng nhiều phương pháp như: phương pháp lấy tinh bằng âm đạo giả, bằng thiết bị phóng tinh điện tử ( trên bò, trâu, ngựa, dê cừu…) hoặc phương pháp ... giả Phan Văn Kiểm, Trịnh Quang Phong, Vũ Chí Cương… ( 2007) khi nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh học tinh dịch bò vùng cao Hà Giang bằng phương pháp lấy tinh qua âm đạo giả : tinh dịch có màu...
 • 6
 • 2,575
 • 3

Luận văn: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT ĐÔNG LẠNH TINH DỊCH LỢN DẠNG CỌNG RẠ PHỤC VỤ TẠO VÀ NHÂN GIỐNG LỢN ppt

Luận văn: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT ĐÔNG LẠNH TINH DỊCH LỢN DẠNG CỌNG RẠ PHỤC VỤ TẠO VÀ NHÂN GIỐNG LỢN ppt
... khi ngoài cơ thể. Quy trình đó bao gồm các kỹ thuật nhƣ: kỹ thuật pha loãng, kỹ thuật bảo tồn và kỹ thuật đông lạnh tinh dịch. Trên thế giới, kỹ thuật đông lạnh tinh dịch lợn đã đƣợc nghiên ... thêm các kỹ thuật và công nghệ mới trong sinh sản và thụ tinh nhân tạo lợn, đồng thời áp dụng những kết quả nghiên cứu vào sản xuất, chúng tôi tiến hành đề tài: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật đông ... dài tinh dịch của một số giống địa phƣơng quý hiếm. nƣớc ta kỹ thuật đông lạnh tinh dịch bò đã đƣợc nghiên cứu, sản xuất, áp dụng rộng rãi trong sản xuất, tuy nhiên kỹ thuật đông lạnh tinh...
 • 100
 • 374
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật ghép và trồng dưa leo kháng bệnh héo rũ fusarium oxysporum tại vĩnh longnghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử vào chẩn đoán một số bệnh nhiễm human papillomavirus hpvsự cần thiết phải nghiên cứu áp dụng phương pháp sơ đồ mạng lưới trong quản trị kho tàngnghiên cứu tác dụng của bài thuốc bổ dương hoàn ngũ điều trị đái tháo đường týp 2 có biến chứng thận trong thực nghiệm và trên lâm sàngnghiên cứu sự biến đổi huyết áp và hiệu quả điều trị của lercanidipine ở bệnh nhân nhồi máu não do tăng huyết áp bằng theo dõi huyết áp lưu động 24 giờsử dụng kỹ thuật gen trong chẩn đoán và điều trịBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam