1. Trang chủ >
 2. Thể loại khác >
 3. Tài liệu khác >

nghiên cứu góp phần đánh giá kết quả điều trị bảo tồn và phẫu thuật tắc ruột sau mổ tại bệnh viện trung ương huế và bệnh viện trường đại học y khoa huế

Nghiên cứu chỉ định và đánh giá kết quả điều trị viêm túi mật cấp bằng phẫu thuật cắt túi mật nội soi

Nghiên cứu chỉ định đánh giá kết quả điều trị viêm túi mật cấp bằng phẫu thuật cắt túi mật nội soi

... cắt túi mật nội soi điều trị viêm túi mật cấp 2. Đánh giá kết quả cắt túi mật nội soi điều trị viêm túi mật cấp một số yếu tố liên quan. 24 1.3.3. Chỉ định cắt túi mật nội soi điều ... tài Nghiên cứu chỉ định đánh giá kết quả điều trị viêm túi mật cấp bằng phẫu thuật cắt túi mật nội soi ”, nhằm hai mục tiêu: 1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng chỉ định cắt ... PHÒNG VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y DƯỢC LÂM SÀNG 108 HÕI LÊ QUANG MINH NGHIÊN CỨU CHỈ ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI MẬT CẤP BẰNG PHẪU THUẬT CẮT TÚI MẬT NỘI SOI LUẬN...
 • 162
 • 1,984
 • 10
Công trình

Công trình " Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng,cận lâm sàng đánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản trên bằng phương pháp phẫu thuật nội soi sau phúc mạc tại bệnh viện 198

... đạo có màu trắng trong. 45 3.2.4. Đánh giá kết quả điều trị theo khỏi bệnh Bảng 3.21. Đánh giá kết quả điều trị theokhỏi bệnh (n=60) Kết quả điều trị n Tỉ lệ % Khỏi 56 93,34 Không ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI HỒNG THỊ ÁI NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM ÂM ĐẠO DO VI KHUẨN BẰNG CLINDAMYCIN ... nhiều nghiên cứu trong nƣớc nƣớc ngoài về đánh giá hiệu qủa điều trị BV bằng Metronidazole cũng theo các tác giả Greaves WL [46] thí kết quả điều trị khỏi BV bằng Metronidazole là 96%. Nghiên...
 • 119
 • 1,148
 • 1
Nghiên cứu áp dụng phác đồ kết hợp hoá - xạ trị ung thư phổi tế bào nhỏ và đánh giá kết quả điều trị

Nghiên cứu áp dụng phác đồ kết hợp hoá - xạ trị ung thư phổi tế bào nhỏ đánh giá kết quả điều trị

... sở y tế chuyên khoa theo phác đồ sau. Phác đồ điều trị - Giai đoạn khu trú lan tràn tại chỗ Phác đồ kết hợp HT-XT theo sơ đồ sau: HT - HT - XT - HT - XT - HT - XT - HT - HT - XT bổ sung. ... ung th Việt Nam. 2008; tr 12 6-1 30. 7. Nghiên cứu phác đồ kết hợp ho - xạ trị ung th phổi tế bào nhỏ đánh giá độc tính theo theo phác đồ. Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh, chuyên đề ung ... thời hoặc xạ trị bổ trợ. Ho - xạ trị đồng thời: Xạ trị đợc tiến hành đồng thời ngay sau hoá trị chu kì thứ 2 của hoá trị các chu kì tiếp theo của phác đồ điều trị. Xạ trị bổ trợ: xạ trị đợc...
 • 27
 • 811
 • 2
Nghiên cứu chỉ định các phương pháp phẫu thuật, hoá chất bổ trợ và đánh giá kết quả điều trị ung thư dạ dày tại bệnh viện K

Nghiên cứu chỉ định các phương pháp phẫu thuật, hoá chất bổ trợ đánh giá kết quả điều trị ung thư dạ dày tại bệnh viện K

... 1. Nghiên cứu các chỉ định của các phơng pháp phẫu thuật cắt bán phần, cắt toàn bộ, các phẫu thuật tạm thời hoá chất bổ trợ sau phẫu thuật. 2. Đánh giá k t quả điều trị ung th dạ dày tại Bệnh ... giáo dục v Đo tạo Bộ quốc phòng Học viện quân y ===== WX ===== vũ hải nghiên cứu CHỉ ĐịNH CáC PHƯƠNG PHáP PHẫU THUậT, HOá CHấT Bổ TRợ V ĐáNH GIá K T QUả ĐIềU TRị UNG THƯ Dạ DY TạI ... - Đánh giá k t quả điều trị UTDD tại Bệnh viện K một số yếu tố tiên lợng liên quan đến thời gian sống thêm. - Chứng minh k t quả k o dài thời gian sống thêm của điều trị hoá chất bổ trợ. ...
 • 28
 • 962
 • 7
NGHIÊN CỨU CHỈ ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI MẬT CẤP BẰNG PHẪU THUẬT CẮT TÚI MẬT NỘI SOI

NGHIÊN CỨU CHỈ ĐỊNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI MẬT CẤP BẰNG PHẪU THUẬT CẮT TÚI MẬT NỘI SOI

... điều trị viêm túi mật cấp bằng phẫu thuật cắt túi mật nội soi nhằm hai mục tiêu:1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng chỉ định cắt túi mật nội soi điều trị viêm túi mật cấp 2. Đánh ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNGVIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y DƯỢC LÂM SÀNG 108***LÊ QUANG MINHNGHIÊN CỨU CHỈ ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI MẬT CẤP BẰNG PHẪU THUẬTCẮT TÚI MẬT ... 7%Sơ đồ chỉ định theo Salam Zakko 1.3.5. Kết quả phẫu thuật cắt túi mật nội soi điều trị viêm túi mật cấp Kết quả thảo luận tại Hội nghị Tokyo (2007) cũng như nhiều nghiên cứu trong ngoài...
 • 63
 • 1,156
 • 13
đánh giá kết quả điều trị bảo tồn ung thư vú nữ giai đoạn i-ii từ năm 2003-2006 tại bệnh viện k

đánh giá kết quả điều trị bảo tồn ung thư vú nữ giai đoạn i-ii từ năm 2003-2006 tại bệnh viện k

... cận lâm sàng ung th nữ giai đoạn I-II đợc điều trị bảo tồn tại Bệnh viện K. 2 Đánh giá k t quả điều trị bảo tồn ung th nữ giai đoạn I-II từ năm 2003-2006 tại Bệnh viện K. . Có con ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI HOÀNG THANH QUANG Ơ ĐÁNH GIÁ K T QUẢ ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN UNG THƯ VÚ NỮ GIAI ĐOẠN I-II TỪ NĂM 2003-2006 TẠI BỆNH VIỆN K ... 4.2 K t quả điều trị bảo tồn 88 4.2.1 K t quả phẫu thuật bảo tồn 88 4.2.2. Tái phát và di căn 89 4.2.3 Điều trị bổ trợ 90 4.2.4 K t quả thẩm mỹ 91 4.2.5 K t quả sống thêm sau 5 năm 92 K t...
 • 118
 • 591
 • 0
Đánh giá kết quả điều trị hội chứng chèn ép khoang cẳng chân sau chấn thương tại bệnh viện việt đức

Đánh giá kết quả điều trị hội chứng chèn ép khoang cẳng chân sau chấn thương tại bệnh viện việt đức

... giải phóng chèn Ðp khoang (làm giảm áp lực khoang) kết hợp với điều trị căn nguyên là hai vấn đề cơ bản mang tính nguyên tắc trong điều trị hội chứng khoang do chấn thương cẳng chân [3]; [16];[41]; ... nhà nghiên cứu Việt Nam về hội chứng khoang cấp do chấn thương. Năm 1993 trong một nghiên cứu được tiến hành tại bệnh viện Việt Đức, Nguyễn Đức Phúc đã thu được kết quả: trên 18 bệnh nhân có ... cận lâm sàng chẩn đoán và điều trị hội chứng khoang cấp ở cẳng chân do chấn thương tại Việt Nam [3]. 13 1.3.2. Các cơ ở cẳng chân Hình 1.3. Các cơ cẳng chân (phẫu tích mông): nhìn...
 • 123
 • 3,120
 • 7
Đánh giá kết quả điều trị sỏi san hô thận bằng phương pháp tuffier – boyce tại bệnh viện việt đức

Đánh giá kết quả điều trị sỏi san hô thận bằng phương pháp tuffier – boyce tại bệnh viện việt đức

... sỏi san thận theo phương pháp Tuffier Boyce tại Bệnh viện Việt Đức. 2. Đánh giá kết quả điều trị sỏi san thận bằng phẫu thuật mở nhu mô lấy sỏi theo phương pháp Tuffier Boyce. ... sỏi san có chỉ định điều trị theo phƣơng pháp này và đánh giá kết quả điều trị là một vấn đề cần thiết. Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi tiến hành đề tài. Đánh giá kết quả điều trị sỏi ... san thận bằng phƣơng pháp Tuffier Boyce tại Bệnh viện Việt Đức với các mục tiêu sau: 1. Nhận xét đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của các bệnh nhân được tiến hành điều trị sỏi san hô...
 • 112
 • 1,090
 • 5
Mô tả triệu chứng lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh máu tụ NMC không mổ do chấn thương đánh giá kết quả điều trị bảo tồn máu tụ NMC (kết quả gần và kết quả xa)

tả triệu chứng lâm sàng chẩn đoán hình ảnh máu tụ NMC không mổ do chấn thương đánh giá kết quả điều trị bảo tồn máu tụ NMC (kết quả gần kết quả xa)

... sao? Do đó chúng tôi tiÕn hành đề tài này nhằm 2 mục tiêu:1. tả triệu chứng lâm sàng chẩn đoán hình ảnh máu tụ NMC không mổ do chấn thương. 2. Đánh giá kết quả điều trị bảo tồn máu tụ NMC ... cứu chẩn đoán xử trí sớm máu tụ NMC do CTSN kín” đã nêu một cách có hệ thống triệu chứng lâm sàng cận lâm sàng (ở thời kỳ không có chụp CLVT) chẩn đoán máu tụ NMC sớm thái độ mổ xẻ ... bị máu tụ NMC điều trị bảo tồn )3.1.2. Nguyên nhân của MTNMC điều trị bảo tồn: Bảng 3.3. Nguyên nhân của MTNMC điều trị bảo tồn Nguyên nhân của MTNMC không mổ Tai nạn giao thôngNgã Bị đánh tai...
 • 83
 • 1,257
 • 8
nghiên cứu góp phần đánh giá kết quả điều trị bảo tồn và phẫu thuật tắc ruột sau mổ tại bệnh viện trung ương huế và bệnh viện trường đại học y khoa huế

nghiên cứu góp phần đánh giá kết quả điều trị bảo tồn phẫu thuật tắc ruột sau mổ tại bệnh viện trung ương huế bệnh viện trường đại học y khoa huế

... ruột dính với ruột hay các tạng khác…2.2.4. Điều trị bảo tồn chế độ theo dõi tắc ruột sau mổ 2.2.4.1. Điều trị bảo tồn: Là công việc đầu tiên cho dù sau n y có chỉ định phẫu thuật, các bước ... (ng y) 7,18+1,60Nhóm diều trị phẫu thuật từ 7 đến 14 ng y chiếm tỷ lệ cao nhất 63,64%.3.2.3 .Kết quả điều trị 31 KẾT LUẬNQua việc nghiên cứu 51 bệnh nhân TRSM tại Bệnh viện Trung ương Huế từ tháng 1 ... mổ: 1.3.1.Giải phẫu bệnh lý của tắc ruột sau mổ: Các tổn thương của TR cơ học trong bối cảnh tắc ruột sau mổ (TRSM): 6 1.2. Giải phẫu, sinh lý của phúc mạc ruột non:1.2.1. Phúc mạc: Phúc mạc hay màng...
 • 41
 • 1,030
 • 12
Báo cáo y học:

Báo cáo y học: "Đánh giá kết quả điều trị liệt cơ mở thanh quản bằng phương pháp cắt dây thanh quản bán phần tại khoa cấp cứu, bệnh viện tai mũi họng" potx

... Đánh giá kết quả điều trị liệt mở thanh quản bằng phương pháp cắt d y thanh quản bán phần tại khoa cấp cứu, bệnh viện tai mũi họng Quách Thị Cần* Tóm tắt Liệt d y thanh 2 bên thờng g y ... nguyên nhân. Cắt tuyến giáp: 20 BN; nguyên nhân khác: 4 BN. Liệt mở thanh quản gặp chủ y u do tai biến của phẫu thuật cắt tuyến giáp. 3. Các kỹ thuật sử dụng. Cắt d y thanh bán phần sau (kỹ ... cứu 24 trờng hợp liệt d y thanh 2 bên. 14 bệnh nhân (BN) đợc phẫu thuật bằng kỹ thuật I (cắt d y thanh bán phần sau), 10 BN đợc phẫu thuật bằng kỹ thuật II (cắt d y thanh bán phần kèm theo khâu...
 • 5
 • 868
 • 14
đánh giá kết quả điều trị bảo tồn vòi tử cung bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện phụ sản trung ương

đánh giá kết quả điều trị bảo tồn vòi tử cung bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện phụ sản trung ương

... giá kết quả điều trị bảo tồn vòi tử cung bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Phô sản Trung ương. 2Chương 1TổNG QUAN1.1. ĐỊNH NGHĨA VÀ LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN CHỬANGOÀI TỬ CUNG. Chửa ... lượng điều trị, vì vậy chúngtôi tiến hành nghiên cứu này với hai mục tiêu:1. Xác định tỷ lệ chửa ngoài tử cung được điều trị bảo tồn bằng nội soi tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương .2. Đánh giá kết ... bằng nội soi, được bảo tồn vòi tử cung bằng nội soi tại bệnh viện Phụ sản Trung ương. 2.1.2 Tiêu chuẩn lựa chọnChúng tôi chọn những bệnh án đủ các tiêu chuẩn sau đây:Chửa ngoài tử cung được điều...
 • 106
 • 669
 • 2
đánh giá kết quả điều trị gãy hở xương cẳng chân bằng khung cđn fessa tại bệnh viện việt đức

đánh giá kết quả điều trị gãy hở xương cẳng chân bằng khung cđn fessa tại bệnh viện việt đức

... đề tài: 1. Đánh giá kết quả điều trị gãy hở xương cẳng chân bằng khung CĐN FESSA tại Bệnh viện Việt Đức. 2. Nhận xét chỉ định sử dụng khung FESSA trong điều trị gãy hở xương cẳng chân. ... FESSA trong điều trị gãy hở phức tạp hai xương cẳng chân chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá tác dụng khung CĐN FESSA trong điều trị gãy hở xương cẳng chân tại Bệnh viện Việt Đức ... 1 Đặt vấn đề Gãy hở hai xương cẳng chân là loại gãy khá phổ biến. Theo thống kê tại Bệnh viện Việt Đức gãy hở 2 xương cẳng chân chiếm 37,72% trong các trường hợp gãy hở xương dài, nguyên...
 • 100
 • 934
 • 7
đánh giá kết quả điều trị doạ sẩy thai trong 3 tháng đầu thai nghén tại bệnh viện phụ sản trung ương

đánh giá kết quả điều trị doạ sẩy thai trong 3 tháng đầu thai nghén tại bệnh viện phụ sản trung ương

... doạ sẩy thai 3 tháng đầu tại BVPSTƯ từ tháng 01-06/2009.2. Đánh giá kết quả điều trị doạ sẩy thai trong 3 tháng đầu tại BVPSTƯ từ tháng 01 - 06/2009.2Chương 1TỔNG QUAN TÀI LIỆU1.1. ĐẠI CƯƠNG ... tài: Đánh giá kết quả điều trị doạ sẩy thai trong 3 tháng đầu thai nghén tại Bệnh viện PSTƯ từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2009.” với mục tiêu sau:1. Mô tả đặc điểm lõm sàng và cận lõm sàng của doạ ... số phụ nữ có thai [ 13] . Theo Schneider P.F. [ 53] tỷ lệ doạ sẩy thai ở Mỹ là 13% , Kennon R.W [37 ] tỷ lệ doạ sẩy thai ở Anh là 15 ,35 %, cũn theo Beckmann R.B [18] tỷ doạ sẩy thai là 25%. Sẩy thai...
 • 55
 • 2,294
 • 20
Đánh giá kết quả điều trị bảo tồn không mổ chấn thương tụy tại bệnh viện Việt Đức từ 2006- 2010

Đánh giá kết quả điều trị bảo tồn không mổ chấn thương tụy tại bệnh viện Việt Đức từ 2006- 2010

... định điều trị bao tồn không mổ. 2. Đánh giá kết quả sớm điều trị bảo tồn không mổ chấn thương tụy giai đoạn từ năm 2006- 2010. 2Chương 1TỔNG QUAN1.1. VÀI NẫT VỀ LỊCH SỬ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CHẤNTHƯƠNG ... tài: " ;Đánh giá kết quả điều trị bảo tồn không mổ chấn thương tụy tại bệnh viên Việt Đức từ 2006- 2010& quot;, với mục tiêu:1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của chấn thương tụy đượcchỉ ... chỉ được đặt ra khi có thương tổn nặng ở ống tụy chính hoặc điều trị bảo tồn không kết quả. Ưu điểm của việc điều trị bảo tồn không mổ chấn thương tụy nếu thànhcông bệnh nhân sẽ tránh được...
 • 66
 • 626
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu vai trò cộng hưởng từ trong chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp nút mạch hóa dầunghiên cứu áp dụng phác đồ kết hợp hoáxạ trị ung thư phổi tế bào nhỏ và đánh giá kết quả điều trịnghiên cứu đặc điểm lâm sàng xquang và đánh giá kết quả điều trị khớp cắn ngược vùng răng cửa tại bệnh viện việt nam cu ba hà nộinghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết quả điều trị phẫu thuật các rối loạn tăng sinh lymphô phần phụ nhãn cầuđánh giá kết quả điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh non tháng bằng thở áp lực dương tục qua mũi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênđánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubil tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa hà giangđánh giá kết quả điều trị bong điểm bám dây chằng chéo trước khớp gối bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện hữu nghị việt đứcđánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy kín thân xương cánh tay ở người lớn bằng nẹp vít tại bệnh viện hữu nghị việt đứcđánh giá kết quả điều trị bệnh nhân đái tháo đường type 2 ngoại trú tại khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu bệnh viện bạch maiđánh giá kết quả điều trị gãy hở thân xương đùiđánh giá kết quả điều trị đổ mồ hoi tay bằng phẫu thuật cắt hạch giao cảm ngực nội soinghiên cứu kết quả điều trị ung thư gan nguyên phát bằng dao gamma thân tại bệnh viện trường đại học y dược huếđánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay trẻ em tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả điều trị gãy kín thân xương đùi ở người lớn bằng nẹp vít tại bệnh viện việt đức trong 2 năm 2004 2005đánh giá kết quả điều trị phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân tai biến mạch máu não tại bệnh viện điều dưỡng và phcn tỉnh thái nguyênMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ