1. Trang chủ >
 2. Biểu Mẫu - Văn Bản >
 3. Thủ tục hành chính >

Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa dùng trong thú y; mã số hồ sơ 144947 pps

Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y

Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y

... Bằng cấp chuyên môn: trung cấp thú y, chăn nuôi thú y, hoặc trung cấp sinh học, nuôi trồng thuỷ sản đối với hành nghề thú y thuỷ sản Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ng Cấp chứng chỉ hành nghề kinh ... đề nghị cấp đến tại Chi cục Thú y nộp lệ phí và ký nhận chứng chỉ hành nghề. Hồ Thành phần hồ 1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y 2. Bằng cấp chuyên môn, giấy chứng nhận ... Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ng Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển...
 • 4
 • 553
 • 0
Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc Thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y docx

Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc Thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y docx

... nhận và trả kết quả. Hồ Thành phần hồ 1. Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc Thú y , chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y (theo mẫu). 2. ... điểm trong địa bàn tỉnh An Giang Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc Thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong ... nộp hồ sơ) . 6. Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác. Số bộ hồ sơ: ...
 • 5
 • 421
 • 0
Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc Thú y. ppt

Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc Thú y. ppt

... bằng trung cấp chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y. Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ng 7. Có địa điểm trong địa bàn tỉnh An Giang Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc Thú y. Thông ... định 1. Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề 50.000đ /lần đầu/5năm Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC Kết quả của vi c thực hiện TTHC :Chứng chỉ hành nghề Thành phần hồ 2. Ảnh màu của ... nộp hồ sơ) . 6. Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác. Số bộ hồ sơ: ...
 • 5
 • 510
 • 0
Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y pptx

Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y pptx

... chứng chỉ hành nghề thú y. - Trường hợp cơ sở không đạt yêu cầu thì nhận công văn trả lời của Chi cục và toàn bộ hồ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc ... doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y Thông tin Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh ... Cấp chứng chỉ hành nghề thú y lần 50.000 đồng / lần Quyết định số 08/2005/QĐ-BGDĐ 2. Kiểm tra điều kiện cơ sở để cấp chứng chỉ hành nghề thú y 250.000 đồng / lần. Quyết định số...
 • 5
 • 259
 • 0
Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y ppsx

Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y ppsx

... cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y nộp hồ tại phòng Hành chính – Tổ chức – Tổng hợp, Văn phòng Chi cục thú y (Địa chỉ: ... cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y tối thiểu phải có trình độ chuyên môn từ trung cấp chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú ... Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y Thông tin Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp...
 • 6
 • 441
 • 1
Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y pps

Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y pps

... qui định 1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y Thông tin Lĩnh vực thống ... 2 (gia hạn) Kết quả của vi c thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Hộ kinh doanh nộp hồ theo hướng dẫn của Trạm thú y cấp huyện; nhận phiếu hẹn ... trả kết quả, Nhận kết quả khi đến hẹn 2. Trạm thú y xem xét, thẩm định, nếu đủ điều kiện trình Chi cục thú y thành phố cấp chứng chỉ. 3. Thu giấy hẹn và trả kết quả Tên mẫu...
 • 4
 • 301
 • 0
Cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc Thú y potx

Cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc Thú y potx

... quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Hồ Thành phần hồ 1. Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc Thú y (tự vi t có xác ... Cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc Thú y Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục Thú y Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú ... quan hành chính Thời hạn giải quyết:10 ngày Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc...
 • 4
 • 340
 • 0
Cấp mới chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y thủy sản. potx

Cấp mới chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y thủy sản. potx

... sản. Hồ Thành phần hồ 1. Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y thủy sản. 2. Bản sao bằng cấp, giấy chứng ... kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y phải thuộc danh mục được phép lưu hành tại Vi t Nam. Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ng Cấp mới chứng chỉ ... Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ng Cấp mới chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y thủy sản. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thủy sản...
 • 5
 • 392
 • 0
Cấp giấy chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y potx

Cấp giấy chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y potx

... Cấp giấy chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y Thông tin Lĩnh vực thống kê: Nông ... chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y kê khai hồ và nộp tại Trạm thú y các huyện, thành phố trong tỉnh (hồ do trạm thú y các huyện, thành phố cung cấp theo mẫu thống ... định số 08/2005/QĐ-BTC Kết quả của vi c thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1: Tổ chức, cá nhân hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học,...
 • 5
 • 566
 • 0
Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện thuỷ nội địa

Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện thuỷ nội địa

... tính hợp lệ của hồ cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịc vụ thiết kế phương tiện thuỷ nội địa Hồ Thành phần hồ 1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịc vụ thiết ... bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề, nếu là văn bằng, chứng chỉ do nước ngoài cấp phải dịch ra tiếng Vi t và có công chứng 3. Bản khai kinh nghiệm chuyên môn Số ... cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịc vụ thiết kế phương tiện vận tải số , ngày …. tháng …. năm ( đối với trường hợp xin cấp lại). Đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết...
 • 6
 • 493
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú ymẫu chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú ychứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y có thời han may nămcấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện thuỷ nội địađơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tảiđề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoáncấp chứng chỉ hành nghề sản xuất thuốc thú ycấp mới chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông cơ giới đường bộcấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông cơ giới đường bộđơn đề nghị cấp giấy chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiệnđề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoánchứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán chỉ được cấp chochứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụchứng chỉ hành nghề kinh doanh dượcchứng chỉ hành nghề kinh doanh dược phẩmNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM