1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) pdf

NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) pdf

NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 1939) pdf

... với các cuộc chiến tranh xâm lược. - Cùng với việc quân phiệt hóa bộ máy nhà nước Nhật Bản tăng cường chạy đua NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 1939) I. NHẬT BẢN TRONG ... 1929 1. Nhật Bản trong những năm đầu sau chiến tranh (1918- 1923). - Kinh tế. + Sau chiến tranh Nhật Bản là nước thu nhiều lợi nhuận đứng thứ hai sau Mĩ. + Trong vòng 6 năm kinh tế Nhật phát ... khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng giới cầm quyền Nhật Bản đã chủ trương quân phiệt hóa bộ máy nhà nước. - Đặc điểm của quá trình quân phiệt hóa ở Nhật Bản là: + Nhật Bản đã có sẵn chế độ...
 • 5
 • 1,038
 • 2
Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

... 30 của thế kỉ XX, Nhật Bản trở thành lò lửa chiến tranh ở Châu Á. BÀI 14 NHẬT BẢN GiỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GiỚI (1918- 1939) I .Nhật Bản trong những năm 1918-1929I .Nhật Bản trong ... những năm 1918-19291. Nhật Bản trong những năm đầu sau chiến tranh (1918- 1923)•Kinh tế:-Sau chiến tranh thế giới thứ nhất , Nhật Bản là nước thứ hai (sau Mĩ) có nhiều lợi thế phát triển kinh ... Quốc và Ấn Độ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. BÀI THIBÀI THIHọ và Tên:Nguyễn Thị HuấnĐỗ Thị Ngọc Anh 3. Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt của nhân dân Nhật Bản - Từ thập...
 • 22
 • 1,881
 • 7
giáo án bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

... thoát khỏi khủng hoảng giới cầm quyền Nhật chủ trương quân phiệt hóa bộ máy nhà nước, gây chiến tranh xâm lược.Bài 14 Nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) I. Mục tiêu bài ... rất nhiều cơ hội cho nước Nhật - chiến tranh thế giới thứ nhất được coi là Cuộc chiến tranh tốt nhất” trong lịch sử Nhật Bản vì những mối lợi mà Nhật thu được. Nhật Bản là nước thứ 2 sau Mĩ ... thập niên 20 của thế kỷ XX. Nhật bản thi hành một số cải cách chính trị. bản. Trong giai đoạn giữa hai cuộc chiến tranh thế giới bản duy nhất ở Châu á này phát triển như thế nào? Chúng ta...
 • 13
 • 2,987
 • 20
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) ppt

NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 1939) ppt

... phủ Nhật Bản thi hành một số cải cách chính trị tiến NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 1939) I. Mục tiêu bài học. 1. Về kiến thức: Học sinh nắm được tình hình nước Nhật giữa ... Nhật giữa hai cuộc chiến tranh. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 1933 và quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước của giới quân phiệt Nhật đưa nước Nhật trở thành một lò lữa chiến tranh ở châu ... với lịch sử khu vực và thế giới. II. Thiết bị, tài liệu dạy học. Lước đồ châu Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Tranh ảnh, tư liệu về Nhật Bản trong những năm 1918 1939. III. Tiến trình...
 • 7
 • 1,169
 • 3
Lịch sử lớp 8 - NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) potx

Lịch sử lớp 8 - NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 1939) potx

... đứng trước thảm họa chiến tranh thế giới mới. 2. Củng cố : Tình hình chung của Nhật Ban giữa hai cuộc chiến tranh thế giới? (Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Nhật Bản ổn định kinh tế một ... lịch sử. II. THIẾT BỊ TÀI LIỆU - Bản đồ thế giới (hoặc bản đô châu Á). - Tranh ảnh về Nhật Bản giữa hai cuộc hiến tranh thế giới. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. Giới thiệu bài : Trong những bài ...  Nhật xét về tình hình kinh tế Nhật?  Tình hình xã hội Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất như thế nào?  GV : Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 1933)...
 • 8
 • 1,129
 • 2
Giáo án Lịch Sử 8: Bài 19 :NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) ppsx

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 19 :NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 1939) ppsx

... NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 1939) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1/. Kiến thức :  HS nắm được kiến thức cơ bản sau: - Khái quát về tình hình kinh tế xã hội Nhật ... chung của Nhật Ban giữa hai cuộc chiến tranh thế giới? (Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Nhật Bản ổn định kinh tế một thời gian ngắn rồi rơi vào khủng hoảng. Để giải quyết khó khăn, giới cầm ... sử. II. THIẾT BỊ TÀI LIỆU - Bản đồ thế giới (hoặc bản đô châu Á). - Tranh ảnh về Nhật Bản giữa hai cuộc hiến tranh thế giới. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. Giới thiệu bài : Trong những...
 • 6
 • 7,171
 • 9
các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới(1918-1939)

các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới(1918-1939)

... nguy cơ chiến tranh. CHƯƠNG II: CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) Công ... trận nhân dân chống phát xít và nguy cơ chiến tranh. Lập bảng thống kê các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới( làm trên giấy A4). Làm tư liệu cho ... của cao trào cách mạng 1918 1923 là:A. Do hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất và thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga.B. Do hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất.C. Do hậu quả...
 • 25
 • 2,003
 • 5
Lịch sử 10 - TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) ppsx

Lịch sử 10 - TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) ppsx

... GIỚI (1918- 1939) I. Mục tiêu bài học. 1. Về kiến thức: Học sinh nắm được tình hình chung của các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh; việc xác lập một trật tự thế giới mới sau chiến tranh .Bản ... đều giữa các nước tư bản. - Đặc điểm: + Khủng hoảng về cơ cấu nền kinh tế của chủ nghĩa tư bản + Lớn về phạm vi, trầm trọng về TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI ... của CNTB 1919 1939. - Nắm được quá trình phát triển với nhiều biến động to lớn dẫn tới Chiến tranh thế giới thứ II của các nước tư bản. + Hiểu được sự thiết lập một trật tự thế giới mới theo...
 • 11
 • 1,001
 • 5
Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

... nhớI NHẬT BẢN SAU CHI NẾ TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤTII NH T B N TRONG Ậ ẢNH NG NĂM Ữ 1929-1939 BµI 19: Nh t B n gi a ậ ả ữ hai cu c chi n tranh th ộ ế ếgi i (1918- 1939) Để đưa nước Nhật ... sau chiến tranh  1914-1919: công nông nghiệp phát triển không cân đốiThành tựu và đặc đi mể của sự phát triển kinh tế Nhật sau chiến tranh thế giới thứ nhất? Thủ đô Tô –Ki - Ô sau ... THÚYKinh tế Mỹ phát tri nể như thế nào trong thập niên 20 của thế kỉ XX? Sự phát triển phong trào đấu tranh của nhân dân Nhật sau chiến tranh thế giới thứ nhất? Cuộc “Bạo động lúa gạo” bùng...
 • 13
 • 3,323
 • 20
Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

... hiểu gì về xã hội Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thxã hội Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ ứ nhấtnhất??- Những khó khăn sau chiến tranh làm bùng nổ các cuộc đấu tranh "bạo ... chiến tranh xâm lược.* Phong trào đấu tranh của nhân dân lan rộng, làm chậm quá trình phát xít hoá ở Nhật  II. Nhật . Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ Bản sau chiến tranh thế ... ở Nhật phát xít ở Nhật Mạnh 8.3 độ rich-te, làm 143 000 người chếtMạnh 8.3 độ rich-te, làm 143 000 người chết I. Nhật I. Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ Bản sau chiến tranh thế giới...
 • 23
 • 1,090
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài 19 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1929 1939bài 11 tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939tình hình nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giớinhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 19181939bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giớibài giảng lịch sử 11 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giớibài 19 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giớinhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giớibài 17 châu âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939bài 18 nước mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939 lớp 8bài 11 tình hình các nước tư bản giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939bài 13 nước mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939 tiết 16châu á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939châu âu và nước mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939giáo án bài giảng lớp 11 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giớiiBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ